Δομή σελίδας με οδηγούς διάταξης

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς διάταξης για να οργανώσετε κείμενο, εικόνες και άλλα αντικείμενα σε στήλες και σε γραμμές, ώστε η δημοσίευσή σας να έχει συνοχή στην εμφάνιση της.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι οδηγοί διάταξης;

Δομή σελίδας με οδηγούς διάταξης

Ρυθμίστε τη δημοσίευσή σας για εκτύπωση σε αντικριστές σελίδες (όπως σε ένα βιβλίο)

Ρύθμιση των οδηγών στηλών και γραμμών

Ρύθμιση των οδηγών γραμμών βάσης

Τι είναι οι οδηγοί διάταξης;

Οι οδηγοί διάταξης σάς διευκολύνουν να διατηρείτε τη στοίχιση αντικειμένων, όπως εικόνων, πλαισίων κειμένου και πινάκων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι, οι οδηγοί διάταξης παρέχουν ορατή καθοδήγηση για μεγαλύτερη δεξιοτεχνία κατά τη στοίχιση αντικειμένων στη σελίδα. Είναι δυνατή η στοίχιση Σχημάτων, Εικόνων, Πλαισίων κειμένου, Πινάκων, Αντικειμένων WordArt και Ομαδοποιημένων αντικειμένων, με χρήση των άκρων ή των μεσαίων γραμμών τους. Επίσης, είναι δυνατή η στοίχιση των πινάκων, με χρήση των γραμμών πλέγματός τους. Καθώς σύρετε ή τροποποιείτε το μέγεθος ενός αντικειμένου σε έναν οδηγό διάταξης, τα άκρα, οι μεσαίες γραμμές και (στην περίπτωση των πινάκων) οι γραμμές πλέγματος διατηρούνται σταθερά για λίγο στον οδηγό, δίνοντάς σας μια ένδειξη για τη θέση των οδηγών.

Οι οδηγοί διάταξης περιλαμβάνουν τους οδηγούς περιθωρίων, στηλών, γραμμών και γραμμών βάσης.

Οδηγοί διάταξης

1. Οδηγοί περιθωρίων

2. Οδηγοί στηλών

3. Οδηγοί γραμμών

4. Οδηγοί γραμμών βάσης

5. Οδηγοί χάρακα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οδηγούς διάταξης για να δημιουργήσετε ένα πλέγμα σε μια κύρια σελίδα. Το πλέγμα αυτό εμφανίζεται σε κάθε σελίδα της δημοσίευσής σας στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η κύρια σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς χάρακα, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση ή απόκρυψη χαράκων.

Αρχή της σελίδας

Δομή σελίδας με οδηγούς διάταξης

Ρυθμίστε τη δημοσίευσή σας για εκτύπωση σε αντικριστές σελίδες (όπως σε ένα βιβλίο)

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Περιθώρια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένα περιθώρια.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγοί διάταξης, στην περιοχή Κύριες σελίδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δύο κύριες σελίδες.

 3. Στην περιοχή Οδηγοί περιθωρίων, πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε για τα περιθώρια σελίδας στα πλαίσια Εσωτερικά, Εξωτερικά, Επάνω και Κάτω.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ορισμός των περιθωρίων για την κύρια σελίδα που εφαρμόζεται μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Αν η δημοσίευσή σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία κύριες σελίδες, οι άλλες κύριες σελίδες δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις ρυθμίσεις περιθωρίων.

Ρύθμιση των οδηγών στηλών και γραμμών

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Οδηγοί πλέγματος.

 2. Στην περιοχή Οδηγοί στηλών, στο πλαίσιο Στήλες, πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών που θέλετε και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Διάστημα, πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των στηλών.

 3. Στην περιοχή Οδηγοί γραμμών, στο πλαίσιο Γραμμές, πληκτρολογήστε τον αριθμό γραμμών που θέλετε και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Διάστημα, πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των γραμμών.

 4. Για να συμπεριλάβετε έναν πρόσθετο οδηγό στο κέντρο του διαστήματος ανάμεσα σε κάθε στήλη και γραμμή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη κεντρικού οδηγού ανάμεσα στις στήλες και στις γραμμές.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρύθμιση των οδηγών γραμμών βάσης

Οι οδηγοί γραμμών βάσης διευκολύνουν τη στοίχιση κειμένου που δεν είναι συνδεδεμένο μεταξύ αρκετών πλαισίων κειμένου σε στήλες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη στοίχιση κειμένου επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Στοίχιση κειμένου στους οδηγούς γραμμών βάσης (μενού Μορφή, εντολή Παράγραφος, καρτέλα Εσοχές και διαστήματα).

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Διάστιχο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Οδηγοί γραμμής βάσης.

 2. Στην καρτέλα Οδηγοί γραμμής βάσης, στην περιοχή Οριζόντια γραμμή βάσης, πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε ανάμεσα στις γραμμές βάσης στο πλαίσιο Διάστημα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν έχετε εγκατεστημένες γλώσσες επεξεργασίας Ανατολικής Ασίας θα δείτε επίσης και τις ρυθμίσεις Κατακόρυφη γραμμή βάσης.

 3. Στο πλαίσιο Μετατόπιση, πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε ανάμεσα στον πρώτο οδηγό γραμμής βάσης και το επάνω περιθώριο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μετατόπιση υπολογίζεται από το επάνω περιθώριο, όχι από το επάνω μέρος του πλαισίου κειμένου.

 4. Για να προβάλετε τους οδηγούς γραμμής βάσης στη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμή βάσης στην καρτέλα Προβολή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν έχετε εγκατεστημένες γλώσσες επεξεργασίας Ανατολικής Ασίας θα κάνετε κλικ στις Οριζόντιες γραμμές βάσης και τις Κατακόρυφες γραμμές βάσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×