Διαχείριση των εγγράφων και των εργασιών σας στη σελίδα "Η τοποθεσία μου"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η σελίδα "Η τοποθεσία μου" είναι μια προσωπική τοποθεσία που σας παρέχει μια κεντρική θέση για τη διαχείριση των εγγράφων που έχετε δημιουργήσει,ανοίξει, αποθηκεύσει ή έχετε αναλάβει τον έλεγχό τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007 μέσα στην εταιρεία σας. Μπορείτε να προβάλλετε και να εργαστείτε στα έγγραφά σας μόνοι σας ή να τα μοιραστείτε με άλλους στη δημόσια σελίδα σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Η τοποθεσία μου" για να προβάλλετε και να προσπελάσετε όλες τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί, σε οποιαδήποτε τοποθεσία της εταιρείας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Προσθήκη νέας καρτέλας τοποθεσίας στη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint

Απόκρυψη ή εμφάνιση μιας τοποθεσίας στη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint

Διαχείριση των εργασιών σας

Κοινή χρήση εγγράφων με άλλα άτομα

Διαγραφή μιας τοποθεσίας από τη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint

Επισκόπηση

Το Τμήμα Web "Τοποθεσίες του SharePoint" στην κεντρική σελίδα "Η τοποθεσία μου" εμφανίζει μια λίστα με τα τελευταία 15 έγγραφα που δημιουργήσατε, ανοίξατε, αποθηκεύσατε ή αναλάβατε τον έλεγχό τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία της εταιρείας σας. Εκτός από τα έγγραφα, όλες οι εργασίες που σας έχουν ανατεθεί στην τοποθεσία εμφανίζονται στην ενότητα Εργασίες του Τμήματος Web.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις στο Τμήμα Web "Τοποθεσίες του SharePoint" για να προσπελάσετε τα έγγραφα, τη θέση τους και τις ιδιότητές τους, καθώς και τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί.

Το τμήμα Web τοποθεσίες του SharePoint εμφανίζει αυτόματα μια λίστα με πέντε τοποθεσίες από τις οποίες είστε μέλος. Οι τοποθεσίες στη λίστα είναι με βάση τον συνολικό αριθμό των μελών της τοποθεσίας. Για να είστε μέλος της τοποθεσίας, πρέπει να αναφέρεται στην ομάδα του SharePoint μέλη όνομα τοποθεσίας στην τοποθεσία. Μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των τοποθεσιών που εμφανίζονται αυτόματα, τροποποιώντας την προβολή του Τμήματος Web.

Πώς γίνεται;

 1. Στο το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στο τμήμα Web "τοποθεσίες του SharePoint", κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων, στην περιοχή Προβολή, το πλαίσιο Αριθμός των καρτελών για εμφάνιση πριν από το κουμπί "Περισσότερα" εμφανίζει την προεπιλεγμένη τιμή 5.

 4. Κάντε κλικ στην τιμή 5 και, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό των τοποθεσιών του SharePoint που θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα.

Μπορείτε να προσθέσετε τοποθεσίες στις καρτέλες που βρίσκονται στην κορυφή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint", προκειμένου να διευκολυνθείτε στην προβολή εγγράφων και εργασιών σε τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά. Μπορείτε να προσθέσετε καρτέλες για τοποθεσίες ανεξάρτητα από το εάν είστε μέλος ή όχι.

Το τμήμα Web εγγράφων στη δημόσια σελίδα σας χρησιμοποιείται για να κάνετε κοινή χρήση εγγράφων με άλλα άτομα. Όλα τα έγγραφα που προσθέτετε σε βιβλιοθήκες σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην εταιρεία σας εμφανίζονται στο τμήμα Web "έγγραφα". Επιπλέον, το τμήμα Web εγγράφων εμφανίζονται αυτόματα στην τοποθεσία όπου που παρατίθενται στην ομάδα του SharePoint μέλη όνομα τοποθεσίας. Κάθε έγγραφο που προσθέτετε στις βιβλιοθήκες σε αυτές τις τοποθεσίες εμφανίζεται αυτόματα. Έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη σας ιδιωτικά έγγραφα δεν εμφανίζονται.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη νέας καρτέλας τοποθεσίας στη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint"

Μπορείτε να προσπελάσετε εύκολα όλα τα έγγραφα και τις εργασίες σας σε μια μεμονωμένη τοποθεσία εάν καθορίσετε μια καρτέλα τοποθεσίας στη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint".

