Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο SharePoint

Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 εκατομμύρια στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint. Φιλτραρισμένες προβολές μεγάλες λίστες αντιμετωπίσετε παρόμοια προβλήματα σε άλλες λίστες. Ωστόσο, όταν μια προβολή λίστας εμφανίζει περισσότερες από 5000 στοιχείων, οι παρακάτω οδηγίες μπορεί να σας βοηθήσουν.

Χρήση σύγχρονα

Προβολές που εμφανίζει πολλά στοιχεία λειτουργούν καλύτερα με την εμπειρία σύγχρονο. Χρησιμοποιήστε το σύγχρονο εμπειρία για να αποφύγετε σφάλματα που μπορεί να δείτε στη κλασική εμπειρία.

Προσθέστε ευρετήρια

Όταν το φιλτράρισμα ή την ταξινόμηση κατά μια στήλη που δεν έχει ένα ευρετήριο, μπορεί να δείτε ένα μήνυμα σφάλματος. Προσθήκη ευρετηρίου με μη αυτόματο τρόπο από το μενού > ρυθμίσεις Στήλες με ευρετήριοΡυθμίσεις λίστας.

Τα ευρετήρια δημιουργούνται αυτόματα στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

 1. Όταν αποθηκευμένες προβολές έχει στήλες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση ή φιλτράρισμα

 2. Κατά την ταξινόμηση με την εμπειρία σύγχρονα

Σημείωση: Αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου κατά την ταξινόμηση με την εμπειρία σύγχρονο περιορίζεται σε λίστες και βιβλιοθήκες με μικρότερη από 20.000 στοιχεία.

Ορισμός διπλού Ελέγξτε αυτές τις επιλογές προβολής λίστας

Ορισμένες επιλογές προβολής λίστας ενδέχεται να αποτρέψετε την εμφάνιση προβολές λίστας με περισσότερες από 5000 στοιχείων.

 • Ταξινόμηση κατά μόνο μία στήλη κάθε φορά

 • Δεν ταξινόμηση, άτομα, αναζήτησης ή στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

 • Δεν ομαδοποίηση κατά

 • Χωρίς προσθήκη συνόλων όπως count, sum και average

 • Να μην εμφανίζονται περισσότερα από 12 στήλες από τους παρακάτω τύπους: άτομα, αναζήτησης και διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Εάν προκύψει σφάλμα κατά την εργασία με μια μεγάλη λίστα, επεξεργαστείτε την προβολή της λίστας για να ακολουθήσετε τις παραπάνω συστάσεις.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μπορείτε να εργαστείτε με ή ερωτήματος SharePoint λίστας ή βιβλιοθήκης χωρίς να λάβετε μια προειδοποίηση όριο προβολής λίστας. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ιδέες, μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να υπερβείτε το όριο προβολής λίστας 5000 στοιχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όριο προβολής λίστας ίδια, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία.

Εργασία με τον περιορισμό ορίου προβολής λίστας

Το SharePoint έχει περιορισμούς και όρια πόρων που διέπουν τον όγκο δεδομένων και το φόρτο εργασίας με δυνατότητα διαχείρισης. Το όριο προβολής λίστας είναι από προεπιλογή περίπου 5.000 στοιχεία και έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με μεγάλες λίστες, αλλά να διατηρούνται καλές επιδόσεις. Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι εργασίας με το όριο προβολής λίστας:

 • Για όλες τις εκδόσεις του SharePoint, διαχειριστείτε τον αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται χρησιμοποιώντας ευρετήρια, φιλτράρισμα, φακέλους και δεδομένα χωρίς σύνδεση.

 • Για τις εκδόσεις Server του SharePoint, χρησιμοποιήστε ένα Ημερήσιο χρονικό διάστημα προγραμματισμένο από διαχειριστή όπου έχουν αυξηθεί τα όρια.

 • Για τις εκδόσεις Server του SharePoint, ένας διαχειριστής δικτύου μπορεί να αυξήσει το όριο του ορίου προβολής λίστας.

Για το SharePoint Online, αυτό το όριο δεν μπορεί να αλλάξει και ισχύει 24 x 7 για να επιτρέψει στους χρήστες σε κοινόχρηστους μισθωτές να έχουν πάντα καλές επιδόσεις στα ερωτήματα. Για να επιλύσετε το πρόβλημα του ορίου, περιγράφονται ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τα ερωτήματά σας εντός του ορίου.

Σημείωση: Μερικές φορές ενδέχεται να δείτε μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων να επιστρέφονται σε προβολές που δημιουργούνται από το σύστημα.

Με διακομιστές SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 και 2010), το όριο προβολής λίστας 5000 στοιχείων είναι επίσης η προεπιλογή. Ωστόσο, επειδή υπάρχει περισσότερος έλεγχος από τους διαχειριστές δικτύου, μπορεί να οριστεί ένα ημερήσιο χρονικό διάστημα όπου τα όρια έχουν καταργηθεί αποτελεσματικά, ώστε να μπορούν να εκτελούνται μεγάλα ερωτήματα καθώς και άλλες λειτουργίες επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι συνήθως το βράδυ όταν οι περισσότεροι χρήστες δεν χρησιμοποιούν το σύστημα. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να επιλέξει να αυξήσει το όριο, αν είναι απαραίτητο.

Η τελευταία επιλογή, επίσης με εκδόσεις Server του SharePoint, είναι να αλλάξετε το όριο. Αυτό είναι επικίνδυνο, δεδομένου ότι ένα μεγαλύτερο όριο αυξάνει την πιθανότητα να επηρεαστούν οι επιδόσεις για ορισμένους ή όλους τους χρήστες.

Για να ελέγξετε την έκδοση του SharePoint που έχετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;

Εάν είστε αποκλείονται από το όριο προβολής λίστας, αλλά το συνολικό αριθμό των στοιχείων είναι μικρότερη από 20.000, μπορείτε να προσθέσετε τα ευρετήρια στηλών σε 2019 του SharePoint. Σε όλες τις εκδόσεις του SharePoint, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φιλτραρισμένη προβολή με ευρετήριο στήλης για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων κατά την εργασία με μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες. Δημιουργία μια φιλτραρισμένη προβολή με μια στήλη με ευρετήριο είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: δημιουργία ευρετηρίου για μια στήλη και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια προβολή που χρησιμοποιεί τη στήλη με ευρετήριο για να φιλτράρετε την προβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με στήλες ευρετηρίου, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ευρετηρίου σε μια στήλη του SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα στηλών, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση φιλτραρίσματος για την τροποποίηση μιας προβολής του SharePoint.

