Διαχείριση προφίλ χρηστών του SharePoint Online από το κέντρο διαχείρισης του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα προφίλ χρήστη είναι η συλλογή ιδιοτήτων χρήστη που περιγράφουν ένα μεμονωμένο χρήστη. Κάθε ιδιότητα περιλαμβάνει πολιτικές και ρυθμίσεις που σχετίζεται με το χρήστη. Τα προφίλ χρηστών είναι σημαντική, επειδή βοηθούν τα άτομα Εύρεση περιεχομένου που συνδέει τους με άλλα άτομα, μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεταξύ τους και να συνεργαστείτε με χρήση κοινωνικών δυνατοτήτων.

Προεπιλεγμένες ιδιότητες είναι τροφοδοτεί του SharePoint Online από την υπηρεσία καταλόγου του Office 365 προφίλ χρήστη. Αλλά ένας διαχειριστής του SharePoint Online μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες του SharePoint προσθέτοντας ιδιότητες προφίλ χρήστη, ορισμός πολιτικών χρήστη και τη δημιουργία ακροατηρίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν συγχρονίζετε αυτόματα τα προφίλ χρηστών με το SharePoint Online. Για να δείτε και να επεξεργαστείτε ένα προφίλ χρήστη στο SharePoint Online, ο χρήστης πρέπει να επισκεφθείτε για πρώτη φορά μια τοποθεσία του SharePoint. Αφού ένας χρήστης επισκεφθεί μια τοποθεσία, στο προφίλ που θα συγχρονίζονται με το SharePoint Online κατά την επόμενη προγραμματισμένη συγχρονισμού υπηρεσίας στην καταλόγου Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ και τους ρόλους διαχειριστή του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα:

Δυνατότητες όπως η τροφοδοσία ειδήσεων, τοποθεσίες και αναζήτηση ατόμων που βασίζονται στο προφίλ χρήστη για την παροχή μια εμπλουτισμένη, εξατομικευμένη εμπειρία για τα άτομα στην εταιρεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία μου και αναζήτησης, ανατρέξτε στο θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιείτε στα προφίλ χρηστών του SharePoint Online θα ισχύουν μόνο στο περιβάλλον του SharePoint και δεν θα συγχρονιστούν με άλλες υπηρεσίες του Office 365.

Η καλή διαχείριση των προφίλ χρηστών μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και τη ροή εργασίας σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Παρομοίως, η χρήση προσεκτικά σχεδιασμένων πολιτικών που διέπουν αυτά τα προφίλ θα εξασφαλίσει ότι οι κατάλληλες πληροφορίες είναι ορατές στα κατάλληλα μέλη της εταιρείας.

Το SharePoint Online λαμβάνει πληροφορίες προφίλ από την υπηρεσία καταλόγου του Office 365 στη διάρκεια του τακτικού προγραμματισμένου μονόδρομου συγχρονισμού, που πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες.

Κατά την εγγραφή και την ανάπτυξη της εταιρείας σας στο Office 365, οι λογαριασμοί χρηστών:

 • Δημιουργούνται και προστίθενται με μη αυτόματο τρόπο στην υπηρεσία καταλόγου του Office 365 ή

 • Συγχρονίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης.

Εάν ο οργανισμός σας δημιούργησε με μη αυτόματο τρόπο τους λογαριασμούς χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου του Office 365, τότε οι χρήστες θα λάβουν διαπιστευτήρια της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του Microsoft Azure για τη σύνδεση στο Office 365. Αυτά τα διαπιστευτήρια είναι ξεχωριστά από αυτά που απαιτούνται για πρόσβαση στον υπολογιστή ή τα εταιρικά διαπιστευτήρια. Για να κάνετε αλλαγές σε αυτούς τους λογαριασμούς χρηστών θα χρησιμοποιήσετε το κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Την εταιρεία σας να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου του Office 365 (DirSync) τη συμπλήρωση πληροφορίες χρήστη από ένα καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης. DirSync υποστηρίζει ομόσπονδες καθολικής σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία καταλόγου του Office 365, διαβάστε Περιεχομένου χάρτη του Office 365 DirSync.

Διάγραμμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης χρησιμοποιεί το εργαλείο DirSync για την τροφοδοσία πληροφοριών προφίλ στην υπηρεσία καταλόγου του Office 365, το οποίο, με τη σειρά του, τροφοδοτεί το προφίλ του SharePoint Online

Το Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου (DirSync) επιτρέπει στα προφίλ χρηστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης να συγχρονίζονται με την υπηρεσία καταλόγου του Office 365, το οποίο, στη συνέχεια, συγχρονίζεται με τα προφίλ χρηστών του SharePoint Online. Οι πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory αποστέλλονται μόνο προς μία κατεύθυνση - από το διακομιστή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης προς το SharePoint Online. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες χρήστη στο SharePoint Online αντανακλούν την πιο πρόσφατη και ακριβή κατάσταση των δεδομένων χρήστη σας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτόματη προφίλ συγχρονισμού με την υπηρεσία καταλόγου του Office 365 πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκαθορισμένο. Αλλαγές ενδέχεται να χρειαστούν έως 24 ώρες προκειμένου να εμφανίζονται στο προφίλ χρήστη. Σημειώστε ότι με το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα προφίλ χρηστών δεν δημιουργούνται ή συγχρονίσει έως ότου ένας χρήστης επισκεφθεί μια τοποθεσία του SharePoint.

Πληροφορίες για τις ιδιότητες και τις πολιτικές προφίλ του SharePoint

Από προεπιλογή, τα προφίλ χρηστών του SharePoint Online συμπληρώνονται από την υπηρεσία καταλόγου του Office 365. Ιδιότητες προφίλ βασικό, όπως όνομα και επώνυμο ενός χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου και τίτλο εργασίας, είναι επίσης συγχρονισμένα. Εάν υπάρχουν πρόσθετες ιδιότητες που θέλετε να προσθέσετε στα προφίλ χρηστών για τη βελτίωση δυνατότητες αναζήτησης και συνεργασίας μέσα από το SharePoint, στη συνέχεια, ο διαχειριστής του SharePoint Online να δημιουργήσετε αυτές τις ιδιότητες προφίλ χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη και επεξεργασία ιδιοτήτων προφίλ χρήστη .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δημιουργία μιας νέας ιδιότητας προφίλ χρήστη, χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης του SharePoint Online, δεν θα δημιουργήσει αυτήν την ιδιότητα στον κατάλογο του Office 365 — αυτά τα δεδομένα προφίλ χρηστών θα είναι αποκλειστικά για το SharePoint Online.

Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, η σελίδα "Προσωπικές πληροφορίες" ενός χρήστη μπορεί να αποτελείται από ιδιότητες που εισάγονται από την υπηρεσία καταλόγου του Office 365 και από τις προσαρμοσμένες ιδιότητες προφίλ του SharePoint Online. Για παράδειγμα, η υπηρεσία καταλόγου θα διαθέτει προεπιλεγμένες πληροφορίες προφίλ χρηστών, όπως ονόματα λογαριασμών χρηστών, αριθμούς τηλεφώνου εργασίας, θέσεις στην εταιρεία και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας. Οι χρήστες δεν θα μπορούν να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Διάγραμμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες προφίλ της υπηρεσίας καταλόγου του Office 365 και οι πληροφορίες προφίλ του SharePoint Online συμπληρώνονται στη σελίδα "Προσωπικές πληροφορίες" ενός χρήστη

Τα ακροατήρια αποτελούν τμήμα του προφίλ ενός χρήστη και επιτρέπουν στους οργανισμούς τη στόχευση περιεχομένου σε χρήστες, με βάση την εργασία τους. Τα ακροατήρια μπορούν να καθοριστούν από ένα από τα παρακάτω στοιχεία ή από ένα συνδυασμό αυτών:

