Εισαγωγή ή διαγραφή μιας Ζώνης Τμημάτων Web

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο εισαγωγής και διαγραφής των ζωνών Τμήματος Web, με χρήση του Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Επίσης, εξηγεί και απεικονίζει τις σχέσεις των ζωνών Τμήματος Web με τα Τμήματα Web και τις Σελίδες Τμήματος Web.

Για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή και διαγραφή ζωνών Τμήματος Web σε μια τοποθεσία του Microsoft SharePoint, πρέπει να έχετε είτε το δικαίωμα Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών Τμημάτων Web ή το δικαίωμα Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων. Από προεπιλογή, τουλάχιστον ένα από αυτά τα δικαιώματα παρέχεται στα μέλη των ομάδων τοποθεσίας Υποστηρικτής, Σχεδιαστής Web και Διαχειριστής. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε ή να διαγράψετε μια ζώνη Τμήματος Web, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του διακομιστή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια ζώνη Τμήματος Web;

Εισαγωγή μιας ζώνης Τμημάτων Web

Διαγραφή μιας ζώνης Τμημάτων Web

Τι είναι μια ζώνη Τμήματος Web;

Μια ζώνη Τμήματος Web είναι ένα κοντέινερ που μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε να ελέγχει την οργάνωση και τη μορφή των Τμημάτων Web που περιέχονται σε αυτό. Οι ζώνες Τμήματος Web παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο της ομαδοποίησης και τακτοποίησης των Τμημάτων Web αλλά και της προσαρμογής τους στο πρόγραμμα περιήγησης και τον έλεγχο των ατόμων που μπορούν να τα τροποποιήσουν στη συγκεκριμένη θέση. Κάθε ένα από τα Τμήματα Web σε μια Σελίδα Τμημάτων Web μπορεί να βρίσκεται ή να μην βρίσκεται σε μια ζώνη Τμήματος Web:

 • Τμήμα Web που βρίσκονται σε μια ζώνη Τμήματος Web    Όταν ένα Τμήμα Web βρίσκεται μέσα σε μια ζώνη Τμήματος Web, οι ιδιότητες του Τμήματος Web αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων περιεχομένου στο Windows SharePoint Services 3.0, όχι στη σελίδα ASPX. Με την εισαγωγή ενός Τμήματος Web μέσα σε μια ζώνη, δίνετε στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το συγκεκριμένο Τμήμα Web ή να το τροποποιούν μέσω του προγράμματος περιήγησης.

 • Τμήματα Web δεν βρίσκεται σε μια ζώνη Τμήματος Web    Όταν ένα τμήμα Web δεν βρίσκεται μέσα σε μια ζώνη Τμήματος Web, οι ιδιότητες του Τμήματος Web αποθηκεύονται στη σελίδα ASPX και όχι σε βάση δεδομένων περιεχομένου στο Windows SharePoint Services 3.0. Με την εισαγωγή ενός Τμήματος Web χωρίς τη συμπερίληψη του σε μια ζώνη, επιτρέπετε στους χρήστες να προβάλλουν το τμήμα Web, αλλά όχι να αλληλεπιδράσετε με ή τροποποίηση του Τμήματος Web μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν δεν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν αλλαγές, είτε στο τμήμα Web είτε στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στη σελίδα.

Μπορείτε να θεωρήσετε τα Τμήματα Web, τις ζώνες Τμημάτων Web και τις Σελίδες Τμημάτων Web ως ένθετα κοντέινερ. Τα ίδια τα Τμήματα Web περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να προβάλλετε και ίσως να αλλάξετε ή με τα οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αλληλεπίδραση. Οι ζώνες Τμημάτων Web είναι προαιρετικά δευτερεύοντα κοντέινερ μέσα στη Σελίδα Τμήματος Web, κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα ή περισσότερα Τμήματα Web — δίνοντας τη δυνατότητα ομαδοποίησης και τακτοποίησης αυτών των Τμημάτων Web στη σελίδα, για να τα προσαρμόσετε ενώ τα προβάλλετε στο πρόγραμμα περιήγησης και να ορίσετε ποιος έχει τα δικαιώματα να τα προβάλλει και να τα προσαρμόσει με αυτόν τον τρόπο. Και η Σελίδα Τμήματος Web περιέχει τα Τμήματα Web και τις ζώνες Τμημάτων Web.

Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα μιας Σελίδας Τμήματος Web, μία από τις τρεις Ζώνες Τμήματος Web με σκίαση περιέχει μόνο ένα Τμήμα Web και οι άλλες περιέχουν από δύο η κάθε μία. Σημειώστε ότι μέσα σε κάθε ζώνη Τμήματος Web, πολλά Τμήματα Web μπορούν να τακτοποιηθούν είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα. Σημειώστε επίσης ότι τα Τμήματα Web δεν βρίσκονται σε μια ζώνη — μια τακτοποίηση που μπορεί να είναι αποδεκτή αν οι χρήστες δεν χρειάζονται να έχουν δυνατότητα προσαρμογής του συγκεκριμένου Τμήματος Web στο πρόγραμμα περιήγησης.

Σχέση των Τμημάτων Web με ζώνες και Σελίδες

1. Ζώνη Τμήματος Web που περιέχει ένα Τμήμα Web

2. Ζώνες Τμήματος Web που περιέχουν δύο Τμήματα Web τακτοποιημένα οριζόντια

3. Τμήμα Web που δεν περιέχεται σε μια ζώνη Τμήματος Web και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η προσαρμογή του στο πρόγραμμα περιήγησης

4. Ζώνες Τμήματος Web που περιέχουν δύο Τμήματα Web τακτοποιημένα κατακόρυφα

Κάθε φορά που εισάγετε ένα Τμήμα Web σε μια Σελίδα Τμήματος Web, αποφασίζετε αν θα το εισάγετε σε μια ζώνη Τμήματος Web. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση των ζωνών Τμήματος Web:

 • Προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης    Μόνο τα Τμήματα Web που βρίσκονται σε μια ζώνη Τμήματος Web μπορούν να προσαρμοστούν από ένα χρήστη που τα προβάλλει στο πρόγραμμα περιήγησης.

 • Ομαδοποίηση και τακτοποίηση    Η χρήση των ζωνών Τμήματος Web σας παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο τακτοποίησης των Τμημάτων Web στη σελίδα. Επίσης, όταν συμπεριλαμβάνετε πολλά Τμήματα Web σε μία ζώνη Τμήματος Web, μπορείτε είτε να τα στοιβάξετε κατακόρυφα μέσα στη ζώνη ή να τα τακτοποιήσετε δίπλα-δίπλα, οριζόντια.

 • Μορφοποίηση και εμφάνιση    Μία από τις ιδιότητες που μπορείτε να ελέγξετε για όλα τα Τμήματα Web σε μια ζώνη είναι αν θα εμφανίζεται η γραμμή τίτλου ή όχι, η γραμμή τίτλου και ένα περίγραμμα ή τίποτα από τα δύο.

 • Πρόσβαση    Για κάθε ζώνη Τμήματος Web, μπορείτε να ελέγξετε αν οι χρήστες επιτρέπεται να κάνουν τα εξής:

  • Προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση των Τμημάτων Web.

  • Αλλαγή των προσωπικών τους ρυθμίσεων του Τμήματος Web.

  • Αλλαγή των ρυθμίσεων Τμήματος Web για όλους τους χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή μιας ζώνης Τμήματος Web

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε τη σελίδα στην οποία θέλετε να εισάγετε τη ζώνη Τμήματος Web.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Τμήματα Web δεν είναι ήδη ανοικτό, ανοίξτε το, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τμήματα Web, στο μενού Παράθυρα εργασιών.

