Διαχείριση τροφοδοτήσεων RSS

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δυνατότητα Really Simple Syndication (RSS) είναι ένας τρόπος να δημιουργείτε ειδήσεις, ημερολόγια Web και άλλο περιεχόμενο σε μια τοποθεσία Web, τα οποία να είναι διαθέσιμα σε συνδρομητές.

Επισκόπηση

Ένας κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να διαχειριστεί την υποστήριξη RSS για τα παρακάτω:

 • Συλλογές τοποθεσιών

 • Τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες

 • Εφαρμογές Web

 • Λίστες

Η υποστήριξη RSS είναι ενεργοποιημένη στην Κεντρική διαχείριση στο επίπεδο εφαρμογών Web. Κατά την ενεργοποίηση σε αυτό το επίπεδο, η υποστήριξη RSS είναι επίσης ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, αλλά ένας κάτοχος της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου μπορεί να απενεργοποιήσει την υποστήριξη RSS στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Όλες οι νέες τοποθεσίες που δημιουργούνται σε συλλογή τοποθεσιών με ενεργοποιημένη υποστήριξη RSS διαθέτουν επίσης ενεργοποιημένη υποστήριξη RSS.

Το αν κάποια από τις λίστες μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας που δημιουργείτε έχει ενεργοποιημένη υποστήριξη RSS από προεπιλογή, εξαρτάται από τις επιλογές που κάνετε κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της υποστήριξης RSS σε μια τοποθεσία, δευτερεύουσα τοποθεσία ή χώρο εργασίας.

Όταν η υποστήριξη RSS είναι ενεργοποιημένη στην Κεντρική διαχείριση, ενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Ωστόσο, ένας κάτοχος τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου μπορεί να επιλέξει την απενεργοποίηση ή την επανενεργοποίηση της υποστήριξης RSS στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή RSS.

  Σημείωση: Η σύνδεση RSS δεν εμφανίζεται στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", εάν η υποστήριξη RSS δεν είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική διαχείριση.

 2. Στη σελίδα RSS, στην ενότητα RSS συλλογής τοποθεσιών, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να επιτρέπονται οι τροφοδοσίες RSS σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών .

  Σημείωση: Η ενότητα RSS συλλογής τοποθεσιών είναι διαθέσιμη μόνο αν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών και είστε σε τοποθεσία ανώτερου επιπέδου.

 3. Στην ενότητα Ενεργοποίηση RSS, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να επιτρέπονται οι τροφοδοσίες RSS σε αυτήν την τοποθεσία.

 4. Στο πλαίσιο Πνευματικά δικαιώματα, πληκτρολογήστε το κείμενο της προειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων.

  Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος ανάγνωσης RSS που χρησιμοποιείτε για να προβάλετε μια τροφοδότηση RSS, τα πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται στο κάτω μέρος της τροφοδότησης RSS.

 5. Στο πλαίσιο Υπεύθυνος επιμελητής, πληκτρολογήστε το όνομα του υπεύθυνου επιμελητή του περιεχομένου RSS.

  Το όνομα του υπεύθυνου επιμελητή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της τροφοδότησης RSS.

 6. Στο πλαίσιο Υπεύθυνος Web, πληκτρολογήστε το όνομα του υπεύθυνου Web για το περιεχόμενο RSS.

  Το όνομα του υπεύθυνου Web εμφανίζεται στο κάτω μέρος της τροφοδότησης RSS.

 7. Στο πλαίσιο Χρόνος διατήρησης (σε λεπτά), πληκτρολογήστε τον αριθμό λεπτών που θα πρέπει να περιμένουν οι χρήστες για να ελέγξουν για ενημερώσεις μιας τροφοδότησης RSS.

