Εισαγωγή για τη διαχείριση ομάδων του SharePoint και χρηστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Θεμελιώδεις ευθύνη που αφορούν την ασφάλεια τοποθεσίας τη διαχείριση των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Microsoft Office SharePoint Server 2007 σας δίνει τη δυνατότητα, ως κάτοχος τοποθεσίας, για να ελέγξετε ποιοι χρήστες ή ομάδες χρηστών μπορούν να πρόσβαση στις τοποθεσίες του SharePoint. Αυτό μεταφέρει αποτελεσματικά την εργασία με τη διαχείριση των χρηστών από το διαχειριστή του διακομιστή για να οι κάτοχοι της τοποθεσίας.

Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιεί ομάδες ασφαλείας των Windows και λογαριασμούς χρηστών και τους μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας των Windows για να διαχειριστείτε και να συνδέονται οι χρήστες σε μια τοποθεσία. Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε είτε να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών και ομάδες ασφαλείας των Windows απευθείας στην τοποθεσία σας ή να τους προσθέσετε σε ομάδες του SharePoint για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς χρηστών στο επίπεδο της ανώτατου επιπέδου τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία. Αντίθετα, μπορείτε επίσης να καταργήσετε ομάδες ασφαλείας των Windows και λογαριασμούς χρηστών από την τοποθεσία σας και τις ομάδες του SharePoint.

Μέσα σε μια εταιρεία, αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι κάτοχοι τοποθεσιών επιλέξτε ομάδες ασφαλείας των Windows και τους λογαριασμούς χρηστών, συνήθως από το εταιρείες τομείς των Windows, και προσθέστε τους σε μια ομάδα του SharePoint ή απευθείας σε μια τοποθεσία. Για παράδειγμα, οι ομάδες του SharePoint μπορεί να περιέχει ομάδες τομέα των Windows (όπως name\Department_A τομέα, όπου το όνομα τομέα είναι το όνομα του τομέα Windows) ή μεμονωμένους χρήστες με ένα λογαριασμό χρήστη στον τοπικό διακομιστή ή σε έναν τομέα των Windows (όπως όνομα τομέα\όνομα χρήστη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένα διαχειριστή του SharePoint πρέπει να πρώτα να εισαγάγετε λογαριασμούς ομάδων και χρηστών ασφαλείας των Windows στο διακομιστή του SharePoint με χρήση κεντρικής διαχείρισης του SharePoint. Λογαριασμούς ομάδων και χρηστών ασφαλείας των Windows θα είναι διαθέσιμες στο SharePoint μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί την εισαγωγή. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή τους χρήστες σε ένα διακομιστή του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή προφίλ χρηστών.

Προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint

Από προεπιλογή με την εγκατάσταση του Office SharePoint Server 2007 παρέχονται οι εξής ομάδες του SharePoint. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ομάδες, προσθήκη και κατάργηση επίπεδα δικαιωμάτων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες ομάδες του SharePoint με τα επίπεδα δικαιωμάτων που θέλετε. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση επιπέδων δικαιωμάτων.

Ομάδα του SharePoint

Προεπιλεγμένη permiss επίπεδο ιόντων

Ιδιοκτήτες Όνομα τοποθεσίας

Πλήρης έλεγχος

Σχεδιαστές

Σχεδίαση

Μέλη Όνομα τοποθεσίας

Συμβολή

Επισκέπτες Όνομα τοποθεσίας

Ανάγνωση

Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα

Περιορισμένη ανάγνωση

Υπεύθυνοι έγκρισης

Έγκριση

Διαχειριστές ιεραρχίας

Διαχείριση ιεραρχίας

Θεατές

Μόνο προβολή

Αναγνώστες πόρων στυλ

Περιορισμένη πρόσβαση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τοποθεσία σας ενδέχεται να έχουν διαφορετικές προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τοποθεσίας και τις δυνατότητες που είναι ενεργοποιημένες.

