Εισαγωγή ή προσθήκη ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στην Microsoft Office Access 2007, μπορείτε να αποθηκεύσετε εμπλουτισμένο, μορφοποιημένο κείμενο σε μια βάση δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το εκτελέσετε χρησιμοποιώντας ένα πεδίο υπομνήματος και ορίζοντας την ιδιότητα του πεδίου Μορφή κειμένου (νέα στην Office Access 2007) σε Εμπλουτισμένο κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μορφοποίηση σε όλα ή μέρος των περιεχομένων του πεδίου, πραγματοποιώντας επεξεργασία στο πεδίο μέσω ενός δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα ή όταν το πεδίο εμφανιστεί σε ένα φύλλο δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να μορφοποιήσετε όλο ή μέρος του πεδίου όταν προβάλλετε μια έκθεση σε "Προβολή διάταξης" (νέο στοιχείο στην Office Access 2007).

Το άρθρο αυτό εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής ή αλλαγής ενός πεδίου υπομνήματος που χρησιμοποιεί εμπλουτισμένο κείμενο και τον τρόπο μορφοποίησης κειμένου με χρήση των επιλογών εμπλουτισμένου κειμένου.

Σε αυτό το άρθρο:

Τι είναι το εμπλουτισμένο κείμενο;

Εισαγωγή την ιδιότητα TextFormat

Δημιουργία ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου

Αλλαγή ενός υπάρχοντος πεδίου απλού κειμένου σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου

Εφαρμογή των επιλογών μορφοποίησης κειμένου

Αλλαγή ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πεδίο απλού κειμένου

Τι πρέπει να κάνετε όταν η ιδιότητα TextFormat λαμβάνει εκτός συγχρονισμού

Για περισσότερες πληροφορίες


Τι είναι το εμπλουτισμένο κείμενο;

Το Εμπλουτισμένο κείμενο είναι κείμενο που είναι μορφοποιημένο με κοινές επιλογές μορφοποίησης, όπως την έντονη και την πλάγια γραφή, που είναι διαθέσιμες στο απλό κείμενο. Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα χρησιμοποιήστε τα κοινά εργαλεία μορφοποίησης στα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system, όπως το Microsoft Office Word 2007 και το Microsoft Office PowerPoint 2007. Πίσω από αυτές τις σκηνές η Office Access 2007 εφαρμόζει τον κώδικα μορφοποίησης Hypertext Markup Language (HTML) στα δεδομένα. Η Access χρησιμοποιεί τον κώδικα HTML επειδή παρέχει μεγαλύτερη συμβατότητα με τα πεδία εμπλουτισμένου κειμένου που είναι αποθηκευμένα στις λίστες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις επιλογές μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου που υποστηρίζονται στην Office Access 2007:

Εικονίδιο

Επιλογή

Περιγραφή

Εικόνα κουμπιού

Όνομα γραμματοσειράς

Επιλέγει διαφορετικούς χαρακτήρες εκτύπωσης.

Εικόνα κουμπιού

Μέγεθος γραμματοσειράς

Επιλέγει ένα διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς.

Εικόνα κουμπιού

Έντονη γραφή

Το επιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται σε έντονη γραφή. Εάν το κείμενο είναι ήδη σε έντονη γραφή, η έντονη γραφή καταργείται.

Εικόνα κουμπιού

Πλάγια γραφή

Το επιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται σε πλάγια γραφή. Εάν το κείμενο είναι ήδη σε πλάγια γραφή, η πλάγια γραφή καταργείται.

Εικόνα κουμπιού

Υπογράμμιση

Το επιλεγμένο κείμενο υπογραμμίζεται. Εάν το κείμενο είναι ήδη υπογραμμισμένο, η υπογράμμιση καταργείται.

Εικόνα κουμπιού

Στοίχιση αριστερά

Το κείμενο στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο.

Εικόνα κουμπιού

Κέντρο

Το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο των περιθωρίων.

Εικόνα κουμπιού

Στοίχιση δεξιά

Το κείμενο στοιχίζεται στο δεξιό περιθώριο.

