Διαχείριση των ρυθμίσεων διασκέψεων ήχου για την εταιρεία μου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ίσως είναι πιο εύκολο να δείτε όλες τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft σε ένα σημείο.

Εκχωρήστε μια άδεια χρήσης διασκέψεων ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft αδειών χρήσης.

Για να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης για ένα χρήστη

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης του κέντρου διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε διαδοχικά χρήστες > ενεργοί χρήστες , και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρήστη ή τους χρήστες από τη λίστα διαθέσιμες στους χρήστες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εκχωρείτε άδειες χρήσης σε έως 20 χρηστών ταυτόχρονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή προβολής αναπτυσσόμενη λίστα, στη συνέχεια, να επιλέξτε μία από τις επιλογές ή να δημιουργήσετε τη δική σας προβολή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, Επόμενο δύο φορές, στη συνέχεια, επιλέξτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή. Επίσης, μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης για πολλούς χρήστες με χρήση του Windows Powershell. Για οδηγίες και δείγματα δεσμών ενεργειών του PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft αδειών χρήσης.

 3. Στο παράθυρο "ενέργεια" στην περιοχή άδειες χρήσης προϊόντος, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στη σελίδα Άδειες χρήσης προϊόντων, ενεργοποιήστε την επιλογή Διασκέψεων ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αφού αναθέσετε την άδεια χρήσης, Microsoft ενδέχεται να δεν εμφανίζονται αρχικά στη λίστα ως υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου. Εάν συμβαίνει αυτό, αποσυνδέεστε από το Κέντρο διαχείρισης του Office 365 ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F5 για να ανανεώσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αναγνωριστικό διάσκεψης αντιστοιχίζεται αυτόματα σε ένα χρήστη, όταν έχουν ρυθμιστεί για διασκέψεων ήχου χρησιμοποιώντας το Microsoft ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου. Το Αναγνωριστικό διάσκεψης στους οποίους έχουν ανατεθεί μπορεί να είναι είτε στατική ή δυναμική και αποστέλλεται στην πρόσκληση σε σύσκεψη κατά τον προγραμματισμό της σύσκεψης.

Στατική αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται όταν άτομα στην εταιρεία σας δεν θέλετε να θυμάστε έναν τυχαίο αριθμό; τους να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο αριθμό ή να επιλέξετε ένα που είναι εύκολο να θυμάστε. Όταν χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά δυναμικής διάσκεψης, κάθε σύσκεψη που ένα χρονοδιαγράμματα χρήστη θα λάβετε στους οποίους έχουν ανατεθεί ένα αναγνωριστικό διάσκεψης μοναδικών τιμών. Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε δυναμικής και όχι στατικό διάσκεψης αναγνωριστικά, Μεταβείτε εδώ.

Το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση αναγνωριστικού διάσκεψης σε ένα χρήστη, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell για αυτόν το σκοπό.

Για να ορίσετε το αναγνωριστικό διάσκεψης για ένα χρήστη, εκτελέστε:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αναγνωριστικό διάσκεψης πρέπει να περιέχει 7 ψηφία και δεν μπορείτε να το αλλάξετε στο Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης ή με τη χρήση του Windows PowerShell.

Ανατρέξτε στο θέμα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUser .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού δημιουργηθεί ένα νέο Αναγνωριστικό διάσκεψης, το παλιό Αναγνωριστικό διάσκεψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καλούντες. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τους χρήστες για να προγραμματίσετε ξανά το υπάρχον προσκλήσεις για να βεβαιωθείτε ότι η νέα διάσκεψη Αναγνωριστικό προστίθεται τις προσκλήσεις σε σύσκεψη. Οι χρήστες να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις εργαλείου μετεγκατάστασης σύσκεψης για να ενημερώσετε τους υπάρχοντες συσκέψεις. Για να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε λήψη, εγκατάσταση και εκτέλεση του Skype για επιχειρήσεις εργαλείο ενημέρωσης συσκέψεων, ανατρέξτε στα θέματα:

Ανατρέξτε στο θέμα δείτε, να αλλάξετε, και επαναφορά Αναγνωριστικό διάσκεψης που έχουν εκχωρηθεί σε ένα χρήστη.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > χρήστες, και, στη συνέχεια, και επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να αλλάξετε την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου για.

 4. Στο παράθυρο ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στη σελίδα Ιδιότητες, στην περιοχή όνομα της υπηρεσίας παροχής, επιλέξτε την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου για το χρήστη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επιλέξετε Microsoft με την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου ή κανένα μόνο εάν έχετε επιλέξει πολλούς χρήστες.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου ενός χρήστη στη Microsoft.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης ή του Windows PowerShell για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε χρήστες.