Προσαρμογή ομάδων του SharePoint

Για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της εταιρείας σας, υπάρχουν διαθέσιμες πολλές επιλογές για την προσαρμογή των ομάδων του SharePoint. Για παράδειγμα, μπορείτε να:

  • Δημιουργήσετε μια νέα ομάδα του SharePoint ή να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα επίπεδα δικαιωμάτων που θέλετε (εκτός από το δικαίωμα Περιορισμένη πρόσβαση). Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε επίπεδα δικαιωμάτων τα οποία μπορείτε να αντιστοιχήσετε στις ομάδες σας του SharePoint.

    Αν η εταιρεία σας έχει προσωπικό το οποίο πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, μπορείτε να σκεφτείτε τη δημιουργία μιας ομάδας του SharePoint για αυτά τα άτομα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια ομάδα του SharePoint για επικεφαλής που θα ονομάσετε "Επικεφαλής του SharePoint", και μια ομάδα για αναλυτές που θα ονομάσετε "Αναλυτές του SharePoint" και ούτω καθεξής.

    Οποιοσδήποτε στον οποίο έχει εκχωρηθεί ένα επίπεδο δικαιωμάτων που περιλαμβάνει το δικαίωμα "Δημιουργία ομάδων" μπορεί να δημιουργήσει νέες ομάδες του SharePoint. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών και οι ιδιοκτήτες τοποθεσίας έχουν αυτό το δικαίωμα, από προεπιλογή.

  • Διαγραφή μιας περιττής ομάδας του SharePoint.

  • Προσθέστε λογαριασμούς χρηστών και ομάδες ασφαλείας των Windows για τις ομάδες του SharePoint.

  • Κατάργηση λογαριασμούς χρηστών και ομάδες ασφαλείας των Windows από τις ομάδες του SharePoint.

Παρόλο που μπορείτε να, εκχωρήσετε για παράδειγμα, το επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση" στην ομάδα μελών του SharePoint όνομα τοποθεσίας, είναι πιο πρακτικό να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα του SharePoint και να εκχωρήσετε το επίπεδο δικαιωμάτων που χρειάζεστε για αυτήν την ομάδα νέα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχετε ονόματα ομάδων του SharePoint που υποδηλώνουν ένα διαφορετικό επίπεδο δικαιωμάτων από αυτές που πραγματικά έχουν.

Αντιστοιχίζοντας χρήστες και ομάδες

Εάν το σκοπό της τοποθεσίας σας είναι μια λογική ομαδοποίηση χρηστών για κοινή χρήση εγγράφων και πληροφοριών, συνήθως προσθέτετε μια ομάδες ασφαλείας των Windows που περιέχει τους λογαριασμούς χρηστών σε μια κατάλληλη ομάδα του SharePoint στην τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε τις ομάδες ασφαλείας των Windows που θέλετε να επιτρέψετε να συνεισφέρουν στην τοποθεσία σας, στην ομάδα μελών του SharePoint όνομα τοποθεσίας. Παραθέτει σε λίστα με αυτόν τον τρόπο να προσθέσουν έγγραφα και να ενημερώσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλες ομάδες ασφαλείας των Windows στην ομάδα του SharePoint επισκέπτες όνομα τοποθεσίας, ώστε να μπορούν να διαβάσετε έγγραφα και προβάλετε λίστες, αλλά δεν συνεισφέρουν στην τοποθεσία. Μπορεί επίσης να θέλετε Βοήθεια για τη διαχείριση της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να εκχωρήσετε μεμονωμένων λογαριασμών χρήστη των Windows στην ομάδα του SharePoint κάτοχοι όνομα τοποθεσίας.

Εκτός από την προσθήκη ομάδες ασφαλείας των Windows και λογαριασμούς χρηστών σε ομάδες του SharePoint, μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους απευθείας στην τοποθεσία σας. Οι χρήστες που προσθέτετε απευθείας στην τοποθεσία σας μπορεί να να αντιστοιχίσετε μεμονωμένα δικαιώματα σε ένα αντικείμενο δυνατότητα ασφάλισης στην τοποθεσία σας. Παρόλο που αυτό μπορεί να λειτουργήσει για ένα μικρό αριθμό των χρηστών, μεμονωμένα αντιστοίχιση χρηστών σε αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης και μεμονωμένα αντιστοίχιση ενός επιπέδου δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη να γρήγορα γίνονται δύσκολη και χρονοβόρα για τη διαχείριση. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες του SharePoint όταν εργάζεστε με πολλά αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×