Εγγραφή της προβολής παρουσίασης στο PowerPoint 2016 ή 2011 για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν έχετε ακουστικά με μικρόφωνο ή μικρόφωνο και ηχεία, μπορείτε να καταγράψετε μια παρουσίαση PowerPoint και να καταγράψετε τη φωνητική αφήγηση, χρονομέτρηση μεταξύ των διαφανειών και κινήσεων γραφή και το δείκτη του ποντικιού. Όταν έχετε μια έκδοση εγγραφής που σας αρέσει, άλλα άτομα να προβάλετε την παρουσίαση, ακριβώς όπως θα θέλατε.

Προετοιμασία για την εγγραφή με το PowerPoint 2016 για Mac

Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παρουσίασης.

Συμβουλή:    Εάν η παρουσίασή σας έχει πολλές διαφάνειες, που μπορεί να είναι πιο εύκολο να εργαστείτε στην προβολή Ταξινόμησης διαφανειών. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Ταξινόμηση διαφανειών για να το δοκιμάσετε.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγξετε προτού ξεκινήσετε την εγγραφή:

 • Εάν θέλετε να εγγράψετε μόνο ένα μέρος της ομάδας διαφανειών, κάντε ένα από τα εξής πριν να ξεκινήσετε:

  • Επιλέξτε τις διαφάνειες που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε και κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη διαφάνειας.

   Ή

  • Κάντε κλικ στις επιλογές Προσαρμοσμένη προβολή > Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης > + (προσθήκη).

   Επιλέξτε "Απόκρυψη διαφάνειας" ή "Προσαρμοσμένη προβολή" για να καταγράψετε ένα υποσύνολο διαφανειών
 • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Δοκιμή για να αλλάξετε το χρονισμό μεταξύ διαφανειών χωρίς να επηρεαστεί η αφήγηση ή οι κινήσεις που έχετε ήδη εγγράψει.

  Δοκιμάστε διαφορετικό χρονισμό μεταξύ των διαφανειών με το κουμπί "Δοκιμή"
 • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι σωστά ρυθμισμένο. Στο Mac, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος > Ήχος.

 • Εκτυπώστε αυτή τη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου για να ανατρέχετε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

  Εργασία

  Συντόμευση πληκτρολογίου

  Μετακίνηση στην επόμενη διαφάνεια ή κίνηση

  N
  Κλικ
  Πλήκτρο διαστήματος
  Δεξιό βέλος
  Κάτω βέλος
  Return
  Page Down

  Επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια ή κίνηση:

  P
  Delete
  Αριστερό βέλος
  Επάνω βέλος
  Page Up

  Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια

  Αριθμός διαφάνειας + Enter

  Εναλλαγή κενής μαύρης οθόνης

  B
  . (τελεία)

  Εναλλαγή κενής λευκής οθόνης

  W
  , (κόμμα)

  Διακοπή/Επανεκκίνηση αυτόματης προβολής:

  S

  Τερματισμός προβολής παρουσίασης

  Esc
  Command+. (τελεία)

  Διαγραφή σχεδίου στην οθόνη

  E

  Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή

  H

  Αλλαγή του δείκτη σε πένα

  Command+P

  Αλλαγή του δείκτη σε βέλος

  Command+A

  Απόκρυψη βέλους κατά την κίνηση του ποντικιού

  CONTROL+H

  Μενού συντόμευσης

  CONTROL+κλικ

  Διαδοχή διαφανειών με κλικ (μόνο δοκιμή)

  M

Εγγραφή της προβολής παρουσίασης με το PowerPoint 2016 για Mac

Εάν θέλετε να προσθέσετε αφήγηση ή σχολιασμό στην προβολή παρουσίασης, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας έχει ρυθμιστεί και είναι σε λειτουργία.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, επιλέξτε τη διαφάνεια από όπου θέλετε να ξεκινήσει η εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή παρουσίασης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγγραφή παρουσίασης" για να ξεκινήσετε την εγγραφή
 2. Κατά την εγγραφή, πατήστε Ctrl+κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εντολές εγγραφής που σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφανειών, να αλλάξετε δρομέα ή να κάνετε εναλλαγή κενής μαύρης οθόνης ή κενής λευκής οθόνης.

  Κάντε Control + κλικ για να δείτε μια λίστα εντολών ενώ κάνετε εγγραφή
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος προβολής για να σταματήσετε την εγγραφή.

 4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε την εγγραφή σας, ή όχι, εάν θέλετε να καταγράψετε την ξανά.

  Αποθήκευση αντικαθιστά οτιδήποτε έχετε καταγράψατε νωρίτερα. Εάν θέλετε να καταγράψετε μια άλλη παρουσίαση με το ίδιο σύνολο των διαφανειών, αποθηκεύστε το αρχείο παρουσίασης με διαφορετικό όνομα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή από την αρχή για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής σας.

Ρύθμιση επιλογών αναπαραγωγή με το PowerPoint 2016 για Mac

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή και είστε έτοιμοι για τη διανομή της παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης και ορίστε τις επιλογές που είναι κατάλληλες για το ακροατήριό σας.