Παρόλο που οι φάκελοι δεν είναι απαραίτητοι για να χρησιμοποιήσετε μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, μπορείτε ωστόσο να τους χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα δεδομένα σας και να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα. Η δημιουργία φακέλων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις βιβλιοθήκες εγγράφων, αλλά όχι στις λίστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φακέλου σε μια λίστα ή Δημιουργία φακέλου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Σημείωση: Με το SharePoint Online, εάν χρησιμοποιείτε τη "Μετακίνηση" για εντολή ή για μεταφορά και απόθεση, τα υπάρχοντα μετα-δεδομένα μεταφέρονται επίσης.

Όταν δημιουργείτε έναν φάκελο, στο παρασκήνιο δημιουργείτε ένα εσωτερικό ευρετήριο. Αυτό το εσωτερικό ευρετήριο δημιουργείται επίσης για τον ριζικό φάκελο ή το ανώτατο επίπεδο μιας λίστας ή βιβλιοθήκης. Κατά την πρόσβαση σε στοιχεία σε ένα φάκελο, χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά αυτό το εσωτερικό ευρετήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα. Έχετε υπόψη σας, ότι εάν ένας φάκελος περιέχει υποφακέλους, κάθε υποφάκελος υπολογίζεται ως στοιχείο (αλλά όχι τυχόν στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν τον υποφάκελο).

Ακόμη και όταν ο συνολικός αριθμός των στοιχείων σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη είναι πολύ μεγάλος, η προβολή ενός μεμονωμένου φακέλου είναι τουλάχιστον τόσο γρήγορη όσο μια προβολή που φιλτράρει τον συνολικό αριθμό των στοιχείων, χρησιμοποιώντας μια στήλη με ευρετήριο. Σε κάποια σενάρια, ενδέχεται να είναι δυνατό να διανείμετε όλα τα στοιχεία σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη σε πολλούς φακέλους, ώστε κανένας φάκελος να μην έχει περισσότερα από πέντε χιλιάδες στοιχεία.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω κατά τη χρήση φακέλων για την οργάνωση μιας μεγάλης λίστας ή βιβλιοθήκης:

 • Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει περισσότερα στοιχεία από το όριο προβολής λίστας, αλλά για να αποφύγετε τον αποκλεισμό, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και πάλι μια φιλτραρισμένη προβολή με βάση τα ευρετήρια στηλών.

 • Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους στην ενότητα Φάκελοι κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση μιας προβολής σε αυτήν τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, πρέπει, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο που να βασίζεται σε ένα απλό ευρετήριο για να διασφαλίσετε ότι δεν θα προσεγγίσετε το Όριο προβολής λίστας.

 • Συχνά, είναι χρήσιμο η προεπιλεγμένη προβολή να εμφανίζει όλους τους διαθέσιμους φακέλους χωρίς κανένα φιλτράρισμα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο φάκελο κατά την εισαγωγή νέων στοιχείων. Επίσης, η εμφάνιση όλων των φακέλων μειώνει τις πιθανότητες εσφαλμένης προσθήκης στοιχείων εκτός των φακέλων της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Έχετε υπόψη σας ότι, σε αντίθεση με τις βιβλιοθήκες, δεν υπάρχει αυτόματος τρόπος μετακίνησης στοιχείων μεταξύ των φακέλων μιας λίστας.

Σημείωση: Εάν μετακινήσετε στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης του SharePoint, αυτά τα στοιχεία θα εξακολουθούν να υπολογίζονται όταν καθορίζεται εάν η παράσταση φίλτρου υπερβαίνει το όριο προβολής λίστας. Εάν αδειάσετε τον κάδο ανακύκλωσης, τα στοιχεία δεν υπολογίζονται πλέον. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης ή επαναφορά των αρχείων σας.

Για να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ φακέλων σε μια ίδια βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή φακέλου, αρχείου ή σύνδεσης σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Η διαγραφή μεγάλων λιστών απαιτεί πόρους βάσης δεδομένων που μπορεί να αποκλειστούν από το όριο προβολής λίστας. Προσπαθήστε να διαγράψετε μεγάλες λίστες κατά το Ημερήσιο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τον αποκλεισμό. Να θυμάστε ότι εάν η διαδικασία διαγραφής διαρκεί περισσότερο από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από άλλους χρήστες. Επιτρέψτε αρκετό χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής μιας λίστας, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή λίστας στο SharePoint.

Διαχείριση συγχρονισμού χωρίς σύνδεση, εξωτερικών δεδομένων και δεδομένων της Access

Η χρήση δεδομένων χωρίς σύνδεση είναι συχνά πιο εύκολη και αποτελεσματική κατά το συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel, την Access ή το Outlook, ανάλογα με τα δεδομένα λίστας με τα οποία εργάζεστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εξωτερικών δεδομένων χωρίς όρια με συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning), OData και υπηρεσίες Web, ανάλογα με την υπηρεσία SharePoint.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, όταν επαναφέρετε τα δεδομένα πάλι σε σύνδεση, να συγχρονίσετε τις αλλαγές και να επιλύσετε τις διενέξεις με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η εργασία με μεγάλες λίστες χρησιμοποιώντας τον συγχρονισμό χωρίς σύνδεση για να "ακυρώσετε", να αναλύσετε ή να αναφέρετε δεδομένα, βοηθά στη μείωση της δραστηριότητας βάσης δεδομένων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων του SharePoint.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα λίστας χωρίς σύνδεση και να συγχρονίσετε τις αλλαγές όταν είστε πάλι σε σύνδεση χρησιμοποιώντας αρκετά προϊόντα Microsoft Office. Για να εξαγάγετε σε αυτά, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις εφαρμογές, Office 365 ή Office.

Microsoft Access       Η Access μπορεί να χειριστεί περισσότερες γραμμές δεδομένων από το SharePoint και έχετε πολλά ισχυρά εργαλεία για να χειριστείτε αυτά τα δεδομένα. Η εργασία με τα δεδομένα σας στην Access και ο συγχρονισμός με το SharePoint σάς επιτρέπουν να εργάζεστε με μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων.

