Διαχείριση χρηστών του Yammer σε κύκλο ζωής τους από το Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά την του Yammer έχει ενεργοποιηθεί από το μισθωτή Office 365, μπορείτε, ως διαχειριστής του Office 365, να ελέγχετε τον κύκλο ζωής για τους χρήστες Yammer από Office 365. Κατά τη δημιουργία χρηστών στο Office 365, μπορούν να συνδέονται στον Yammer με τα διαπιστευτήριά τους Office 365. Όταν ένας χρήστης έχει διαγραφεί από Office 365, να αυτόματα απενεργοποιήθηκε ή σε αναστολή στο Yammer. Όταν ένας χρήστης επαναφέρεται σε Office 365, έχουν ενεργοποιηθεί ξανά στο Yammer. Επίσης, ιδιότητες προφίλ του χρήστη (όπως όνομα και τμήμα) από Azure Active Directory θα συμπληρώνεται αυτόματα στο προφίλ χρήστη Yammer και τυχόν αλλαγές στις ιδιότητες προφίλ στο Azure Active Directory εφαρμόζονται και στις Yammer καθώς και.

Δημιουργία χρήστη

Οι χρήστες Yammer δημιουργούνται όπως συνδέονται, αντί για τη δημιουργία με μαζικές ενημερώσεις ή του συγχρονισμού υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς ένας χρήστης Yammer δημιουργείται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Διάγραμμα που εμφανίζεται όταν ένας διαχειριστής του Office 365 δημιουργεί ένα χρήστη, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο Office 365 και κατόπιν να μεταβεί στο Yammer από την εκκίνηση εφαρμογών, σημείο στο οποίο ο χρήστης δημιουργείται στο Yammer.

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Ο διαχειριστής του Office 365 δημιουργεί ένα χρήστη στο Office 365.

 2. Ο χρήστης συνδέεται με Office 365 χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παροχής ταυτότητας που έχει ρυθμιστεί για το μισθωτή.

 3. Ο χρήστης κάνει κλικ στο πλακίδιο Yammer στην εκκίνηση εφαρμογών για να μεταβείτε σε Yammer.

  Στιγμιότυπο οθόνης της εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 όπου εμφανίζεται το Yammer
 4. Δημιουργείται ένας νέος χρήστης Yammer για το χρήστη Office 365.

 5. Ιδιότητες προφίλ χρήστη από Azure Active Directory συμπληρώνονται αυτόματα στο προφίλ χρήστη Yammer.

Αποκλεισμός χρήστη

Ο διαχειριστής μπορεί να αποκλείσει ενός χρήστη στο Office 365 και ο χρήστης θα έχει συνδεθεί εκτός Yammer, καθώς και όλες οι άλλες υπηρεσίες του Office 365. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει πώς λειτουργεί αυτό:

Ο διαχειριστής του Office 365 αποκλείει ενός χρήστη στο Office 365 και ο χρήστης είναι συνδεδεμένος από το Yammer.

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Ο διαχειριστής του Office 365 ορίζει του χρήστη κατάστασης εισόδου σε ανενεργό.

  Για να κάνετε το εξής:

  1. Στην πύλη διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε ένα χρήστη και επιλέξτε Επεξεργασία χρηστών. Η κατάστασης εισόδου εμφανίζεται με τις λεπτομέρειες του χρήστη, όπως το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

   Στιγμιότυπο οθόνης της κατάστασης εισόδου μια χρήστες στο Office 365
  2. Επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στην κατάσταση είσοδος για να εναλλαγή μεταξύ των επιτρεπόμενων και αποκλεισμένων, όπως το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

   Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου εισόδου κατάστασης διαλόγου στο Office 365
 2. Αυτή η ενέργεια ρέει στο Yammer και του αντίστοιχου χρήστης είναι συνδεδεμένος από το Yammer (σε όλες τις συσκευές). Όταν αυτός ο χρήστης προσπαθήσει να συνδεθείτε στο Yammer ξανά από οποιαδήποτε συσκευή, ο συνάδελφός θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του Office 365. Ωστόσο, ο χρήστης δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε επειδή τους κατάστασης εισόδου έχει οριστεί σε αποκλεισμένων. Καθώς Yammer επαληθευτεί διαχειριστής, μπορείτε να μεταβείτε στην περιοχή διαχειριστή δικτύου και εξετάστε τη δραστηριότητα ενότητα για το λογαριασμό για να επαληθεύσετε ότι ο χρήστης του Yammer έχει καταγραφεί, όπως το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, όπου ο χρήστης έχει ενεργές περίοδοι Yammer.

  Στιγμιότυπο οθόνης της δραστηριότητας λογαριασμού για ένα χρήστη που εμφανίζει χωρίς ενεργό Yammer περιόδους λειτουργίας (αποσυνδεθεί)

Διαγραφή χρήστη

Εάν μια εργαζόμενου, μπορείτε να διαγράψετε το χρήστη από Office 365. Όταν ο χρήστης έχει διαγραφεί από Office 365, το αντίστοιχο χρήστη είναι απενεργοποιημένη (γνωστό και ως σε αναστολή) στο Yammer. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει πώς λειτουργεί αυτό:

Διάγραμμα που δείχνει ότι, όταν ένας διαχειριστής του Office 365 διαγράφει ένα χρήστη, ο χρήστης απενεργοποιείται στο Yammer.Έπειτα από 30 ημέρες, τα δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από το Office 365 και, έπειτα από 90 ημέρες, ο χρήστης καταργείται οριστικά από το Yammer, αλλά τα μηνύματα του Yammer παραμένουν.

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Ένας διαχειριστής διαγράφει ένα χρήστη από Office 365, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την εντολή για τη διαγραφή ενός χρήστη στη διαχείριση του Office 365.
 2. Η διαγραφή χρήστη στο Office 365 ροών στο Yammer και το αντίστοιχο Yammer χρήστη είναι απενεργοποιημένη στο Yammer. Συγκεκριμένα, η λειτουργία είναι ισοδύναμη της περιήγηση στη Διαχείριση Yammer, επιλέγοντας Κατάργηση χρηστών και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Απενεργοποίηση αυτόν το χρήστη, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

  Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει πώς να απενεργοποιήσετε ένα χρήστη στο Yammer

  Οι χρήστες που έχουν απενεργοποιήθηκε (ή σε αναστολή) αυτό το τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται στο Yammer σελίδες διαχείρισης ως που απενεργοποιήθηκε από System Administrator, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει έναν χρήστη που καταργήθηκε από το διαχειριστή συστήματος.
 3. Όταν διαγράφετε ένα χρήστη στο Office 365, ο χρήστης γίνεται ενεργή. Μετά από 30 ημέρες περίπου, μπορεί να διαγραφούν οριστικά τα δεδομένα των χρηστών. Ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή ή επαναφορά χρηστών για περισσότερες πληροφορίες.

 4. Ομοίως, όταν ένας χρήστης είναι απενεργοποιημένη στο Yammer, αυτός ο χρήστης γίνεται ανενεργός σε Yammer. Μετά από 90 ημέρες, οι απενεργοποιημένοι χρήστες καταργούνται μόνιμα, αλλά διατηρούνται τους Yammer μηνύματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση χρηστών.

Επαναφορά χρήστη

Ο διαχειριστής επίσης να επαναφέρετε ένα χρήστη στο Office 365 και ο χρήστης θα να ενεργοποιηθεί ξανά στο Yammer. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει πώς λειτουργεί αυτό:

Διάγραμμα που εμφανίζει ότι, όταν ένας διαχειριστής του Office 365 επαναφέρει ένα χρήστη, ο χρήστης ενεργοποιείται ξανά στο Yammer.