Εικόνα κουμπιού

Αρίθμηση

Ξεκινά η αρίθμηση παραγράφων. Ο αριθμός εμφανίζεται πριν από κάθε παράγραφο.

Εικόνα κουμπιού "Κουκκίδες"

Κουκίδες

Τοποθετείται μία κουκίδα πριν από κάθε παράγραφο.

Εικόνα κουμπιού

Χρώμα γραμματοσειράς

Επιλέγει ένα χρώμα γραμματοσειράς στο προσκήνιο.

Εικόνα κουμπιού

Χρώμα επισήμανσης κειμένου

Εμφάνιση του κειμένου σαν να είχε σημανθεί με πένα επισήμανσης.

Εικόνα κουμπιού

Μείωση εσοχής.

Μειώνεται η εσοχή παραγράφου.

Εικόνα κουμπιού

Αύξηση εσοχής.

Αυξάνεται η εσοχή παραγράφου.

Εικόνα κουμπιού από αριστερά προς τα δεξιά

Από τα αριστερά-στα-δεξιά

Γεμίζει το στοιχείο ελέγχου από αριστερά προς τα δεξιά.

Εικόνα κουμπιού από δεξιά προς αριστερά

Από δεξιά προς τα αριστερά

Γεμίζει το στοιχείο ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

Στην Office Access 2007 το εμπλουτισμένο κείμενο αποθηκεύεται με χρήση του τύπου δεδομένων "Υπόμνημα". Αυτός είναι ο μόνος τύπος δεδομένων της Access που διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη για εμπλουτισμένο κείμενο. Για να δημιουργήσετε ένα πεδίο για την αποθήκευση εμπλουτισμένου κειμένου, δημιουργείτε ένα πεδίο υπομνήματος και στη συνέχεια, ορίζετε την ιδιότητα του πεδίου Μορφή κειμένου σε Εμπλουτισμένο κείμενο.

Αρχή της σελίδας


Παρουσίαση της ιδιότητας "Μορφή κειμένου"

Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου, πεδία και αντικείμενα στην Access έχουν συσχετισμένη μια σειρά ιδιοτήτων. Ιδιότητα είναι μια ονομαστική τιμή που ορίζει μερικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου — όπως τη θέση, το μέγεθός του και αν είναι ορατό ή όχι. Η ιδιότητα Μορφή κειμένου διατηρεί τη ρύθμιση και προσδιορίζει αν το κείμενο θα χειριστεί ως εμπλουτισμένο ή ως απλό κείμενο. Οι δύο πιθανές τιμές είναι:

Ιδιότητα "Μορφή κειμένου"

Περιγραφή

Εμπλουτισμένο κείμενο

Το κείμενο εμφανίζεται ως εμπλουτισμένο κείμενο και αποθηκεύεται και ερμηνεύεται ως εμπλουτισμένος κώδικας HTML γλώσσας markup.

Απλό κείμενο

Το κείμενο εμφανίζεται και ερμηνεύεται ως απλό κείμενο.

Η ιδιότητα Μορφή κειμένου για το πεδίο υπομνήματος ορίζεται στην προβολή "Σχεδίαση". Η τιμή που ορίζετε εκεί μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου δημιουργείται για την εμφάνιση των δεδομένων στο πεδίο υπομνήματος. Ωστόσο, η τιμή μεταβιβάζεται μόνο όταν δημιουργείτε το στοιχείο ελέγχου. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή μέσω του φύλλου ιδιοτήτων για το πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας


Δημιουργία ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου

Το εμπλουτισμένο κείμενο αποθηκεύεται σε ένα πεδίο που χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα". Αυτός είναι ο μόνος τύπος δεδομένων που διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη για την εμφάνιση και την αποθήκευση εμπλουτισμένου κειμένου. Για να δημιουργήσετε ένα πεδίο που μπορεί να αποθηκευτεί ως εμπλουτισμένο κείμενο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπομνήματος και στη συνέχεια να ορίσετε την ιδιότητα Μορφή κειμένου του πεδίου υπομνήματος σε Εμπλουτισμένο κείμενο.