  Ο αριθμός των λεπτών εμφανίζεται στο κάτω μέρος της τροφοδότησης RSS.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετά την ενεργοποίηση RSS στην Κεντρική διαχείριση και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να διαχειριστείτε την υποστήριξη RSS για τους παρακάτω τύπους λίστας στις τοποθεσίες σας: βιβλιοθήκες εγγράφων, βιβλιοθήκες εικόνων, βιβλιοθήκες φορμών, λίστες ανακοινώσεων, λίστες ημερολογίου, ημερολόγια Web, έρευνες και πίνακες συζητήσεων.

 1. Εάν η λίστα δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της λίστας σας δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσιών και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , επιλέξτε Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στη σελίδα "Προσαρμογή", στην ενότητα Επικοινωνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις RSS.

  Σημείωση: Η σύνδεση Ρυθμίσεις RSS δεν είναι διαθέσιμη, εάν η υποστήριξη RSS δεν είναι ενεργοποιημένη στην Κεντρική διαχείριση και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών .

 4. Στην ενότητα Λίστα RSS, επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη RSS για τη λίστα.

 5. Στην ενότητα Πληροφορίες διαύλου RSS, επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται περικοπή πεδίων πολλών γραμμών σε 256 χαρακτήρες. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τίτλο, περιγραφή και διεύθυνση URL εικόνας για τα στοιχεία καναλιού της τροφοδότησης.

 6. Στην ενότητα Στήλες, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες στην περιγραφή RSS, ενεργοποιώντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου. Δίπλα στο όνομα στήλης, εισαγάγετε τον αριθμό για τη σειρά της στήλης στην προβολή.

  Σημείωση: Εάν περιλαμβάνεται μόνο μία στήλη στην τροφοδότηση, στο σώμα των στοιχείων της τροφοδότησης θα εμφανίζεται μόνο η τιμή στήλης. Εάν στην τροφοδότηση περιλαμβάνονται περισσότερες από μία στήλες, το σώμα στοιχείου θα αποτελείται από κάθε όνομα στήλης και την τιμή της.

 7. Στην ενότηταΌριο στοιχείων, πληκτρολογήστε τον αριθμό στοιχείων και ημερών για συμπερίληψη σε μια τροφοδότηση RSS.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετά την ενεργοποίηση της υποστήριξης RSS στην Κεντρική διαχείριση και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να διαχειριστείτε την υποστήριξη RSS για προβολές στους παρακάτω τύπους λίστας:

 • Βιβλιοθήκες εγγράφων

 • Βιβλιοθήκες εικόνων

 • Βιβλιοθήκες φορμών

 • Λίστες ανακοινώσεων

 • Λίστες ημερολογίων

 • Ημερολόγια Web

 • Έρευνες

 • Πίνακες συζητήσεων

Στην ενότητα Όριο στοιχείων, εάν επιλέξετε το όριο τον συνολικό αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται στον καθορισμένο αριθμό, μια επιπλέον ετικέτα ιδιότητας < treatAs > λίστα < / treatAs > προστίθεται στην τροφοδοσία RSS. Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι οι αναγνώστες RSS θα αντιμετωπίζουν την τροφοδότηση ως μια λίστα με όλα τα περιεχόμενα του οποίου είναι παρόντες στην τροφοδοσία και όχι ως τροφοδοσία που περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επεκτάσεις λίστας RSS, ανατρέξτε στο Κέντρο για προγραμματιστές XML στο MSDN.

Σημείωση: Στις δημόσιες προβολές, οι χρήστες δεν θα μπορούν να βλέπουν τη σελίδα Επεξεργασία προβολής και ένας κάτοχος τοποθεσίας ενδέχεται να θέλει να εκθέσει τη σύνδεση στη λίστα. Αυτό είναι σημαντικό σε περιπτώσεις που ο κάτοχος της τοποθεσίας δημιουργεί την προβολή αποκλειστικά για RSS.

 1. Εάν η λίστα δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της λίστας σας δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσιών και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , επιλέξτε Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στην περιοχή Προβολές, κάντε κλικ στην προβολή που διαθέτει την τροφοδότηση στην οποία θέλετε να εγγραφείτε.

 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο RSS για να πλοηγηθείτε στην τροφοδότηση RSS αυτής της προβολής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×