Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών και καθολικών ρυθμίσεων στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο διαχείρισης SharePoint για να:

 • Δημιουργία και διαχείριση συλλογών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εκχώρηση και εποπτεία του χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών

 • Διαχείριση δικαιωμάτων και χρηστών και διασφάλιση περιεχομένου σε τοποθεσίες

 • Διαχείριση προφίλ χρηστών και ρύθμιση παραμέτρων προσωπικών τοποθεσιών (Οι τοποθεσίες μου)

 • Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων δυνατοτήτων συγκεκριμένες SharePoint Online ή καθολικών ρυθμίσεων

Ακολουθεί μια επισκόπηση των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της δημιουργίας, να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε το περιβάλλον SharePoint Online.

Ανοίξτε το Κέντρο διαχείρισης

 • Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 • Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 • Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

Η συλλογή τοποθεσιών είναι μια ομάδα τοποθεσιών Web που έχουν τον ίδιο κάτοχο και χρησιμοποιούν από κοινού ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα. Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, δημιουργείται αυτόματα μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου.

Ιεραρχικό διάγραμμα συλλογής τοποθεσιών που δείχνει μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Οι τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις των τοποθεσιών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιεραρχία, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για μια ολόκληρη ομάδα, καθώς και ξεχωριστές τοποθεσίες εργασίας και κοινόχρηστες τοποθεσίες για παράπλευρα έργα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών για διαφορετικά τμήματα ή για εξωτερικές τοποθεσίες Web.

Ρυθμίσεις συλλογών τοποθεσίας κέντρου διαχείρισης του SharePoint

Πώς να αποφασίσετε να οργανώσετε συλλογών τοποθεσιών εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού σας και τις επιχειρηματικές ανάγκες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συλλογών τοποθεσιών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή μιας συλλογής τοποθεσιών.

Εάν μπορείτε να καταλάβετε μερικές βασικές λεπτομέρειες. — Για παράδειγμα, τι μια συλλογή τοποθεσιών θα χρησιμοποιηθεί για και, όπου οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό —, στη συνέχεια, αυτό θα σας βοηθήσει να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τον τύπο του προτύπου τοποθεσίας για να χρησιμοποιήσετε, πόσο χώρο αποθήκευσης για την εκχώρηση , και πόσες συλλογές τοποθεσιών που ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε. Εάν χρειάζεστε για να δείτε τα όρια του χώρου αποθήκευσης ή τον αριθμό των συλλογών τοποθεσιών που υποστηρίζονται για το πρόγραμμά σας, ανατρέξτε στο θέμα Όρια του SharePoint Online.

Εάν θέλετε να προσδιορίσετε το εξής:

Κάντε αυτήν την ερώτηση :

Τι πρότυπο τοποθεσίας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;

Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο τοποθεσίας. Ένα πρότυπο τοποθεσίας έχει συμπληρωθεί εκ των προτέρων με λίστες, βιβλιοθήκες, σελίδες και άλλα στοιχεία ή δυνατότητες που υποστηρίζουν διαφορετικές επιχειρηματικές ανάγκες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο ως έχει ή μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία έτσι, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Κάθε τοποθεσία μεταβιβάζει τις ιδιότητες από το πρότυπο που επιλέγετε για τη συλλογή τοποθεσιών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα πρότυπα τοποθεσίας στη συλλογή τοποθεσιών σας.

 • Τι τύπος περιεχομένου θα αποθηκεύεται στις τοποθεσίες;

 • Η τοποθεσία θα εκπληρώνει έναν εξειδικευμένο σκοπό;

 • Πώς πρέπει να αλληλεπιδρούν τα άτομα με αυτό το περιεχόμενο;

Πόσες συλλογές τοποθεσιών χρειαζόμαστε;

Οι επιχειρηματικές ανάγκες και τα συνολικά όρια χώρου αποθήκευσης θα επηρεάσουν αυτήν την απόφαση.

Ορισμένοι τύποι τοποθεσιών, όπως η δημόσια τοποθεσία Web, ο κατάλογος εφαρμογών, το Κέντρο αναζήτησης ή ο κεντρικός υπολογιστής "Η τοποθεσία μου", υπάρχουν ως αυτόνομες συλλογές τοποθεσιών. Ορισμένες από αυτές μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα για εσάς όταν εγγράφεστε για το Office 365. Ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετες συλλογές τοποθεσιών εάν η εταιρεία σας έχει άλλους εξειδικευμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, ορισμένες ομάδες πρέπει να περιορίσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες για τη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο εάν ο οργανισμός σας αγόρασε το Office 365 πριν από τις 9 Μαρτίου 2015. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ημερομηνία μετάβασης στις 9 Μαρτίου 2015. Οι νέοι πελάτες που απέκτησαν συνδρομή στο Office 365 μετά την ημερομηνία μετάβασης δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα. Στο εξής, οι πελάτες του Office 365 θα έχουν πρόσβαση σε προσφορές τρίτων κατασκευαστών κορυφαίων στον κλάδο που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν μια δημόσια τοποθεσία Web η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη online λύση και παρουσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την αλλαγή, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη δυνατότητα δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online στο Office 365.

