Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στο SharePoint Foundation 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι παρακάτω δυνατότητες και λειτουργίες έχουν καταργηθεί ή έχουν αλλάξει στο SharePoint Foundation 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Προβολή φύλλου δεδομένων

Θέματα

λειτουργικά συστήματα 32-bit

Σταδιακή αναβάθμιση

Πρότυπο του καταλόγου τοποθεσιών

Συζητήσεις στο Web

Επίπεδα δικαιωμάτων δευτερεύουσα τοποθεσία

Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών

Σελίδα "Διαχείριση χώρου αποθήκευσης"

Η λειτουργικότητα bot Web

Με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδες και υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου (DMS)

Προελεύσεις δεδομένων του SQL Server 2000

Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP)

Υπηρεσίες PerformancePoint

Προβολή φύλλου δεδομένων

Φύλλο δεδομένων Web της Access απαιτεί ότι το πρόγραμμα περιήγησης να ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX και ότι έχετε την έκδοση 32 bit του Microsoft Office 2010 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Από προεπιλογή, Επεξεργασία σε προβολή φύλλου δεδομένων δεν υποστηρίζεται σε εγκαταστάσεις 64-bit του Microsoft Office. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με προβολή φύλλου δεδομένων από 64 bit του Office, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή φύλλου δεδομένων χρήσης στο Office 2010 64 bit.

Αρχή της σελίδας

Θέματα

Έχουν γίνει ανασχεδιασμένα θεμάτων στο SharePoint Foundation 2010 για να απλοποιήσετε τη διαδικασία της δημιουργίας θέματα. Θέματα που έχουν δημιουργηθεί στο Windows SharePoint Services 3.0 δεν είναι συμβατή με το SharePoint Foundation 2010. Αν κάνετε αναβάθμιση από Windows SharePoint Services 3.0 στο SharePoint Foundation 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπτική αναβάθμιση για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες στο παλιό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο SharePoint Foundation 2010 για να δημιουργήσετε θέματα και εφαρμογή τους στις τοποθεσίες σας.

Λειτουργικά συστήματα 32 bit

SharePoint Server 2010 απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Επειδή το SharePoint Server 2010 έχει πολλές δυνατότητες που επωφεληθείτε από τις επιδόσεις που παρέχεται από λειτουργικά συστήματα 64 bit, εκτελείται SharePoint Server 2010 σε λειτουργικά συστήματα 32-bit δεν είναι πλέον υποστηρίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εκτελέσετε το Microsoft Office 2010 σε λειτουργία 32 bit με SharePoint Server 2010 σε λειτουργία 64 bit.

Μπορείτε να εκτελέσετε το Microsoft Office 2010 σε λειτουργία 32 bit με SharePoint Server 2010 σε λειτουργία 64 bit.

Αρχή της σελίδας

Σταδιακή αναβάθμιση

Η δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης δεν υποστηρίζεται πλέον στο SharePoint Foundation 2010. Δεν υπάρχουν επιλογές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη που να προσφέρουν σταδιακή αναβάθμιση.

Η δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης επέτρεπε σε έναν οργανισμό να δημιουργεί μια εγκατάσταση σε παράθεση της νέας έκδοσης του SharePoint, ενώ παράλληλα συνέχιζε να χρησιμοποιεί την παλαιότερη έκδοση για αντικατάσταση. Ο οργανισμός μπορούσε να μετεγκαταστήσει σταδιακά τις τοποθεσίες και τις συλλογές τοποθεσιών στη νέα εγκατάσταση του SharePoint. Επειδή οι εγκαταστάσεις σε παράθεση μπορούν να αποκρύψουν ζητήματα συμβατότητας, τα οποία μπορεί να εντοπιστούν και να επιλυθούν με την εκτέλεση μιας άμεσης αναβάθμισης, η σταδιακή αναβάθμιση δεν υποστηρίζεται πλέον στον SharePoint Server 2010.

Αρχή της σελίδας

Πρότυπο του καταλόγου τοποθεσιών

Το πρότυπο τοποθεσίας καταλόγου δεν είναι διαθέσιμη στο SharePoint Server 2010, παρόλο που έχει διατηρηθεί τη λειτουργικότητα για αναβαθμισμένες τοποθεσίες. Μια προσαρμοσμένη λύση που αναπαράγεται πολλές από την ίδια λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη από την Τοποθεσία καταλόγου στο CodePlex.