Μπορείτε να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στις περισσότερες εγγενείς λίστες από την εφαρμογή Access με σύνδεση σε αυτές και η εφαρμογή Access λειτουργεί καλά με όλους σχεδόν τους τύπους δεδομένων SharePoint. Η σύνδεση σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με τα δεδομένα σε μια λίστα του SharePoint, ώστε να δημιουργήσετε μια αμφίδρομη σύνδεση για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα πιο πρόσφατα δεδομένα στη λίστα του SharePoint και στη βάση δεδομένων Access. Η Access δημιουργεί ένα αντίγραφο (ή αναπαραγάγει) τη λίστα του SharePoint σε έναν πίνακα της Access. Μόλις δημιουργηθεί ο πίνακας της Access, μπορείτε να εργαστείτε με τα δεδομένα λίστας στην Access έως και το όριο των δύο gigabyte της Access (με εξαίρεση τυχόν συνημμένα που δεν έχουν αποθηκευτεί τοπικά). Επιπλέον, η εφαρμογή Access αποθηκεύει στo cache του υπολογιστή-πελάτη τα δεδομένα λίστας, χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό cache διεγγραφής στη μνήμη και μεταφέρει μόνο τα στοιχεία λίστας που έχουν αλλάξει. Και όλα αυτά καθιστούν την απόδοση ερωτημάτων και ενημερώσεων πολύ πιο γρήγορη. Ένα παράθυρο διαλόγου επίλυσης διενέξεων βοηθά επίσης στη διαχείριση των ενημερώσεων σε διένεξη με ομαλό τρόπο.

Εάν η δυνατότητα Access Services είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εργαστείτε με πολύ περισσότερα δεδομένα από το όριο προβολής λίστας, έως και 50.000 στοιχεία από προεπιλογή. Η εφαρμογή Access επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα λίστας ή βιβλιοθήκης σε μικρές παρτίδες και, στη συνέχεια, ανασυγκροτεί τα δεδομένα, μια τεχνική που επιτρέπει την εργασία με ουσιαστικά περισσότερα δεδομένα από ότι το όριο προβολής λίστας και χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά άλλοι χρήστες στην τοποθεσία SharePoint. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Χρήση υπηρεσιών Access παρακάτω.

Microsoft Excel        Μπορείτε να εξαγάγετε λίστες SharePoint σε έναν πίνακα του Excel και να δημιουργήσετε έτσι μια μονόδρομη σύνδεση δεδομένων μεταξύ του πίνακα του Excel και της λίστας SharePoint.

Επισημασμένο κουμπί "Εξαγωγή στο Excel" του SharePoint στην κορδέλα
Εξαγωγή σε Excel στο SharePoint 2016 ή 2013

Το Excel θα σάς επιτρέψει επίσης να εργάζεστε με μεγάλες λίστες χωρίς αποκλεισμό. Επιπλέον, μπορείτε να συγχρονίσετε το Excel με το SharePoint και την Access για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της κάθε πλατφόρμας.

Όταν ενημερώνετε τα δεδομένα σας από τη λίστα SharePoint και ανανεώνετε τον πίνακα Excel, το Microsoft Excel αντικαθιστά τα δεδομένα του Excel με τα πιο πρόσφατα δεδομένα λίστας SharePoint, αντικαθιστώντας τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει σε αυτόν τον πίνακα του Excel.

Λίστα του SharePoint Online με επισημασμένη την "Εξαγωγή στο Excel"
Εξαγωγή στο Excel στο SharePoint Online

Όταν τα δεδομένα είναι πλέον στον πίνακα του Excel, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πολλές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων του Microsoft Excel, όπως ισχυρά και ευέλικτα φύλλα εργασίας, αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα, γραφήματα επαγγελματικής ποιότητας και ενδιαφέρουσες γραμμές, μορφοποίηση υπό όρους με εικονίδια, γραμμές δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων και εξελιγμένες λειτουργίες ανάλυσης what-if.

Εάν η δυνατότητα Access Services είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εργαστείτε με σημαντικά περισσότερα δεδομένα από το όριο προβολής λίστας, έως 50.000 στοιχεία από προεπιλογή. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Χρήση υπηρεσιών Access παρακάτω.

Microsoft Outlook        Από την εφαρμογή Microsoft Outlook, μπορείτε να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή επαφών, εργασιών, λιστών ημερολογίου και συζητήσεων, καθώς και να συγχρονίσετε βιβλιοθήκες εγγράφων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εργαστείτε με τυπικές λίστες εργασιών και λίστες εργασιών έργων χρησιμοποιώντας τις λίστες εργασιών χωρίς σύνδεση, κάνοντας προβολή, ενημέρωση και ανάθεση νέων εργασιών, στη συνέχεια, επιστρέφοντας τις λίστες πάλι σε σύνδεση και συγχρονίζοντάς τις χωρίς να κλείσετε το Outlook. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε, να κοινοποιείτε και να διαχειρίζεστε επαφές του SharePoint πιο αποτελεσματικά στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Στην Access, δημιουργείτε μια βάση δεδομένων web που βασίζεται σε Access Services δημιουργώντας πίνακες που βασίζονται σε συνδεδεμένες λίστες, μαζί με ερωτήματα, φόρμες, αναφορές και μακροεντολές που έχετε δημοσιεύσει σε μια τοποθεσία του SharePoint. Αυτές οι βάσεις δεδομένων web έχουν αναβαθμιστεί και εξακολουθείτε να μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και να τις τροποποιείτε καθώς και δημιουργήσετε νέες από ένα πρότυπο, αλλά όχι από την εφαρμογή Access 2013.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access στο SharePoint χωρίς χρήση κώδικα. Γενικά, μια εφαρμογή της SharePoint είναι μια εστιασμένη, εύστοχη λύση που διανέμεται και διατίθεται εύκολα στην αγορά. Θεωρήστε ότι μια εφαρμογή είναι ένας εύκολος, εναλλακτικός τρόπος για τη δημιουργία πακέτου, τη διανομή, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την απόσυρση μιας λύσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογής Access.

Σε αντίθεση με μια εφαρμογή βάσης δεδομένων web Access που αποθηκεύει δεδομένα σε λίστες SharePoint, μια εφαρμογή της Access χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων SQL Server ξεχωριστά από προϊόντα SharePoint για την αποθήκευση δεδομένων και επομένως δεν υπόκειται στο όριο προβολής λίστας του SharePoint. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τη δυνατότητα κλιμάκωσης των λύσεων Access και καθιστά αποτελεσματικό το χειρισμό ενδεχομένως εκατομμυρίων εγγραφών. Για τους χρήστες του SharePoint Server, η βάση δεδομένων SQL Server μπορεί να ρυθμιστεί για να παρακάμπτει το τείχος προστασίας της εταιρείας σας. Για τους χρήστες με σύνδεση, η βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων SQL Server Azure με δυνατότητα δωρεάν λογαριασμού και δωρεάν χώρου αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Azure, ανατρέξτε στο θέμα Αρχική σελίδα του Microsoft Azure.