 • Υπάρχουν τμήματα ή ομάδες που πρέπει να διατηρούν χωριστά δεδομένα;

 • Θα χρειαστείτε διαφορετικές συλλογές τοποθεσιών για εξειδικευμένους σκοπούς;

 • Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για το SharePoint (σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία καταλόγου εφαρμογών)

Πόσο χώρο αποθήκευσης χρειαζόμαστε για κάθε συλλογή τοποθεσιών;

Όταν την εταιρεία σας αγοράζει την υπηρεσία SharePoint Online, εκχωρείται ένα χώρο συγκέντρωσης με βάση τον αριθμό των αδειών χρήσης που έχουν αγοράσει το χώρο αποθήκευσης και τον τύπο της αγοράσει το πρόγραμμα του Office 365. Το συνολικό μέγεθος του χώρου αποθήκευσης είναι ομαδοποιημένη, έτσι ώστε να μπορείτε να καθορίσετε πόσο χώρο αποθήκευσης για να δώσετε σε κάθε συλλογή τοποθεσιών (ελάχιστο 50 MB).

Όταν εκχωρείτε χώρο αποθήκευσης σε μια νέα συλλογή τοποθεσιών, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τη συνολική ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που έχει εκχωρηθεί στην εταιρεία σας και τον υπολειπόμενο συνολικό χώρο αποθήκευσης της εταιρείας που μπορεί να εκχωρηθεί σε νέες συλλογές τοποθεσιών. Αφού ορίσετε μια ποσότητα χώρου αποθήκευσης για μια συλλογή τοποθεσιών, μπορείτε πάντα να την αυξήσετε αργότερα, εάν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πόσος χώρος αποθήκευσης χρησιμοποιείται από κάθε συλλογή τοποθεσιών και να ειδοποιείστε, όταν μια συλλογή τοποθεσιών πλησιάζει το όριο χώρου αποθήκευσης που της εκχωρήθηκε.

Εάν παρατηρήσετε ότι εξαντλείται ο χώρος αποθήκευσης που υπολείπεται στην εταιρεία σας, υπάρχουν τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

 • Μειώστε την ποσότητα του περιεχομένου σε τοποθεσίες του SharePoint Online.

 • Διαγραφή ενός ή περισσότερων συλλογών τοποθεσιών.

 • Αγορά περισσότερου χώρου αποθήκευσης από τη Microsoft ή την υπηρεσία παροχής.

Είναι σημαντικό να εποπτεύετε το χώρο που χρησιμοποιείται και να ορίζετε οδηγίες και πολιτικές σε συνεργασία με τους διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών και τους κατόχους τοποθεσιών σχετικά με οποιονδήποτε περιορισμό μεγέθους αρχείου που ίσως χρειαστεί να ορίσετε στην εταιρεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ορίων χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών.

 • Πόσες συλλογές τοποθεσιών θεωρείτε ότι θα χρειαστείτε συνολικά;

 • Πόσος χώρος αποθήκευσης περιλαμβάνεται στη συνδρομή σας;

 • Υπάρχουν συγκεκριμένες συλλογές τοποθεσιών με μεγαλύτερες απαιτήσεις αποθήκευσης από άλλες, ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο του περιεχομένου που θα αποθηκεύουν;

 • Θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους χρήστες της τοποθεσίας για να δημιουργήσετε τις δικές τους τοποθεσίες ομάδας μέσα σε μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση δημιουργίας τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν δικές τους τοποθεσίες ομάδας.

Χρειαζόμαστε υποστήριξη σε πολλές γλώσσες;

Η δυνατότητα του πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας (MUI) επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν τοποθεσίες ή ιστοσελίδες σε άλλη γλώσσα από την προεπιλεγμένη γλώσσα της τοποθεσίας ή της συλλογής τοποθεσιών. Η δυνατότητα MUI δεν είναι εργαλείο μετάφρασης. Απλώς αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης για ορισμένα στοιχεία του προεπιλεγμένου περιβάλλοντος εργασίας.

Το MUI αλλάζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη για μεμονωμένους χρήστες μόνο και δεν επηρεάζει την εμφάνιση της τοποθεσίας στους άλλους χρήστες. Επίσης, το περιεχόμενο της τοποθεσίας που είχε δημιουργηθεί στην προεπιλεγμένη γλώσσα της τοποθεσίας θα συνεχίζει να εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

MUI είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, εάν MUI πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια συλλογή τοποθεσιών, στη συνέχεια, πρέπει επίσης να έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών. Εσάς και τους κατόχους τοποθεσιών πρέπει να αποφασίσετε εκ των προτέρων ποια προεπιλεγμένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε για τις συλλογές τοποθεσιών και τοποθεσιών, επειδή όταν έχει καθοριστεί η γλώσσα δεν μπορεί να αλλάξει.

Αφού δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών, είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι οι τοπικές ρυθμίσεις και τοπικές ρυθμίσεις στην τοποθεσία είναι ακριβείς. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε Γαλλικά τοποθεσίες, τις τοπικές ρυθμίσεις θα πάντα οριστεί να Γαλλία ακόμα και αν βρίσκεστε στην Καναδά. Επομένως, ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα που έχετε επιλέξει, είναι καλή ιδέα να βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές ρυθμίσεις και τοπικές ρυθμίσεις είναι ακριβείς για την τοποθεσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολύγλωσσες τοποθεσίες ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες.

 • Υπάρχουν συλλογές τοποθεσιών που πρέπει να δημιουργηθούν σε συγκεκριμένες γλώσσες;

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο πολιτικών, ρόλων, ευθυνών και διεργασιών που ελέγχουν τη συνεργασία εντός της εταιρείας σας, για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αυτοί οι στόχοι επικεντρώνονται στην υπηρεσία που παρέχετε και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούν οι εργαζόμενοί σας. Καθώς σχεδιάζετε τις συλλογές τοποθεσιών σας, πρέπει επίσης να καταρτίσετε ένα σχέδιο για τη διακυβέρνησή τους.

