Διαχείριση προτεραιότητας κανόνα για μορφοποίηση υπό όρους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργήσετε περισσότερους από έναν κανόνα μορφοποίησης υπό όρους για μια περιοχή κελιών, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε με ποια σειρά αξιολογούνται αυτούς τους κανόνες, τι συμβαίνει όταν δύο ή περισσότεροι κανόνες έρχονται σε διένεξη, πώς αξιολόγηση κανόνων, μπορεί να επηρεάσει αντιγραφή και επικόλληση πώς μπορείτε να αλλάξετε το σειρά σε ποια κανόνες αξιολογούνται και πότε πρέπει να διακόψετε την αξιολόγηση κανόνων.

Μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να διαγράφετε και να προβάλλετε όλους τους κανόνες μορφοποίησης υπό όρους στο βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους. (Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Διαχείριση κανόνων).

Μενού "Μορφοποίηση υπό όρους" με τονισμένη τη "Διαχείριση κανόνων"

Όταν εφαρμόζονται δύο ή περισσότεροι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή κελιών, οι κανόνες αυτοί αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας (από πάνω προς τα κάτω), ανάλογα με τον τρόπο που παρατίθενται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που έχει ημερομηνίες λήξης για κάρτες ταυτότητας. Θέλουμε να επισημάνουμε τις κάρτες που λήγουν εντός 60 ημερών αλλά δεν έχουν λήξει ακόμα με κίτρινο χρώμα φόντου και τις κάρτες που έχουν λήξει με κόκκινο χρώμα φόντου.

Δεδομένα μορφοποιημένα υπό όρους

Στο παράδειγμα αυτό, τα κελιά με αριθμούς κωδικών των υπαλλήλων των οποίων οι ημερομηνίες πιστοποίησης πρόκειται να λήξουν εντός 60 ημερών, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα, ενώ οι αριθμοί κωδικών των υπαλλήλων, των οποίων οι ημερομηνίες πιστοποίησης έχουν λήξει, επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Οι κανόνες φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.

Κανόνες μορφοποίησης υπό όρους

Ο πρώτος κανόνας (το οποίο, εάν είναι αληθές, ορίζει το χρώμα φόντου κελιών σε κόκκινο) ελέγχει μια τιμή ημερομηνίας στη στήλη B σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία (που λαμβάνονται με χρήση της συνάρτησης ΣΉΜΕΡΑ σε έναν τύπο). Αντιστοιχίστε τον τύπο στην πρώτη τιμή δεδομένων στη στήλη B, που είναι B2. Ο τύπος αυτός ο κανόνας είναι = B2 < ΣΉΜΕΡΑ(). Αυτός ο τύπος ελέγχει τα κελιά στη στήλη B (B2:B15 κελιά). Εάν ο τύπος για οποιοδήποτε κελί στη στήλη B είναι True, το αντίστοιχο κελί στη στήλη A (για παράδειγμα, A5 αντιστοιχεί B5, A11 αντιστοιχεί B11), στη συνέχεια, είναι μορφοποιημένο με χρώμα κόκκινο φόντο. Αφού όλα τα κελιά που καθορίζονται στην περιοχή ισχύει για αξιολογούνται με αυτόν τον πρώτο κανόνα, ελέγχεται τον δεύτερο κανόνα. Αυτός ο τύπος ελέγχει αν τιμές στη στήλη B είναι μικρότερη από 60 ημερών από την τρέχουσα ημερομηνία (για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι σημερινή ημερομηνία 8/11/2010). Στο κελί B4, 4/10/2010, είναι μικρότερη από 60 ημέρες από σήμερα, ώστε να αξιολογεί ως True, και είναι μορφοποιημένο με χρώμα κίτρινο φόντο. Ο τύπος αυτός ο κανόνας είναι = B2 < TODAY () + 60. Οποιοδήποτε κελί που ήταν πρώτη μορφοποιημένο κόκκινο από τον μεγαλύτερο κανόνα στη λίστα είναι προς τα αριστερά από μόνο του.

Ένας κανόνας που βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από έναν κανόνα που βρίσκεται χαμηλότερα στη λίστα. Από προεπιλογή, οι νέοι κανόνες προστίθενται στην κορυφή της λίστας και, επομένως, έχουν υψηλότερη προτεραιότητα, οπότε θα πρέπει να προσέχετε τη σειρά τους. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας τα βέλη Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω του παραθύρου διαλόγου.

Βέλη "Μετακίνηση επάνω" και "Μετακίνηση κάτω"

Για μια περιοχή κελιών, μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν κανόνες μορφοποίησης υπό όρους, οι οποίοι αξιολογούνται ως αληθείς. Δείτε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες: πρώτα όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων και, στη συνέχεια, όταν υπάρχει διένεξη:

Όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων     Για παράδειγμα, εάν ένας κανόνας μορφοποιεί ένα κελί με έντονη γραμματοσειρά και ένας άλλος κανόνας μορφοποιεί το ίδιο κελί με κόκκινο χρώμα, το κελί μορφοποιείται με έντονη γραμματοσειρά και κόκκινο χρώμα. Επειδή δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των δύο μορφών, εφαρμόζονται και οι δύο κανόνες.

Όταν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων     Για παράδειγμα, ένας κανόνας ορίζει το χρώμα γραμματοσειράς ενός κελιού σε κόκκινο και ένας άλλος κανόνας ορίζει το χρώμα γραμματοσειράς του κελιού σε πράσινο. Επειδή υπάρχει διένεξη μεταξύ των δύο κανόνων, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ένας μόνο. Ο κανόνας που εφαρμόζεται είναι αυτός με την υψηλότερη προτεραιότητα (υψηλότερη θέση στο παράθυρο διαλόγου).