Δημιουργία ενός πεδίου υπομνήματος για την αποθήκευση εμπλουτισμένου κειμένου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το πεδίο.

 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα, που θέλετε να προσθέσετε το πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Στο πλέγμα της σχεδίασης πίνακα, εντοπίστε την πρώτη κενή γραμμή. Στη συνέχεια, στη στήλη Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα πεδίου.

 5. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα.

 6. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενική.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιοΜορφή κειμένου και επιλέξτε Εμπλουτισμένο κείμενο.

 8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού . στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Αφού δημιουργήσετε το πεδίο "Υπόμνημα", μπορείτε να εισαγάγετε και να μορφοποιήσετε εμπλουτισμένο κείμενο σε προβολή φύλλου δεδομένων ή σε προβολή φόρμας. Για πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα εφαρμογή των επιλογών μορφοποίησης σε κείμενο, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας


Αλλαγή ενός υπάρχοντος πεδίου απλού κειμένου σε πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου

Εάν έχετε ένα υπάρχον πεδίο τιμολόγιο που θέλετε να αλλάξετε, ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα TextFormat για αυτό το πεδίο από PlainText σε Εμπλουτισμένο κείμενο. Εάν έχετε ένα υπάρχον πεδίο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει εμπλουτισμένου κειμένου, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου από το κείμενο με τιμολόγιο.

Αλλαγή ενός υπάρχοντος πεδίου υπομνήματος για αποθήκευση εμπλουτισμένου κειμένου

 1. Ξεκινήστε την Office Access 2007.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, ανοίξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει το πεδίο.

 4. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα που περιέχει το πεδίο και κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 5. Στο πλέγμα σχεδίασης πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο υπομνήματος που θέλετε να αλλάξετε σε εμπλουτισμένο κείμενο.

 6. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενική.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιοΜορφή κειμένου και επιλέξτε Εμπλουτισμένο κείμενο.

 8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αλλαγή ενός υπάρχοντος πεδίου κειμένου για να μπορείτε να αποθηκεύσετε εμπλουτισμένο κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, ανοίξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει το πεδίο.

 3. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα που περιέχει το πεδίο και κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε σε εμπλουτισμένο κείμενο.

 5. Στην ενότητα Τύπος δεδομένων, αλλάξτε τον τύπο από Κείμενο σε Υπόμνημα.

 6. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενική.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιοΜορφή κειμένου και επιλέξτε Εμπλουτισμένο κείμενο.

 8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει εμπλουτισμένο κείμενο σε ένα πεδίο υπομνήματος, μπορείτε να το εμφανίσετε σε μια φόρμα ή μια έκθεση, χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου έχει μια ιδιότητα Μορφή κειμένου στην οποία μεταβιβάζεται η αρχική τιμή του από την ιδιότητα Μορφή κειμένου του πεδίου υπομνήματος. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα Μορφή κειμένου στο στοιχείο ελέγχου του πλαισίου κειμένου.

Αρχή της σελίδας


Εφαρμογή των επιλογών μορφοποίησης

Κατά την επεξεργασία ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου, είτε στην προβολή "Φύλλο δεδομένων" είτε στην προβολή "Φόρμα", μπορείτε να εφαρμόσετε τις επιλογές μορφοποίησης χρησιμοποιώντας τις εντολές στη μικρή γραμμή εργαλείων ή στις ομάδες Γραμματοσειρά και Στοίχιση γραμματοσειράς, στην καρτέλα Αρχική. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε και έπειτα να εφαρμόσετε τις επιλογές μορφοποίησης.

Όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι για να επιλέξετε κείμενο σε ένα πεδίο υπομνήματος που υποστηρίζει εμπλουτισμένο κείμενο, εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων, μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή και έχετε απελευθερώσει το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Η μικρή γραμμή εργαλείων περιλαμβάνει κουμπιά για τις επιλογές μορφοποίησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Η μικρή γραμμή εργαλείων

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δώσετε έμφαση σε κάποιο κείμενο εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση έντονης γραφής για να το κάνετε πιο σκούρο και πιο έντονο.