Όταν σκέφτεστε τον τρόπο με τον οποίο θα δομήσετε και θα διακυβερνήσετε τις συλλογές τοποθεσιών σας, εξετάστε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Εάν θέλετε να επιτύχετε το εξής:

Κάντε αυτήν την ερώτηση:

Μια αποτελεσματική συλλογή τοποθεσιών αποτελείται από ομάδες ατόμων και ομάδες με κοινούς στόχους.

Η δομή των συλλογών τοποθεσιών σας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σας;

Μια ασφαλής τοποθεσία που είναι ανοιχτή σε όσους χρειάζονται τις πληροφορίες, αλλά όπου οι πληροφορίες αποκλείονται από άτομα που δεν πρέπει να τις βλέπουν.

Η δομή επιτρέπει στην αρχιτεκτονική πληροφοριών να πληροί ρυθμιστικές απαιτήσεις, ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και στόχους ασφαλείας;

Ένα μοντέλο δικαιωμάτων που επιτρέπει την πρόσβαση για ανάγνωση, εγγραφή ή και τα δύο.

Τι τύπο πρόσβασης χρειάζονται οι χρήστες στο περιεχόμενο;

Εξουσιοδότηση για εξωτερικούς χρήστες στην μόνο στις συλλογές τοποθεσιών που χρειάζεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτρέποντας σε εξωτερικούς χρήστες πρόσβαση σε τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση τοποθεσιών ή εγγράφων με άτομα εκτός της εταιρείας σας.

Οι χρήστες που βρίσκονται έξω από την εταιρεία χρειάζεται να έχουν πρόσβαση;

Ένα διαχειριζόμενο σχέδιο για τοποθεσίες που διατηρούνται καλά.

Σε ποιον θα επιτρέπεται η δημιουργία και διαχείριση των τοποθεσιών μέσα στη συλλογή τοποθεσιών;

Θέσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμογές, όπως οι λύσεις φίλτρου.

Ποιες δυνατότητες και λειτουργίες θα είναι ενεργοποιημένες για τους χρήστες;

Μια συλλογή τοποθεσιών όπου το περιεχόμενο είναι χρήσιμο σε αυτούς που χρησιμοποιούν από κοινού την τοποθεσία.

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης θα είναι σχετικό για αυτούς που χρησιμοποιούν από κοινού τη συλλογή τοποθεσιών;

Μια λύση με δυνατότητα διαχείρισης και εύκολη στην αναβάθμιση.

Πόση προσαρμογή θα επιτρέπετε;

Ως διαχειριστής του SharePoint, επίσης θα μπορούν να επαναφορά διαγραμμένων συλλογών τοποθεσιών. Ο Κάδος Ανακύκλωσης σάς επιτρέπει να επαναφορά διαγραμμένων συλλογών τοποθεσιών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν στον Κάδο Ανακύκλωσης περισσότερο από 90 ημέρες. Μετά από 90 ημέρες στον Κάδο Ανακύκλωσης, διαγράφεται αυτόματα οριστικά μια συλλογή τοποθεσιών. Παρέχει Κάδος Ανακύκλωσης έχετε χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι η συλλογή τοποθεσιών δεν περιέχει δεδομένα που χρειάζεται η εταιρεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά μιας διαγραμμένης συλλογής τοποθεσιών.

Διαχείριση δικαιωμάτων και διασφάλιση περιεχομένου

Σημαντικό κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση για την ανάπτυξη μιας συλλογής τοποθεσιών είναι δικαιωμάτων και ασφάλεια. Διαχείριση του χρήστη βάσης και ασφάλιση το περιεχόμενο και τα δεδομένα πρέπει να θεωρούνται για μια επιτυχημένη τοποθεσία.

Υπάρχουν τρεις ρόλοι διαχείρισης στη Διαχείριση υπηρεσίας του SharePoint Online:

 • Καθολικός διαχειριστής    Διαχειριστής για την πύλη του Office 365. Μπορεί να διαχειριστεί άδειες χρήσης υπηρεσίας, χρήστες και ομάδες, τομείς και υπηρεσίες με συνδρομή. Στο Office 365, ένας καθολικός διαχειριστής είναι επίσης διαχειριστής του SharePoint Online.

 • Διαχειριστής του SharePoint    Καθολικός διαχειριστής με κύριο καθήκον τη διαχείριση ενός περιβάλλοντος του SharePoint Online χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί συλλογές τοποθεσιών, να ορίσει διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών, να καθορίσει ρυθμίσεις μισθωτών και να ρυθμίσει τις παραμέτρους των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων και ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, των υπηρεσιών φορμών InfoPath, της διαχείρισης εγγραφών, της αναζήτησης και των προφίλ χρηστών.

 • Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών    Χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή για τη διαχείριση μιας συλλογής τοποθεσιών. Μια συλλογή τοποθεσιών μπορούν να έχουν πολλές διαχειριστές, αλλά μόνο ένα κύριο διαχειριστή. Ο διαχειριστής SharePoint Online θα πρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα για το κύριος διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κατά τη δημιουργία μιας συλλογής τοποθεσιών και να προσθέσετε περισσότερες διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών αργότερα.

Κατά τη δημιουργία μιας συλλογής τοποθεσιών στο SharePoint Online, καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint αντιστοιχίζει διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών πρωτεύοντος Είναι μια καλή στη διαφύλαξη για να καθορίσετε μία ή περισσότερες διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών ως αντίγραφα ασφαλείας, όπως ακριβώς είναι μια καλή πρακτική να έχετε δευτερεύοντα καθολικός διαχειριστής διαθέσιμη μέσα σε Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση διαχειριστών για μια συλλογή τοποθεσιών.

