Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στον SharePoint Server 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι παρακάτω δυνατότητες και λειτουργίες έχουν καταργηθεί ή έχουν αλλάξει στον SharePoint Server 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή πλαισίου διαλόγου εικόνες Clip Art

Πρότυπο του καταλόγου τοποθεσιών

Άλλα πρότυπα του SharePoint

KPI του SharePoint

Θέματα

Προβολή φύλλου δεδομένων

Καθολικής σύνδεσης

λειτουργικά συστήματα 32-bit

Σταδιακή αναβάθμιση

Βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

Συζητήσεις στο Web

Επίπεδα δικαιωμάτων δευτερεύουσα τοποθεσία

Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών

Office Web Components

Σελίδα "Διαχείριση χώρου αποθήκευσης"

Η λειτουργικότητα bot Web

Με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδες και υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου (DMS)

Εξαγωγή πίνακα βαθμολογίας σε υπηρεσίες αναφοράς

Προελεύσεις δεδομένων του SQL Server 2000

Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP)

Υπηρεσίες PerformancePoint

Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή Clip Art"

Στον SharePoint Server 2010, το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή Clip Art" πραγματοποιεί αναζήτηση μόνο στο Internet για μια εικόνα clip art και δεν πραγματοποιεί πλέον αναζητήσεις στον τοπικό φάκελο εικόνων. Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή Clip Art" όταν πραγματοποιείτε επεξεργασία ενός εγγράφου Microsoft Office στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης του SharePoint Server 2010.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τοπικό φάκελο εικόνων για εικόνες clip art, επιλέξτε "Εικόνα" από την καρτέλα "Εισαγωγή" αντί για "Εικόνες Clip Art".

Αρχή της σελίδας

Πρότυπο του καταλόγου τοποθεσιών

Το πρότυπο τοποθεσίας καταλόγου δεν είναι διαθέσιμη στο SharePoint Server 2010, παρόλο που έχει διατηρηθεί τη λειτουργικότητα για αναβαθμισμένες τοποθεσίες. Μια προσαρμοσμένη λύση που αναπαράγεται πολλές από την ίδια λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη από την Τοποθεσία καταλόγου στο CodePlex.

Αρχή της σελίδας

Άλλα πρότυπα του SharePoint

Ορισμένα πρότυπα τοποθεσίας, όπως το ειδήσεις, χώρος εργασίας εγγράφων και συνεργασία πύλης πρότυπα, δεν είναι διαθέσιμες στο SharePoint Server 2010. Έχουν αντικατασταθεί με λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις περιεχομένου διαχείρισης (ECM).

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο τοποθεσιών δημοσίευσης για να αντικαταστήσετε τα πρότυπα ειδήσεων και πύλης συνεργασίας. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες κοινωνικής σήμανσης στον SharePoint Server 2010 για να αποκτήσετε τις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρείχαν αυτά τα πρότυπα.

Το Κέντρο αναζήτησης με καρτέλες πρότυπα και Κέντρου αναζήτησης έχουν αντικαθιστά με Search Server 2010.

Το πρότυπο τοποθεσίας "Κέντρο αναφορών" έχει αντικατασταθεί από το πρότυπο τοποθεσίας "Κέντρο επιχειρηματικής ευφυΐας". Το πρότυπο Τμήματος Web "Πίνακας εργαλείων" καταργήθηκε.

Αρχή της σελίδας

Βασικοί δείκτες απόδοσης του SharePoint

Οι δυνατότητες των βασικών δεικτών απόδοσης του SharePoint μετονομάστηκαν για εστίαση στην κατάσταση.

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης του SharePoint (KPIs) είναι πλέον "Δείκτες κατάστασης".

Οι "Λεπτομέρειες SharePoint KPI" είναι πλέον "Λεπτομέρειες δεικτών".

Επίσης, στις Υπηρεσίες PerformancePoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε KPI που δημιουργούνται με τη χρήση του Προγράμματος σχεδίασης πίνακα εργαλείων και τη νέα αναφορά λεπτομερειών KPI, που δημιουργείται με τη χρήση του Προγράμματος σχεδίασης πίνακα εργαλείων και οι λειτουργίες τους είναι ξεχωριστές από τις λεπτομέρειες δεικτών του SharePoint.

