Διαχείριση ρυθμίσεων της τοποθεσίας ομάδας σας του SharePoint

Διαχείριση ρυθμίσεων της τοποθεσίας ομάδας σας του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν έχετε μια τοποθεσία ομάδας με σύνδεση ομάδας στο SharePoint Online ή σε μια τοποθεσία διακομιστή SharePoint, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, πληροφορίες και δικαιώματα για την τοποθεσία.

Σημειώσεις: 

Αλλαγή του λογοτύπου για την τοποθεσία σας

Τοποθεσίες ομάδας Χρησιμοποιήστε το ίδιο λογότυπο ως ομάδα Office 365 στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. Όταν αλλάζετε το λογότυπο της τοποθεσίας ομάδας με σύνδεση ομάδας σας SharePoint, το λογότυπο της αντίστοιχης ομάδα Office 365 θα αλλάξει επίσης.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες για την τοποθεσία.

  Πληροφορίες τοποθεσίας

 4. Στην περιοχή το λογότυπο της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Αλλαγή του λογοτύπου για την τοποθεσία σας του SharePoint

 5. Επιλέξτε το νέο λογότυπο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αλλάξτε το όνομα, περιγραφή, επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων και ταξινόμηση τοποθεσίας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες για την τοποθεσία.

  Πληροφορίες τοποθεσίας

 4. Αλλάξτε τα πεδία που θέλετε:

  • Όνομα της τοποθεσίας ομάδας (απαιτείται)

  • Περιγραφή (προαιρετικά)

  • Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων (προαιρετικό): δημόσια σημαίνει ότι όλα τα άτομα στην εταιρεία σας να βλέπουν το περιεχόμενο και να γίνετε μέλος. Ιδιωτική σημαίνει ότι συμμετοχή σε αυτήν απαιτεί έγκριση από έναν κάτοχο της τοποθεσίας και μόνο τα μέλη μπορούν να προβάλουν το περιεχόμενο.

  • Ομάδας τοποθεσίας ταξινόμηση (προαιρετικό): χρησιμοποιείται για την κατάταξη μιας τοποθεσίας με τιμές όπως επίδραση επιχειρήσεις εσωτερικό, εμπιστευτικές, υψηλή, χαμηλή επιχειρήσεις επίδραση, κ.λπ. Αυτές οι τιμές να αφορούν ευαισθησίας των πληροφοριών ή τον κύκλο ζωής των πληροφοριών. Είναι προσδιορίζεται και δημιουργήθηκε από το διαχειριστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δημιουργίας τοποθεσίας του SharePoint Online.

  Παράθυρο πληροφοριών τοποθεσίας του SharePoint

Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις για τις τοποθεσίες. Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις και επιλογές για την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

Διαχείριση δικαιωμάτων τοποθεσίας

Επίπεδα δικαιωμάτων τοποθεσίας βασίζονται στις ομάδες δικαιωμάτων SharePoint. Μέλη μιας ομάδας δικαιωμάτων SharePoint να είτε, επισκεφθείτε την τοποθεσία χωρίς επεξεργασία (οι επισκέπτες της τοποθεσίας), επεξεργαστείτε την τοποθεσία (μέλη της τοποθεσίας) ή έχουν πλήρη έλεγχο της τοποθεσίας (οι κάτοχοι τοποθεσιών).

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματα τοποθεσίας.

  Πλαίσιο δικαιώματα τοποθεσίας

Πρόσκληση ατόμων στην τοποθεσία σας

Για να δώσετε πρόσβαση ατόμων στην τοποθεσία σας, μπορείτε είτε να προσθέσετε μέλη στην ομάδα Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία (προτιμώμενη μέθοδος) ή μπορείτε να το μοιραστείτε στην τοποθεσία με άλλα άτομα χωρίς να τα προσθέσετε στην ομάδα Office 365. Για να επιτρέπουν στους χρήστες πρόσβαση στην τοποθεσία σας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση ατόμων και επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Προσθήκη μελών σε ομάδα σας για να προσθέσετε μέλη στην ομάδα Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία σας. Αυτή είναι η προτιμώμενη μέθοδος. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών, πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Τα μέλη προσθέσει στην ομάδα Office 365 προστίθενται στην ομάδα δικαιωμάτων τα μέλη της τοποθεσίας SharePoint από προεπιλογή και να επεξεργαστείτε την τοποθεσία. Έχουν πλήρη πρόσβαση στους πόρους ομάδα Office 365 όπως ομαδικές συνομιλίες, ημερολόγιο, κ.λπ.

 • Κοινή χρήση μόνο η τοποθεσία για να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας με άλλους χωρίς να τα προσθέσετε στην ομάδα Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να επιλέξετε το επίπεδο δικαιωμάτων SharePoint, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Κοινή χρήση της τοποθεσίας παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην τοποθεσία, αλλά δεν θα έχουν πρόσβαση στους πόρους ομάδα Office 365 όπως ομαδικές συνομιλίες, ημερολόγιο, κ.λπ.

  Πρόσκληση ατόμων στην τοποθεσία του SharePoint

Αλλάξτε τα δικαιώματα τοποθεσίας

Για να αλλάξετε το επίπεδο δικαιωμάτων για ένα άτομο ή ομάδα, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων SharePoint για το συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα και επιλέξτε Πλήρους ελέγχου για να τα προσθέσετε στην ομάδα οι κάτοχοι τοποθεσιών ή ανάγνωσης για να τα προσθέσετε ομάδας επισκέπτες της τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε όλα τα μέλη της ομάδας Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία σας και τα επίπεδα δικαιωμάτων τους SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή μέλη στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας σας.

