Διαχείριση τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι τοποθεσίες γίνονται δύσκολες στη συντήρηση, παύουν να είναι ενημερωμένες και γίνονται λιγότερο χρήσιμες, όταν εισέρχονται πολλά άτομα στην τοποθεσία για διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, εάν η ίδια τοποθεσία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πελατών, την αποθήκευση εταιρικών πολιτικών και την κοινή χρήση εγγράφων σχετικά με προϊόντα που βρίσκονται σε ανάπτυξη, τότε είναι πολύ δυσκολότερη η οργάνωση της τοποθεσίας και μπορεί να διασκορπιστούν τα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, εάν έχετε πάρα πολλές τοποθεσίες, μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Σε αυτό το άρθρο

Καθορισμός του αριθμού τοποθεσιών και των συλλογών τοποθεσιών

Απόφαση για τη χρήση συλλογών τοποθεσιών ή δευτερευουσών τοποθεσιών

Σχεδίαση της ιεραρχίας της τοποθεσίας

Παρακολούθηση χρήσης τοποθεσίας

Διαχείριση μη χρησιμοποιούμενων τοποθεσιών Web

Καθορισμός του αριθμού τοποθεσιών και των συλλογών τοποθεσιών

Η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών που χρειάζεστε εξαρτάται από διάφορους συντελεστές, όπως:

 • Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες.

 • Πώς συνδέονται μεταξύ τους ή πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα άτομα που χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες.

 • Πώς θα χρησιμοποιείται η τοποθεσία από τα άτομα.

 • Τύπος του περιεχομένου που αναμένετε να αποθηκεύσετε στις τοποθεσίες.

 • Πόσο σύνθετες είναι οι πληροφορίες που προσπαθείτε να οργανώσετε.

Θα πρέπει να καθορίσετε μια λίστα με σκοπούς και χρήστες της τοποθεσίας, καθώς και να αποφασίσετε πόσες μεμονωμένες τοποθεσίες χρειάζεστε.

Αρχή της σελίδας

Απόφαση για τη χρήση συλλογών τοποθεσιών ή δευτερευουσών τοποθεσιών

Πρέπει να αποφασίσετε αν θα δημιουργήσετε τις τοποθεσίες σας ως τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών ή ως δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών. Αυτή η απόφαση εξαρτάται από τον βαθμό ομοιότητας των τοποθεσιών μεταξύ τους, από το αν θέλετε να μπορείτε να τις διαχειρίζεστε ξεχωριστά και από το αν θέλετε να κάνουν κοινή χρήση στοιχείων, όπως πλοήγηση ή αναζήτηση.

Μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όλες οι τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παρακάτω στοιχεία:

 • Γραμμές περιήγησης (επάνω γραμμή συνδέσεων και γραμμή διαδικασίας)

 • Τύποι περιεχομένου

 • Ροές εργασίας

 • Ομάδες ασφαλείας

 • Πεδία αναζήτησης σε λίστες

 • Εμβέλεια αναζήτησης

 • Σετ δυνατοτήτων

Επιλέξτε τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών, όταν θέλετε να κάνετε τα παρακάτω:

 • Ξεχωριστή ασφάλεια για διαφορετικές τοποθεσίες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν και μπορείτε να έχετε ξεχωριστά δικαιώματα για μια δευτερεύουσα τοποθεσία, ενδέχεται κάποιες φορές να θέλετε να μην υπάρχουν κοινοί χρήστες και δικαιώματα μεταξύ δύο τοποθεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεχωρίζετε τις συλλογές τοποθεσιών.

 • Μετακίνηση της συλλογής τοποθεσιών σε μια διαφορετική βάση δεδομένων στο μέλλον.

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά μόνο της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

 • Εμβέλεια μιας ροής εργασίας μόνο στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Χρήση ορίων μεγέθους για την ξεχωριστή διαχείριση του μεγέθους που καταλαμβάνει κάθε τοποθεσία.

 • Αποκεντροποίηση της διαχείρισής σας και έγκριση στους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών να εκτελούν εργασίες, όπως είναι η έγκριση αιτημάτων πρόσβασης ή η επιβεβαίωση της χρήσης τοποθεσίας.

Επιλέξτε δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών, όταν θέλετε να κάνετε τα παρακάτω:

 • Κοινή χρήση πλοήγησης μεταξύ τοποθεσιών.

 • Μεταβίβαση δικαιωμάτων δευτερευουσών τοποθεσιών από γονικές τοποθεσίες.

 • Κοινή χρήση λιστών μεταξύ τοποθεσιών.

