Εγγραφή ήχου για την παρουσίαση του PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται τυχόν άλλες εφαρμογές εγγραφής ήχου, όπως την αναγνώριση ομιλίας, κατά την καταγραφή.

Εγγραφή ήχου και να το προσθέσετε σε μια διαφάνεια

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ήχο.

 2. Μενού "Εισαγωγή", τοποθετήστε το δείκτη στον ήχο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή ήχου.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εγγραφή ήχου.

 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή εγγραφή   Κουμπί "Εγγραφή" .

 4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή   Κουμπί "Διακοπή" .

 5. Για να ακούσετε τον ήχο που έχετε καταγράψει, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή   Κουμπί "Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου ήχου" .

 6. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια.

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Το εικονίδιο "Ήχος" υποδεικνύει την παρουσία ενός αποσπάσματος ήχου σε μια διαφάνεια στο PowerPoint 2016 για Mac .

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα αναπαραγωγή, κάντε τα εξής, ανάλογα με τις ανάγκες:

  • Καθορισμός όταν το απόσπασμα ήχου πρέπει να ξεκινήσει η αναπαραγωγή: στη λίστα Έναρξη, επιλέξτε αυτόματα ή Όταν κάνετε κλικ.

  • Για να αναπαραγάγετε ένα απόσπασμα ήχου συνεχώς μέχρι τη διακοπή (και όχι απλώς αναπαραγωγής μία φορά), επιλέξτε Επανάληψη μέχρι το τέλος. (Χρησιμοποιείται μόνη της, αυτή η επιλογή σημαίνει ότι το βρόχου ήχου διαρκεί ενώ βρίσκεται στη διαφάνεια που εμφανίζεται. Κατά την Επανάληψη μέχρι το τέλος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Αναπαραγωγή σε διαφάνειες, ο ήχος βρόχου συνεχίζει σε όλη την παρουσίαση.)

  • Για την αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, επιλέξτε Αναπαραγωγή σε διαφάνειες.

  • Εάν θέλετε το εικονίδιο ήχου να μην είναι ορατή στη διάρκεια προβολής παρουσίασης, επιλέξτε την εντολή Απόκρυψη κατά την παρουσίαση.

Προεπισκόπηση ήχου

 • Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

  Το εικονίδιο "Ήχος" και τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής ήχου στο PowerPoint για Mac 2011

Απόκρυψη του εικονιδίου ήχου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου. Το εικονίδιο "Ήχος" υποδεικνύει την παρουσία ενός αποσπάσματος ήχου σε μια διαφάνεια στο PowerPoint 2016 για Mac

 2. Στην κορδέλα του PowerPoint, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη κατά την παρουσίαση.

  Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου. Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

Εγγραφή ήχου και να το προσθέσετε σε μια διαφάνεια

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ήχο.

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια.  Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή πολυμέσων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή ήχου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"
 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή εγγραφή   Κουμπί "Εγγραφή" .

 4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή   Κουμπί "Διακοπή" .

 5. Για να ακούσετε τον ήχο που έχετε καταγράψει, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή   Κουμπί "Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου ήχου" .

 6. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Ένα εικονίδιο ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια εμφανίζεται στη διαφάνεια.

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια .

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα " Μορφή ήχου ", επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές έναρξης:

  • Αυτόματη: κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το αρχείο ήχου θα ξεκινήσει αμέσως όταν το βρίσκεται στη διαφάνεια εμφανίζεται στην οθόνη. (Αυτή η ρύθμιση μπορεί να συνδυάζονται με Επιλογές αναπαραγωγής = Απόκρυψη κατά την παρουσίαση, έτσι ώστε το εικονίδιο ήχου δεν είναι ορατό σε θεατές της παρουσίασης.)

  • Στο, κάντε κλικ στην επιλογή: κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα ξεκινήσει το αρχείο ήχου όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ήχου.

  • Αναπαραγωγή σε διαφάνειες: από προεπιλογή, το αρχείο ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια διαφάνεια, σταματά όταν κάνετε Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, αλλά αυτή η ρύθμιση επιτρέπει ο ήχος για να συνεχίσετε να κάνετε αναπαραγωγή. (Αυτή η ρύθμιση μπορεί να συνδυάζονται με Επιλογές αναπαραγωγής = Επανάληψη μέχρι το τέλος εάν θέλετε.

  • Εάν θέλετε το εικονίδιο ήχου να μην είναι ορατή στη διάρκεια προβολής παρουσίασης, επιλέξτε την εντολή Απόκρυψη κατά την παρουσίαση.

 3. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα " Μορφή ήχου ", επιλέξτε μία ή περισσότερες Επιλογές αναπαραγωγής:

  • Για να αναπαραγάγετε ένα απόσπασμα ήχου συνεχώς μέχρι τη διακοπή (και όχι απλώς αναπαραγωγής μία φορά), επιλέξτε Επανάληψη μέχρι το τέλος. (Χρησιμοποιείται μόνη της, αυτή η επιλογή σημαίνει ότι το βρόχου ήχου διαρκεί ενώ βρίσκεται στη διαφάνεια που εμφανίζεται. Κατά την Επανάληψη μέχρι το τέλος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Αναπαραγωγή σε διαφάνειες, ο ήχος βρόχου συνεχίζει σε όλη την παρουσίαση.)

  • Για την αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, επιλέξτε Αναπαραγωγή σε διαφάνειες.

  • Επαναφορά μετά την αναπαραγωγή

Προεπισκόπηση ήχου

 • Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

  Αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου

Απόκρυψη του εικονιδίου ήχου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου. Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα " Μορφή ήχου ", ανοίξτε τη λίστα Επιλογές αναπαραγωγής και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη εικονίδιο κατά την παρουσίαση.

  Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου. Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Εγγραφή προβολής παρουσίασης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×