Ορισμός του τύπου εμφάνισης και άλλων επιλογών πριν από τη διανομή της εμφάνισης
 • Τύπος προβολής    Προβολή πλήρους οθόνης ή σε παράθυρα.

 • Επιλογές προβολής    Απενεργοποίηση αφήγησης ή μεταβάσεων.

 • Διαφάνειες    Επιλέξτε ένα υποσύνολο διαφανειών ή μια προσαρμοσμένη προβολή, εάν έχετε ρυθμίσει ένα.

 • Διαδοχή διαφανειών    Ρυθμίστε αυτή την έκδοση της προβολής παρουσίασης για να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί στις σελίδες της προβολής με μη αυτόματο τρόπο.

Σημειώσεις: 

 • Για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται τυχόν άλλες εφαρμογές εγγραφής ήχου, όπως την αναγνώριση ομιλίας.

 • Καταγραφή χρονισμών διαφανειών θα καταγράψει επίσης το χρονισμό και τη διάρκεια των εφέ κίνησης και τη χρήση οποιαδήποτε εναυσμάτων στη διαφάνειά σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους χρονισμούς για την όταν δεν θέλετε την παρουσίαση για να τις χρησιμοποιήσετε.

 • Αφήγησης δεν αποθηκεύεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση ως μια ταινία.

Εγγραφή παρουσίασης με το PowerPoint 2011 για Mac

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να ξεκινήσετε με.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες στο παράθυρο περιήγησης

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην  καρτέλα Διαφάνειες  Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση"   είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση" .

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Εργαλεία παρουσιαστή, κάντε κλικ στην επιλογή Καταγραφή προβολής παρουσίασης.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Εργαλεία παρουσιαστή"

 3. Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν πληκτρολογείτε την προβολή παρουσιαστή; Ωστόσο, μπορείτε να διακόψετε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εγγραφή, όταν πρέπει να. Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Παύση εγγραφής

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Παύση χρονομέτρου"

Συνεχίστε την εγγραφή

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Έναρξη χρονομέτρου"

Επαναφέρετε την εγγραφή για την τρέχουσα διαφάνεια

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Επαναφορά χρονομέτρου"

Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη διαφάνεια

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπιά μετάβασης στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια

 1. Όταν φτάσετε στην τελευταία διαφάνεια ή έξοδος από την προβολή παρουσιαστή, το PowerPoint σάς ζητά να αποθηκεύσετε τους χρονισμούς.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  1. Στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών, μπορείτε να δείτε το χρονισμό για κάθε διαφάνεια.

  2. Ένα εικονίδιο ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του κάθε διαφάνεια που περιέχει το αφήγησης. Ωστόσο, αυτό το εικονίδιο δεν είναι ορατές στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης.

Αλλαγή της αφήγησης σε μια διαφάνεια με το PowerPoint 2011 για Mac

Όταν αλλάζετε την αφήγηση για μία μόνο διαφάνεια, ενημερώνεται επίσης το χρονισμό.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια για την οποία θέλετε να αλλάξετε την αφήγηση.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες στο παράθυρο περιήγησης

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.    

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Εργαλεία παρουσιαστή, κάντε κλικ στην επιλογή Καταγραφή προβολής παρουσίασης.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Εργαλεία παρουσιαστή"

 3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εξόδου ή πατήστε το πλήκτρο ESC.

 4. Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τους χρονισμούς, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαγράψετε την αφήγηση από μια διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Ρύθμιση του χρονισμού διαφανειών με μη αυτόματο τρόπο, με το PowerPoint 2011 για Mac

Το PowerPoint θα καταγράψει αυτόματα τους χρονισμούς των διαφανειών κατά την εγγραφή της προβολής παρουσίασης ή με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονισμούς των διαφανειών ώστε να συνοδεύουν τις αφήγησης.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες για την οποία θέλετε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο χρονισμό διαφανειών.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες στο παράθυρο περιήγησης

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν οργανωμένες των διαφανειών σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη ομάδα διαφάνειες, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.    

 2. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Διαδοχή διαφανειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μετά την και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Διαδοχή διαφάνειας"

Απενεργοποιήστε την επιλογή αφήγησης ή χρονισμών διαφανειών πριν από την αναπαραγωγή μιας προβολής παρουσίασης με το PowerPoint 2011 για Mac

Η απενεργοποίηση των χρονισμών αφήγησης και διαφάνεια δεν διαγράφει τους. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αφήγηση ή τους χρονισμούς στο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξανά τους.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Απενεργοποίηση των χρονισμών διαφανειών

Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χρονισμών.

Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση"

Απενεργοποιήστε την επιλογή αφηγήσεις για όλες τις διαφάνειες

Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή αφηγήσεων.

Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση"

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών στο PowerPoint 2016 για Mac

Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ενώ κάνετε μια προβολή παρουσίασης στο PowerPoint 2016 για Mac

Προσθήκη ήχου σε προβολή παρουσίασης στο PowerPoint 2016 για Mac

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας

Εγγραφή ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×