Τέλος, εξακολουθείτε να μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα μεταξύ μιας λίστας SharePoint και ενός πίνακα Access και να διατηρείτε και τα δύο σύνολα δεδομένων ενημερωμένα. Αυτός ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος ή διπλής κατεύθυνσης. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Access στα δεδομένα λίστας, αποστέλλονται στη λίστα του SharePoint και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη λίστα του SharePoint λαμβάνονται σε μια Access στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή από ή σύνδεση δεδομένων με μια λίστα SharePoint.

Πλαίσιο αναζήτησης SharePoint και λύσεις Κέντρου εγγράφων

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να βρείτε έγγραφα ή στοιχεία σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη ή λίστα είναι να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση της λίστας ή της βιβλιοθήκης για να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση. Η Αναζήτηση στο SharePoint έχει τους δικούς της μηχανισμούς δημιουργίας ευρετηρίων και δεν υπόκειται στο όριο προβολής λίστας ή άλλα σχετικά όρια.

Μια άλλη λύση για τη διαχείριση μεγάλων βιβλιοθηκών είναι να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία κέντρου εγγράφων. Σχεδιασμένη για τη διαχείριση εγγράφων, μια τοποθεσία κέντρου εγγράφων προσφέρει δυνατότητες όπως η ανάληψη και η μεταβίβαση ελέγχου αρχείων, ροές εργασιών, φίλτρα και προβολές.

Υπάρχουν συνήθως δύο πλαίσια αναζήτησης σε μια σελίδα SharePoint, η αναζήτηση τοποθεσίας στο επάνω μέρος της σελίδας και το πλαίσιο αναζήτησης της συγκεκριμένης λίστας ή βιβλιοθήκης. Όταν χρησιμοποιείτε το πλαίσιο Αναζήτηση της λίστας ή της βιβλιοθήκης, μπορείτε να επεκτείνετε σταδιακά το εύρος της λειτουργίας αναζήτησης:

 • Από προεπιλογή, το εύρος αναζήτησης βασίζεται αρχικά σε όλα τα στοιχεία της τρέχουσας προβολής και τυχόν υποφακέλων. Βλέπετε τα αποτελέσματα ως στήλες τις οποίες μπορείτε να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε περαιτέρω. Αν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου προβολής λίστας αυτήν τη στιγμή, δεν εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα.

 • Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος της αναζήτησής σας ώστε να συμπεριλάβετε ολόκληρη τη λίστα, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποφακέλων, ανεξάρτητα από την τρέχουσα προβολή ή το όριο προβολής λίστας.

 • Τέλος, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρη την τοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, βλέπετε όλα τα αποτελέσματα στη βασική σελίδα αναζήτησης της τοποθεσίας. Μπορείτε να περιορίσετε περισσότερο τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τον πίνακα περιορισμού για να εφαρμόσετε, για παράδειγμα, φίλτρο κατά το συντάκτη ενός εγγράφου ή την ημερομηνία δημιουργίας ενός στοιχείου λίστας. Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυαδική σύνταξη και λογικούς τελεστές για να διατυπώσετε πιο σύνθετα ερωτήματα.

Σημειώσεις: 

 • Το πλαίσιο Αναζήτηση είναι διαθέσιμο μόνο για λίστες και βιβλιοθήκες που εμφανίζονται ως προβολές που αποδίδονται στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Παρόλο που η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να εμφανίζεται το πλαίσιο Αναζήτηση, το πλαίσιο Αναζήτηση μπορεί να αποκρύπτεται από την ιδιότητα Τμήματος Web προβολής λίστας, Πλαίσιο αναζήτησης, στην ενότητα Διάφορα του παραθύρου εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες τμήματος web, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της λίστας και άλλων τμημάτων web.

 • Παράθεση της ιδιότητας "Εμφάνιση πλαισίου αναζήτησης" κάτω από την ενότητα "Διάφορα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία Κέντρου εγγράφων όταν θέλετε να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να αποθηκεύσετε μεγάλο αριθμό εγγράφων. Ένα Κέντρο εγγράφων βασίζεται σε ένα πρότυπο τοποθεσίας και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως ένα κεντρικό αποθετήριο για τη διαχείριση πολλών εγγράφων. Δυνατότητες, όπως, περιήγηση μετα-δεδομένων και προβολής δέντρου, τύποι περιεχομένου και τμήματα web, θα σας βοηθήσουν να οργανώνετε και να ανακτάτε έγγραφα με τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο για τους χρήστες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προτύπων τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και χρήση προτύπων τοποθεσίας.

Οι επιμελητές περιεχομένου μπορούν να ρυθμίσουν γρήγορα τις παραμέτρους της περιήγησης βάσει μετα-δεδομένων ώστε να έχει καλές επιδόσεις για τις περισσότερες βιβλιοθήκες χωρίς τη ρητή δημιουργία ευρετηρίων, αλλά να υποστηρίζεται επίσης και κατά τη δημιουργία πρόσθετων ευρετηρίων για να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε ένα μεγαλύτερο εύρος φίλτρων και προβολών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση τοποθεσίας Κέντρου εγγράφων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία κέντρου εγγράφων ως περιβάλλον σύνταξης εγγράφων ή ως αρχειοθήκη περιεχομένου:

 • Σε ένα περιβάλλον σύνταξης εγγράφων, οι χρήστες αναλαμβάνουν και μεταβιβάζουν τον έλεγχο αρχείων και δημιουργούν δομές φακέλων για αυτά τα αρχεία. Η διαχείριση εκδόσεων είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης 10 ή και περισσότερων προγενέστερων εκδόσεων κάθε εγγράφου. Οι χρήστες αναλαμβάνουν και μεταβιβάζουν τον έλεγχο εγγράφων συχνά και οι ροές εργασιών μπορούν να συμβάλουν στην αυτοματοποίηση ενεργειών στα έγγραφα.