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Ο διαχειριστής Office 365 να επαναφέρετε ένα διαγραμμένο χρήστη στο Office 365, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την εντολή για την επαναφορά ενός χρήστη στη διαχείριση του Office 365.
 2. Αυτή η ενέργεια ρέει στο Yammer καθώς και και ενεργοποιηθεί ξανά το προηγουμένως απενεργοποιημένοι χρήστη στο Yammer.

Ενημέρωση του προφίλ χρήστη από το Azure Active Directory του Yammer

Office 365 χρησιμοποιεί την υπηρεσία που βασίζεται στο cloud Azure Active Directory (Azure AD ) για να διαχειριστείτε τους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες απευθείας στο cloud ή να χρησιμοποιήσετε Azure AD Connect για να δημιουργήσετε και να συγχρονίσετε τους χρήστες/ομάδες από το περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης. Όταν Office 365 οι χρήστες που έχουν προστεθεί σε Yammer πρόσβαση Yammer για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά τους Azure AD, δημιουργείται ένας χρήστης Yammer και ένα προφίλ χρήστη Yammer συμπληρώνεται με τις ιδιότητες χρήστη Azure AD. Και μετά την επεξεργασία των ιδιοτήτων προφίλ χρήστη στο Azure AD, ενημερώνονται στο προφίλ Yammer υπάρχοντα χρήστη. Πείτε, τμήμα του χρήστη αλλάξει σε Azure AD, αυτή η αλλαγή θα αντανακλώνται στο Yammer καθώς και.

Οι χρήστες διαθέτουν ένα προφίλ στο και οι δύο Office 365 και Yammer.

 • Για να προβάλετε το προφίλ του Office 365, οι χρήστες μπορούν να κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ και επιλέξτε προσωπικές πληροφορίες.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού λογαριασμού χρήστη στο Office 365

  Αυτό σας επιτρέπει να τα προβάλετε και να επεξεργαστείτε το προφίλ χρήστη για το Office 365.

  Στιγμιότυπο οθόνης από τη σελίδα Επεξεργασία λεπτομερειών για ένα χρήστη στο Yammer.
 • Για να προβάλετε το προφίλ του Yammer, οι χρήστες να επιλέξετε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, Προβολή προφίλ.

  Στιγμιότυπο οθόνης της ρύθμισης προβολή προφίλ στο Yammer

  Αυτό σας επιτρέπει να τα προβάλετε και να επεξεργαστείτε το προφίλ χρήστη για το Yammer.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επεξεργασία του προφίλ ενός χρήστη Yammer

Υπάρχουν μερικά πράγματα για να κατανοήσετε σχετικά με το πώς μπορείτε να ενημερώσετε τα προφίλ χρηστών Yammer από Azure Active Directory.

 • Ενημερώσεις προφίλ χρήστη είναι μονόπλευρη:    Οι ενημερώσεις είναι μονόδρομη, από Azure AD σε Yammer. Τυχόν αλλαγές που γίνονται σε Yammer είναι το προφίλ χρήστη δεν ενημερώνεται Επιστροφή στην Azure AD.

 • Azure AD αντικαθιστά Yammer επεξεργασίες προφίλ χρήστη:    ακόμα και όταν Yammer προφίλ χρηστών συμπληρώνονται από Azure AD, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστείτε προφίλ χρηστών του Yammer, για παράδειγμα, αλλάξτε τη θέση εργασίας τους. Αυτές οι αλλαγές δεν αντικαθίστανται αυτόματα. Επόμενη φορά οποιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες δυνατότητα ενημέρωσης αλλαγή στο Azure AD, αυτές οι αλλαγές θα αντικαταστήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Yammer. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση παραμέτρων στο Yammer αποκλεισμός χρηστών από ενημέρωση προφίλ Yammer.

 • Μπορείτε να ελέγξετε ενημερώσεις χρησιμοποιώντας Azure AD Connect:    εάν οι πελάτες που θέλετε να ελέγχετε ποιες ιδιότητες για να ενημερώσετε από τους κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης Azure AD, μπορεί να το κάνει, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του εργαλείου Azure AD Connect.

