Διαχείριση της λίστας στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Λίστα στοιχείων περιέχει όλα τα στοιχεία για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε αποθηκεύσει στο Business Contact Manager for Outlook. Μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών, να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο, στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών ή να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών.

Για να διαχειριστείτε τη λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, εκτελέστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Εισαγωγή μιας λίστας στοιχείων

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγός εισαγωγής στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

  Σημείωση: Στη λίστα που εισάγετε πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .csv. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μιας λίστας στοιχείων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή μιας λίστας στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

  Για να λάβετε βοήθεια κατά τη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης μιας σελίδας στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της σελίδας.

Προσθήκη ενός στοιχείου με μη αυτόματο τρόπο

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείου, πληκτρολογήστε το Όνομα στοιχείου, την Περιγραφή, την Τιμή μονάδας και την Προεπιλεγμένη ποσότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείου ή κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο.

  Σημείωση: Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής, τα νέα στοιχεία που προστίθενται χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα είναι ενσωματωμένες δεν σε μια λίστα στοιχείων στο σύστημα λογιστικής. Στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών από τη λίστα στοιχείων στο σύστημα λογιστικής να ενσωματωθούν σε τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων στο Business Contact Manager for Outlook. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης Business Contact Manager for Outlook σύστημα λογιστικής, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο σύστημα λογιστικής.

Επεξεργασία ενός στοιχείου

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, κάντε κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείου, επεξεργαστείτε το Όνομα στοιχείου, την Περιγραφή, την Τιμή μονάδας ή την Προεπιλεγμένη ποσότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείου ή κάντε κλικ σε κάποιο άλλο στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για επεξεργασία.

  Σημειώσεις: 

  • Το κουμπί " Επεξεργασία " είναι διαθέσιμη εάν το στοιχείο βρίσκεται μόνο σε Business Contact Manager for Outlook. Εάν είναι συνδεδεμένο Business Contact Manager for Outlook και το σύστημα λογιστικής, μπορείτε να βρείτε στοιχεία της λίστας στο σύστημα λογιστικής και Business Contact Manager for Outlook. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα λογιστικής σε Business Contact Manager for Outlook.

  • Τα πεδία Περιγραφή, κόστους μονάδας και Τιμή μονάδας δεν είναι δυνατή η επεξεργασία για τα στοιχεία που προέρχονται από το σύστημα λογιστικής.

Διαγραφή ενός στοιχείου

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να διαγράψετε το στοιχείο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών ή κάντε κλικ σε κάποιο άλλο στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε το στοιχείο.

Εξαγάγετε τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων

Σημείωση: Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων μαζί με εγγραφές λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής με τη μορφή αρχείου .bcm. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο εξαγόμενα .bcm χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο ή οποιοδήποτε πρόγραμμα προβολής αρχείων .xml. Η λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχεία δεν μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου .csv. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή μιας λίστας στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

 1. Στο μενού του Business Contact Manager, επιλέξτε Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

 2. Στον οδηγό Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου.

 3. Στη σελίδα Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου για να εξαγάγετεδεδομένα του Business Contact Manager (.bcm) είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη σελίδα Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εξαγάγετε, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Εξαγωγή όλων.

  • Επιλέξτε συγκεκριμένες εγγραφές και τις άλλες επιλογές που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη σελίδα του αρχείου προς εξαγωγή, κάντε τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου.

  • Στην περιοχή Εξαγωγή ιστορικού, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές.

  • Στην περιοχή Εξαγωγή προϊόντων, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ολοκληρώστε τον οδηγό.

 8. Άνοιγμα αρχείου που έχει εξαχθεί και, στη συνέχεια, αναζητήστε ProductID για να βρείτε προϊόντα ή υπηρεσίες.

  Σημείωση: Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένο με το σύστημα λογιστικής, τα στοιχεία από το σύστημα λογιστικής περιλαμβάνονται στο τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων στο Business Contact Manager for Outlook. Στοιχεία από το σύστημα λογιστικής δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο εξαγωγής.

  Για να λάβετε βοήθεια για μια σελίδα στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της συγκεκριμένης σελίδας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×