 • Κοινή χρήση στοιχείων σχεδίασης (όπως θέματα ή στυλ) μεταξύ τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση της ιεραρχίας της τοποθεσίας

Οι τοποθεσίες Web έχουν πάντα μια ιεραρχία. Στην κορυφή της ιεραρχίας είναι μια τοποθεσία ανώτερου επιπέδου Web. Κάτω από αυτήν την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, μπορούν να είναι πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες (συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών χώρου εργασίας εγγράφων και τοποθεσιών χώρου εργασίας συσκέψεων) και κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία μπορεί να περιέχει άλλες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζεται συλλογή τοποθεσιών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο σχεδίασης τοποθεσίας συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το πρότυπο λογισμικού διαγραμμάτων και σχεδίασης Microsoft Office Visio με δυνατότητα λήψης, ή κάποια άλλη μέθοδο για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ιεραρχίας τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συλλογών τοποθεσίας, των τοποθεσιών Web ανώτερου επιπέδου και των δευτερευουσών τοποθεσιών που χρειάζεστε.

Αρχή της σελίδας

Παρακολούθηση χρήσης τοποθεσίας

Εάν θέλετε να γνωρίζετε τον αποτέλεσμα που έχει η τοποθεσία Web, πρέπει να παρακολουθείτε τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται την τοποθεσία σας, τον τύπο και τον αριθμό των επισκέψεων της τοποθεσίας, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσης της τοποθεσίας. Οι αναφορές σύνοψης και λεπτομερούς χρήσης παρέχουν πληροφορίες όπως οι εξής:

 • Αριθμός των επισκέψεων ανά σελίδα

 • Αριθμός μοναδικών χρηστών

 • Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος

 • Αναφερόμενοι τομείς και διευθύνσεις URL

Παρακολούθηση πληροφοριών χρήσης μπορεί να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του περιεχομένου στην τοποθεσία σας που χρησιμοποιείται πολύ (και, επομένως, πρέπει να διατηρούνται) και το περιεχόμενο που δεν χρησιμοποιείται πολύ (και μπορεί να είναι υποψήφια για αρχειοθέτηση). Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία χρήσης τοποθεσίας, μπορείτε να παρακολουθείτε πόσο χώρο αποθήκευσης την τοποθεσία σας διαρκεί προς τα επάνω και το επίπεδο της δραστηριότητας που παράγει η τοποθεσία σας. Windows SharePoint Services 3.0 συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες ως μέρος του ορίου παρακολούθησης για τις τοποθεσίες.

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να διατηρήσετε τον έλεγχο των πόρων διακομιστή και να παρακολουθήσετε προσεκτικά περιοχές όπως χώρου αποθήκευσης, επιλέγοντας ορίων που έχουν οριστεί για τις τοποθεσίες.

Για τη διευκόλυνση στη διαχείριση της τοποθεσίας και των πόρων διακομιστή, ένας διαχειριστής του τοπικού διακομιστή μπορεί να καθορίσει όρια μεγέθους, τα οποία χρησιμοποιούνται στον περιορισμό του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου σε μια τοποθεσία, καθώς και του αριθμού των χρηστών που προστίθενται σε μια συλλογή τοποθεσίας. Αυτά τα όρια μεγέθους συμβάλουν στο να διασφαλίζεται ότι σε μια τοποθεσία δεν μπορούν να μειωθούν τόσο πολύ οι πόροι, ώστε να μην μπορούν πλέον να λειτουργήσουν οι άλλες τοποθεσίες.

Ο διαχειριστής του διακομιστή μπορεί να χρησιμοποιήσει κλειδώματα για να σταματήσει τις τοποθεσίες από την υπέρβαση των ορίων αποθηκευτικού χώρου που έχετε ορίσει και για να εμποδίσει όλους τους χρήστες από την πρόσβαση σε μια τοποθεσία, αν είναι απαραίτητο.

Μια τοποθεσία μπορεί να κλειδωθεί αυτόματα, όταν η τοποθεσία υπερβεί το μέγιστο όριο αποθηκευτικού χώρου. Ο διαχειριστής του διακομιστή μπορεί επίσης να κλειδώσει με μη αυτόματο τρόπο μια τοποθεσία, αν, για παράδειγμα, παραβιάζονται οι πολιτικές χρήσης της τοποθεσίας. Ανάλογα με τον τύπο του κλειδώματος, το αποτέλεσμα μιας κλειδωμένης τοποθεσίας είναι διαφορετικό:

 • Όταν μια τοποθεσία είναι κλειδωμένη για υπέρβαση του ορίου αποθηκευτικού χώρου, στους χρήστες που επιχειρούν να φορτώσουν νέο περιεχόμενο εμφανίζεται σφάλμα ότι ο δίσκος είναι γεμάτος.

 • Όταν μια τοποθεσία είναι κλειδωμένη με μη αυτόματο τρόπο, στους χρήστες που επιχειρούν να προβάλουν την τοποθεσία εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να ξεκλειδώσουν τοποθεσίες, εάν οι τοποθεσίες είναι κλειδωμένες για την υπέρβαση των ορίων μεγέθους. Μόνο ένας διαχειριστής διακομιστή μπορεί να αναιρέσει ένα μη αυτόματο κλείδωμα. Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τιμές ορίων μεγέθους και τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

Προβολή δεδομένων ορίων μεγέθους για μια τοποθεσία

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη χρήσης.