SharePoint Online παρέχει τη δυνατότητα για τους χρήστες της τοποθεσίας για να προσκαλέσετε εξωτερικούς χρήστες (δηλαδή, οι χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης για συνδρομή στο Office 365) για προβολή ή επεξεργασία περιεχομένου σε τοποθεσίες. Εάν αναρωτιέστε σχετικά με τους τύπους των χρηστών που έχουν ειδική να εξωτερικών χρηστών και των δικαιωμάτων ο εξωτερικός χρήστης έχει, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online. Εξωτερική κοινή χρήση είναι μια δυνατότητα ισχυρή συνεργασίας που μπορεί να υποστηρίζουν τις ανάγκες της εταιρείας σας για συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές, πελάτες ή οι υπολογιστές-πελάτες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν θέλετε κοινόχρηστο καταλλήλως είναι προστατευμένο.

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση περιεχομένου σε τοποθεσίες με άτομα εκτός της εταιρείας σας:

 • Μπορούν να μοιράζονται μια ολόκληρη τοποθεσία Προσκαλώντας εξωτερικούς χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή μια εργασία ή το σχολικό λογαριασμό.

 • Μπορούν να μοιράζονται μεμονωμένα έγγραφα Προσκαλώντας εξωτερικούς χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft ή μια εργασία ή το σχολικό λογαριασμό.

 • Μπορούν να στέλνουν στους χρήστες μια σύνδεση επισκέπτη την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να προβάλουν μεμονωμένα έγγραφα στην τοποθεσία σας ανώνυμα.

Εξωτερική κοινή χρήση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για το περιβάλλον SharePoint Online (μισθωτής) και των συλλογών τοποθεσιών σε αυτό. Ενδέχεται να θέλετε να απενεργοποιήσετε καθολικά ξεκινήσουν τα άτομα με χρήση τοποθεσιών ή μέχρι να γνωρίζετε ακριβώς πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα. Μπορεί να αποφασίσετε ότι θέλετε να επιτρέψετε την εξωτερική κοινή χρήση για συγκεκριμένες συλλογές τοποθεσιών, ενώ αφήσει απενεργοποιημένη στο συλλογές τοποθεσιών που θα αποθηκεύσετε περιεχόμενο στο οποίο γίνεται διάκριση κεφαλαίων για την επιχείρησή σας. Θα πρέπει να μπορείτε να δώσετε εύστοχες υπόψη όταν ενεργοποιείτε την εξωτερική κοινή χρήση και το επίπεδο της εξωτερικής κοινής χρήσης που επιτρέπουν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εξωτερικής κοινής χρήσης σε δύο επίπεδα στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint:

 1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εξωτερική κοινή χρήση ή να απενεργοποιήσετε καθολικά για ένα περιβάλλον ολόκληρο SharePoint Online (ή μισθωτή).    Επιπλέον, εάν ενεργοποιήσετε την εξωτερική κοινή χρήση, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να επιτρέπεται η κοινή χρήση μόνο με χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, ή εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες για να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με χρήστες με έλεγχο ταυτότητας και στους ανώνυμους χρήστες μέσω συνδέσεις επισκέπτη.

 2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εξωτερική κοινή χρήση ή να απενεργοποιήσετε για μεμονωμένες συλλογές τοποθεσιών.    Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλούς περιεχομένου σε συγκεκριμένες συλλογές τοποθεσιών που δεν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποια επιπέδου κοινής χρήσης που θέλετε να επιτρέψετε σε μια συλλογή τοποθεσιών (κοινή χρήση με χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, ή με χρήστες με έλεγχο ταυτότητας και στους ανώνυμους χρήστες μέσω συνδέσεις επισκέπτη).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και τη Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint online. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση τοποθεσιών ή εγγράφων με άτομα εκτός της εταιρείας σας.

SharePoint Online Η υπηρεσία IRM χρησιμοποιεί Microsoft Azure Active Directory υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS), μια τεχνολογία προστασία πληροφοριών στο Office 365. Προστασία διαχείρισης δικαιωμάτων (IRM) πληροφορίες μπορούν να εφαρμοστούν σε αρχεία σε λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο Τι είναι το Microsoft Azure Active Directory διαχείρισης δικαιωμάτων;

Όταν η υπηρεσία IRM έχει ενεργοποιηθεί για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα, ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα να μπορούν να τα προβάλουν ή να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτά. Κάθε αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων περιέχει επίσης μια άδεια έκδοσης, η οποία επιβάλλει περιορισμούς στα άτομα που προβάλλουν το αρχείο. Οι τυπικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα αρχείων μόνο για ανάγνωση, την απενεργοποίηση της δυνατότητας αντιγραφής κειμένου, την αποτροπή των χρηστών από την αποθήκευση τοπικών αντιγράφων και την αποτροπή εκτύπωσης αρχείων. Τα προγράμματα-πελάτες με δυνατότητα ανάγνωσης των τύπων αρχείων που υποστηρίζουν την IRM χρησιμοποιούν την άδεια έκδοσης του αρχείου με διαχείριση δικαιωμάτων για να επιβάλουν αυτούς τους περιορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων διατηρεί την προστασία του, ακόμη και μετά τη λήψη του.

