Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο SharePoint

Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μπορείτε να εργαστείτε με ή ερωτήματος SharePoint λίστας ή βιβλιοθήκης χωρίς να λάβετε μια προειδοποίηση όριο προβολής λίστας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 εκατομμύρια στοιχεία ή έγγραφα σε SharePoint λίστα ή βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ιδέες, μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να υπερβείτε το όριο προβολής λίστας 5000 στοιχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όριο προβολής λίστας ίδια, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία.

Εργασία με τον περιορισμό ορίου προβολής λίστας

SharePoint έχει περιορισμοί και όρια πόρων που διέπουν την ποσότητα των δεδομένων και μετάδοσης που μπορεί να γίνει διαχείριση. Το όριο προβολής λίστας είναι από προεπιλογή, 5000 στοιχείων, και έχει οριστεί σε επιτρέπεται στους χρήστες να εργαστείτε με μεγάλες λίστες, αλλά να διατηρήσετε καλές επιδόσεις. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να εργαστείτε με το όριο προβολής λίστας:

 • Για όλες τις εκδόσεις του SharePoint, διαχειριστείτε τον αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται χρησιμοποιώντας ευρετήρια, φιλτράρισμα, φακέλους και δεδομένα χωρίς σύνδεση.

 • Για διακομιστή εκδόσεις των SharePoint, χρησιμοποιήστε ένα διαχειριστή προγραμματισμένη Ημερήσιου χρονικού διαστήματος όπου είναι υψωμένο όρια.

 • Για διακομιστή εκδόσεις των SharePoint, ένας διαχειριστής δικτύου μπορεί να αυξήσετε το όριο από το όριο προβολής λίστας.

Για το SharePoint Online, αυτό το όριο δεν μπορεί να αλλάξει και ισχύει 24 x 7 για να επιτρέψει στους χρήστες σε κοινόχρηστους μισθωτές να έχουν πάντα καλές επιδόσεις στα ερωτήματα. Για να επιλύσετε το πρόβλημα του ορίου, περιγράφονται ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τα ερωτήματά σας εντός του ορίου.

Σημείωση: Κάποιες φορές ίσως δείτε υψηλότερο αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται στις προβολές που δημιουργούνται από το σύστημα.

Με τους διακομιστές διακομιστή SharePoint (SharePoint 2016, 2013 και 2010), το όριο προβολής λίστας 5000 στοιχείο καθώς και η προεπιλογή είναι. Ωστόσο, επειδή υπάρχει περισσότερο έλεγχο από διαχειριστές δικτύου, ενός ημερήσιου χρονικού διαστήματος μπορούν να ρυθμιστούν πού βρίσκονται τα όρια αποτελεσματική καταργηθεί, επιτρέποντάς μεγάλα ερωτήματα καθώς και άλλες λειτουργίες εντατική δεδομένων να γίνουν. Αυτήν τη στιγμή είναι συνήθως σε τα βράδια όταν οι περισσότεροι χρήστες δεν είναι στο σύστημα. Ο διαχειριστής επίσης να επιλέξετε να αυξήσετε το όριο , εάν είναι απαραίτητο.

Η επιλογή τελευταία, επίσης εκδόσεις διακομιστή των SharePoint, είναι να αλλάξετε το όριο. Αυτή είναι επικίνδυνη, επειδή το μεγαλύτερο όριο αυξάνεται η πιθανότητα που επηρεάζουν τις επιδόσεις για ορισμένων ή όλων των χρηστών.

Για να ελέγξετε την έκδοση του SharePoint που έχετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;

Εάν είστε αποκλείονται από το όριο προβολής λίστας, αλλά το συνολικό αριθμό των στοιχείων είναι μικρότερη από 20.000, μπορείτε να προσθέσετε τα ευρετήρια σε στήλες. Σε όλες τις εκδόσεις του SharePoint, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φιλτραρισμένη προβολή με ευρετήριο στήλης για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων κατά την εργασία με μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες. Δημιουργία μια φιλτραρισμένη προβολή με μια στήλη με ευρετήριο είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: δημιουργία ευρετηρίου για μια στήλη και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια προβολή που χρησιμοποιεί τη στήλη με ευρετήριο για να φιλτράρετε την προβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δημιουργίας ευρετηρίου στηλών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ένα ευρετήριο σε μια στήλη του SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φιλτράρισμα στηλών, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση φιλτράρισμα για να τροποποιήσετε μια προβολή του SharePoint.

Παρόλο που οι φάκελοι δεν είναι απαραίτητοι για να χρησιμοποιήσετε μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, μπορείτε ωστόσο να τους χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα δεδομένα σας και να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα. Η δημιουργία φακέλων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις βιβλιοθήκες εγγράφων, αλλά όχι στις λίστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φακέλου σε μια λίστα ή Δημιουργία φακέλου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Σημείωση: Με το SharePoint online, εάν χρησιμοποιήσετε τη μετακίνηση για την εντολή ή μεταφορά και απόθεση, υπάρχουσα μετα-δεδομένων έχει μετακινηθεί καθώς και.

Όταν δημιουργείτε έναν φάκελο, στο παρασκήνιο δημιουργείτε ένα εσωτερικό ευρετήριο. Αυτό το εσωτερικό ευρετήριο δημιουργείται επίσης για τον ριζικό φάκελο ή το ανώτατο επίπεδο μιας λίστας ή βιβλιοθήκης. Κατά την πρόσβαση σε στοιχεία σε ένα φάκελο, χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά αυτό το εσωτερικό ευρετήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα. Έχετε υπόψη σας, ότι εάν ένας φάκελος περιέχει υποφακέλους, κάθε υποφάκελος υπολογίζεται ως στοιχείο (αλλά όχι τυχόν στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν τον υποφάκελο).