Για μια πλήρη λίστα δείτε Τι συνέβη με τους δείκτες KPI SharePoint 2007;

Αρχή της σελίδας

Θέματα

Τα θέματα στο SharePoint 2010 έχουν σχεδιαστεί εκ νέου για να απλοποιήσουν τη διεργασία δημιουργίας θεμάτων. Τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί στο Windows SharePoint Services 3.0 δεν είναι συμβατά με το SharePoint Foundation 2010. Εάν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από το Windows SharePoint Services 3.0 στο SharePoint Foundation 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπτική αναβάθμιση για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις τοποθεσίες στο παλιό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ωστόσο, προτείνεται η χρήση του νέου περιβάλλοντος εργασίας στο SharePoint Foundation 2010 για τη δημιουργία θεμάτων και την εφαρμογή τους στις τοποθεσίες σας.

Αρχή της σελίδας

Προβολή φύλλου δεδομένων

Φύλλο δεδομένων Web της Access απαιτεί ότι το πρόγραμμα περιήγησης να ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX και ότι έχετε την έκδοση 32 bit του Microsoft Office 2010 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Από προεπιλογή, Επεξεργασία σε προβολή φύλλου δεδομένων δεν υποστηρίζεται σε εγκαταστάσεις 64-bit του Microsoft Office. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με προβολή φύλλου δεδομένων από 64 bit του Office, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή φύλλου δεδομένων χρήσης στο Office 2010 64 bit.

Αρχή της σελίδας

Καθολική σύνδεση

Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας της Καθολικής σύνδεσης (SSO) έχει καταργηθεί από το SharePoint 2010 και έχει αντικατασταθεί από την Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων. Η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων είναι μια υπηρεσία εξουσιοδότησης με επίγνωση των αξιώσεων, η οποία περιέχει μια ασφαλή βάση δεδομένων για την αποθήκευση διαπιστευτηρίων, τα οποία σχετίζονται με αναγνωριστικά εφαρμογών. Αυτά τα αναγνωριστικά εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουσιοδότηση πρόσβασης σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργικά συστήματα 32 bit

Για τον SharePoint Server 2010 απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Επειδή ο SharePoint Server 2010 διαθέτει πολλές δυνατότητες που επωφελούνται από την απόδοση την οποία παρέχουν τα συστήματα 64 bit, η εκτέλεση του SharePoint Server 2010 σε λειτουργικά συστήματα των 32 bit δεν υποστηρίζεται πλέον. (Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε το Microsoft Office 2010 σε λειτουργία των 32 bit με SharePoint Server 2010 σε λειτουργία των 64 bit.)

Αρχή της σελίδας

Σταδιακή αναβάθμιση

Η δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης δεν υποστηρίζεται πλέον στο SharePoint 2010. Δεν υπάρχουν επιλογές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη που να προσφέρουν σταδιακή αναβάθμιση.

Η δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης επέτρεπε σε έναν οργανισμό να δημιουργεί μια εγκατάσταση σε παράθεση της νέας έκδοσης του SharePoint, ενώ παράλληλα συνέχιζε να χρησιμοποιεί την παλαιότερη έκδοση για αντικατάσταση. Ο οργανισμός μπορούσε να μετεγκαταστήσει σταδιακά τις τοποθεσίες και τις συλλογές τοποθεσιών στη νέα εγκατάσταση του SharePoint. Επειδή οι εγκαταστάσεις σε παράθεση μπορούν να αποκρύψουν ζητήματα συμβατότητας, τα οποία μπορεί να εντοπιστούν και να επιλυθούν με την εκτέλεση μιας άμεσης αναβάθμισης, η σταδιακή αναβάθμιση δεν υποστηρίζεται πλέον στον SharePoint Server 2010.

Αρχή της σελίδας

Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Η βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων έχει καταργηθεί από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του SharePoint Server 2010, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας εντολές stsadm.

Η βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων αποτελείται από δύο δυνατότητες. Μία δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για το πρότυπο κέντρου εγγράφων και το άλλο πρέπει να ενεργοποιηθεί με μη αυτόματο τρόπο σε μια εντολή stsadm από τον κατάλογο Ανακύκλωσης του SharePoint 2010:

stsadm-o activatefeature-filename TransMgmtLib\feature.xml – διεύθυνση url < σας διεύθυνση url της τοποθεσίας >

Συζητήσεις στο Web

Ο SharePoint Server 2010 δεν υποστηρίζει Web. Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται ή να προβάλλουν συζητήσεις στο Web.

Αρχή της σελίδας

Επίπεδα δικαιωμάτων δευτερευουσών τοποθεσιών

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων δευτερευουσών τοποθεσιών μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στον SharePoint Server 2010. Τα επίπεδα δικαιωμάτων τοποθεσιών ορίζονται και ελέγχονται μέσω της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών.

Σημείωση: Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να προσαρμόσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων δευτερεύουσα τοποθεσία μέσω κεντρικής διαχείρισης.

