Δυνατότητα των χρηστών να βρίσκουν μια εγγραφή επιλέγοντας μια τιμή από μια λίστα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας στην Access, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρείτε μια εγγραφή, όταν είναι επιλεγμένη μια τιμή από τη λίστα. Αυτό διευκολύνει τους χρήστες για να βρείτε γρήγορα τις υπάρχουσες εγγραφές χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μια τιμή στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση.

Σημείωση: 

 • Για αυτήν τη διαδικασία για να εργαστείτε, η φόρμα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν πίνακα ή ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Βήμα 5 της διαδικασίας περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε εάν αυτό δεν ισχύει.

 • Αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει κώδικα που θα εκτελείται μόνο όταν έχει εκχωρηθεί η βάση δεδομένων αξιόπιστη κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο αποφασίσετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

Δημιουργία του πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

 3. Στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο Πλαίσιο λίστας Εικόνα κουμπιού ή Σύνθετο πλαίσιο Εικόνα κουμπιού .

 4. Στη φόρμα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο.

 5. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση μιας εγγραφής στη φόρμα με βάση την τιμή που επέλεξα στο πλαίσιο σύνθετο πλαίσιο/λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Την επιλογή " Εύρεση εγγραφής... " δεν είναι διαθέσιμη.

  Εάν δεν εμφανίζεται στην επιλογή Εύρεση μιας εγγραφής στη φόρμα με βάση την τιμή που επέλεξα μου σύνθετου πλαισίου/λίστα πλαισίου, είναι πιθανό επειδή η φόρμα δεν είναι συνδεδεμένο σε έναν πίνακα ή ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Η φόρμα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα αντικείμενο το οποίο είναι διαθέσιμο στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή πίνακες ή ερωτήματα.

  Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε εάν μια φόρμα είναι δεσμευμένη σε έναν πίνακα ή αποθηκευμένο ερώτημα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να κλείσετε τον οδηγό.

  2. Δεξί κλικ στο πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο που δημιουργήσατε νωρίτερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  3. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Φύλλο ιδιοτήτων, πιέστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί.

  4. Επιλέξτε τη φόρμα από τη λίστα στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

  5. Στην καρτέλα δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κοιτάξτε στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να περιέχει το όνομα του πίνακα ή αποθηκευμένο ερώτημα να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εάν το πλαίσιο είναι κενό, μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευση εγγραφών ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα για να λειτουργήσει ως προέλευση εγγραφών. Εάν το πλαίσιο περιέχει μια πρόταση SELECT, έχετε την επιλογή επιπλέον της μετατροπής αυτήν την πρόταση σε ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Αφού ολοκληρώσετε μία από αυτές τις εργασίες, την επόμενη φορά που εκτελείτε τον Οδηγό σύνθετου πλαισίου/λίστα πλαισίου, θα εμφανίσει την επιλογή " Εύρεση εγγραφής... ".

   • Κάντε κλικ σε μία από αυτές τις διαδικασίες που βασίζονται σε τι θέλετε να κάνετε:

   • Επιλέξτε έναν υπάρχοντα πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευση εγγραφών

    1. Εάν γνωρίζετε ότι υπάρχει υπάρχοντα πίνακα ή ερώτημα στη βάση δεδομένων που περιέχει τις εγγραφές που θέλετε να βρείτε, χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να συνδέσετε τη φόρμα σε αυτό το αντικείμενο.

    2. Σημείωση: Εάν το πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών περιέχει μια πρόταση SELECT, ακολουθώντας αυτήν τη διαδικασία θα διαγράψει αυτήν την πρόταση οριστικά. Ενδέχεται να θέλετε να αντιγράψετε τη δήλωση σε ένα αρχείο κειμένου ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, σε περίπτωση που θέλετε να το επαναφέρετε.

    3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που εμφανίζεται.

    4. Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους πίνακες ή ερωτήματα. Εάν ένα κατάλληλο πίνακα ή το ερώτημα δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να δημιουργήσετε μία για να συνεχίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων ή Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής.

    5. Αποθηκεύστε τη φόρμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία στην αρχή αυτού του άρθρου. Ο οδηγός πρέπει τώρα να εμφανίζεται στην επιλογή Εύρεση μιας εγγραφής στη φόρμα με βάση την τιμή που επέλεξα σε μου/λίστα πλαισίου σύνθετο πλαίσιο.

   • Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα αποθηκευμένο ή να μετατρέψετε μια πρόταση SELECT ένα αποθηκευμένο ερώτημα

    Εάν τα δεδομένα που θέλετε να βρείτε περιέχεται σε περισσότερους από έναν πίνακα, θα πρέπει να συνδέσετε τη φόρμα σε ένα ερώτημα το οποίο επιλέγετε τα δεδομένα από αυτούς τους πίνακες.

    1. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών, κάντε κλικ το κουμπί Δόμηση Κουμπί "Δόμηση" .

     Η Access ανοίγει τη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων.

     • Εάν το πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών ήταν αρχικά κενό, τη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα και να ξεκινήσετε να δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του ερωτήματος, προχωρήστε στο βήμα 2.

     • Εάν το πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών περιείχε αρχικά μια πρόταση SELECT, εμφανίζεται το ερώτημα στη Δόμηση ερωτήματος. Συνεχίστε με το βήμα 2 για να μετατρέψετε ένα αποθηκευμένο ερώτημα.

    2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

    3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ερώτημα στο το Αποθήκευση 'Queryn': πλαίσιο.

    4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο ερώτημα στο πλαίσιο καθώς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

    6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έγιναν στο ερώτημα και να ενημερώσετε την ιδιότητα.

     Η Access εμφανίζει τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης και αλλάζει την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών, ώστε να εμφανίζεται το νέο όνομα αποθηκευμένο ερώτημα.

    7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

    8. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην αρχή αυτού του άρθρου. Ο οδηγός πρέπει τώρα να εμφανίζεται στην επιλογή Εύρεση μιας εγγραφής στη φόρμα με βάση την τιμή που επέλεξα σε μου/λίστα πλαισίου σύνθετο πλαίσιο.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εμφανίσετε το πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο σε προβολή σχεδίασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×