Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στην Access 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις δυνατότητες που έχουν αλλάξει στην Microsoft Access 2010 σε σχέση με τις δυνατότητες που ήταν διαθέσιμες στην Access 2007. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επίσης την αιτιολογία για τις αλλαγές των δυνατοτήτων, εξηγεί πώς οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τη βάση δεδομένων της Access που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, σας δίνει εναλλακτικές λύσεις, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες δυνατότητες.

Δυνατότητα που έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί

Τι άλλαξε

Εναλλακτικές

Το παράθυρο εργασιών "Προσθήκη πεδίου" αντικαταστάθηκε από τη συλλογή "Τύπος δεδομένων"

Αντί να χρησιμοποιείτε τις επιλογές προσθήκης πεδίου από την Κορδέλα στην Προβολή φύλλου δεδομένων, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συλλογή "Τύπος δεδομένων" για να επιλέξετε διάφορους προκαθορισμένους τύπους δεδομένων και να αποθηκεύσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τους δικούς σας. Η συλλογή "Τύπος δεδομένων" επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των τύπων δεδομένων και των λειτουργιών. Οι επιλογές του παραθύρου εργασιών "Προσθήκη πεδίου" επέτρεπαν μόνο μεμονωμένα πρότυπα πεδίου ενώ ο "Τύπος δεδομένων" επιτρέπει τη συγκέντρωση πολλών προτύπων πεδίου. Τυχόν αλλαγές στη λίστα πεδίων θα παραβλεφθούν και οι κλήσεις μακροεντολών του παραθύρου εργασιών "Προσθήκη πεδίου" θα αποτύχουν.

Αυτόματη μορφοποίησηομάδα αντικαθίσταται από την ομάδα θέματα των επιλογών.

Η ομάδα "Αυτόματη μορφοποίηση" δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην Κορδέλα για την προβολή "Διάταξη φόρμας" και την προβολή "Διάταξη αναφοράς". Η "Αυτόματη μορφοποίηση" αντικαθίσταται από τα "Θέματα".

Τα "Θέματα" παρέχουν καλύτερες επιλογές μορφοποίησης για φόρμες και αναφορές επειδή έχουν δυνατότητα προσαρμογής, είναι επεκτάσιμα και υπάρχει η δυνατότητα λήψης τους ή κοινής χρήσης τους με άλλα άτομα μέσω του Office Online ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχει επίσης δυνατότητα δημοσίευσής τους στο διακομιστή. Οι "Αυτόματες μορφοποιήσεις" μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην Access ενώ τα "Θέματα" χρησιμοποιούνται και από άλλες εφαρμογές του Office.

Μπορείτε να προσθέσετε την εντολή "Αυτόματες Μορφοποιήσεις" σε μια προσαρμοσμένη Κορδέλα.

Το Στοιχείο ελέγχου Ημερολογίου (mscal.ocx) δεν υποστηρίζεται πλέον

Εάν ανοίξετε μια φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου ημερολογίου, το στοιχείο ελέγχου δεν θα εμφανιστεί στην Access 2010 και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η βάση δεδομένων της Access που χρησιμοποιείτε περιέχει μια παραπομπή προς το στοιχείο ελέγχου που είναι κατεστραμμένη ή λείπει.

Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, καταργήστε το στοιχείο ελέγχου ημερολογίου από την εφαρμογή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα DatePicker για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου ημερολογίου.

Οι Σελίδες πρόσβασης δεδομένων (DAP) δεν θα είναι διαθέσιμες.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης σελίδων πρόσβασης δεδομένων. Ακόμα και όταν οι DAP εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης, όταν προσπαθήσετε να τις ανοίξετε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι αυτή η έκδοση της Access δεν υποστηρίζει τη λειτουργία σελίδων πρόσβασης δεδομένων.

Οι σελίδων πρόσβασης δεδομένων (DAP) θα εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων και μπορείτε να εκτελέσετε προηγούμενες εκδόσεις της Access για να τις χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το SharePoint για να φιλοξενήσετε την Access στο Web.

Η εξαγωγή ή η εισαγωγή δεδομένων από αρχεία του Lotus 1-2-3 και η σύνδεση με αυτά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

Οι λίστες του Lotus θα εμφανίζονται στην Access 2010 αλλά δεν θα υπάρχει δυνατότητα εργασίας με αυτές.

Θα λάβετε το μήνυμα σφάλματος “Το αρχείο εγκατάστασης ISAM δεν βρέθηκε”.

Χρησιμοποιήστε μια προηγούμενη έκδοση της Access για εξαγωγή, εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα από αρχεία του Lotus 1-2-3.

Η εξαγωγή ή η εισαγωγή δεδομένων από το Paradox 3, 4, 5, 6, 7 και η σύνδεση με αυτά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

Μπορείτε να βλέπετε τις λίστες του Paradox αλλά δεν μπορείτε να εργαστείτε με αυτές αφού δεν θα είναι διαθέσιμες οι δυνατότητες προβολής δεδομένων, εξαγωγής και εισαγωγής.

Θα λάβετε το μήνυμα σφάλματος “Το αρχείο εγκατάστασης ISAM δεν βρέθηκε”.

Χρησιμοποιήστε μια προηγούμενη έκδοση της Access για εξαγωγή, εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα από αρχεία του Paradox 3, 4, 5, 6, 7.

Τα προγράμματα Red 2 ISAM ή Jet 2 δεν θα υποστηρίζονται.

Η εξαγωγή ή η εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Access 1.0 και 2.0 (Red 2 ή Jet 2) και η σύνδεση με αυτά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

Θα λάβετε το μήνυμα σφάλματος “Το αρχείο εγκατάστασης ISAM δεν βρέθηκε”.

Για να είναι δυνατή η εξαγωγή, η εισαγωγή και η σύνδεση με δεδομένα αρχείων Access 1.0 και 2.0 (Red 2 ή Jet 2) θα χρειαστείτε την Access 2007.

Η δυνατότητα "Πρόγραμμα προβολής διενέξεων αναπαραγωγής" δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Το Πρόγραμμα προβολής διενέξεων αναπαραγωγής επέτρεπε την οπτική απεικόνιση διενέξεων συγχρονισμού και έδινε τη δυνατότητα επίλυσής τους.

Μπορείτε να συντάξετε προσαρμοσμένες συναρτήσεις επίλυσης διενέξεων και να τις σημειώσετε στην ιδιότητα ReplicationConflictFunction στο σύνολο ρεπλίκας βάσεων δεδομένων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διαδικασία για να επιλύσετε τις διενέξεις, ανατρέξτε στο άρθρο ενεργοποίηση, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ReplicationConflictFunction.

Η μορφή στιγμιότυπου δεν θα υποστηρίζεται.

Η μορφή στιγμιότυπου (.snp) είναι μια φορητή μορφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή αναφορών της Access σε υπολογιστές που δεν διαθέτουν εγκατεστημένη την Access. Οι χρήστες της Access 2010 δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών τους σε μορφή στιγμιότυπου.

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των αναφορών σας σε μορφή XPS ή PDF ή μπορείτε να κάνετε εξαγωγή σε άλλα προγράμματα του Office, όπως το Word ή το Excel.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι νέο υπάρχει στην Access 2010 καθώς και για άλλες αλλαγές, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×