Χρήση του Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις και στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή διασκέψεων ήχου.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις γέφυρα Microsoft, επιλέξτε ή καταργήστε την Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήστη με τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου από τις ιδιότητες του χρήστη διασκέψεων ήχου και κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποστολή πληροφοριών διάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διάσκεψη Αναγνωριστικό και προεπιλεγμένη διασκέψεων ήχου αριθμό τηλεφώνου περιλαμβάνεται στην στην πρόσκληση σε σύσκεψη, αλλά δεν το PIN.

  Ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη με τις πληροφορίες διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

Χρήση του Windows PowerShell

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell και να εκτελέσετε:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύνολο CsOnlineDialInConferencingTenantSettings για να διαχειριστείτε άλλες ρυθμίσεις για την εταιρεία σας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται αυτόματα για τους χρήστες σας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματικό και το εμφανιζόμενο όνομα με τις πληροφορίες επαφής του αποστολέα. Από προεπιλογή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα είναι το Office 365, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εμφανιζόμενο όνομα με χρήση του Windows PowerShell και το cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings . Για να κάνετε αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, πρέπει:

 • Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παράμετρο SendEmailFromAddress.

 • Πληκτρολογήστε το εμφανιζόμενο όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παράμετρο SendEmailFromDisplayName.

 • Ρυθμίστε την παράμετρο SendEmailOverride σε True.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στους χρήστες, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από όπου αποστέλλεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες ή το εμφανιζόμενο όνομα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτελώντας:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές εισερχομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού σας επιτρέπουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από την προσαρμοσμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings για να διαχειριστείτε άλλες ρυθμίσεις για την εταιρεία σας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανατρέξτε στο θέμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται αυτόματα στους χρήστες όταν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου διάσκεψης.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στη διάσκεψη ήχου και, στο παράθυρο "ενέργεια" στην περιοχή Αναγνωριστικό διάσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

 4. Στο το Επαναφορά Αναγνωριστικό της διάσκεψης; παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα Αναγνωριστικό διάσκεψης και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο χρήστη με το νέο Αναγνωριστικό διάσκεψης εάν είναι ενεργοποιημένη η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες σας. Είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού δημιουργηθεί ένα νέο Αναγνωριστικό διάσκεψης, το παλιό Αναγνωριστικό διάσκεψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καλούντες. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τους χρήστες για να προγραμματίσετε ξανά το υπάρχον προσκλήσεις για να βεβαιωθείτε ότι η νέα διάσκεψη Αναγνωριστικό προστίθεται τις προσκλήσεις σε σύσκεψη. Οι χρήστες να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις εργαλείου μετεγκατάστασης σύσκεψης για να ενημερώσετε τους υπάρχοντες συσκέψεις. Για να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε λήψη, εγκατάσταση και εκτέλεση του Skype για επιχειρήσεις εργαλείο ενημέρωσης συσκέψεων, ανατρέξτε στα θέματα:

Ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά Αναγνωριστικό διάσκεψης για ένα χρήστη.

Στατική αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται όταν άτομα στην εταιρεία σας δεν θέλετε να θυμάστε έναν τυχαίο αριθμό; τους να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο αριθμό ή να χρησιμοποιήσετε ένα που είναι εύκολο να θυμάστε. Όταν χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά δυναμικής διάσκεψης, κάθε σύσκεψη που ένα χρονοδιαγράμματα χρήστη θα λάβετε στους οποίους έχουν ανατεθεί ένα αναγνωριστικό διάσκεψης μοναδικών τιμών. Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε δυναμικής και όχι στατικό διάσκεψης αναγνωριστικά, Μεταβείτε εδώ.

Παρόλο που το Αναγνωριστικό διάσκεψης στατική δημιουργήθηκε αυτόματα και στους οποίους έχουν ανατεθεί σε ένα χρήστη, μπορεί να υπάρχουν φορές όταν ένας χρήστης δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν και θέλετε να ορίσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό ή τους χρήστες σας δεν είναι δυνατό να θυμάστε ή έχει χαθεί το αναγνωριστικό διάσκεψης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο του Skype για επιχειρήσεις διαχείρισης και του Windows PowerShell για να προβάλετε, να αλλάξετε και να επαναφέρετε το αναγνωριστικό διάσκεψης.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις και στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή διασκέψεων ήχου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να επαναφέρετε το PIN για.

