Κελιά

Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων κειμένου (.txt ή .csv)

Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων κειμένου (.txt ή .csv)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής δεδομένων από ένα αρχείο κειμένου με το Excel: μπορείτε να το ανοίξετε στο Excel ή μπορείτε να το εισαγάγετε ως μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Για να εξαγάγετε δεδομένα από το Excel σε ένα αρχείο κειμένου, χρησιμοποιήστε την εντολή Αποθήκευση ως και αλλάξτε τον τύπο αρχείου από το αναπτυσσόμενο μενού.

Υπάρχουν δύο μορφές αρχείων κειμένου που χρησιμοποιούνται συνήθως:

 • Οριοθετημένα αρχεία κειμένου (.txt), όπου κάθε πεδίο κειμένου διαχωρίζεται συνήθως με χαρακτήρα TAB (κωδικός χαρακτήρα 009 σε κωδικοποίηση ASCII).

 • Αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv), όπου κάθε πεδίο κειμένου διαχωρίζεται συνήθως με κόμμα (,).

Μπορείτε να αλλάξετε το διαχωριστικό χαρακτήρα που χρησιμοποιείται τόσο στα οριοθετημένα αρχεία κειμένου όσο και στα αρχεία κειμένου .csv. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισαγωγής ή εξαγωγής λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε έως 1.048.576 γραμμές και 16.384 στήλες.

Εισαγωγή ενός αρχείου κειμένου με άνοιγμα στο Excel

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο κειμένου, το οποίο έχετε δημιουργήσει σε άλλο πρόγραμμα, όπως ένα βιβλίο εργασίας του Excel, χρησιμοποιώντας την εντολή Άνοιγμα. Το άνοιγμα ενός αρχείου κειμένου στο Excel δεν αλλάζει τη μορφή του αρχείου — αυτό μπορείτε να το δείτε στη γραμμή τίτλου του Excel, όπου το όνομα του αρχείου διατηρεί την επέκταση του ονόματος αρχείου κειμένου (για παράδειγμα, .txt ή .csv).

 1. Επιλέξτε αρχείο > Άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε Αρχεία κειμένου από το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 3. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου που θέλετε να ανοίξετε.

  • Εάν το αρχείο είναι ένα αρχείο κειμένου (.txt), το Excel εκκινεί τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου". Όταν ολοκληρώσετε τα βήματα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία εισαγωγής.

  • Ανατρέξτε στο άρθρο: "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οριοθέτες και επιλογές για προχωρημένους.

  • Εάν το αρχείο είναι αρχείο .csv, το Excel ανοίγει αυτόματα το αρχείο κειμένου και εμφανίζει τα δεδομένα σε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

   Σημείωση: Όταν το Excel ανοίγει ένα αρχείο .csv, χρησιμοποιεί τις τρέχουσες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μορφοποίησης δεδομένων για την ερμηνεία του τρόπου εισαγωγής κάθε στήλης δεδομένων. Εάν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία στη μετατροπή στηλών σε διαφορετικές μορφές δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου". Για παράδειγμα, η μορφή μιας στήλης δεδομένων στο αρχείο .csv ενδέχεται να είναι η MDY, αλλά η προεπιλεγμένη μορφή δεδομένων του Excel να είναι η YMD ή μπορεί να θέλετε να μετατρέψετε μια στήλη αριθμών που περιέχει αρχικά μηδενικά σε κείμενο έτσι, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε τα αρχικά μηδενικά. Για να επιβάλετε την εκτέλεση του "Οδηγού εισαγωγής κειμένου" από το Excel, μπορείτε να αλλάξετε την επέκταση του ονόματος αρχείου .cvs σε .txt, προτού το ανοίξετε ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε Εισαγωγή ενός αρχείου κειμένου μέσω σύνδεσης με αυτό.

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου σε ένα ήδη υπάρχον φύλλο εργασίας ως μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα από το αρχείο κειμένου.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Από κείμενο/CSV.

  Επιλογές λήψης και μετασχηματισμού στην καρτέλα "Δεδομένα"

 3. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου". Κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια εικόνα κουμπιού σε οποιαδήποτε σελίδα του "Οδηγού εισαγωγής κειμένου" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οδηγού. Όταν ολοκληρώσετε τα βήματα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία εισαγωγής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, κάντε τα εξής:

  • Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες για να ορίσετε επιλογές ανανέωσης, μορφοποίησης και διάταξης για τα δεδομένα εισαγωγής.

  • Στην ενότητα Πού θέλετε να τοποθετηθούν τα δεδομένα;, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να επιστραφούν τα δεδομένα στη θέση που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Στο υπάρχον φύλλο εργασίας.

   • Για να επιστραφούν τα δεδομένα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το Excel τοποθετεί την περιοχή εξωτερικών δεδομένων στη θέση που έχετε καθορίσει.

Στην περίπτωση που το Excel δεν μετατρέψει μια στήλη δεδομένων στη μορφή που θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τα δεδομένα μετά την εισαγωγή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Μετατροπή αριθμών που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο σε αριθμούς και Μετατροπή ημερομηνιών που είναι αποθηκευμένες ως κείμενο σε ημερομηνίες.

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα φύλλο εργασίας του Excel σε αρχείο κειμένου, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποθήκευση ως.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου κειμένου για το φύλλο εργασίας.

  • Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο (Οριοθετημένο με Tab) ή CSV (Οριοθετημένο με κόμματα).

  • Σημείωση: Οι διάφορες μορφές υποστηρίζουν διαφορετικά σύνολα δυνατοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνολα δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από τις διάφορες μορφές αρχείων κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel.

 4. Εντοπίστε τη θέση που θα αποθηκεύσετε το νέο αρχείο κειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, που σας υπενθυμίζει ότι μόνο το τρέχον φύλλο εργασίας θα αποθηκευτεί στο νέο αρχείο. Αν είστε βέβαιοι ότι το τρέχον φύλλο εργασίας είναι αυτό που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αρχείο κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε να αποθηκεύσετε άλλα φύλλα εργασίας ως ξεχωριστά αρχεία κειμένου, επαναλαμβάνοντας αυτήν τη διαδικασία για κάθε φύλλο εργασίας.

 6. Εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, που σας υπενθυμίζει ότι το φύλλο εργασίας ενδέχεται να περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από μορφές αρχείων κειμένου. Αν ενδιαφέρεστε μόνο να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας στο νέο αρχείο κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Αν δεν είστε βέβαιοι και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες του Excel που δεν υποστηρίζονται από μορφές αρχείων κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων σε άλλες μορφές, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου.

Αν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για την εισαγωγή ενός αρχείου κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τον οριοθέτη που χρησιμοποιείται για ένα αρχείο κειμένου με οριοθέτηση από έναν χαρακτήρα TAB σε έναν άλλο χαρακτήρα από το βήμα 2 του "Οδηγού εισαγωγής κειμένου". Σε αυτό το βήμα, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι συνεχόμενοι οριοθέτες, όπως τα συνεχόμενα εισαγωγικά.

Ανατρέξτε στο άρθρο: "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οριοθέτες και επιλογές για προχωρημένους.

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου για την αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων και των ρυθμίσεων γλώσσας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα καινούριο διαχωριστικό στο πλαίσιο Διαχωριστικό λίστας.

 4. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Αφού αλλάξετε το χαρακτήρα διαχωρισμού λίστας στον υπολογιστή σας, όλα τα προγράμματα θα χρησιμοποιούν τον νέο χαρακτήρα ως διαχωριστικό λίστας. Μπορείτε να αλλάξετε το χαρακτήρα στον προεπιλεγμένο χαρακτήρα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×