Διαχείριση των πληροφοριών επαφής σας

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Αυτό το άρθρο περιγράφει επιλογές για την κοινή χρήση των πληροφοριών επαφής σας με άλλους χρήστες. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε επαφές στη λίστα επαφών σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καταχώρηση των δικών σας στοιχείων επαφής σε καταλόγους

Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας σε άλλα άτομα

Προβολή του ψηφιακού σας αποτυπώματος

Καταχώρηση των δικών σας στοιχείων επαφής σε καταλόγους

Από προεπιλογή, η ταυτότητα της επαφής σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο του τοπικού σας καταλόγου και δεν περιλαμβάνεται αυτόματα στο δημόσιο κατάλογο επαφών χώρου εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η επαφή σας σε αυτούς τους καταλόγους, οποιαδήποτε στιγμή από τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας. Εάν συνήθως χρησιμοποιείτε το χώρο εργασίας του SharePoint με άτομα εκτός του εταιρικού σας δικτύου, ενδεχομένως να θέλετε η ταυτότητα του λογαριασμού σας να περιλαμβάνεται στο δημόσιο κατάλογο επαφών χώρου εργασίας, ώστε να μπορούν αυτά τα άτομα να σας βρίσκουν πιο εύκολα.

Οι πληροφορίες επαφής που εμφανίζονται σε αυτούς τους καταλόγους εξαρτώνται από τα πεδία που συμπληρώνονται στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ταυτότητας που σχετίζεται με την ταυτότητα της επαφής. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μόνο το εμφανιζόμενο όνομα της ταυτότητας ή όλες οι πληροφορίες επαφής που παρέχετε.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των πληροφοριών επαφής σας

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών επαφής σας σε καταλόγους, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις λογαριασμού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητες.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την ταυτότητα που θέλετε να αλλάξετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

 4. Επιλέξτε τις επιλογές εμφάνισης που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού του καταλόγου.

  Όταν κάνετε την επιλογή σας, εμφανίζεται μια ειδοποίηση για να επιβεβαιώσει την ενέργειά σας. Σημειώστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε στις πληροφορίες ταυτότητας αποστέλλονται αμέσως σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν την επαφή σας στη λίστα επαφών ή στους χώρους εργασίας τους.

  • Καμία καταχώρηση. Ο χώρος εργασίας του SharePoint δεν περιλαμβάνει την ταυτότητα του λογαριασμού σας στον κατάλογο. Εάν η επαφή περιλαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή, η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής καταργεί την επαφή από τον κατάλογο.

  • Μόνο όνομα. Περιλαμβάνει μόνο το εμφανιζόμενο όνομα όπως καταχωρήθηκε στο πεδίο ’Πλήρες όνομα’ στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ταυτότητας.

  • Όλες οι πληροφορίες επαφής. Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως έχουν καταχωρηθεί στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ταυτότητας.

Κατάργηση των δικών σας στοιχείων επαφής από έναν κατάλογο

Για να καταργήσετε τις πληροφορίες επαφής σας από έναν κατάλογο:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση λογαριασμού και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο Προτιμήσεις λογαριασμού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητες.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την ταυτότητα που θέλετε να καταργήσετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

 4. Επιλέξτε Καμία καταχώρηση από το αναπτυσσόμενο μενού του καταλόγου.

Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας σε άλλα άτομα

Μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε άλλα άτομα ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα μήνυμα του SharePoint Workspace. Χρησιμοποιήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν δεν διαθέτετε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη ή εάν ο παραλήπτης δεν διαθέτει το SharePoint Workspace.

Για να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε τρίτους μέσω ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες, επιλέξτε Διαχείριση λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις λογαριασμού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητες.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή της επαφής με ηλ. ταχυδρομείο.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης για να σας ενημερώσει ότι αυτή η επιλογή θα ανοίξει στο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να συνεχίσετε.

  Το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγει σε ένα μήνυμα που περιέχει κείμενο με οδηγίες για λήψη του SharePoint Workspace.

 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θέλετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, στείλτε το.

Προβολή του ψηφιακού σας αποτυπώματος

Το SharePoint Workspace αντιστοιχίζει ένα μοναδικό ’ψηφιακό αποτύπωμα’ στην ταυτότητα του λογαριασμού σας. Ένα ψηφιακό αποτύπωμα εμφανίζεται ως μια μεγάλη συμβολοσειρά από γράμματα και αριθμούς (με σημεία στίξης για ευκολία στην ανάγνωση). Οι άλλοι χρήστες μπορεί να σας ζητήσουν να τους κοινοποιήσετε το ψηφιακό αποτύπωμά σας ώστε να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας πριν κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών με εσάς. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψηφιακά αποτυπώματα για να επαληθεύσετε τις ταυτότητες άλλων χρηστών.

Για να δείτε το ψηφιακό αποτύπωμα που σχετίζεται με την ταυτότητά σας:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες, επιλέξτε Διαχείριση λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις λογαριασμού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητες.

 3. Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού την ταυτότητα που θέλετε για να εμφανιστεί το αντίστοιχο ψηφιακό αποτύπωμα.

  Εάν διαθέτετε μόνο μία ταυτότητα στο λογαριασμό σας, κάτι που είναι σύνηθες, δεν θα εμφανίζεται αναπτυσσόμενο μενού.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.

  Το ψηφιακό αποτύπωμα της επιλεγμένης ταυτότητας εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα "Ψηφιακό αποτύπωμα".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×