Εφαρμογή μορφοποίηση μέσω της μικρής γραμμής εργαλείων

 1. Κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Εμφανίζεται η "Μικρή" γραμμή εργαλείων.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τη μικρή γραμμή εργαλείων για να κάνετε πιο εμφανή, και κάντε κλικ στο κουμπί έντονη γραφή Εικόνα κουμπιού .

Όταν εμφανιστεί η μικρή γραμμή εργαλείων, αντανακλά τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του κειμένου που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο είναι ήδη σε έντονη γραφή, στη γραμμή εργαλείων θα έχει επισημανθεί το κουμπί Έντονη γραφή.

Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε επιλογές μορφοποίησης από την καρτέλα Αρχική στην Κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εφαρμόσετε την επιλογή μορφοποίησης για πλάγια γραφή.

Εφαρμογή μορφοποίησης με χρήση της Κορδέλας του Office Fluent

 1. Κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί πλάγια γραφή Εικόνα κουμπιού .

Συμβουλή: Για να επιλέξτε γρήγορα μια λέξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λέξη και κάντε διπλό κλικ. Για να επιλέξετε ολόκληρη την παράγραφο, κάντε κλικ τρεις φορές.

Αρχή της σελίδας


Αλλαγή ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου σε πεδίο απλού κειμένου

Μπορείτε να αλλάξτε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου σε απλό κείμενο και να καταργήσετε όλη τη μορφοποίηση, αλλάζοντος την ιδιότητα Μορφή κειμένου του πεδίου σε απλό κείμενο. Όταν αλλάζετε ένα πεδίο από εμπλουτισμένο κείμενο σε απλό κείμενο, η Office Access 2007 εμφανίζει ένα μήνυμα προειδοποίησης που σας ενημερώνει ότι θα καταργηθεί όλη η μορφοποίηση. Εφόσον έχετε εφαρμόσει την αλλαγή σε απλό κείμενο και έχετε αποθηκεύσει τον πίνακα, δεν είναι δυνατό να αναιρέσετε την αλλαγή.

Αλλαγή ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου σε πεδίο απλού κειμένου

 1. Ξεκινήστε την Office Access 2007.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει το πεδίο.

 4. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα που περιέχει το πεδίο και κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 5. Στο πλέγμα σχεδίασης πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο "Υπόμνημα" που θέλετε να αλλάξετε σε εμπλουτισμένο κείμενο.

 6. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενική.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο TextFormat και επιλέξτε την εντολή Απλό κείμενο.

 8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας


Τι πρέπει να κάνετε αν η ιδιότητα "Μορφή κειμένου" είναι εκτός συγχρονισμού

Για να λειτουργεί σωστά η υποστήριξη εμπλουτισμένου κειμένου πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα Μορφή κειμένου στο πεδίο υπομνήματος και σε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που εμφανίζει το πεδίο υπομνήματος. Τυπικά, αυτές οι ιδιότητες Μορφή κειμένου θα πρέπει να είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Μορφή κειμένου για το πεδίο και το στοιχείο ελέγχου θα πρέπει να έχουν οριστεί σε Εμπλουτισμένο κείμενο αν θέλετε να υποστηρίζουν εμπλουτισμένο κείμενο. Εάν δεν θέλετε υποστήριξη εμπλουτισμένου κειμένου, η ιδιότητα κάθε στοιχείου πρέπει να έχει οριστεί σε Απλό κείμενο. Αν η ιδιότητα Μορφή κειμένου στο πεδίο υπομνήματος έχει οριστεί ως Εμπλουτισμένο κείμενο και η ιδιότητα Μορφή κειμένου στο πλαίσιο κειμένου είναι ορισμένη ως Απλό κείμενο, θα βλέπετε τον πλήρη κώδικα HTML εμπλουτισμένου κειμένου σε προβολή φόρμας και σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Αρχή της σελίδας


Για περισσότερες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×