Κατά την επεξεργασία του φύλλου εργασίας σας, μπορεί να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τιμές κελιών που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους, να συμπληρώσετε μια περιοχή κελιών με μορφοποιήσεις υπό όρους ή να χρησιμοποιήσετε το "Πινέλο μορφοποίησης". Αυτές οι ενέργειες είναι δυνατό να επηρεάσουν την προτεραιότητα των κανόνων μορφοποίησης υπό όρους με τον ακόλουθο τρόπο: δημιουργείται ένας νέος κανόνας μορφοποίησης υπό όρους με βάση τα κελιά προέλευσης για τα κελιά προορισμού.

Εάν αντιγράφετε και επικολλάτε τιμές κελιών που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους σε ένα φύλλο εργασίας που είναι ανοιχτό σε μια άλλη παρουσία του Excel (άλλη παράλληλα εκτελούμενη διεργασία Excel.exe στον ίδιο υπολογιστή), δεν δημιουργείται νέος κανόνας μορφοποίησης υπό όρους και η μορφοποίηση δεν αντιγράφεται σε εκείνη την παρουσία.

Για μια περιοχή κελιών, εάν ένας κανόνας μορφοποίησης αξιολογείται ως True, αυτό θα υπερισχύει μια υπάρχουσα μη αυτόματη μορφοποίηση. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια μη αυτόματη μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στην ομάδα γραμματοσειρά στην κεντρική καρτέλα (Excel 2016/2013) ή στην ομάδα " κελιά " στην καρτέλα αρχική (Excel 2010/2007). Εάν διαγράψετε τον κανόνα μορφοποίησης υπό όρους, παραμένει η μη αυτόματη μορφοποίηση για την περιοχή των κελιών.

Η μη αυτόματη μορφοποίηση δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους ούτε χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προτεραιότητας.

Για συμβατότητα με εκδόσεις του Excel που είναι παλαιότερες από την έκδοση Excel 2007, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή αν είναι αληθές στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων για να πραγματοποιήσετε προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εμφανιστεί η μορφοποίηση υπό όρους σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel που δεν υποστηρίζουν περισσότερους από τρεις κανόνες μορφοποίησης υπό όρους ή πολλαπλούς κανόνες που εφαρμόζονται στην ίδια περιοχή.

Για παράδειγμα, εάν έχετε περισσότερους από τρεις κανόνες μορφοποίησης υπό όρους για μια περιοχή κελιών και δουλεύετε με έκδοση του Excel παλαιότερη από το Excel 2007, αυτή η έκδοση του Excel:

 • Ελέγχει μόνο τους πρώτους τρεις κανόνες.

 • Εφαρμόζει τον πρώτο κανόνα με προτεραιότητα που είναι αληθής.

 • Αγνοεί τους κανόνες με χαμηλότερη προτεραιότητα εάν είναι αληθείς.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει κάθε δυνατή συνθήκη για τους πρώτους τρεις κανόνες:

Εάν ο κανόνας

Είναι

Και εάν ο κανόνας

Είναι

Και εάν ο κανόνας

Είναι

Τότε

Ένα

Αληθής

Δύο

Αληθής ή Ψευδής

Τρία

Αληθής ή Ψευδής

Ο κανόνας ένα εφαρμόζεται ενώ οι κανόνες δύο και τρία παραβλέπονται.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Αληθής

Τρία

Αληθής ή Ψευδής

Ο κανόνας δύο εφαρμόζεται και ο κανόνας τρία παραβλέπεται.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Ψευδής

Τρία

Αληθής

Εφαρμόζεται ο κανόνας τρία.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Ψευδής

Τρία

Ψευδής

Δεν εφαρμόζεται κανένας κανόνας.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για να αλλάξει η προεπιλεγμένη συμπεριφορά:

 • Για να υπολογιστεί μόνο ο πρώτος κανόνας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για τον πρώτο κανόνα.

 • Για να υπολογιστεί μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κανόνας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για τον δεύτερο κανόνα.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές, εάν ο κανόνας μορφοποιεί χρησιμοποιώντας μια γραμμή δεδομένων, κλίμακα χρωμάτων ή σύνολο εικονιδίων.

Επεξεργασία προτεραιότητας κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Μενού "Μορφοποίηση υπό όρους" με τονισμένη τη "Διαχείριση κανόνων"

  Εμφανίζονται τα κανόνες μορφοποίησης υπό όρους για την τρέχουσα επιλογή, όπως τον τύπο κανόνα, τη μορφή, την περιοχή των κελιών, ο κανόνας εφαρμόζεται σε και η ρύθμιση Διακοπή εάν είναι αληθές.

  Στην περίπτωση που δεν βλέπετε τον κανόνα που θέλετε, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η περιοχή κελιών, το φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε έναν κανόνα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν κανόνα τη φορά.

 3. Για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα προς τα επάνω στο προτεραιότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα επάνω. Για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα προς τα κάτω με προτεραιότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω.

  Βέλη "Μετακίνηση επάνω" και "Μετακίνηση κάτω"

 4. Προαιρετικά, για να διακόψετε την αξιολόγηση κανόνων σε έναν συγκεκριμένο κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

Αντιγραφή μορφοποίησης υπό όρους

Κατάργηση μορφοποίησης υπό όρους

Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×