 • Σε μια αρχειοθήκη Γνωσιακής βάσης ή περιεχομένου, αντίθετα, παρουσιάζεται ελάχιστη δραστηριότητα σύνταξης. Οι χρήστες μόνο προβάλλουν ή αποστέλλουν έγγραφα. Συνήθως, οι αρχειοθήκες περιεχομένου περιέχουν μοναδικές εκδόσεις των εγγράφων και μια τοποθεσία μπορεί να φτάνει σε εκατομμύρια αρχεία. Σε ένα τυπικό σενάριο, όπως ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης για ένα μεγάλο οργανισμό, 10.000 χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο κυρίως για να το διαβάσουν. Ένα υποσύνολο 3.000 έως 4.000 χρηστών ενδέχεται να αποστέλλει νέο περιεχόμενο στην τοποθεσία.

Χρήση προσωπικών προβολών, σχεσιακών λιστών και τροφοδοσιών RSS

Για να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνολικές επιδόσεις του συστήματος και να αποφευχθεί η συμπλήρωση ενός ορίου ή περιορισμού πόρων, μπορείτε να σκεφθείτε εάν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές προβολές, σχεσιακές λίστες ή τροφοδοσίες RSS.

Προσωπικές προβολές    Επειδή η δημιουργία προβολών που χρησιμοποιούν σωστά ένα ευρετήριο στήλης είναι πιο σύνθετη για μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, ενδέχεται να θέλετε να καταργήσετε το δικαίωμα Διαχείριση προσωπικών προβολών από τους συνεργάτες για μια μεγάλη λίστα ή βιβλιοθήκη. Καταργώντας αυτό το δικαίωμα, μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες να δημιουργήσουν μια προβολή που εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία και που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις της υπόλοιπης τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία δικαιωμάτων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σχεσιακές λίστες     Όταν δημιουργείτε σχέσεις μεταξύ λιστών χρησιμοποιώντας στήλες αναζήτησης, μοναδικές στήλες και επιβεβλημένη σχεσιακή συμπεριφορά (ονομάζεται επίσης ακεραιότητα αναφορών), ενδέχεται να προσεγγίσετε το όριο προβολής λίστας και ίσως να αποκλειστείτε, όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Εάν καταστήσετε μια στήλη μοναδική σε μια υπάρχουσα λίστα που διαθέτει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας (αλλά έχετε υπόψη σας ότι η προσθήκη ενός στοιχείου σε μια λίστα που οδηγεί σε υπέρβαση του ορίου προβολής λίστας, είναι μια διαδικασία στην οποία συνήθως δεν εφαρμόζεται αποκλεισμός).

 • Εάν μια λίστα έχει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί η επιλογή Διαδοχική διαγραφή ή Περιορισμός διαγραφής) για ένα πεδίο αναζήτησης σε αυτήν τη λίστα.

Τροφοδοσίες RSS     Μετά την ενεργοποίηση της υποστήριξης RSS στην Κεντρική διαχείριση και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης RSS για πολλούς τύπους λιστών και βιβλιοθηκών. Όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην τροφοδοσία RSS για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τα δεδομένα ανακτώνται από τη λίστα. Η προεπιλεγμένη προβολή RSS περιορίζει τον αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται βάσει της τελευταίας ημερομηνίας τροποποίησης του στοιχείου, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο στη στήλη Τροποποιήθηκε. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη διαθέτει πολλά στοιχεία και οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην τροφοδοσία RSS, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ευρετήριο στη στήλη Τροποποιήθηκε. Επίσης, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των στοιχείων που ανακτώνται, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις αριθμός στοιχείων και αριθμός ημερών για τα οποία περιλαμβάνονται οι αλλαγές σε μια τροφοδοσία RSS.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση τροφοδοσιών RSS, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση τροφοδοσιών RSS για μια τοποθεσία ή μια συλλογή τοποθεσιών. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια τροφοδοσία RSS, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ειδοποίησης ή εγγραφή σε μια τροφοδοσία RSS

Μόνο για διαχειριστές SharePoint Server

Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από διαχειριστές του SharePoint ή διαχειριστές δικτύου και διαχειριστές συστοιχίας σε εκδόσεις SharePoint Server.

Το ημερήσιο χρονικό διάστημα είναι ένας τρόπος για να καθορίσουν οι διαχειριστές μια αποκλειστική χρονική περίοδο για όλους τους χρήστες κατά την οποία μπορούν να κάνουν απεριόριστες λειτουργίες χωρίς όρια και συνήθως προγραμματίζεται εκτός των ωρών αιχμής.

Παρόλο που οι προβολές είναι ένας κύριος τρόπος ανάκτησης στοιχείων από μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη, υπάρχουν επίσης και άλλες εντολές και λειτουργίες του SharePoint που πραγματοποιούνται καλύτερα κατά το ημερήσιο χρονικό διάστημα.

Προσθήκη και διαγραφή ευρετηρίου

Προσθήκη και τροποποίηση μιας στήλης λίστας

Διαγραφή και αντιγραφή φακέλων

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Αποθήκευση μιας λίστας με το περιεχόμενό της ως προτύπου

Διαγραφή μιας τοποθεσίας web

Επαναφορά ή διαγραφή στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης

Αυτές οι εντολές και οι λειτουργίες μπορεί να αποτύχουν εάν υπερβαίνουν τα όρια και τους περιορισμούς της τοποθεσίας κατά την ανάκτηση δεδομένων λίστας τις κανονικές ώρες. Η εκτέλεσή τους χωρίς περιορισμούς κατά το ημερήσιο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτρέψει την αποτυχία και την επίδραση σε άλλους χρήστες.

Η ρύθμιση του ημερήσιου χρονικού διαστήματος απαιτεί να ορίσετε ώρα έναρξης και διάρκεια. Κατά τη ρύθμιση της ώρας και της διάρκειας, πρέπει να κατανοήσετε ότι εάν κάποιος ξεκινήσει ένα ερώτημα ή μια λειτουργία μεγάλης διάρκειας εντός του χρονικού διαστήματος, αυτή θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα εάν εμπίπτει στο χρονικό διάστημα ή όχι.

 1. Ως διαχειριστής, συνδεθείτε στην Κεντρική διαχείριση.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών > Διαχείριση εφαρμογών Web.

  Κεντρική διαχείριση με επιλεγμένη τη Διαχείριση εφαρμογών Web
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση του ημερήσιου χρονικού διαστήματος.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στις Γενικές ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός πόρων.