 4. Στο παράθυρο "ενέργεια", στην περιοχή PIN, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Οι χρήστες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το PIN όταν αυτές είναι ενεργοποιημένες για διάσκεψης ήχου ή όταν γίνεται επαναφορά του PIN. Αλλά, εάν έχετε απενεργοποιήσει την αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαναφορά PIN και θα πρέπει να στείλετε το PIN στο χρήστη με μη αυτόματο τρόπο. Το PIN θα μόνο εμφανίζεται μία φορά αφού έχει γίνει επαναφορά. Αφού εμφανίζεται αμέσως μετά την επαναφορά, το PIN δεν θα εμφανίζεται πλέον για τις ιδιότητες χρήστη; αντί για αυτό, *** θα εμφανίζονται.

Ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά του διάσκεψης με κλήση σύνδεσης PIN για ένα χρήστη.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις και στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή διασκέψεων ήχου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να επαναφέρετε το PIN για.

 4. Στο παράθυρο ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πληροφοριών διάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κάνετε αυτό, η διασκέψεων ήχου PIN δεν αποστέλλεται στο χρήστη.

Ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη με τις πληροφορίες διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

Για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του προεπιλεγμένου διασκέψεων ήχου για διοργανωτές συσκέψεων όταν ενεργοποιείτε την ενός χρήστη για διασκέψεων ήχου

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > χρήστες. Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να ενεργοποιήσετε για διασκέψεις ήχου.

 4. Στο παράθυρο "ενέργεια", στις ιδιότητες του χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στη σελίδα Ιδιότητες, στην περιοχή όνομα της υπηρεσίας παροχής, χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου.

  • Εάν επιλέξετε Microsoft ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου του προεπιλεγμένου διασκέψεων ήχου από τη λίστα.

  • Εάν επιλέξετε ένα τρίτο ΑΚΕ ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου, θα πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο το με χρέωση και αν είναι απαραίτητο, τον αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση. Αυτές οι αριθμοί τηλεφώνου θα είναι ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου.

   Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου διασκέψεων ήχου από ένα χρήστη είναι ο αριθμός που εμφανίζεται στην πρόσκληση σε σύσκεψη όταν προγραμματίζουν μια σύσκεψη.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του τηλεφώνου διασκέψεων ήχου αριθμούς για τους διοργανωτές που περιλαμβάνονται σε προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του προεπιλεγμένου διασκέψεων ήχου για διοργανωτές συσκέψεων μετά την ενεργοποίηση ενός χρήστη για διασκέψεων ήχου

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > χρήστες, επιλέξτε το χρήστη που θέλετε και, στη σελίδα "ενέργεια", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στη σελίδα Ιδιότητες, στην περιοχή όνομα της υπηρεσίας παροχής, χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου.

  • Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί το Microsoft ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου του προεπιλεγμένου διασκέψεων ήχου από τη λίστα.

  • Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί μια ΑΚΕ τρίτων κατασκευαστών ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου, θα πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο το με χρέωση και αν είναι απαραίτητο, τον αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση.

   Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου διασκέψεων ήχου από ένα χρήστη είναι ο αριθμός που εμφανίζεται στην πρόσκληση σε σύσκεψη όταν προγραμματίζουν μια σύσκεψη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του τηλεφώνου διασκέψεων ήχου αριθμούς για τους διοργανωτές που περιλαμβάνονται σε προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Ορίστε την εμπειρία των συσκέψεων όταν οι καλούντες συμμετοχή σε σύσκεψη

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > Ρυθμίσεις γέφυρα Microsoft.

 4. Στην περιοχή εμπειρία συμμετοχή σε σύσκεψη, επιλέξτε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ενεργοποίηση της καταχώρησης σύσκεψης και έξοδος από το ειδοποιήσεις για να είναι ενεργοποιημένη Αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, δεν θα ειδοποιείστε οι χρήστες που έχουν ήδη συνδεθεί στη σύσκεψη από προεπιλογή, όταν κάποιος εισαγάγει ή αφήνει στη σύσκεψη.

   Αυτό μπορεί να οριστεί με βάση τη σύσκεψη από σύσκεψη, όταν ένας χρήστης συνδέει μια σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft εφαρμογή και να τους τροποποιήσετε τη ρύθμιση στοιχείο αναγγελία κατά την είσοδο ή αποχώρηση ατόμων στη σύσκεψη Skype ή ομάδες της Microsoft Επιλογές μενού του σύσκεψη.

  • Οι καλούντες ASK για να καταγράψετε το όνομα του ατόμου πριν από τη συμμετοχή στη σύσκεψη Αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, οι καλούντες δεν θα σας ζητηθεί να καταγράψετε το όνομα του ατόμου, πριν τους συμμετοχή σε σύσκεψη.

 5. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των ρυθμίσεων για μια γέφυρα διασκέψεων ήχου.

Ορίστε το μήκος PIN για συσκέψεις

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > Ρυθμίσεις γέφυρα Microsoft.