 3. Στην προβολή Σχεδίαση, κάντε κλικ στη θέση της σελίδας όπου θέλετε να εισάγετε τη ζώνη Τμήματος Web.

 4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Τμήματα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ζώνης Τμημάτων Web.

  Η νέα ζώνη Τμήματος Web εισάγεται στη σελίδα.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στη νέα ζώνη Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες ζώνης Τμήματος Web από το μενού συντόμευσης.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ζώνης Τμήματος Web, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Απόδοση τίτλου στη ζώνη    Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιοΤίτλος ζώνης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ζώνη.

  • Επιλογή στυλ πλαισίου    Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, στη λίστα Στυλ πλαισίου, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  • Επιλογή μιας διάταξης για τη ζώνη    Στην περιοχή Διάταξη των Τμημάτων Web που περιέχει η ζώνη, κάντε κλικ είτε στην επιλογή Από επάνω προς τα κάτω (κατακόρυφη διάταξη) ή την επιλογή Δίπλα δίπλα (οριζόντια διάταξη).

  • Αλλαγές στοιχείου ελέγχου που πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα περιήγησης    Στην περιοχή Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης για τα Τμήματα Web που περιέχει η ζώνη, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να μπορούν οι χρήστες να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές που υποδεικνύονται ενώ προβάλλουν τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να μην μπορούν οι χρήστες να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές.

 7. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας ζώνης Τμήματος Web

Κατά τη διαγραφή μιας ζώνης Τμήματος Web από μια σελίδα, διαγράφετε από τη σελίδα και οποιοδήποτε Τμήμα Web βρίσκεται στη ζώνη.

Όταν επιλέγετε μια ζώνη Τμήματος Web για διαγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο τη ζώνη και κανένα άλλο αντικείμενο. Η Γρήγορη επιλογή ετικέτας, που βρίσκεται στην αρχή του παραθύρου εγγράφου και εμφανίζεται στην παρακάτω απεικόνιση, σας διευκολύνει ορίζοντας το ακριβές αντικείμενο που είναι επιλεγμένο.

Γρήγορη επιλογή ετικέτας

Συμβουλή: Τα πλήκτρα βέλους μπορεί να είναι πιο χρήσιμα από το ποντίκι για τη ρύθμιση της επιλογής, ειδικά όταν τα αντικείμενα επικαλύπτονται από άλλα αντικείμενο. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο βέλους, ελέγξτε τη Γρήγορη επιλογή ετικέτας για να δείτε πώς έχει αλλάξει η ετικέτα.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε τη σελίδα από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη ζώνη Τμήματος Web.

 2. Εάν δεν είναι ορατή η Γρήγορη επιλογή ετικέτας, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη επιλογή ετικέτας, στο μενού Προβολή, για να την εμφανίσετε.

 3. Στην προβολή Σχεδίαση, εντοπίστε τη ζώνη Τμήματος Web που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ για να την επιλέξετε.

  Ελέγξτε την Γρήγορη επιλογή ετικέτας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να προσαρμόσετε την επιλογή αν είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, στην παρακάτω απεικόνιση, η Γρήγορη επιλογή ετικέτας υποδεικνύει ότι ένα Τμήμα Web είναι επιλεγμένο στη ζώνη Τμήματος Web.

  Γρήγορη επιλογή ετικέτας με επιλεγμένο Τμήμα Web

  Στην επόμενη απεικόνιση είναι επιλεγμένη η ζώνη Τμήματος Web και όχι το Τμήμα Web.

  Γρήγορη επιλογή ετικέτας που δείχνει την επιλεγμένη ζώνη Τμήματος Web

 4. Όταν βεβαιωθείτε ότι η ζώνη Τμήματος Web είναι σωστά επιλεγμένη, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  Διαγράφεται η επιλεγμένη ζώνη Τμήματος Web από τη σελίδα, μαζί με οποιαδήποτε Τμήματα Web βρίσκονται σε αυτή.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×