Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων στο Excel για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ορισμένες φορές χρειάζεστε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκτός του Excel, όπως σε μια βάση δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, να εργαστείτε με τα δεδομένα.

Σύνδεση με εξωτερική προέλευση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο της προέλευσης.

Εάν η προέλευση είναι μια βάση δεδομένων SQL

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος σε βάση δεδομένων

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ODBC για SQL Server.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε προέλευση δεδομένων ODBC για SQL Server. Λάβετε τις πληροφορίες διακομιστή από το διαχειριστή βάσης δεδομένων και πληκτρολογήστε τις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση όταν είστε έτοιμοι.

 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο διακομιστή για να δείτε τις βάσεις δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη βάση δεδομένων που θέλετε.

 6. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα που θέλετε.

 7. Για να δείτε μια προεπισκόπηση του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 8. Όταν είστε έτοιμοι να μεταφέρετε τα δεδομένα στο Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή δεδομένων.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να βρίσκονται τα δεδομένα: στο υπάρχον φύλλο, σε ένα νέο φύλλο εργασίας ή σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν το αρχείο προέλευσης δεν είναι μια βάση δεδομένων SQL

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική προέλευση αυτό σημαίνει ότι δεν μια βάση δεδομένων SQL (για παράδειγμα, FileMaker Pro), θα χρειαστεί ένα πρόγραμμα οδήγησης Open Database Connectivity (ODBC) εγκατεστημένο στο Mac σας. Πληροφορίες για τα προγράμματα οδήγησης είναι διαθέσιμα σε αυτήν την ιστοσελίδα. Μόλις εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για την προέλευση, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα:

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος σε βάση δεδομένων

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Από βάση δεδομένων.

 3. Προσθέστε την προέλευση δεδομένων για τη βάση δεδομένων σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο διακομιστή για να δείτε τις βάσεις δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη βάση δεδομένων που θέλετε.

 6. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα που θέλετε.

 7. Για να δείτε μια προεπισκόπηση του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 8. Όταν είστε έτοιμοι να μεταφέρετε τα δεδομένα στο Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή δεδομένων.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να βρίσκονται τα δεδομένα: στο υπάρχον φύλλο, σε ένα νέο φύλλο εργασίας ή σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δείτε επίσης

Προγράμματα οδήγησης ODBC που είναι συμβατά με το Excel για Mac

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Για να εισαγάγετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων, όπως το Microsoft SQL Server, πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC που είναι συμβατό με το Microsoft Query εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Συμβατά προγράμματα οδήγησης ODBC διατίθενται από τρίτους προμηθευτές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα προγράμματα οδήγησης ODBC που είναι συμβατά με το Excel για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης ODBC, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Query.

 1. Στο μενού " δεδομένα ", επιλέξτε Λήψη εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 2. Χρησιμοποιήστε το Microsoft Query για να συνδεθείτε με μια προέλευση δεδομένων και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή δεδομένων για να εισαγάγετε τα δεδομένα στο Excel.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με προέλευση δεδομένων και χρησιμοποιώντας το Microsoft Query, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Microsoft Query.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιστροφή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης στο Microsoft Excel, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Επιλέξτε Ορισμός ερωτήματος, Ανανέωση ελέγχου και επιλογές διάταξης δεδομένων

Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ένα ερώτημα παραμέτρων

Κάντε κλικ στην επιλογή παράμετροι.

Επιστροφή εξωτερικά δεδομένα στο ενεργό φύλλο

Κάντε κλικ στο υπάρχον φύλλο. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να τοποθετήσετε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιστροφή εξωτερικά δεδομένα σε ένα νέο φύλλο εργασίας

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Excel προσθέτει ένα νέο φύλλο στο βιβλίο εργασίας σας και να κάνει αυτόματα επικόλληση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων στην επάνω αριστερή γωνία του νέου φύλλου.

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα με τη χρήση των εξωτερικών δεδομένων

Κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημειώσεις: 

 • Excel 2011 για Mac δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε δεδομένα από OLE DB ή αρχεία προέλευσης δεδομένων OLAP.

 • Από προεπιλογή, το Excel για Mac χρησιμοποιεί πίνακες για να εισαγάγετε δεδομένα. Για να απενεργοποιήσετε πινάκων κατά την εισαγωγή δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Επιστροφή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης στο Microsoft Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πίνακα.

 • Εάν το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση δεν είναι στον τοπικό σας υπολογιστή, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων για έναν κωδικό πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη ή άλλες πληροφορίες σύνδεσης.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή δεδομένων από FileMaker Pro

Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο CSV, HTML ή κειμένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×