 • Ενημερώσεις διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Azure AD εφαρμόζονται στο Yammer:    ενημερώνονται οι ενημερώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στο Azure AD στο Yammer. Τον τομέα ενημερωμένη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους τομείς του δικτύου Yammer.

 • Τι θα συμβεί εάν ένας χρήστης του Yammer δεν έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:    Εάν κανένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρήστη ταιριάζει με τους τομείς του δικτύου Yammer, ή εάν ο χρήστης δεν διαθέτει οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Azure AD, το προφίλ χρήστη Yammer ενημερώνεται για να δηλώσετε ότι ο χρήστης δεν διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έτσι ώστε να γνωρίζετε αυτού του τους συναδέλφους (Εάν ένας χρήστης παραμένει πάνω από ένα άτομο σε Yammer, θα δουν στην κάρτα κατάδειξης ότι το άτομο δεν διαθέτει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ο διαχειριστής Office 365 να επεξεργαστείτε ιδιότητες χρήστη από το Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Για να επεξεργαστείτε ιδιότητες χρήστη στο Office 365
 1. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στην ενότητα χρήστες, και επιλέξτε ή αναζητήστε ένα χρήστη, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επεξεργασία ενός πλαισίου χρήστη στο Office 365
 2. Επιλέξτε " Επεξεργασία " δίπλα στο όνομα του χρήστη για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το εμφανιζόμενο όνομα.

  Σελίδα ιδιοτήτων χρήστη στο Office 365

Azure AD ενημερώνει τις ακόλουθες ιδιότητες Yammer:

Ιδιότητα στο Azure AD

Ιδιότητα στο Yammer

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Όνομα

 3. Επώνυμο

 4. Θέση στην εταιρεία

 5. Τμήμα

 6. Γραφείο

 7. Το τηλέφωνο του γραφείου

 8. Κινητό τηλέφωνο

 9. Περιγραφή

 1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 2. Όνομα

 3. Επώνυμο

 4. Θέση στην εταιρεία

 5. Τμήμα

 6. Τοποθεσία

 7. Τηλέφωνο εργασίας

 8. Κινητό τηλέφωνο

 9. Σχετικά με εμένα

Στο Office 365, μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του χρήστη που θα ενημερωθούν για Yammer στα εξής παράθυρα διαλόγου:

 • Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Στιγμιότυπο οθόνης από το πεδίο προφίλ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365
 • Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας

  Στιγμιότυπο οθόνης των πεδίων προφίλ που έχουν συγχρονιστεί στο Yammer

Στο Yammer, μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του χρήστη που θα ενημερωθούν για Yammer στη σελίδα προφίλ. Αυτές οι ιδιότητες είναι στις ακόλουθες ενότητες:

 • Οι ενότητες βασικά και πληροφορίες

  Στιγμιότυπο οθόνης των πεδίων προφίλ που έχουν συγχρονιστεί στο Yammer
 • Στην ενότητα επαφής

  Στιγμιότυπο οθόνης από τα πεδία αριθμών τηλεφώνου που έχουν συγχρονιστεί στο Yammer

Πρέπει να χρησιμοποιήσω το Yammer Directory Sync;

Συνιστάται να ότι οι πελάτες Yammer εναλλαγή σε χρήση αυτό εμπειρία με συνέπεια μεταξύ Office 365 και Yammer για τη διαχείριση του κύκλου ζωής όλους τους χρήστες. Είναι πιο εύκολη από τη διαχείριση των χρηστών ξεχωριστά και αυτή είναι η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση για Yammer καθώς και. Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου Yammer αυτήν τη στιγμή, εξετάστε το ενδεχόμενο μετάβασης για τη Διαχείριση χρηστών σε Office 365. Μετά την αλλαγή για τη Διαχείριση χρηστών σε Office 365, απενεργοποιήστε την επιλογή του εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου Yammer.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε μόνο να διαχειρίζεστε τον κύκλο ζωής των χρηστών από Office 365 αν χρησιμοποιούν τα διαπιστευτήριά τους Office 365 για να αποκτήσετε πρόσβαση Yammer.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει ορισμένες βασικές πτυχές των Yammer συγχρονισμού καταλόγου και πώς συγκρίνονται με τη χρήση Office 365 για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Yammer συγχρονισμού καταλόγου, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός για το Yammer Directory Sync.