 2. Για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του χώρου αποθήκευσης, στην ενότητα Χώρος αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση χώρου αποθήκευσης.

 3. Στη σελίδα "Εκχώρηση χώρου αποθήκευσης", στην ενότητα Επιλογή προβολής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προβάλετε την εκχώρηση χώρου αποθήκευσης για βιβλιοθήκες εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκες εγγράφων.

  • Για να προβάλετε την εκχώρηση χώρου αποθήκευσης για έγγραφα, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα.

  • Για να προβάλετε την εκχώρηση χώρου αποθήκευσης για λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες.

  • Για να προβάλετε την εκχώρηση χώρου αποθήκευσης για στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση μη χρησιμοποιούμενων τοποθεσιών Web

Για να ελέγχετε τον αριθμό των μη χρησιμοποιούμενων τοποθεσιών Web στο διακομιστή σας, μπορούν να αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε κατόχους συλλογής τοποθεσιών, για να επιβεβαιώσουν ότι οι συλλογές τοποθεσιών τους είναι σε χρήση. Οι μη επιβεβαιωμένες συλλογές τοποθεσιών μπορούν επίσης να διαγράφονται αυτόματα. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί στην Κεντρική διαχείριση.

Χρήση επιβεβαίωσης είναι παρόμοια με τις ειδοποιήσεις. Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, την τοποθεσία προστίθεται στη βάση δεδομένων και είναι εγγράφεται ως ενεργή τοποθεσία. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αποστέλλεται μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάτοχο της συλλογής τοποθεσιών ζητώντας από τον κάτοχο για να επιβεβαιώσει ξανά ή να διαγράψει τη συλλογή τοποθεσιών που δεν χρησιμοποιούνται. Η ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει συνδέσεις για να επιβεβαιώσετε ότι είναι ενεργή μια συλλογή τοποθεσιών ή να διαγράψετε μια συλλογή τοποθεσιών. Μετά την αποστολή μιας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάτοχο της συλλογής τοποθεσιών, υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:

 • Εάν η τοποθεσία είναι σε χρήση, ο κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών επιβεβαιώνει ότι η συλλογή τοποθεσιών είναι ενεργή και διατηρείται η συλλογή τοποθεσιών. Όταν ο κάτοχος κάνει κλικ στη σύνδεση επιβεβαίωσης, ανανεώνεται η ημερομηνία πιστοποίησης της τοποθεσίας.

 • Εάν η συλλογή τοποθεσιών δεν είναι σε χρήση, ο κάτοχος μπορεί να διαγράψει τη συλλογή τοποθεσιών ακολουθώντας τις οδηγίες στην ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορεί να μην κάνει τίποτα. Ο κάτοχος συνεχίζει να λαμβάνει περιοδικές ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον εικονικό διαχειριστή εικονικού διακομιστή, μέχρι να επιβεβαιώσει ότι η συλλογή τοποθεσιών είναι σε χρήση ή να διαγράψει τη συλλογή τοποθεσιών.

 • Εάν η συλλογή τοποθεσιών δεν χρησιμοποιείται και ο διαχειριστής του διακομιστή έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής, ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία αποστέλλονται στον κάτοχο της συλλογής τοποθεσιών έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών. Αν ο κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών δεν επιβεβαιώσει τη χρήση της συλλογής τοποθεσιών, στη συνέχεια, στη συλλογή τοποθεσιών διαγράφεται αυτόματα.

Οι παρακάτω βέλτιστες πρακτικές προτείνονται για τη διαφύλαξη από αυτόματη διαγραφή μιας τοποθεσίας:

 • Απαίτηση μιας δευτερεύουσας επαφής όταν οι χρήστες δημιουργούν συλλογές τοποθεσίας.

  Από προεπιλογή, ο δημιουργός της συλλογής τοποθεσιών παρατίθεται ως κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών. Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων, ο χρήστης πρέπει επίσης να καθορίσει μια δευτερεύουσα επαφή για τη συλλογή τοποθεσιών. Οι ειδοποιήσεις επιβεβαίωσης στέλνονται αυτόματα στον κάτοχο της συλλογής τοποθεσιών και στη δευτερεύουσα επαφή, εάν υπάρχει.

 • Ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με άδειες διακοπών και απουσίες.

  Για παράδειγμα, εάν ένας κάτοχος συλλογής τοποθεσιών δεν είναι διαθέσιμος για τέσσερις εβδομάδες και ο διαχειριστής διακομιστή έχει ορίσει την διαγραφή συλλογών τοποθεσίας μετά από τέσσερις ανεπιτυχείς εβδομαδιαίες επιβεβαιώσεις, τότε η τοποθεσία ενδέχεται να διαγραφεί χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον κάτοχο να επιβεβαιώσει την χρήση.

 • Διασφαλίστε ότι υπάρχει ένα τακτικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των συλλογών τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε ένα πρόσφατο αντίγραφο σε περίπτωση που διαγραφεί αθέλητα μια συλλογή τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×