Αρχή της σελίδας

Συζητήσεις στο Web

Το SharePoint Foundation 2010 δεν υποστηρίζει συζητήσεις στο Web. Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται ή να προβάλλουν συζητήσεις στο Web.

Αρχή της σελίδας

Επίπεδα δικαιωμάτων δευτερευουσών τοποθεσιών

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων δευτερευουσών τοποθεσιών μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο SharePoint Foundation 2010. Τα επίπεδα δικαιωμάτων τοποθεσιών ορίζονται και ελέγχονται μέσω της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να προσαρμόσετε επίπεδα δικαιωμάτων δευτερεύουσα τοποθεσία μέσω κεντρικής διαχείρισης

Οι τοποθεσίες που έχουν ήδη μοναδικά επίπεδα δικαιωμάτων θα διατηρήσουν τα δικαιώματά τους. Οι προγραμματιστές μπορούν ακόμα να αντιστοιχίσουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για νέες δευτερεύουσες τοποθεσίες με προγραμματισμό.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών

Η σύνδεση "Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών" που εμφανιζόταν στη σελίδα "Ομάδα επεξεργασίας" στις προηγούμενες εκδόσεις έχει καταργηθεί στο SharePoint Foundation 2010.

Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα σε όλους τους χρήστες με έλεγχο ταυτότητας στα περιβάλλοντα με έλεγχο ταυτότητας των Windows, πληκτρολογώντας NT Authority\authenticated χρήστες στο πεδίο "Επιλογή χρηστών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκχώρηση δικαιωμάτων", αλλά μην ξεχνάτε ότι κάνοντας επομένως σας παρέχει πρόσβαση σε όλα τα μέλη του τομέα σας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προμηθευτές, συνεργάτες και άλλα άτομα από άλλες εταιρείες.

Αρχή της σελίδας

Σελίδα "Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων"

Η σελίδα "Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων" καταργήθηκε και η σύνδεση με τη σελίδα "Διαχείριση αποθήκευσης" από τη σελίδα "¨Διαχειριστής τοποθεσίας" έχει καταργηθεί, για να ελαττωθεί η επιβράδυνση στην απόδοση.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες στοιχείου Web bot

Οι προγραμματιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σημεία εισόδου στοιχείων Web bot και οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν στοιχεία Web bot σε τοποθεσίες του SharePoint Foundation 2010. Οι πληροφορίες από τα υπάρχοντα στοιχεία Web bot θα εμφανίζονται ως κώδικας HTML.

Αρχή της σελίδας

Ομάδες με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσία διαχείρισης καταλόγων (DMS)

Εάν ένα σύμπλεγμα SharePoint χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαχείρισης καταλόγων (DMS) v2, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ομάδες SharePoint ώστε να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο τύπος εξουσιοδότησης που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία DMS αντικαταστήθηκε με τον έλεγχο ταυτότητας αξιώσεων.

Αρχή της σελίδας

Προελεύσεις δεδομένων SQL Server 2000

Οι προελεύσεις δεδομένων SQL Server 2000 δεν υποστηρίζονται πλέον στον SharePoint Server 2010. Χρησιμοποιήστε τις προελεύσεις δεδομένων που βρίσκονται στον SQL Server 2005 ή στον SQL Server 2008.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP)

Οι Υπηρεσίες παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP) δεν υπάρχουν στον SharePoint Foundation 2010. Αυτές οι λειτουργίες αντικαταστήθηκαν από τις εφαρμογές υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές υπηρεσιών για πολλές από τις δυνατότητες που υποστηρίζονταν και είχαν ρυθμιστεί στις υπηρεσίες SSP.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες PerformancePoint

Οι Υπηρεσίες PerformancePoint είναι διαθέσιμες μόνο στον SharePoint Server, όχι στο SharePoint Foundation. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αναπτύξετε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο SharePoint Foundation.

(Στην προηγούμενη έκδοση, ο PerformancePoint Server 2007 λειτουργούσε με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 (ονομάστηκαν SharePoint Foundation το 2010) ή με τον Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ονομάστηκε SharePoint Server το 2010.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×