Εργασία

Yammer Συγχρονισμός καταλόγου

Office 365

Διαχείριση χρηστών μαζικά

Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες μαζικά με Yammer συγχρονισμού καταλόγου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες Office 365 από Yammer.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Azure Active Directory σύνδεση(Azure AD Connect ) για να ενοποιήσετε στον κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης με Azure Active Directory και Office 365 και για τη Διαχείριση χρηστών μαζικά. Azure AD Connect σύνθετες δυνατότητες, όπως η υποστήριξη εφαρμογών συγχρονισμού, έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων Azure και τρίτων κατασκευαστών τον κωδικό πρόσβασης. Σημαντικότερο Azure AD Connect σάς παρέχει ένα ενιαίο εργαλείο για την ενσωμάτωση του εσωτερικής Υπηρεσία καταλόγου Active Directory να Office 365, συμπεριλαμβανομένων των Yammer. Το Yammer εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου θα θα καταργηθεί στην 1η Δεκ 2016.

Δημιουργία χρήστη

Ο χρήστης δημιουργείται ως χρήστης σε εκκρεμότητα σε Yammer και αποστολή πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συμμετάσχετε σε Yammer αυτόν το χρήστη.

Ένας χρήστης μπορεί να συνδεθείτε στο Yammer με την Office 365 το λογαριασμό, σημείο στο οποίο ο χρήστης δημιουργείται στο Yammer.

Διαγραφή χρήστη

Ο χρήστης είναι απενεργοποιημένη στο Yammer. Διαγραφή χρηστών σε σε εκκρεμότητα κατάσταση.

Ο χρήστης είναι απενεργοποιημένη στο Yammer.

Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένη πρόσκληση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες πρόσκληση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν χρησιμοποιείτε Yammer συγχρονισμού καταλόγου σας επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένα πρόσκληση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Office 365 δεν υποστηρίζει την προσαρμοσμένη πρόσκληση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, όπως Yammer γίνεται πιο προσεκτικά συνδεδεμένο Office 365, αναμένεται στους χρήστες να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσετε Yammer που χρησιμοποιούν Office 365, αντί να χρειάζεται μια εισαγωγή εφάπαξ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενημέρωση προφίλ χρηστών

Μπορείτε να ενημερώσετε τα προφίλ Yammer από Yammer συγχρονισμού καταλόγου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Azure AD Connect να συγχρονιστούν ιδιότητες προφίλ χρήστη από την εσωτερική Υπηρεσία καταλόγου Active Directory στο Azure Active Directory. Αυτές οι αλλαγές θα ενημερωθεί καθώς και το προφίλ χρήστη Yammer.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: εικόνες προφίλ χρηστών ενημερώνονται από το Office 365 στο Yammer;

Α: Ναι. Εάν δεν περιλαμβάνει μιας εικόνας προφίλ ενός χρήστη στο Yammer, το προφίλ θα ενημερωθεί με την εικόνα του προφίλ του χρήστη του Office 365. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενεργοποιείται όταν ο χρήστης συνδέεται Yammer και θα εμφανιστούν στο προφίλ Yammer μέσα σε λίγες ώρες. Εάν ο χρήστης ενημερώνει αργότερα την εικόνα προφίλ του Office 365, η εικόνα του προφίλ Yammer θα ενημερώνεται επίσης μετά τη σύνδεση του χρήστη στο Yammer.

