Εισαγωγή αρχείου. pst στο Outlook για Mac από το Outlook για Windows

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να μεταφέρετε μηνύματα και άλλα στοιχεία από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows σε Mac, το Outlook για Mac μπορεί να εισαγάγει αρχεία δεδομένων του Outlook (. pst) που δημιουργήθηκαν στο Outlook για Windows.

Μεταφορά ενός αρχείου. pst από τα Windows σε Mac

 1. Στο μενού αρχείο του Outlook για Mac, επιλέξτε Εισαγωγή. ..

 2. Επιλέξτε το αρχείο αρχειοθέτησης του Outlook για Windows (. pst)και, στη συνέχεια, επιλέξτε Continue.

 3. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, επιλέξτε Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Για να μεταφέρετε μηνύματα και άλλα στοιχεία από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows σε Mac, το Outlook για Mac μπορεί να εισαγάγει αρχεία δεδομένων του Outlook (. pst) που δημιουργήθηκαν στο Outlook για Windows.

Μεταφέρετε το αρχείο. pst από τον υπολογιστή σας με Windows στο Mac σας.

 1. Στο μενού αρχείο του Outlook για Mac, επιλέξτε Εισαγωγή. ..

 2. Επιλέξτε το αρχείο αρχειοθέτησης του Outlook για Windows (. pst)και, στη συνέχεια, επιλέξτε Continue.

 3. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, επιλέξτε Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων του Outlook (.pst) για την αποθήκευση πληροφοριών

Εισαγωγή αρχείου .pst από το Outlook για Windows

Για να σας βοηθήσει να μεταφέρετε μηνύματα και άλλα στοιχεία από έναν υπολογιστή Windows σε έναν υπολογιστή Macintosh, το Outlook για Mac μπορεί να εισάγει αρχεία δεδομένων του Outlook (.pst) που έχουν δημιουργηθεί στο Outlook για Windows.

 1. Μεταφέρετε το αρχείο .pst στον υπολογιστή σας Macintosh.

 2. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο δεδομένων του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 4. Επιλέξτε Αρχείο δεδομένων του Outlook για Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 5. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 6. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Σημείωση: Το Outlook για Mac μπορεί να εισαγάγει μόνο αρχεία. pst που βασίζονται σε Unicode, τα οποία είναι η τυπική μορφή για αρχεία προσωπικών φακέλων για το Outlook (για Windows) 2003 και νεότερες εκδόσεις. Τα αρχεία .pst με μορφοποίηση ANSI, γνωστά επίσης ως αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook 97-2002, αποτελούσαν την τυπική μορφή προσωπικών φακέλων για την αποθήκευση δεδομένων στο Outlook για Windows στις εκδόσεις 97-2002. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγής αυτής της μορφής αρχείου στο Outlook για Mac. Εάν έχετε την παλαιότερη έκδοση του αρχείου .pst με μορφοποίηση ANSI, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία για να μετατρέψετε αυτό το αρχείο στη νεότερη μορφή αρχείου. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στο Microsoft Outlook για Windows 2003 ή νεότερη έκδοση και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιότερο αρχείο στο νέο αρχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το νέο αρχείο .pst στο Outlook για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αρχείων .pst και την εισαγωγή στοιχείων, ανατρέξτε στη Βοήθεια για την έκδοση του Outlook για Windows που έχετε.

Άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook (.pst ή .olm)

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook για Windows (.pst) ή ένα Αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac (.olm). Αυτά τα αρχεία δεδομένων μπορούν να περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων από πολλούς τύπους στοιχείων. Τα αρχεία δεδομένων του Outlook χρησιμοποιούνται συχνά ως αρχειοθήκη ή για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ υπολογιστών.