Οι τοποθεσίες που έχουν ήδη μοναδικά επίπεδα δικαιωμάτων θα διατηρήσουν τα δικαιώματά τους. Οι προγραμματιστές μπορούν ακόμα να αντιστοιχίσουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για νέες δευτερεύουσες τοποθεσίες με προγραμματισμό.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών

Η σύνδεση "Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών" που εμφανιζόταν στη σελίδα "Ομάδα επεξεργασίας" στις προηγούμενες εκδόσεις έχει καταργηθεί στο SharePoint Foundation 2010.

Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα σε όλους τους χρήστες με έλεγχο ταυτότητας στα περιβάλλοντα με έλεγχο ταυτότητας των Windows, πληκτρολογώντας NT Authority\authenticated χρήστες στο πεδίο "Επιλογή χρηστών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκχώρηση δικαιωμάτων", αλλά μην ξεχνάτε ότι κάνοντας επομένως σας παρέχει πρόσβαση σε όλα τα μέλη του τομέα σας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προμηθευτές, συνεργάτες και άλλα άτομα από άλλες εταιρείες.

Αρχή της σελίδας

Στοιχεία Web του Office

Ο SharePoint Server 2010 δεν υποστηρίζει πλέον τα Στοιχεία Web του Office (OWC). Οι παρακάτω τέσσερις τύποι αναφορών δεν είναι πλέον διαθέσιμοι στο Πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint:

  • Συγκεντρωτικό Γράφημα

  • Συγκεντρωτικός Πίνακας

  • Ανάλυση τάσεων

  • Υπολογιστικό φύλλο

Οι συντάκτες Πίνακα εργαλείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναλυτικά γραφήματα/πλέγματα, αναφορές υπηρεσιών του Excel και αναφορές των υπηρεσιών αναφορών του SQL Server, ως τύπους αναφορών αντικατάστασης.

Αρχή της σελίδας

Σελίδα "Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων"

Η σελίδα "Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων" καταργήθηκε και η σύνδεση με τη σελίδα "Διαχείριση αποθήκευσης" από τη σελίδα "¨Διαχειριστής τοποθεσίας" έχει καταργηθεί, για να ελαττωθεί η επιβράδυνση στην απόδοση.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες στοιχείου Web bot

Οι προγραμματιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σημεία εισόδου στοιχείων Web bot και οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν στοιχεία Web bot σε τοποθεσίες του SharePoint Server 2010. Οι πληροφορίες από τα υπάρχοντα στοιχεία Web bot θα εμφανίζονται ως κώδικας HTML.

Αρχή της σελίδας

Ομάδες με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσία διαχείρισης καταλόγων (DMS)

Εάν ένα σύμπλεγμα SharePoint χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαχείρισης καταλόγων (DMS) v2, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ομάδες SharePoint ώστε να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο τύπος εξουσιοδότησης που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία DMS αντικαταστήθηκε με τον έλεγχο ταυτότητας αξιώσεων.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή πίνακα βαθμολογίας σε υπηρεσίες αναφοράς

Το Πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint δεν υποστηρίζει πλέον την εξαγωγή πίνακα βαθμολογίας στις υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server.

Αρχή της σελίδας

Προελεύσεις δεδομένων SQL Server 2000

Οι προελεύσεις δεδομένων SQL Server 2000 δεν υποστηρίζονται πλέον στον SharePoint Server 2010. Χρησιμοποιήστε τις προελεύσεις δεδομένων που βρίσκονται στον SQL Server 2005 ή στον SQL Server 2008.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP)

Υπηρεσίες παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP) δεν υπάρχουν στον SharePoint Server 2010. Αυτή η λειτουργία έχει αντικατασταθεί με εφαρμογές της υπηρεσίας μεμονωμένα, τα οποία χρησιμοποιεί το δικό της βάσης δεδομένων και μπορεί να ρυθμιστεί στην κεντρική διαχείριση. Χρήση εφαρμογών υπηρεσίας για πολλές από τις δυνατότητες που υποστηρίζονται και έχει ρυθμιστεί στο SSP.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες PerformancePoint

Οι Υπηρεσίες PerformancePoint είναι διαθέσιμες μόνο στον SharePoint Server, όχι στο SharePoint Foundation. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αναπτύξετε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο SharePoint Foundation.

(Στην προηγούμενη έκδοση, ο PerformancePoint Server 2007 λειτουργούσε με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 (ονομάστηκαν SharePoint Foundation το 2010) ή με τον Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ονομάστηκε SharePoint Server το 2010.)

Αρχή της σελίδας

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αντικαταστήσετε λειτουργίες σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το νέο στον SharePoint Server 2013.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×