Δυνατότητες του Word για iPhone

● Η δυνατότητα υποστηρίζεται

◌ Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Δυνατότητα

Word για iPhone

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων

Στυλ

Προβολή

Προσθήκη και προσαρμογή

Εφαρμογή υπαρχόντων στυλ


(Με επικόλληση μορφοποίησης)

Ενσωματωμένα αντικείμενα, δεδομένα γραφημάτων, SmartArt

Προβολή

Μορφοποίηση (περιορισμένη)

Προσθήκη και ενημέρωση

Σύνθετες αναφορές

Προβολή σημειώσεων τέλους

Προσθήκη και ενημέρωση σημειώσεων τέλους

Άνοιγμα παραπομπών

Προσθήκη και ενημέρωση παραπομπών

Άνοιγμα λεζαντών

Προσθήκη και ενημέρωση λεζαντών

Προσθήκη και ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

Γλωσσικός έλεγχος

Προβολή ορθογραφικού ελέγχου

Προτάσεις αντικατάστασης ορθογραφικού ελέγχου

Έλεγχος γραμματικής

Καταμέτρηση λέξεων

Εκτέλεση μακροεντολών

Προβολή αρχείων

Επίπεδο ζουμ κατά το άνοιγμα αρχείων

160%

Αποθήκευση επιπέδου ζουμ

Διαθέσιμες λειτουργίες προβολής

Διαίρεση και πολλά παράθυρα

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×