 1. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο δεδομένων του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 3. Επιλέξτε έναν τύπο αρχείου δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 4. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

  Σημείωση: Το Outlook για Mac έχει δυνατότητα εισαγωγής μόνο αρχείων .pst που βασίζονται σε Unicode, την τυπική μορφή για αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook (για Windows) 2003 και νεότερες εκδόσεις. Τα αρχεία .pst με μορφοποίηση ANSI, γνωστά επίσης ως αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook 97-2002, αποτελούσαν την τυπική μορφή προσωπικών φακέλων για την αποθήκευση δεδομένων στο Outlook για Windows στις εκδόσεις 97-2002. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγής αυτής της μορφής αρχείου στο Outlook για Mac. Εάν έχετε την παλαιότερη έκδοση του αρχείου .pst με μορφοποίηση ANSI, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία για να μετατρέψετε αυτό το αρχείο στη νεότερη μορφή αρχείου. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στο Microsoft Outlook για Windows 2003 ή νεότερη έκδοση και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιότερο αρχείο στο νέο αρχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το νέο αρχείο .pst στο Outlook για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αρχείων .pst και την εισαγωγή στοιχείων, ανατρέξτε στη Βοήθεια για την έκδοση του Outlook για Windows που έχετε.

Άνοιγμα στοιχείων του Entourage από αρχειοθήκη ή προηγούμενη έκδοση

Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και συμβάντα από το Entourage 2004, το Entourage 2008 ή το Entourage 2008 Web Services Edition. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πληροφορίες από μια αρχειοθήκη του Entourage, η οποία έχει επέκταση .rge.

 1. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες του Entourage από αρχειοθήκη ή προηγούμενη έκδοση, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Σημειώσεις: 

  • Αν χρησιμοποιήθηκε ένας λογαριασμός του Microsoft Exchange με το Entourage, όλα τα στοιχεία στο λογαριασμό του Exchange λαμβάνονται από το διακομιστή Exchange μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Όλοι οι κανόνες ή τα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με το λογαριασμό του Exchange θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου στο Outlook.

  • Εάν κάνετε εισαγωγή στοιχείων από το Entourage 2004 ή το Entourage 2008, οι πληροφορίες κατηγορίας για τα στοιχεία ενός λογαριασμού του Exchange δεν εισάγονται στο Outlook. Ωστόσο, με το Entourage 2008, Web Services Edition, θα γίνει λήψη των πληροφοριών κατηγορίας από τον Exchange Server.

  • Το Outlook δεν περιλαμβάνει το Κέντρο έργων. Εάν χρησιμοποιούσατε το Κέντρο έργων στο Entourage και, στη συνέχεια, κάνετε εισαγωγή των πληροφοριών του Entourage στο Outlook, οι συσχετίσεις του Κέντρου έργων μετατρέπονται σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν έχετε προσθέσει στοιχεία σε ένα έργο με τίτλο "Έγγραφο έρευνας" στο Entourage, αυτά τα στοιχεία αντιστοιχίζονται με μια κατηγορία που ονομάζεται "Έγγραφο έρευνας" στο Outlook.

  • Οι προσαρμοσμένες προβολές, οι ρυθμίσεις αναζήτησης και οι πληροφορίες χρόνου ταξιδιών για συμβάντα από το Entourage δεν εισάγονται στο Outlook. Τα συμβάντα του Outlook δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες χρόνου ταξιδιών.

Μετακίνηση στοιχείου από έναν φάκελο αρχειοθέτησης σε έναν άλλο φάκελο στο Outlook

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μετακίνησηκαι, στη συνέχεια, Επιλέξτε φάκελος.

 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου που θέλετε και επιλέξτε Μετακίνηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε ένα στοιχείο από ένα φάκελο αρχειοθέτησης σε έναν άλλο φάκελο στο Outlook, απλώς σύρετε το στοιχείο στο φάκελο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το αντίγραφο.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή πληροφοριών στο Outlook

Εισαγωγή στοιχείων από το iCal ή το Βιβλίο διευθύνσεων στο Outlook

Εξαγωγή ή μη αυτόματη αρχειοθέτηση στοιχείων του Outlook

Αυτόματη αρχειοθέτηση ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων του Outlook

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×