Διαχείριση της χρήσης της υπηρεσίας Docs.com στην εταιρεία σας

Σημαντικό: Η υπηρεσία Docs.com τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 15 Δεκεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com.


Docs.com είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα της Microsoft, στην οποία μπορείτε να δημοσιεύετε και να ανακαλύπτετε έγγραφα του Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway και PDF, μεταξύ άλλων. Με το Docs.com, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο με δείγματα της εξειδίκευσής σας, να ανακαλύψετε, να κάνετε λήψη ή να επισημάνετε με σελιδοδείκτες έργα από άλλους συντάκτες, καθώς και να χτίσετε την εμπορική επωνυμία σας με τις ενσωματωμένες δυνατότητες SEO, ανάλυσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινής χρήσης μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το Docs.com διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση περιεχομένου μόνο εντός του οργανισμού σας ή δημόσια στο web.

Πρόσφατα βελτιστοποιήσαμε την υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε καλύτερη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων του οργανισμού σας. Το Docs.com υποστηρίζει συνδέσεις από το Facebook, λογαριασμούς Microsoft και εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς. Επειδή το Docs.com δεν πληροί ακόμη όλες τις απαιτήσεις του πλαισίου εργασίας συμμόρφωσης του Office 365, οι διαχειριστές μισθωτών Office 365 και Azure πρέπει να επιλέξουν τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας από χρήστες με εταιρικούς λογαριασμούς.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο, για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εισόδου στο Docs.com για τον οργανισμό σας.

Διαχείριση και ενημέρωση ρυθμίσεων του Docs.com στο Κέντρο διαχείρισης Office 365

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 3. Στην αρχική σελίδα διαχείρισης, αναπτύξτε τις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπηρεσίες και πρόσθετα.

  Αναπτύξτε την επιλογή ρυθμίσεων και έπειτα επιλέξτε "Υπηρεσίες και πρόσθετα"
 4. Στη σελίδα Υπηρεσίες και πρόσθετα, επιλέξτε Docs.com.

  Στη σελίδα "Υπηρεσίες και πρόσθετα", επιλέξτε Docs.com
 5. Στον τμήμα παραθύρου του Docs.com, μετακινήστε τη ρύθμιση δίπλα στο κείμενο Να επιτρέπεται σε άτομα στον οργανισμό σας να δημοσιεύουν έγγραφα στο Docs.com στη θέση Ενεργό.

  Περιστρέψτε το ρυθμιστικό στη θέση "Ενεργό" για να επιτρέψετε στα άτομα του οργανισμού σας να κάνουν δημοσιεύσεις στο Docs.com
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση του PowerShell για διαχείριση της πρόσβασης χρηστών στο Docs.com

Οι ακόλουθες εκδόσεις των Windows υποστηρίζονται για τις διαδικασίες PowerShell:

 • Windows 10 (64 bit)

 • Windows 8.1 Pro (64 bit)

 • Windows 8.1 Enterprise (64 bit)

 • Windows 7 SP1 (64 bit)

 • Windows Server 2016 TP5 (64 bit)

 • Windows Server 2012 R2 (64 bit)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί έκδοση 64 bit των Windows.

Για να ενεργοποιήσετε το Docs.com για διαπιστευτήρια οργανισμού, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια κύρια υπηρεσία για το Docs.com. Αφού αυτό γίνει με επιτυχία, δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε ξανά αυτή τη διαδικασία.

 1. Εάν δεν χρησιμοποιείτε Windows 10, εγκαταστήστε πρώτα το PackageManagement PowerShell Modules Preview στον υπολογιστή σας.

 2. Ξεκινήστε την κονσόλα Windows PowerShell με δικαιώματα διαχειριστή.

 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Azure Active Directory V2 PowerShell Module:

  Install-Module -Name AzureAD -RequiredVersion 2.0.0.30

  • Πληκτρολογήστε Y εάν εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εγκαταστήσετε τις λειτουργικές μονάδες από το 'PSGallery';"

  • Πληκτρολογήστε Y εάν εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε το PowerShellGet να εγκαταστήσει και να εισαγάγει την υπηρεσία παροχής NuGet τώρα;"

 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να συνδεθείτε με τον μισθωτή:

  Connect-AzureAD
 5. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για έναν λογαριασμό διαχειριστή για την υπηρεσία Microsoft Online. Για παράδειγμα, για το Office 365 μπορείτε να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια καθολικού διαχειριστή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Azure AD και να το διαχειριστείτε.

  Εισαγωγή των διαπιστευτηρίων διαχειριστή της υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory
 6. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές για να δημιουργήσετε τη νέα κύρια υπηρεσία για το Docs.com:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Remove-AzureADServicePrincipal

  Και στη συνέχεια:

  New-AzureADServicePrincipal -AppId 16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί έκδοση 64 bit των Windows.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο και τώρα θέλετε να απενεργοποιήσετε την είσοδο με διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού για τους χρήστες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Ξεκινήστε την κονσόλα PowerShell με δικαιώματα διαχειριστή.

 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να συνδεθείτε με τον μισθωτή:

  Connect-AzureAD
 3. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για έναν λογαριασμό διαχειριστή για την υπηρεσία Microsoft Online. Για παράδειγμα, για το Office 365 μπορείτε να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια καθολικού διαχειριστή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Azure AD και να το διαχειριστείτε.

  Εισαγωγή των διαπιστευτηρίων διαχειριστή της υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory
 4. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να αποκλείσετε την είσοδο στο Docs.com για όλους τους χρήστες με τα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $false

  Τώρα έχετε αποκλείσει την πρόσβαση στο Docs.com για όλους τους χρήστες. Ωστόσο:

  • Οι χρήστες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευθεί.

  • Οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευθεί.

  • Οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευθεί με τη ρύθμιση ορατότητας Οργανισμός.

 5. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά την είσοδο με εταιρικό λογαριασμό αφού εκτελέσετε την εντολή στο Βήμα 4, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $true

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×