Εισαγωγή αρίθμησης σελίδων σε φύλλα εργασίας

Εάν θέλετε να εμφανίζονται οι αριθμοί σελίδας όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel, μπορείτε να εισάγετε αριθμούς σελίδων στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα των σελίδων του φύλλου εργασίας. Οι αριθμοί σελίδων που εισάγετε δεν εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας στην "Κανονική προβολή", εμφανίζονται μόνο στην προβολή "Διάταξη σελίδας" και στις εκτυπωμένες σελίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : : Τα στιγμιότυπα οθόνης αυτού του άρθρου λήφθηκαν στο Excel 2016. Αν έχετε διαφορετική έκδοση, η προβολή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η λειτουργία είναι η ίδια.

Εισαγωγή αριθμών σελίδων σε ένα μόνο φύλλο εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας για το οποίο θέλετε να εισαγάγετε αριθμούς σελίδων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Κεφαλίδες & υποσέλιδα.

  Επιλογή "Κεφαλίδες & υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Το Excel εμφανίζει το φύλλο εργασίας σε προβολή "Διάταξη σελίδας". Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διάταξη σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε αυτήν την προβολή.

 3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε Κάντε κλικ για να προσθέσετε κεφαλίδα ή Κάντε κλικ για να προσθέσετε υποσέλιδο.

  Με αυτήν την ενέργεια εμφανίζονται τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, προσθέτοντας την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Για να καθορίσετε σε ποιο σημείο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου θέλετε να εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο Αριστερό τμήμα, Κεντρικό τμήμα ή Δεξιό τμήμα της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, επιλέξτε Αριθμός σελίδας.

  Στην ομάδα "Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου", κάντε κλικ στην επιλογή "Αριθμός σελίδας"

  Το κείμενο κράτησης θέσης &[Σελίδα] εμφανίζεται στο επιλεγμένο τμήμα.

  Για να προσθέσετε τον συνολικό αριθμό σελίδων, πληκτρολογήστε ένα διάστημα μετά το στοιχείο &[Σελίδα], πληκτρολογήστε τη λέξη από ακολουθούμενη από ένα διάστημα και, στη συνέχεια, στην ομάδα Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, επιλέξτε Αριθμός σελίδων.

  Το κείμενο κράτησης θέσης &[Σελίδα] από &[Σελίδες] εμφανίζεται στην επιλεγμένη ενότητα.

 6. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου για να εμφανίσετε τον πραγματικό αριθμό σελίδων στην προβολή "Διάταξη σελίδας".

 7. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας σε προβολή "Διάταξη σελίδας", στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Κανονική.

  Στην καρτέλα "Προβολή", επιλέξτε "Κανονική"

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Κανονική Εικόνα κουμπιού από τη γραμμή κατάστασης.

  Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς σελίδων για ένα φύλλο εργασίας στην προβολή "Διάταξη σελίδας", όπου μπορείτε να τους δείτε ή να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, εάν θέλετε να εισαγάγετε αριθμούς σελίδων για περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας ταυτόχρονα. Για άλλους τύπους φύλλων, όπως π.χ. για φύλλα γραφημάτων, μπορείτε να εισάγετε αριθμούς σελίδων μόνο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αριθμών σελίδων σε πολλά φύλλα εργασίας

Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς σελίδων σε πολλά φύλλα εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Για παράδειγμα, εάν το βιβλίο εργασίας σας περιέχει δύο φύλλα εργασίας που έχουν και τα δύο μήκος δύο σελίδων, το πρώτο φύλλο εργασίας θα περιέχει δύο σελίδες με αρίθμηση 1 και 2. Το δεύτερο φύλλο εργασίας θα περιέχει επίσης δύο σελίδες με αρίθμηση 1 και 2.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδων σε όλα τα φύλλα εργασίας ενός βιβλίου εργασίας διαδοχικά, πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό με τον οποίο αρχίζει κάθε φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Καθορισμός διαφορετικού αριθμού για την αρχική σελίδα.

 1. Κάντε κλικ στα φύλλα εργασίας ή τα φύλλα γραφήματος στα οποία θέλετε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα μεμονωμένο φύλλο

Κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου.

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Φύλλο"

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών, για να εμφανίσετε την καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα.

Κάντε κλικ στα βέλη κύλισης καρτελών

Δύο ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα

Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου που θέλετε να επιλέξετε.

Δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα

Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων που θέλετε να επιλέξετε.

Όλα τα φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή όλων των φύλλων στο μενού συντόμευσης.

Συμβουλή: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε "Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου" Εικόνα κουμπιού δίπλα στην ένδειξη Διαμόρφωση σελίδας.

  Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας "Διαμόρφωση σελίδας"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, στην καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο, επιλέξτε Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου.

 3. Για να καθορίσετε σε ποιο σημείο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου θέλετε να εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο Αριστερό τμήμα, Κεντρικό τμήμα ή Δεξιό τμήμα.

 4. Για να εισαγάγετε αριθμούς, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αριθμού σελίδας Εικόνα κουμπιού .

  Το κείμενο κράτησης θέσης &[Σελίδα] εμφανίζεται στο επιλεγμένο τμήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε τον συνολικό αριθμό σελίδων, πληκτρολογήστε ένα διάστημα μετά το στοιχείο &[Σελίδα], πληκτρολογήστε τη λέξη από ακολουθούμενη από ένα διάστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αριθμού σελίδων Εικόνα κουμπιού .

  • Το κείμενο κράτησης θέσης &[Σελίδα] από &[Σελίδες] εμφανίζεται στην επιλεγμένη ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός διαφορετικού αριθμού για την αρχική σελίδα

Για να αριθμήσετε όλες τις σελίδες των φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας διαδοχικά, προσθέστε πρώτα αριθμούς σελίδων σε όλα τα φύλλα εργασίας ενός βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ξεκινήσετε την αρίθμηση σελίδων για κάθε φύλλο εργασίας με τον κατάλληλο αριθμό. Για παράδειγμα, εάν το βιβλίο εργασίας σας περιέχει δύο φύλλα εργασίας που θα εκτυπώνονται και τα δύο ως δύο σελίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αρχίσετε την αρίθμηση των σελίδων για το δεύτερο φύλλο εργασίας από τον αριθμό 3.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην ένδειξη Διαμόρφωση σελίδας.

  Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας "Διαμόρφωση σελίδας"

 2. Στην καρτέλα Σελίδα, στο πλαίσιο Αριθμός πρώτης σελίδας, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την πρώτη σελίδα.

  Για να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο σύστημα αρίθμησης, πληκτρολογήστε "Αυτόματα" στο πλαίσιο Αριθμός πρώτης σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σειράς με την οποία γίνεται αρίθμηση των σελίδων

Από προεπιλογή, το Excel αριθμεί και εκτυπώνει σελίδες από πάνω προς τα κάτω και κατόπιν από αριστερά προς τα δεξιά στο φύλλο εργασίας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση ώστε να γίνεται αρίθμηση και εκτύπωση των σελίδων από τα αριστερά προς τα δεξιά και κατόπιν από πάνω προς τα κάτω.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη σειρά αρίθμησης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην ένδειξη Διαμόρφωση σελίδας.

  Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας "Διαμόρφωση σελίδας"

 3. Στην καρτέλα Φύλλο στην περιοχή Διάταξη σελίδων, επιλέξτε Κάτω και κατόπιν κατά πλάτος ή Κατά πλάτος και κατόπιν κάτω.

  Η κατεύθυνση για κάθε επιλογή εμφανίζεται στο πλαίσιο προεπισκόπησης.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή αριθμών σελίδων

 1. Κάντε κλικ στα φύλλα εργασίας ή τα φύλλα γραφήματος από τα οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς σελίδων.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα μεμονωμένο φύλλο

Κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου.

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Φύλλο"

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών, για να εμφανίσετε την καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα.

Κάντε κλικ στα βέλη κύλισης καρτελών

Δύο ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα

Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου που θέλετε να επιλέξετε.

Δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα

Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων που θέλετε να επιλέξετε.

Όλα τα φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή όλων των φύλλων στο μενού συντόμευσης.

Συμβουλή: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων στο μενού συντόμευσης.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε "Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου" Εικόνα κουμπιού δίπλα στην ένδειξη Διαμόρφωση σελίδας.

  Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας "Διαμόρφωση σελίδας"

 2. Στην καρτέλα Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο, επιλέξτε (καμία/κανένα).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση προς την κορυφή της λίστας για να επιλέξετε (καμία/κανένα).

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×