  Επιλεγμένος "Περιορισμός πόρων κεντρικής διαχείρισης".
 5. Αλλάξτε το Ημερήσιο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα και τη διάρκεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Η σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Κεντρική διαχείριση με επισήμανση του Ημερήσιου χρονικού διαστήματος
 6. Όταν ολοκληρώσετε αυτή την εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν δεν είστε προγραμματιστής ή δεν έχετε εύκολη πρόσβαση σε πόρους προγραμματιστών για να κάνουν αυτές τις ενέργειες για εσάς, μπορείτε να αναβάλλετε αυτούς τους τύπους λειτουργιών για το ημερήσιο χρονικό διάστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να μάθετε πότε έχει προγραμματιστεί το ημερήσιο χρονικό διάστημα.

Σημείωση:  Το SharePoint Online δεν υποστηρίζει την αλλαγή του ορίου προβολής λίστας.

Το όριο προβολής λίστας ισχύει για να εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις σε όλους τους χρήστες και να προστατεύει τον διακομιστή από ακούσια υπερφόρτωση στη διάρκεια των ερωτημάτων. Το όριο προβολής λίστας (LVT) μπορεί να αλλάξει μόνο στις εκδόσεις Server του SharePoint από έναν διαχειριστή στην εφαρμογή Κεντρική διαχείριση και σας συνιστούμε να μην το αλλάξετε ώστε να μην υποβαθμιστούν οι επιδόσεις. Το SharePoint Online δεν επιτρέπει στους διαχειριστές να αλλάξουν το όριο προβολής λίστας για να προστατέψει τους χρήστες σε άλλους μισθωτές από προβλήματα επιδόσεων κατά την ανάκτηση μεγάλων συνόλων δεδομένων. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ευρετήρια, φίλτρα και φακέλους για τη διαχείριση των ερωτημάτων.

Εάν έχετε μόνο λίγα ερωτήματα που απαιτούν την αύξηση του ορίου προβολής λίστας, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το ημερήσιο χρονικό διάστημα εκτός των ωρών αιχμής.

Προειδοποίηση: Η αλλαγή του ορίου προβολής λίστας (LVT) δεν συνιστάται εάν έχετε και άλλους χρήστες, καθώς οι μεγαλύτερες τιμές θα υποβαθμίσουν τις επιδόσεις. Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης τιμής ενδέχεται να προκαλέσει υψηλό λανθάνοντα χρόνο ή αποτυχίες για τους χρήστες ή ενδεχομένως να θέσει εκτός λειτουργίας έναν διακομιστή.

Σημείωση: Η Κεντρική διαχείριση είναι διαθέσιμη μόνο με εγκαταστάσεις Server του SharePoint.

Εάν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πρόκειται για τυπικά βήματα από το SharePoint 2010 έως το SharePoint 2016, παρόλο που το περιβάλλον εργασίας χρήστη μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Η εφαρμογή Κεντρική διαχείριση είναι ξεχωριστή από την τοποθεσία SharePoint και απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή συστοιχίας για να αποκτήσετε πρόσβαση. Μπορείτε να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας μόνο σε εκδόσεις Server του SharePoint.

 1. Ως διαχειριστής, συνδεθείτε στην Κεντρική διαχείριση.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών > Διαχείριση εφαρμογών Web.

  Κεντρική διαχείριση με επιλεγμένη τη Διαχείριση εφαρμογών Web
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή για να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στις Γενικές ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός πόρων.

  Επιλεγμένος "Περιορισμός πόρων κεντρικής διαχείρισης".
 5. Αλλάξτε την τιμή του ορίου προβολής λίστας (πρώτα στη λίστα) σε μια λογική τιμή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις στη σελίδα περιορισμού πόρων που ως διαχειριστής θα θέλετε να κατανοήσετε.

 • Λίστας όριο προβολής για ελεγκτές και διαχειριστές:    Αυτό είναι από προεπιλογή "ανώτερο όριο". Ερωτήματα που εκτελούνται από έναν ελεγκτή ή διαχειριστής του συγκεκριμένου συγκεκριμένα (μέσω προγραμματισμού) αίτηση για να παρακάμψετε τη LVT θα υπόκεινται σε αυτό το όριο αντί για αυτό. Από προεπιλογή, του 20.000 αντί για 5.000 για το όριο προβολής λίστας. Αύξηση του ορίου έχει το ίδιο επιπτώσεις ως ανύψωση το όριο προβολής λίστας. Κατά την αλλαγή αυτής της τιμής, υπάρχουν σχετικές αλλαγές που ίσως χρειαστεί να γίνουν.

 • Παράκαμψη μοντέλου αντικειμένου:    Εάν συνήθως χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο κώδικα στην ανάπτυξή σας και χρειάζεται να παρακάμψετε το όριο προβολής λίστας για ένα μεγαλύτερο όριο, ίσως είναι μια καλή ιδέα να επιτρέψετε την παράκαμψη μοντέλου αντικειμένου και να εκχωρήσετε δικαιώματα ελεγκτή ή διαχειριστή στην εφαρμογή που θα εκτελέσει τα ερωτήματα. Η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν δεν τη χρειάζεστε. Ένα καλό παράδειγμα του πότε μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση είναι εάν έχετε υλοποιήσει κώδικα που θα εκτελεί προσωρινή αποθήκευση ενός μεγαλύτερου συνόλου αποτελεσμάτων στα οποία γίνεται συχνά πρόσβαση, για παράδειγμα, για αρκετά λεπτά. Εάν δεν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε προσωρινά το περιεχόμενο και σκοπεύετε να εκτελείτε συχνά αυτά τα ερωτήματα, δεν θα σας συνιστούσαμε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να παρακάμψετε το όριο προβολής λίστας καθώς θα επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του διακομιστή σας. Εν συντομία: "προχωρήστε προσεκτικά".

 • Όριο αναζήτησης προβολής λίστας:    Αυτή η δυνατότητα περιορίζει τον αριθμό των συνδέσμων που μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα. Αυτός ισούται με τον αριθμό των πεδίων "Αναζήτηση", "Άτομο/Ομάδα" ή "Κατάσταση ροής εργασίας" που περιλαμβάνονται στο ερώτημα. Για παράδειγμα, μια προβολή που εμφανίζει 6 στήλες αναζήτησης και φιλτράρει άλλες 3 ξεχωριστές στήλες αναζήτησης, χρησιμοποιεί 9 αναζητήσεις. Εάν το όριο αναζήτησης προβολής λίστας έχει οριστεί σε 8, αυτό θα προκαλέσει σφάλμα. Η αύξηση του αριθμού σε μια τιμή μεγαλύτερη από 8 δεν συνιστάται.