Από προεπιλογή, η υπηρεσία IRM είναι απενεργοποιημένη όταν συνδέεστε με το Office 365. Πριν να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία IRM χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης SharePoint, καθολικός διαχειριστής του Office 365 πρέπει να πρώτα να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για τη Διαχείριση δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με την υπηρεσία διαχείρισης δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός δικαιωμάτων διαχείρισης πληροφοριών (IRM) στο SharePoint Online και Εφαρμογή διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών σε λίστα ή βιβλιοθήκη.

Ενεργοποίηση προσωπικών τοποθεσιών και κοινωνικών δυνατοτήτων

Ένα προφίλ χρήστη είναι μια συλλογή ιδιοτήτων που περιγράφει ένα χρήστη του SharePoint. Δυνατότητες όπως οι τοποθεσίες μου "και" Αναζήτηση ατόμων χρησιμοποιήσετε προφίλ χρήστη για την παροχή μια εμπλουτισμένη, εξατομικευμένη εμπειρία για τους χρήστες στην εταιρεία σας. Επειδή πολλές κοινωνικές δυνατότητες που βασίζονται σε προφίλ χρηστών, τη ρύθμιση των παραμέτρων προφίλ χρηστών μεταβαίνει χειρός στο χέρι με τη ρύθμιση παραμέτρων των κοινωνικών δυνατοτήτων.

Όταν ένας λογαριασμός χρήστη δημιουργείται με το Office 365, ένας διαχειριστής μπορεί να εισαγάγει με μη αυτόματο τρόπο λεπτομέρειες χρήστη, όπως τίτλο εργασίας, τμήμα, αριθμούς τηλεφώνου και άλλες ιδιότητες που εμφανίζονται στην Καθολική λίστα διευθύνσεων του Office 365. Εναλλακτικά, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services για να αναπαραγάγει λογαριασμούς χρήστη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory της εταιρείας σας (και άλλα αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory) στο Office 365. Αυτές οι πληροφορίες τροφοδοτούνται στο προφίλ του SharePoint Online ενός χρήστη.

Εάν έχετε εισαγάγει πληροφορίες προφίλ χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου του Office 365 ή συγχρονίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, εάν υπάρχει κάποια πληροφορία που θέλετε να προσθέσετε στα προφίλ χρηστών με μη αυτόματο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει πεδίο για το, στη συνέχεια, μπορείτε ίσως πρέπει να δημιουργήσετε μια του SharePoint Online ιδιότητα προφίλ χρήστη. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις πολιτικές για τον τρόπο συμπεριφοράς αυτές τις ιδιότητες.

Πρόσθετες ιδιότητες προφίλ χρήστη μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης του SharePoint της εταιρείας σας, όπως η αναζήτηση ατόμων και οι προτάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια ιδιότητα προφίλ χρήστη για τα τρέχοντα έργα στα οποία εργάζεται ένας υπάλληλος, η οποία θα επιτρέψει σε άλλα άτομα να βρουν ειδικούς στο θέμα.

Μην ξεχνάτε ότι αυτές τις ιδιότητες που σχετίζονται με το SharePoint Online και δεν θα γίνει αναπαραγωγή αυτές τις πληροφορίες στο Office 365. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες του Office 365, όπως το Exchange Online ή το Skype για επιχειρήσεις, δεν θα δείτε αυτές τις πληροφορίες, επειδή δεν θα προστεθεί στην καθολική λίστα διευθύνσεων.

Κατά το σχεδιασμό προφίλ χρηστών, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αξιολόγηση των αναγκών συνεργασίας της εταιρείας σας, εξετάζοντας τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις. Για να περιορίσετε το εύρος σχεδιασμού, εστιάστε στην προσθήκη ιδιοτήτων που ενεργοποιούν βασικές επιχειρηματικές ανάγκες ή σενάρια για κάθε συλλογή τοποθεσιών. Εάν μια σχετική ιδιότητα δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα σενάρια, περιμένετε μέχρι να προσδιοριστεί μια ανάγκη στη διάρκεια των τακτικών λειτουργιών, αντί να σχεδιάσετε την προσθήκη της ιδιότητας μόνο επειδή θεωρείτε ότι ίσως τη χρειαστείτε μελλοντικά. Είναι πιθανό να μην χρειαστεί να προσθέσετε νέες ιδιότητες.

Για να προσδιορίσετε το εξής:

Κάντε αυτήν την ερώτηση:

Ποιες ιδιότητες θα χρησιμοποιήσετε για το μέγεθος των κύριων προφίλ χρηστών; Ιδιότητες είναι σημαντικό όταν Εύρεση χρήστες, τη δημιουργία ακροατηρίων για χρήση κατά την στόχευσης περιεχομένου και τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους συναδέλφους και ομάδες εργασίας.

Οι προεπιλεγμένες ιδιότητες προφίλ χρήστη ικανοποιούν τις ανάγκες σας;

Πώς θα συμπληρώσουν οι χρήστες αυτές τις πληροφορίες και ποιος θα μπορεί να δει;

Εάν δημιουργήσετε νέες ιδιότητες, ποιες πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές;

Θα χρειαστείτε μια συνεπή ταξινόμηση για να της υπηρεσίας αναζήτησης του SharePoint αντιστοιχούν και να βρείτε τους χρήστες; Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε μια ιδιότητα προφίλ που ονομάζεται "Ερωτήσεις". Σε αυτήν την ιδιότητα, που θέλετε να διαχειριστείτε τι οι χρήστες μπορούν να εισάγουν σε αυτό το πεδίο. Εάν μπορείτε να το εισαγάγετε στο τη δική τους τιμή αυτές μπορεί να την εγγραφή με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο κάποιον να αναζητήσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο όρων που καθορίζει ποιες επιλογές μπορεί να επιλέξει ο χρήστης να συμπληρώσετε σε αυτές τις πληροφορίες.

Χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα σύνολο όρων για να δώσετε στους χρήστες ένα σύνολο επιλογών για τη συμπλήρωση μιας νέας ιδιότητας προφίλ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνολα όρων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Σημειώσεις: 

 • Αν το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου (DirSync) επιτρέπει την υπηρεσία καταλόγου Active Directory προφίλ χρήστη για να μετεγκαταστήσετε και να συγχρονιστεί με το SharePoint Online, υπηρεσία καταλόγου Active Directory πληροφορίες μεταφέρονται μόνο προς μία κατεύθυνση — από την ανάπτυξη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης σε SharePoint Online. Αυτό εξασφαλίζει ότι πληροφορίες χρήστη στο SharePoint Online απεικονίζει την πιο τρέχουσα και ακριβή κατάσταση των δεδομένων σας χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία καταλόγου του Office 365, διαβάστε Ρύθμιση του συγχρονισμού καταλόγου για το Office 365 και Ανάπτυξη του Office 365 συγχρονισμού καταλόγου (DirSync) στο Microsoft Azure.

 • Όταν τα προφίλ χρηστών συγχρονιστούν από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε ομάδες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Ο συγχρονισμός ομάδων δίνει στο SharePoint Online πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που είναι μέλη στις ομάδες.

 • Εάν ο διαχειριστής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχει δημιουργήσει προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, αυτές οι πληροφορίες δεν θα αντιστοιχίζονται στις προεπιλεγμένες ιδιότητες του Office 365 και δεν θα συγχρονιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση προφίλ χρηστών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση προφίλ χρηστών στο SharePoint Online.

Τα ακροατήρια του SharePoint σάς επιτρέπουν να Εμφάνιση περιεχομένου σε χρήστες με βάση την εργασία τους. Τα ακροατήρια μπορεί να οριστεί με μία ή ένας συνδυασμός των στοιχείων: συμμετοχή ως μέλος σε μια λίστα διανομής, ομάδα ασφαλείας των Windows, ομάδα του SharePoint; εταιρεία ρόλο. ή προφίλ δημόσιες ιδιότητες στο χρήστη να στόχευσης περιεχομένου σε ακροατήρια για συνδέσεις περιήγησης, στοιχεία λίστας, βιβλιοθήκης στοιχεία και τμήματα web.

Πριν από τη δημιουργία ακροατηρίων για τον προσδιορισμό περιεχομένου, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών και τους κατόχους τοποθεσιών για να προσδιορίσετε ποια στοιχεία τοποθεσίας θα χρησιμοποιηθούν στις τοποθεσίες τους. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με τις διάφορες τοποθεσίες και να καθορίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προσδιορισμό περιεχομένου.

Αφού οριστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακροατηρίων στόχευσης περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, για τα προγράμματα του Microsoft Office 2016, μπορείτε να ορίσετε τις συνδέσεις που εμφανίζονται στην περιοχή Αποθήκευση ως > SharePoint πρόσφατοι φάκελοι, και να ορίσετε τα ακροατήρια που μπορούν να προβάλουν κάθε σύνδεση. Προσωπικές τοποθεσίες (παλαιότερα γνωστό ως οι τοποθεσίες μου), μπορείτε να ορίσετε ακροατήρια για τις συνδέσεις περιήγησης τοποθεσίας που εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν ρυθμιστεί ακροατηρίων, οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιείτε τμήματα web για τη στόχευση περιεχομένου βάσει ακροατηρίου.

Κατά το σχεδιασμό ακροατηρίων, ο στόχος είναι να βρείτε το μικρότερο δυνατό σύνολο βασικών ακροατηρίων με βάση τις ανάγκες της εταιρείας σας.

τα ακροατήρια SharePoint Online διαφέρουν από τα δικαιώματα του SharePoint. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, βιβλιοθήκη εγγράφων ή έγγραφο, στη συνέχεια, μπορείτε να το κάνετε με τη ρύθμιση παραμέτρων δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό για αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός της στρατηγικής δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση ακροατηρίων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ακροατηρίων προφίλ χρήστη στο SharePoint Online.

Οι τοποθεσίες μου είναι προσωπικές τοποθεσίες που παρέχουν ένα σύνολο εμπλουτισμένες δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασία σε κάθε μέλος της εταιρείας σας. Επιπλέον, οι τοποθεσίες μου παρέχουν χρήστες του Office 365 μια κεντρική θέση όπου μπορούν να αποθηκεύουν, κοινή χρήση και παρακολούθηση των πληροφοριών που τους ενδιαφέρει. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση τις προσωπικές τους τοποθεσίες κάνοντας κλικ στην επιλογή τοποθεσίες στο επάνω μέρος της τοποθεσίας του SharePoint Online. Κάνοντας κλικ στην επιλογή τροφοδοσία ειδήσεων ή OneDrive θα χρειαστούν ένα χρήστη σε διαφορετικές θέσεις, η τοποθεσία μου μετά τη δημιουργία της συλλογής τοποθεσιών "η τοποθεσία μου". Επίσης, εάν κάνετε κλικ το όνομα χρήστη στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικές πληροφορίες, αυτό θα κατευθύνει στη σελίδα "η τοποθεσία μου" που περιγράφει τις δραστηριότητες των ο κάτοχος της τοποθεσίας μου.