Ε: πώς Yammer καθολικής σύνδεσης (SSO) επηρεάζει Yammer Διαχείριση κύκλου ζωής χρηστών στο Office 365;

Α: Yammer SSO βοηθά με τη Διαχείριση ταυτοτήτων, φροντίζοντας συγκεκριμένη σύνδεση χρηστών στο Yammer με τα ίδια διαπιστευτήρια όπως εμφανίζονται στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης τους. Εναλλακτική λύση για αυτό χρησιμοποιεί τη Office 365 εισόδου για το Yammer, που επιτρέπει στους χρήστες συνδεθούν με Yammer με τα διαπιστευτήριά τους Office 365 (Office 365 υποστηρίζει SSO καθώς και). Καθώς οι χρήστες συνδέονται, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αντιστοίχιση μεταξύ των χρηστών στο Office 365 και Yammer. Διαχείριση κύκλου ζωής χρήστη Yammer από Office 365 εξαρτάται από αυτήν την αντιστοίχιση των χρηστών μεταξύ Office 365 και Yammer. Έτσι, εάν χρησιμοποιείτε το Yammer SSO, που δεν είναι δυνατό να εκμεταλλευτείτε Διαχείριση κύκλου ζωής χρήστη Yammer στο Office 365.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Yammer Το SSO είναι υπό απόσυρση και θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την 1η Δεκεμβρίου 2016. Δεν θα μπορείτε να ορίσετε νέες ρυθμίσεις παραμέτρων με το Yammer SSO μετά την 1η Απριλίου 2016. Αντί για το Yammer SSO, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση μέσω Office 365 για το Yammer.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση και τον τρόπο μετάβασης από το Yammer SSO, ανατρέξτε στο θέμα Πρόγραμμα για την απόσυρση των Yammer SSO και DSync.

Ε: πώς είναι διαφορετικό από το Office 365 εισόδου για το Yammer διαχείρισης κύκλου ζωής χρήστης Yammer;

Α: Yammer SSO και Office 365 είσοδος για Yammer είναι διαφορετικές επιλογές για τη Διαχείριση ταυτοτήτων. Αυτή η αλλαγή είναι για τη Διαχείριση χρηστών κύκλου ζωής. Έχουν τη σχετική, αλλά διαφορετικά. Office 365 είσοδος για Yammer αποτελεί προϋπόθεση για τη Διαχείριση χρηστών κύκλου ζωής.

Ε: μπορούν απενεργοποιήσουμε το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου Yammer όταν είναι διαθέσιμο Yammer Διαχείριση κύκλου ζωής χρηστών στο Office 365;

Α: η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση προϊόντος είναι για να διαχειριστείτε τον κύκλο ζωής των χρηστών Yammer σε Office 365. Ωστόσο, η απόφαση πότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό καταλόγου Yammer βασίζεται σε πώς η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Ε: το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου Yammer ενημερώνει πεδία προφίλ σήμερα. Yammer θα Διαχείριση κύκλου ζωής χρηστών στο Office 365 ενημερώσετε καθώς και τα πεδία προφίλ;

Α: Ναι.

Ε: τι συμβαίνει όταν έχει αλλάξει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365; Που θα ενεργοποιήσει μια αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Yammer;

Α: Ναι.

Ε: το εταιρείας έχει μια ρύθμιση παραμέτρων όπου δεν έχουν όλοι οι χρήστες του Yammer είναι ακόμη στο Office 365. Πώς θα Διαχείριση χρηστών κύκλου ζωής λειτουργούν σε αυτήν την περίπτωση;

Α: οι χρήστες που συνδέονται με Yammer με διαπιστευτήρια Office 365 μπορεί να γίνει διαχείριση στο Office 365. Μπορείτε να συνεχίσετε να διαχειριστείτε τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν τα διαπιστευτήριά τους Office 365 τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεστε τους σήμερα. Τελικά, όταν μετακινείτε όλους τους χρήστες να Office 365, θα έχετε μια ενιαία θέση για τη Διαχείριση όλους τους χρήστες σας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν Yammer ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×