  Ο σχολαστικός έλεγχος από τη Microsoft έχει δείξει ότι υπάρχει μια σοβαρή, μη βαθμιαία υποβάθμιση των επιδόσεων που εμφανίζεται πάνω από τους 8 συνδέσμους. Όχι μόνο η απόδοση του διακομιστή πέφτει σημαντικά σε αυτό το σημείο, αλλά το ερώτημα καταλήγει να χρησιμοποιεί δυσανάλογα μεγάλο όγκο πόρων του SQL Server, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Στήλες αναζήτησης και προβολές λίστας" του θέματος Αποτελέσματα δοκιμής επιδόσεων και δυναμικότητας και προτάσεις

 • Ημερήσιο χρονικό διάστημα για μεγάλα ερωτήματα:    Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε μια ώρα καθημερινά, όπου οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα ερωτήματα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά πριν αποφασίσετε ποια ώρα να ορίσετε:

  • Για να επηρεαστεί ο μικρότερος αριθμός χρηστών, αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί εκτός ωρών αιχμής ή σε μια ώρα που περιμένετε το μικρότερο φόρτο. Εάν επιλέξετε μια ώρα στο μέσο της εργάσιμης ημέρας για τους περισσότερους από τους χρήστες σας, τότε ακόμη και εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν τη μεγάλη λίστα ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

  • Προσπαθήστε να την διατηρήσετε σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο ώστε τα άτομα να την χρησιμοποιήσουν για να διορθώσουν τις λίστες τους, αντί να επικοινωνούν με το διαχειριστή.

  • Οι λειτουργίες που ξεκινούν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος δεν θα ματαιωθούν όταν λήξει αυτό το χρονικό διάστημα. Εξετάστε το χρόνο που χρειάζεται σε περίπτωση που ένας χρήστης επιχειρήσει να διαγράψει μια μεγάλη λίστα ακριβώς πριν τη λήξη της προθεσμίας.

  • Εξετάστε τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ο οργανισμός σας ή οι πελάτες σας είναι κατανεμημένοι ευρέως γεωγραφικά και χρησιμοποιούν από κοινού έναν κεντρικά φιλοξενούμενο διακομιστή SharePoint. Η ρύθμιση στις 6 μμ μπορεί να λειτουργεί για τη δική σας τοποθεσία, αλλά δεν θα ήταν καλή π.χ για το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

 • Όριο μοναδικών δικαιωμάτων λίστας:    Αυτός είναι ο αριθμός των μοναδικών δικαιωμάτων που επιτρέπονται ανά λίστα. Εάν έχετε ένα φάκελο που διακόψατε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και ορίσατε ορισμένα δικαιώματα για αυτόν (και για όλα τα στοιχεία που περιέχει), τότε αυτό υπολογίζεται ως 1 σε σχέση με το όριο μοναδικών δικαιωμάτων λίστας. Σε αντίθεση με το όριο προβολής λίστας και άλλες ρυθμίσεις, αυτό το όριο δεν ενεργοποιείται με την προβολή του περιεχομένου ή την εκτέλεση κάποιας άλλης λειτουργίας σε αυτό, αλλά ρητά μόνον όταν αλλάζετε δικαιώματα.

  Εάν σας εξυπηρετεί, τότε συνιστάται η μείωση αυτού του αριθμού. Από προεπιλογή είναι 50.000 που είναι πολλά μοναδικά δικαιώματα. Η λίστα σας είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα με τα δικαιώματα πριν συμπληρώσει αυτό το όριο, επομένως η προληπτική προσαρμογή του σε μια τιμή που είναι κατάλληλη για το περιβάλλον σας είναι καλή ιδέα.

Επισκόπηση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία

Το όριο προβολής λίστας (LVT) ισχύει ώστε να βοηθήσει να υπάρχει σταθερή απόδοση για όλους τους χρήστες με ερωτήματα στο παρασκήνιο βάσης δεδομένων. Εδώ βλέπετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα όρια, πώς λειτουργούν και πώς μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του ορίου προβολής λίστας.

Σημαντικό: Το όριο προβολής λίστας δεν μπορεί να αλλάξει στο SharePoint Online. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ενός ημερήσιου χρονικού διαστήματος στο SharePoint Online. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο στο SharePoint 2016, το SharePoint 2013 και το SharePoint 2010.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι διενέξεις βάσης δεδομένων, το SQL Server, η βάση δεδομένων παρασκηνίου για το SharePoint, χρησιμοποιεί συχνά το κλείδωμα σε επίπεδο σειράς ως μια στρατηγική για να εξασφαλίσει ακριβείς ενημερώσεις χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά άλλοι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε άλλες σειρές. Ωστόσο, εάν μια λειτουργία ανάγνωσης ή εγγραφής στη βάση δεδομένων, όπως ένα ερώτημα, προκαλεί ταυτόχρονα το κλείδωμα περισσοτέρων των 5.000 σειρών, είναι πιο αποτελεσματικό για το SQL Server να κλειδώσει προσωρινά ολόκληρο τον πίνακα, μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία της βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Ο πραγματικός αριθμός δεν είναι πάντα 5.000 και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία σας, τον όγκο δραστηριότητας στη βάση δεδομένων και τη ρύθμιση παραμέτρων της τοποθεσίας σας.

Όταν είναι κλειδωμένος ολόκληρος ο πίνακας, οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον πίνακα. Εάν αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, οι χρήστες θα αντιμετωπίσουν μια υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος. Επομένως, τα όρια και οι περιορισμοί είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις των λειτουργιών βάσης δεδομένων που καταναλώνουν πολλούς πόρους και να εξισορροπήσετε τις ανάγκες όλων των χρηστών.

Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τα σημαντικά σημεία σχετικά με το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης.

Μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες

 1. Τα δεδομένα λίστας ή βιβλιοθήκης σε μια συλλογή τοποθεσιών αποθηκεύονται σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων SQL Server, ο οποίος χρησιμοποιεί ερωτήματα, δείκτες και κλειδώματα για να διατηρήσει τις συνολικές επιδόσεις, την κοινή χρήση και την ακρίβεια.

 2. Φιλτραρισμένες προβολές με δείκτες στήλης (και άλλες λειτουργίες) δημιουργούν ερωτήματα βάσης δεδομένων που προσδιορίζουν ένα υποσύνολο στηλών και σειρών και επιστρέφουν αυτό το υποσύνολο στον υπολογιστή σας.