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο της προσωπικής τοποθεσίας για κάθε χρήστη της εταιρείας και να ενεργοποιήσετε πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι προσωπικές τοποθεσίες, από προεπιλογή, έχουν τρία βασικά στοιχεία:

 • Η τροφοδοσία ειδήσεών μου είναι η προεπιλεγμένη σελίδα προορισμού. Αυτή η σελίδα εμφανίζει μια τροφοδοσία πρόσφατες δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καθορισμένο τους συναδέλφους και τα ενδιαφέροντά σας ενός χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τροφοδοσίες από τους παρακάτω συνεργάτες, καθορίζοντας ενδιαφέροντα, και τη ρύθμιση των παραμέτρων του είδους δραστηριότητες που θέλουν να παρακολουθήσετε.

 • Μου OneDrive για επιχειρήσεις περιεχόμενο είναι μια σελίδα Τμήματος Web που εμφανίζει περιεχόμενο έχει αποθηκεύσει ένας χρήστης στο η τοποθεσία μου.

 • Οι τοποθεσίες μου είναι η σελίδα των συνδέσεων με τοποθεσίες που οι χρήστες έχουν αποφασίσει να παρακολουθούν και συνδέσεων σε προτεινόμενες τοποθεσίες.

 • Προσωπικές εμφανίζει σελίδα προφίλ του χρήστη σε άλλα άτομα στην εταιρεία όπου οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις, εικόνες προφίλ και ούτω καθεξής. Παρόλο που η τροφοδοσία ειδήσεών μου και μου σελίδες περιεχομένου OneDrive για επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα μόνο για το χρήστη, η σελίδα το προφίλ μου είναι τι αυτόν το χρήστη και άλλα άτομα στην εταιρεία δείτε κατά την πρόσβαση στην τοποθεσία μου του χρήστη.

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό οι τοποθεσίες μου, ένας διαχειριστής SharePoint Online θα πρέπει να καθορίσετε τι απαιτείται ορίου οι τοποθεσίες μου. Επίσης, ο διαχειριστής SharePoint Online να καθορίσετε πληροφορίες σημαντικές ρύθμισης παραμέτρων, όπως θέσεων αξιόπιστων κεντρικών υπολογιστών, την προτιμώμενη Κέντρου αναζήτησης, τα λογαριασμών ή τις ομάδες θα έχουν δικαιώματα ανάγνωσης σε οι τοποθεσίες μου, και άλλα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις ρυθμίσεις ασφαλείας που μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint, στην περιοχή προφίλ χρηστών. Ο διαχειριστής SharePoint Online ελέγχει επίσης τις ιδιότητες προφίλ χρήστη που εμφανίζονται σε σελίδες προφίλ των χρηστών της τοποθεσίας μου.

Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών ή οι κάτοχοι τοποθεσιών μπορούν να καθορίζουν εάν η Τροφοδοσία τοποθεσίας δυνατότητα, διαθέσιμη σε τοποθεσίες ομάδας, θα ενεργοποιηθεί για μια τοποθεσία. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας θα δημιουργήσει μια αφορούν τροφοδοσίας ειδήσεων και Microfeed που μπορούν να διαβάσετε στην τοποθεσία, ή ακολουθούμενο από μια τοποθεσία μου.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα για κοινωνικές δυνατότητες:

Δικαίωμα

Οδηγίες

Δημιουργία προσωπικής τοποθεσίας

Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες με έλεγχο ταυτότητας μπορούν να δημιουργήσουν μια τοποθεσία Web "Η τοποθεσία μου". Βεβαιωθείτε ότι θέλετε να ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση της εταιρείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες ομάδες ασφαλείας, για να εκχωρήσετε το δικαίωμα "Δημιουργία προσωπικής τοποθεσίας" σε ένα υποσύνολο χρηστών μέσα στην εταιρεία.

Χρήση κοινωνικών δυνατοτήτων

Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες με έλεγχο ταυτότητας να προσθέσετε χαρακτηρισμούς και ετικετών κοινού σε έγγραφα σε άλλα στοιχεία του SharePoint Online και σε άλλα στοιχεία, όπως εξωτερικές ιστοσελίδες και καταχωρήσεων ιστολογίου. Οι χρήστες να αφήσετε επίσης προγραμματισμένης σημειώσεις σε σελίδες προφίλ της τοποθεσίας μου τοποθεσία Web ή οποιαδήποτε σελίδα SharePoint Online. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες ομάδες ασφαλείας για να εκχωρήσετε το δικαίωμα χρήση κοινωνικών δυνατοτήτων για ένα υποσύνολο των χρηστών σε μια εταιρεία.

Χρήση προσωπικών δυνατοτήτων

Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες με έλεγχο ταυτότητας μπορούν να επεξεργάζονται τα προφίλ τους, να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται συναδέλφους και ιδιότητες μέλους. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες ομάδες ασφαλείας, για να εκχωρήσετε το δικαίωμα "Χρήση προσωπικών δυνατοτήτων" σε ένα υποσύνολο χρηστών μέσα στην εταιρεία.