 • Ιδιότητα μέλους σε μια λίστα διανομής

 • Ιδιότητα μέλους σε μια ομάδα ασφαλείας των Windows

 • Θέση στη δομή αναφοράς της εταιρείας

 • Δημόσιες ιδιότητες προφίλ χρήστη

Η στόχευση περιεχομένου μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις ομάδες του SharePoint. Θα πρέπει να αποφασίσετε ποια επιλογή είναι η καλύτερη για τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Αφού οριστούν, τα ακροατήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσδιορισμό περιεχομένου με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τις προτεινόμενες τοποθεσίες του SharePoint που εμφανίζονται για τους χρήστες κατά την αποθήκευση ενός αρχείου μέσα από τις εφαρμογές υπολογιστή του Microsoft Office 2013 και να ορίσετε τα ακροατήρια στα οποία είναι ορατή κάθε σύνδεση. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε τα ακροατήρια για τις συνδέσεις περιήγησης στο στοιχείο "Η τοποθεσία μου" που εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Ή, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι των ακροατηρίων, οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιούν Τμήματα Web για τη στόχευση περιεχομένου κατά ακροατήριο.

Μπορείτε, επίσης, να στοχεύετε σε συνδέσεις εφαρμογών υπολογιστή του Office, συνδέσεις τοποθεσίας προσαρμογής (συνδέσεις περιήγησης στο στοιχείο "Η τοποθεσία μου"), θέσεις αξιόπιστου κεντρικού υπολογιστή για το στοιχείο "Η τοποθεσία μου" και Τμήματα Web.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση του SharePoint Online ακροατηρίων.

Οι ρυθμίσεις του στοιχείου "Η τοποθεσία μου" είναι επίσης προσβάσιμες από τη σελίδα "Προφίλ χρήστη" στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Οι τοποθεσίες Web "Η τοποθεσία μου" είναι προσωπικές τοποθεσίες που παρέχουν στους χρήστες του οργανισμού ένα πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης και διαχείρισης εγγράφων. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν μια τοποθεσία τροφοδοσίας ειδήσεων όπου οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να αλληλεπιδράσουν, μια τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις για την αποθήκευση και κοινή χρήση επαγγελματικών εγγράφων, φωτογραφιών και άλλων αρχείων πολυμέσων, μια σελίδα "Τοποθεσίες" για την αποθήκευση χρήσιμων τοποθεσιών Web, καθώς και μια σελίδα προφίλ όπου οι χρήστες μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε άλλους χρήστες στον οργανισμό εταιρεία και να αναζητήσουν κοινόχρηστα έγγραφα που τους συνδέουν με άλλους.

Αφού ρυθμίσετε ιδιότητες προφίλ χρήστη και πολιτικές για την υποστήριξη κοινωνικών δυνατοτήτων του SharePoint, μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το δικό τους στοιχείο "Η τοποθεσία μου". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων, διαβάστε το θέμα Διαχείριση ρυθμίσεων του στοιχείου "Η τοποθεσία μου" για το SharePoint Online.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με το λογαριασμό διαχειριστή SharePoint Online.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε Προφίλ χρηστών.

 4. Στην περιοχή άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προφίλ χρηστών.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη στο πλαίσιο Εύρεση προφίλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 6. Εμφανίζονται τα προφίλ που ταιριάζουν με αυτό το όνομα.

Προειδοποίηση: Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το DirSync για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς χρηστών με μια εσωτερική υπηρεσία καταλόγου Active Directory, στη συνέχεια, θα πρέπει να επεξεργαστείτε πάντα λογαριασμούς χρηστών από μέσα σε Active Directory εάν την εταιρεία σας με μη αυτόματο τρόπο Διαχείριση λογαριασμών χρήστη, πάντα Χρησιμοποιήστε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365 για να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τους λογαριασμούς χρηστών.

Οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με το SharePoint Online κατά τη διάρκεια του επόμενου αυτόματου συγχρονισμού, ο οποίος πραγματοποιείται σε τακτά, προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ίσως να χρειαστούν έως και 24 ώρες πριν δείτε τις αλλαγές προφίλ στην υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ή τη διαγραφή προφίλ χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη και επεξεργασία ιδιοτήτων προφίλ χρήστη.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×