 3. Τα όρια και οι περιορισμοί βοηθούν στον περιορισμό λειτουργιών και την εξισορρόπηση πόρων για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

 4. Οι προγραμματιστές με προνόμια μπορούν να χρησιμοποιούν παρακάμψεις μοντέλου αντικειμένου για να αυξήσουν προσωρινά τα όρια και τους περιορισμούς για προσαρμοσμένες εφαρμογές με εκδόσεις Server του SharePoint.

 5. Οι διαχειριστές μπορούν να καθορίζουν αποκλειστικά χρονικά διαστήματα για όλους τους χρήστες για να εκτελούν απεριόριστο αριθμό λειτουργιών εκτός των ωρών αιχμής με εκδόσεις Server του SharePoint.

 6. Όσοι εργάζονται με πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες προβολές, στυλ και όρια σελίδας για να επιταχύνουν την εμφάνιση των δεδομένων στη σελίδα.

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες έχουν συγκεκριμένα μέγιστα όρια, όπως φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αριθμός στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

30 εκατομμύρια

Μέγεθος μεμονωμένου στοιχείου αρχείου ή συνημμένου στοιχείου

10 Gigabyte

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια πόρων που πρέπει να γνωρίζετε. Αυτοί οι περιορισμοί και τα όρια ορίζονται στη σελίδα "Περιορισμός πόρων" στην Κεντρική διαχείριση με εκδόσεις Server του SharePoint. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για συγκεκριμένα όρια και αιτήματα για την τοποθεσία σας.

Σημείωση: Για βοήθεια στη διαχείριση, οι διαχειριστές δεν υπόκεινται στα παρακάτω όρια και περιορισμούς πόρων.

Σημείωση: Δεν είναι όλες αυτές οι ρυθμίσεις διαθέσιμες μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και είναι διαθέσιμες μόνο με εκδόσεις Server του SharePoint.

Όριο
ή Περιορισμός

Προεπιλεγμένη
τιμή

Περιγραφή

Όριο προβολής λίστας

5.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των στοιχείων μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης που μπορεί να διεκπεραιώσει ταυτόχρονα μια λειτουργία βάσης δεδομένων, όπως ένα ερώτημα. Οι διαδικασίες που υπερβαίνουν αυτό το όριο, αποκλείονται.

Για να έχετε χρόνο να κάνετε εναλλακτικά σχέδια, ενδέχεται να λάβετε προειδοποίηση στη σελίδα "Ρυθμίσεις λίστας" όταν η λίστα σας έχει υπερβεί τα 3.000 στοιχεία. Η προειδοποίηση περιλαμβάνει μια σύνδεση βοήθειας σε αυτό το θέμα.

Όριο μοναδικών δικαιωμάτων

50.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των μοναδικών δικαιωμάτων που επιτρέπονται για μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη.

Κάθε φορά που διακόπτετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων για ένα στοιχείο ή ένα φάκελο, αυτό θεωρείται ως 1 μοναδικό δικαίωμα για το συγκεκριμένο όριο. Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε ένα στοιχείο, με αποτέλεσμα την υπέρβαση αυτού του ορίου, δεν σας επιτρέπεται η σχετική ενέργεια.

Όριο μεγέθους γραμμών

-6

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των γραμμών πίνακα στο εσωτερικό της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ένα στοιχείο μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης. Για να προσαρμόσετε κατάλληλα ευρείες λίστες με πολλές στήλες, κάθε στοιχείο αναδιπλώνεται σε πολλές εσωτερικές γραμμές πίνακα, έως 6 γραμμές και για έως 8.000 byte συνολικά (εξαιρούνται τα συνημμένα).

Για παράδειγμα, εάν έχετε μια λίστα με πολλές μικρές στήλες, μία εκ των οποίων περιέχει εκατοντάδες στήλες "Ναι"/"Όχι", τότε μπορείτε να υπερβείτε αυτό το όριο. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες "Ναι"/"Όχι" στη λίστα, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να προσθέσετε στήλες διαφορετικού τύπου.

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν αυτό το όριο μόνο χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου και όχι από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Όριο αναζήτησης προβολής λίστας

\1.\2

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό κοινών διαδικασιών, όπως αυτών που βασίζονται σε αναζήτηση, στη στήλη "Άτομο"/"Ομάδα" ή σε στήλες κατάστασης ροής εργασιών.

Εάν το ερώτημα χρησιμοποιεί περισσότερες από οκτώ στήλες, η λειτουργία αποκλείεται. Ωστόσο, είναι δυνατό να επιλέξετε με προγραμματισμό τις στήλες που θέλετε να χρησιμοποιούνται, με χρήση μέγιστης προβολής, κάτι που μπορεί να οριστεί μέσω του μοντέλου αντικειμένου.

Μέγεθος ορίου προβολής λίστας για ελεγκτές και διαχειριστές

20.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των στοιχείων μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης που μπορεί να διεκπεραιώσει ταυτόχρονα μια λειτουργία βάσης δεδομένων, όπως ένα ερώτημα, εφόσον εκτελείται από έναν ελεγκτή ή διαχειριστή με τα κατάλληλα δικαιώματα. Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με τη ρύθμιση Δυνατότητα παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου.

Δυνατότητα παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου

Y

Καθορίζει εάν οι προγραμματιστές μπορούν να εκτελούν λειτουργίες βάσης δεδομένων, όπως ερωτήματα, που απαιτούν παράκαμψη του ορίου προβολής λίστας και χρήση του μεγαλύτερου ορίου που καθορίζεται από το όριο προβολής λίστας για ελεγκτές και διαχειριστές. Ο διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει μια παράκαμψη μοντέλου αντικειμένου και, στη συνέχεια, οι προγραμματιστές με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν μέσω προγραμματισμού να ζητήσουν το ερώτημά τους να χρησιμοποιήσει το υψηλότερο όριο προβολής λίστας για να επωφεληθεί από αυτό.

Ημερήσιο χρονικό διάστημα

Κανένα

Καθορίζει ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου αγνοούνται τα όρια και οι περιορισμοί για τους πόρους. Ο διαχειριστής μπορεί να διαμορφώσει ένα χρονικό διάστημα εκτός των ωρών αιχμής σε βήματα των 15 λεπτών και έως 24 ώρες, όπως 6:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ. ή 1:30 π.μ. έως 5:15 π.μ.

Μια διαδικασία βάσης δεδομένων ή ένα ερώτημα που έχει ξεκινήσει εντός ενός ημερήσιου χρονικού διαστήματος συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση (ή την αποτυχία), ακόμη και στην περίπτωση που δεν τελειώσει στη διάρκεια του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×