Ιδιαίτερη εξέταση

Οι δυνατότητες του στοιχείου "Η τοποθεσία μου" που απαιτούν ιδιαίτερη εξέταση είναι οι εξής:

 • Τροφοδοσία ειδήσεων    Από προεπιλογή, η δυνατότητα "τροφοδοσία ειδήσεων" είναι ενεργοποιημένη, επιτρέποντάς τους χρήστες της τοποθεσίας για να παρακολουθήσετε δραστηριότητες συνεργάτη στη σελίδα τροφοδοσίας ειδήσεων των τοποθεσιών μου τους. Οι χρήστες να προβάλετε μόνο δραστηριότητες στην τροφοδοσία ειδήσεων για την οποία έχουν δικαιώματα. Κατά το σχεδιασμό οι τοποθεσίες μου, πρέπει να λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις όταν αυτή η δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν λύσεις μετριασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

 • Το εργαλείο ετικετών και σημειώσεων    Το εργαλείο ετικετών και σημειώσεων μπορεί να είναι ενεργοποιημένο ή να απενεργοποιήσετε το κέντρο διαχείρισης SharePoint χρησιμοποιώντας, ορίζοντας το δικαίωμα χρήση ετικετών και σημειώσεων. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλους τους χρήστες που έχουν το δικαίωμα χρήση ετικετών και σημειώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση οι τοποθεσίες μου, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση η τοποθεσία μου ρυθμίσεις για το SharePoint Online.

Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες που μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους ή καθολικά διαχειριζόμενο από το Κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Για να σας βοηθήσει να πρόγραμμα χρόνο και πόρους, είναι χρήσιμο να αξιολογήσετε εάν η εταιρεία σας έχει μια επαγγελματική χρειάζεστε για συγκεκριμένες δυνατότητες.

Αυτό το βήμα, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε όπου ίσως χρειαστεί να συμμετάσχουν εξειδίκευση σε θέματα στην εταιρεία σας για να σας βοηθήσει συνεργάτη με προσωπικού διαχείρισης στο σχεδιασμό τη ρύθμιση παραμέτρων από αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, για να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητες, όπως το χώρο αποθήκευσης όρων ή δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών, όπως η οργάνωση περιεχομένου, ίσως χρειαστεί να συνεργάζονται με τα άτομα στην εταιρεία σας που είναι υπεύθυνος για εταιρικό σύστημα ταξινόμησης, Διαχείριση εγγραφών ή διαχείρισης περιεχομένου.

Χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε εδώ:

Οι σχεδιαστές τοποθεσιών θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να δημοσιεύουν φόρμες με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης τις οποίες οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να συμπληρώσουν.

Υπηρεσίες InfoPath Forms Services επιτρέπει φορμών για την απόδοση στο πρόγραμμα περιήγησης. Είναι διαθέσιμα για E3 και E4 Office 365 προγράμματος. InfoPath Forms Services υποστηρίζεται SharePoint Server 2016.

Πρέπει να εργαστείτε με εταιρικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικές εφαρμογές και θέλετε να μπορείτε να ενσωματώσετε αυτά τα δεδομένα σε τοποθεσίες του SharePoint Online.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων για να συνδεθείτε με προελεύσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων SQL Azure ή υπηρεσίες Web Windows Communication Foundation (γνωστό και ως WCF).

Θέλετε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε συστήματα ταξινόμησης για την ταξινόμηση και οργάνωση πληροφοριών σε τοποθεσίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων για τη δημιουργία, εισαγωγή και διαχείριση ιεραρχικών συλλογών κεντρικά διαχειριζόμενων όρων (που ονομάζονται σύνολα όρων).

Πρέπει να δρομολογήσετε αυτόματα περιεχόμενο σε καθορισμένες θέσεις με βάση κριτήρια διαχείρισης εγγραφών ή διαχείρισης εγγράφων.

Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης για το περιβάλλον SharePoint Online.

Θέλετε να παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν και να εγκαταστήσουν εσωτερικά αναπτυγμένες επιχειρηματικές εφαρμογές ή εφαρμογές άλλων κατασκευαστών για την προσαρμογή και την επέκταση τοποθεσιών.

Θέλετε να δημιουργήσετε ένα Κέντρο eDiscovery για τη διαχείριση περιεχομένου που μπορεί να είναι μέρος αιτήσεων eDiscovery σε έρευνες, ελέγχους ή νομικές υποθέσεις.

Το Κέντρο eDiscovery είναι μια συλλογή τοποθεσιών και πρέπει να δημιουργηθεί στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Το πρότυπο του Κέντρου eDiscovery βρίσκεται στην καρτέλα "Επιχείρηση" στο παράθυρο διαλόγου δημιουργίας συλλογής τοποθεσιών. Κάθε νέα υπόθεση γίνεται τοποθεσία στη συλλογή τοποθεσιών Κέντρου eDiscovery.

Ως μέρος του προγραμματισμού σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε εάν ο οργανισμός σας διαθέτει συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες που μπορεί να απαιτούν τη χρήση υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών ή εφαρμογών για την προσαρμογή SharePoint Online. Για παράδειγμα, την εταιρεία σας, ίσως χρειαστεί να μετεγκαταστήσετε μεγάλο όγκο περιεχομένου ή ενός μεγάλου αριθμού χρηστών στην τοποθεσία σας SharePoint Online. Ή μπορεί να έχετε επιχειρηματικών διαδικασιών που απαιτούν υποστήριξη για τις λίστες με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν πιστεύετε ότι την εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθούν από τρίτους υπηρεσιών ή εφαρμογών, ανατρέξτε Εξερευνήστε τις επαγγελματικές υπηρεσίες και εφαρμογές που είναι διαθέσιμες από συνεργάτες στο το Κέντρο συνεργάτη της Microsoft. Μπορείτε να βρείτε ειδικούς θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε το στο cloud ή προσαρμόστε Microsoft Office 365 για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Είναι καλή ιδέα να εξερευνήσετε και να έρευνα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών και λύσεις στην αρχή της διεργασίας σχεδιασμού.

Επιστροφή στο Online Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint για το Office 365 για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×