 4. Στην περιοχή ασφάλεια, εισαγάγετε τον αριθμό των ψηφίων που θέλετε για το PIN στη λίστα μήκος του αριθμού PIN και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Το PIN πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 12 ψηφία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5.

Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των ρυθμίσεων για μια γέφυρα διασκέψεων ήχου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από που στέλνεται σε χρήστες του ήχου

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις και στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή διασκέψεων ήχου.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις γέφυρα Microsoft, επιλέξτε ή καταργήστε την Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήστη με τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου, από τις ιδιότητες του χρήστη διασκέψεων ήχου και κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποστολή πληροφοριών διάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Εάν το κάνετε αυτό, θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα περιλαμβάνει μόνο το αναγνωριστικό διάσκεψης και τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης, αλλά το PIN δεν θα συμπεριλαμβάνεται.

  Ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη με τις πληροφορίες διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στο διασκέψεων ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft γέφυρα.

 4. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσες στο παράθυρο "ενέργεια" και, στη συνέχεια, στη σελίδα Ρύθμιση γλώσσες, επιλέξτε τη χρήση λίστα κύρια γλώσσα για να δείτε την πλήρη λίστα με τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις γλώσσες κύριας και δευτερεύουσας που υποστηρίζονται όταν επιλέγετε Microsoft ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου. Η σειρά που επιλέγετε στις λίστες έχει την ίδια σειρά με την οποία θα παρουσιάζονται γλώσσες για τους καλούντες.

Ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση αυτόματου συστήματος υποδοχής γλωσσών για διασκέψεις ήχου.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > γέφυρα της Microsoft. Εδώ μπορείτε να κάνετε:

  • Προβολή τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν οριστεί από το Office 365 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διασκέψεις ήχου.

  • Προβάλετε τη θέση και τις γλώσσες κύριας και δευτερεύουσας, που θα χρησιμοποιηθεί από το αυτόματο σύστημα υποδοχής διασκέψεων ήχου.

  • Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου προεπιλεγμένη που παρέχεται για τους χρήστες όταν είναι ενεργοποιημένες για διασκέψεις ήχου. Ωστόσο, εάν αλλάξει ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου της γέφυρας διασκέψεων ήχου, δεν θα αλλάξει ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου για τους υπάρχοντες χρήστες.

Μπορείτε να μεταβείτε στο διασκέψεων ήχου > χρήστες και επιλέξτε ιδιότητες του χρήστη, για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη αριθμός για ένα χρήστη, επιλέγοντας ένα νέο αριθμό από τη λίστα των αριθμών που είναι διαθέσιμες στην εταιρεία σας.

Ανατρέξτε στο θέμα δείτε μια λίστα με διάσκεψης με κλήση σύνδεσης αριθμούς κλήσης σύνδεσης.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές διάσκεψη ήχου > και, στη συνέχεια, οι χρήστες.

Ανατρέξτε στο θέμα δείτε μια λίστα με τους χρήστες που έχουν δυνατότητα διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

 • Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που μπορείτε να διαχειριστείτε σε επίπεδο οργανισμού χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell. Αυτό διευκολύνει την εφαρμογή ρυθμίσεων σε όλους τους χρήστες σας. Εδώ θα βρείτε τις ρυθμίσεις επίπεδο εταιρείας:

  Για να λάβετε περισσότερη βοήθεια σε κάθε cmdlet, ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις Online cmdlet για.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Η προεπιλογή είναι $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Η προεπιλογή είναι $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Η προεπιλογή είναι $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Η προεπιλογή είναι $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Η προεπιλογή είναι $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Η προεπιλογή είναι $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Η προεπιλογή είναι $null.

 • Windows PowerShell είναι όλες οι πληροφορίες για τη Διαχείριση χρηστών και τι οι χρήστες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κάνετε. Με το Windows PowerShell, μπορείτε να διαχειριστείτε Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σημείο διαχείρισης που μπορεί να απλοποιήσει καθημερινές σας εργασίες, όταν έχετε πολλές εργασίες για να το κάνετε. Για να ξεκινήσετε με το Windows PowerShell, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

 • Windows PowerShell έχει πολλά πλεονεκτήματα σε ταχύτητα, απλότητα και παραγωγικότητα μέσω μόνο χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365, όπως όταν κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παρακάτω πλεονεκτήματα στα παρακάτω θέματα:

  Η λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για Skype για επιχειρήσεις Online σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που συνδέεται με Skype για επιχειρήσεις Online. Αυτή η ενότητα, που υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές 64-bit, μπορείτε να κάνετε λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft στο λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση του διασκέψεων ήχου για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×