Διαχείριση μελών σε ομάδες του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν είστε διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών ή κάτοχος τοποθεσίας, δημιουργία ή διαγραφή ομάδων του SharePoint ή αλλάξτε την ιδιότητα μέλους από ομάδες για να ελέγξετε ποιος έχει πρόσβαση σε τοποθεσίες και περιεχόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα άτομα που έχουν εκχωρηθεί δικαίωμα επίπεδο που περιλαμβάνει το δικαίωμα Δημιουργίας ομάδων να δημιουργήσετε νέες ομάδες.

Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τις ομάδες ασφαλείας και διανομής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες τομέα Active Directory, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή ομάδων ασφαλείας (TechNet).

Θέλω να κάνω τα εξής

Προσθήκη χρηστών σε ομάδα

Κατάργηση χρηστών από ομάδα

Εκχώρηση μια ομάδα πρόσβασης σε μια τοποθεσία

Δημιουργία νέας ομάδας

Διαγραφή ομάδας

Εκχώρηση νέου επιπέδου δικαιωμάτων σε ομάδα

Προσθήκη ή αλλαγή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών

Για να ακολουθήσετε τις διαδικασίες σε αυτό το θέμα, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Διαχείριση δικαιωμάτων για την τοποθεσία ή εργάζεστε με περιεχόμενο.

Για να διαπιστώσετε ένα διαθέτετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Διαχείριση δικαιωμάτων", κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και αναζητήστε την επιλογή Δικαιώματα τοποθεσίας. Εάν η επιλογή δεν εμφανίζεται, δεν έχετε το δικαίωμα διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Προσθήκη χρηστών σε ομάδα

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.
  Ανοίγει η σελίδα δικαιωμάτων και η Κορδέλα εμφανίζει την καρτέλα "Εργαλεία δικαιωμάτων" και τις εντολές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.

 2. Στη σελίδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στη σύνδεση για την ομάδα ασφαλείας στην οποία θέλετε να προσθέσετε χρήστες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες - Όνομα ομάδας", στο μενού Δημιουργία, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη χρηστών.

Στο παράθυρο διαλόγου " Εκχώρηση δικαιωμάτων ", στην ενότητα Επιλογή χρηστών, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε τους χρήστες που θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν την ομάδα ασφαλείας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση χρηστών από μια ομάδα

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα δικαιωμάτων, επιλέξτε τη σύνδεση για την ομάδα από την οποία θέλετε να καταργήσετε χρήστες.

Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους χρήστες που θέλετε να καταργήσετε από αυτήν την ομάδα ασφαλείας.

 1. Στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολήΚατάργηση χρηστών από την ομάδα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση μια ομάδα πρόσβασης σε μια τοποθεσία

 1. Επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας για να ανοίξετε τη σελίδα δικαιωμάτων τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκχώρηση δικαιωμάτων.

Στο παράθυρο διαλόγου " Εκχώρηση δικαιωμάτων ", πληκτρολογήστε τα ονόματα των ομάδων (ή χρήστες) στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Εάν πληκτρολογήσετε τα ονόματα των χρηστών, είναι καλή ιδέα να τις προσθέσετε σε μια υπάρχουσα ομάδα στο δεύτερο τμήμα του παραθύρου διαλόγου, Εκχώρηση δικαιωμάτων. (Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα σε μεμονωμένους χρήστες απευθείας. Ωστόσο, το κόστος διατήρησης ενός συστήματος όπως που προσθέτει γρήγορα.)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας ομάδας

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία δικαιωμάτων, επιλέξτε Δημιουργία ομάδας.

 3. Στη σελίδα Δημιουργία ομάδας , στην ενότητα όνομα και περιγραφή προσωπικών στοιχείων, καθορίστε το όνομα και, προαιρετικά, μια περιγραφή για αυτήν την ομάδα ασφαλείας.

 4. Στο τον κάτοχοενότητα, καθορίστε τον κάτοχο αυτής της ομάδας ασφαλείας.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ομάδας, καθορίστε ποιος θα μπορεί να προβάλλει και να επεξεργάζεται τα μέλη αυτής της ομάδας.

Στην ενότητα Αιτήσεις ιδιότητας μέλους, καθορίστε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τα αιτήματα συμμετοχής ή απομάκρυνσης από την ομάδα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας ομάδας

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στη σύνδεση της ομάδας ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις ομάδας.

 4. Στη σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων ομάδας, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση νέου επιπέδου δικαιωμάτων σε ομάδα

Εάν διαθέτετε προσαρμοσμένο επίπεδο δικαιωμάτων ή εάν έχετε δημιουργήσει νέο επίπεδο δικαιωμάτων, μπορείτε να το εκχωρήσετε σε ομάδες ή χρήστες.

 1. Στην τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο άτομο ή την ομάδα, στα οποία θέλετε να εκχωρήσετε το νέο επίπεδο δικαιωμάτων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων, ελέγξτε το όνομα του νέου επιπέδου δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη ή αλλαγή διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών

 1. Στο ανώτατο επίπεδο της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίες και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Στο πεδίο Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, πληκτρολογήστε ή αναζήτηση για να βρείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καθορίσετε ένα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×