 1. Στο τμήμα Web τοποθεσίες του SharePoint, στην το μενού τοποθεσίες Μενού τοποθεσιών , κάντε κλικ στην επιλογή Νέα καρτέλα τοποθεσίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέας καρτέλας τοποθεσίας, κάντε ένα από τα εξής.

Για να προσθέσετε μια καρτέλα τοποθεσίας

Κάντε το εξής

Για μια τοποθεσία στην οποία είστε μέλος.

 1. Κάντε κλικ στη λίστα Επιλογή τοποθεσίας από τις συνδρομές μέλους.

 2. Κάντε κλικ στην τοποθεσία στο μενού.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Για μια τοποθεσία στην οποία δεν είστε μέλος

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και το όνομα της τοποθεσίας SharePoint.

 2. Στην περιοχή Διεύθυνση URL της τοποθεσίας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας που θέλετε να προσθέσετε.

 3. Στην περιοχή Όνομα τοποθεσίας, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στην καρτέλα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη ή εμφάνιση μιας τοποθεσίας στη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint"

Μπορείτε να εμφανίσετε όσες τοποθεσίες στη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint που χωρούν στην οθόνη σας. Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση για να προβάλετε τις τοποθεσίες που θέλετε να προσθέσετε. Αφού μια τοποθεσία στη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint, μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε, χρησιμοποιώντας τα μενού δίπλα στο όνομα της τοποθεσίας και του μενού τοποθεσίες Μενού τοποθεσιών γρήγορα.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια τοποθεσία από τη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint", κάντε ένα από τα εξής.

Για να κάνετε αυτό

Κάντε το εξής

Απόκρυψη καρτέλας τοποθεσίας από τη γραμμή τοποθεσιών.

 1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα της τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη

Εμφάνιση καρτέλας τοποθεσίας στη γραμμή τοποθεσιών.

 1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο μενού .Τοποθεσίες.

 2. Κάντε κλικ στην τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε στη γραμμή τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση των εργασιών σας

Για να προβάλετε τις εργασίες σε μια τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία στη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint ή στο μενού του τοποθεσίες Μενού τοποθεσιών . Στο τμήμα Web "εργασίες", μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της εργασίας ή τη Σύνδεση στοιχείου. Η σύνδεση στοιχείου είναι το στοιχείο που σας έχουν εκχωρηθεί σε και το όνομα της εργασίας είναι η εγγραφή διαχείρισης εγγράφων που εμφανίζει την πρόοδο της εργασίας.

Συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση εγγράφων με άλλα άτομα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web εγγράφων στη σελίδα σας δημόσια τοποθεσία μου για να κάνετε κοινή χρήση εγγράφων και τοποθεσιών με άλλα άτομα. Παρόμοιο με το τμήμα Web τοποθεσίες του SharePoint, το τμήμα Web εγγράφων παρέχει μια προβολή των εγγράφων από την τοποθεσία. Με τη σειρά για μια τοποθεσία για να εμφανίζονται στο τμήμα Web "έγγραφα", πρέπει να εμφανίζονται ως μέλος της τοποθεσίας στην ομάδα τοποθεσίας όνομα μελών του SharePoint της τοποθεσίας. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη άλλες τοποθεσίες στη λίστα.

Κάθε έγγραφο και εικόνα που προσθέτετε σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη οποιασδήποτε τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας "Η τοποθεσία μου", προστίθεται σε αυτήν τη θέση και είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στη σελίδα "Η τοποθεσία μου". Μπορείτε να εμποδίσετε την εμφάνιση ενός εγγράφου εάν το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη "Ιδιωτικά έγγραφα" 'η εάν αλλάξετε τα δικαιώματα για το στοιχείο ή τη βιβλιοθήκη .

Βρείτε συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των δικαιωμάτων για στοιχεία λίστας και βιβλιοθήκες στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας τοποθεσίας από τη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint"

Μπορείτε να διαγράψετε μια τοποθεσία από τη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint. Εάν είστε μέλος της τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας μετακινείται στην ενότητα Ιδιότητες μελών από το μενού τοποθεσιών Μενού τοποθεσιών . Εάν δεν είστε μέλος της τοποθεσίας, στην τοποθεσία διαγράφεται από τη γραμμή του Τμήματος Web τοποθεσίες του SharePoint.

 • Για να διαγράψετε μια τοποθεσία από τη γραμμή του Τμήματος Web "Τοποθεσίες του SharePoint", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην τοποθεσία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×