Κατάργηση δικαιωμάτων τοποθεσίας

Για να καταργήσετε κάποιον που δεν είναι μέλος της ομάδας Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία σας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων SharePoint για αυτήν την ομάδα και επιλέξτε Κατάργηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιλογή " Κατάργηση " είναι διαθέσιμη για τους χρήστες ή τις ομάδες που δεν αποτελούν μέρος της ομάδας Office 365 μόνο.

Για να καταργήσετε κάποιον χρήστη από την ομάδα Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία σας, κάντε κλικ στην επιλογή μέλη στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο μέλος, και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από ομάδα.

Κατάργηση δικαιωμάτων τοποθεσίας

Ρυθμίσεις για προχωρημένους δικαιωμάτων

Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, θα δείτε μια σύνδεση για τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για προχωρημένους, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον SharePoint ρυθμίσεις δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint.

Χρήση του Windows PowerShell για να ορίσετε όριο χώρου αποθήκευσης και εξωτερικής κοινής χρήσης

Όριο χώρου αποθήκευσης και εξωτερικής κοινής χρήσης μπορούν να ρυθμιστούν μόνο χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell. Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να το κάνετε αυτό με χρήση του Συνόλου SPOSite. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ομάδων με το PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα χρήση του PowerShell για να διαχειριστείτε ομάδες του Office 365.

Αλλαγή του τίτλου, περιγραφή και λογότυπο για την τοποθεσία του SharePoint Server

Ως κάτοχος ή χρήστη με δικαιώματα πλήρους ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε τίτλος, περιγραφή και λογότυπο για την τοποθεσία του διακομιστή SharePoint...

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις ή στο επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή "Ρυθμίσεις"
 4. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος, περιγραφή και λογότυπο.

 5. Ενημερώστε το πεδίο " Τίτλος ". Προσθέστε ή επεξεργαστείτε την προαιρετική Περιγραφή για την τοποθεσία.

  Σελίδα ρυθμίσεων τίτλο, περιγραφή και λογότυπο
  SharePoint 2016
 6. Για το SharePoint 2016 ή 2013, στην περιοχή λογότυπο και μια περιγραφή, κάντε ένα από τα εξής:

  Κάντε κλικ στην επιλογή Από τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ, αναζητήστε μια εικόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Από το SHAREPOINT, αναζητήστε μια εικόνα στην τοποθεσία SharePoint και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Για το SharePoint 2010, στην περιοχή λογότυπο και μια περιγραφή, εισαγάγετε μια διεύθυνση URL σε μια εικόνα για να χρησιμοποιήσετε ως λογότυπο.

  Σελίδα ρυθμίσεων τίτλου, λογοτύπου και περιγραφής
  SharePoint 2010
 7. Συμπληρώστε μια προαιρετική περιγραφή ή εναλλακτικό κείμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε

Διαχείριση δικαιωμάτων τοποθεσίας

Επίπεδα δικαιωμάτων τοποθεσίας βασίζονται στις ομάδες δικαιωμάτων του SharePoint. Μέλη από μια ομάδα δικαιωμάτων μπορεί να είτε, επισκεφθείτε την τοποθεσία χωρίς επεξεργασία (οι επισκέπτες της τοποθεσίας), επεξεργαστείτε την τοποθεσία (μέλη της τοποθεσίας) ή έχουν πλήρη έλεγχο της τοποθεσίας (οι κάτοχοι τοποθεσιών).

Για να επιτρέπουν στους χρήστες πρόσβαση στην τοποθεσία σας, μπορείτε είτε να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα που σχετίζεται με την τοποθεσία (προτιμώμενη μέθοδος) ή μπορείτε να το μοιραστείτε στην τοποθεσία με άλλα άτομα χωρίς να τα προσθέσετε σε μια ομάδα.

Για να προσκαλέσετε άτομα στην τοποθεσία σας, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα που χρησιμοποιούν το κουμπί κοινή χρήση τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση μιας τοποθεσίας.

Για να προσθέσετε άτομα με μια ομάδα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα, ή να χρησιμοποιήσετε μια ήδη προ- υπάρχουσα και να προσθέσετε μέλη σε αυτήν την ομάδα. Οι ομάδες παρέχουν διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες στην ομάδα, ώστε να είναι πιο εύκολο να διαχειριστείτε έναν αριθμό των χρηστών και τι πρόσβασης που έχουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαχείριση ομάδων του SharePoint.

Αλλάξτε τα δικαιώματα τοποθεσίας

Για να αλλάξετε το επίπεδο δικαιωμάτων για ένα άτομο ή ομάδα, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα και επιλέξτε Πλήρους ελέγχου για να τα προσθέσετε στην ομάδα οι κάτοχοι τοποθεσιών ή να διαβάσετε για να τα προσθέσετε ομάδας επισκέπτες της τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε όλα τα μέλη της ομάδας Office 365 που σχετίζεται με την τοποθεσία σας και τα επίπεδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή μέλη στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας σας.

Κατάργηση δικαιωμάτων τοποθεσίας

Για να καταργήσετε κάποιον από μια ομάδα που σχετίζεται με την τοποθεσία σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις ή στο επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή "Ρυθμίσεις"
 4. Στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα τοποθεσίας.

  Στοιχείο μενού χρήστες και δικαιώματα
 5. Στην περιοχή δικαιώματα τοποθεσίας, κάντε κλικ στην ομάδα που θέλετε να καταργήσετε ένα μέλος από.

 6. Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να καταργήσετε.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση χρηστών από την ομάδα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους δικαιωμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πώς λειτουργούν τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×