Ακόμη και όταν ο συνολικός αριθμός των στοιχείων σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη είναι πολύ μεγάλος, η προβολή ενός μεμονωμένου φακέλου είναι τουλάχιστον τόσο γρήγορη όσο μια προβολή που φιλτράρει τον συνολικό αριθμό των στοιχείων, χρησιμοποιώντας μια στήλη με ευρετήριο. Σε κάποια σενάρια, ενδέχεται να είναι δυνατό να διανείμετε όλα τα στοιχεία σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη σε πολλούς φακέλους, ώστε κανένας φάκελος να μην έχει περισσότερα από πέντε χιλιάδες στοιχεία.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω κατά τη χρήση φακέλων για την οργάνωση μιας μεγάλης λίστας ή βιβλιοθήκης:

 • Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει περισσότερα στοιχεία από το όριο προβολής λίστας, αλλά για να αποφύγετε τον αποκλεισμό, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και πάλι μια φιλτραρισμένη προβολή με βάση τα ευρετήρια στηλών.

 • Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους στην ενότητα Φάκελοι κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση μιας προβολής σε αυτήν τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, πρέπει, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο που να βασίζεται σε ένα απλό ευρετήριο για να διασφαλίσετε ότι δεν θα προσεγγίσετε το Όριο προβολής λίστας.

 • Συχνά, είναι χρήσιμο η προεπιλεγμένη προβολή να εμφανίζει όλους τους διαθέσιμους φακέλους χωρίς κανένα φιλτράρισμα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο φάκελο κατά την εισαγωγή νέων στοιχείων. Επίσης, η εμφάνιση όλων των φακέλων μειώνει τις πιθανότητες εσφαλμένης προσθήκης στοιχείων εκτός των φακέλων της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Έχετε υπόψη σας ότι, σε αντίθεση με τις βιβλιοθήκες, δεν υπάρχει αυτόματος τρόπος μετακίνησης στοιχείων μεταξύ των φακέλων μιας λίστας.

Σημείωση: Εάν μετακινήσετε τα στοιχεία σε SharePoint Κάδος Ανακύκλωσης, αυτά τα στοιχεία θα εξακολουθούν να υπολογιστούν κατά τον καθορισμό εάν η παράσταση φίλτρου υπερβαίνει το όριο προβολής λίστας. Εάν καταργήσετε την επιλογή του Κάδου Ανακύκλωσης δεν είναι πλέον καταμετρούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης ή επαναφορά των αρχείων σας.

Για να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ φακέλων σε μια βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή σε φάκελο, αρχείο ή σύνδεση σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Η διαγραφή μεγάλων λιστών απαιτεί πόρους βάσης δεδομένων που μπορεί να αποκλειστούν από το όριο προβολής λίστας. Προσπαθήστε να διαγράψετε μεγάλες λίστες κατά το Ημερήσιο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τον αποκλεισμό. Να θυμάστε ότι εάν η διαδικασία διαγραφής διαρκεί περισσότερο από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από άλλους χρήστες. Επιτρέψτε αρκετό χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να διαγράψετε μια λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή λίστας στο SharePoint.

Διαχείριση συγχρονισμού χωρίς σύνδεση, εξωτερικών δεδομένων και δεδομένων της Access

Η χρήση δεδομένων χωρίς σύνδεση είναι συχνά πιο εύκολη και αποτελεσματική κατά το συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel, την Access ή το Outlook, ανάλογα με τα δεδομένα λίστας με τα οποία εργάζεστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εξωτερικών δεδομένων χωρίς όρια με συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning), OData και υπηρεσίες Web, ανάλογα με την υπηρεσία SharePoint.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, όταν επαναφέρετε τα δεδομένα πάλι σε σύνδεση, να συγχρονίσετε τις αλλαγές και να επιλύσετε τις διενέξεις με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η εργασία με μεγάλες λίστες χρησιμοποιώντας τον συγχρονισμό χωρίς σύνδεση για να "ακυρώσετε", να αναλύσετε ή να αναφέρετε δεδομένα, βοηθά στη μείωση της δραστηριότητας βάσης δεδομένων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων του SharePoint.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα λίστας χωρίς σύνδεση και να συγχρονίσετε τις αλλαγές όταν είστε πάλι σε σύνδεση χρησιμοποιώντας αρκετά προϊόντα Microsoft Office. Για να εξαγάγετε σε αυτά, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις εφαρμογές, Office 365 ή Office.

Η Microsoft Access       Η Access μπορεί να διαχειριστεί περισσότερες γραμμές δεδομένων από SharePoint και έχετε πολλές ισχυρά εργαλεία για να χειριστείτε αυτά τα δεδομένα. Εργασία με τα δεδομένα σας στην Access και συγχρονισμό με το SharePoint μπορούν να σας επιτρέπουν να εργάζεστε με μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε πιο εγγενείς λίστες από Access με τη σύνδεση σε αυτά και Access λειτουργεί καλά με σχεδόν όλους τους τύπους δεδομένων SharePoint. Σύνδεση σας επιτρέπει να συνδεθείτε με δεδομένα σε μια λίστα SharePoint, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια αμφίδρομη σύνδεση για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα πιο πρόσφατα δεδομένα τόσο στη λίστα SharePoint και τη βάση δεδομένων Access. Access δημιουργεί ένα αντίγραφο του (ή αναπαράγει) στη λίστα SharePoint σε έναν πίνακα Access. Μόλις δημιουργηθεί ο πίνακας Access, μπορείτε να εργαστείτε με δεδομένα λίστας σε Access μέχρι το όριο Access δύο gigabyte (εκτός από οποιαδήποτε συνημμένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα τοπικά). Επιπλέον, Access τα αποθηκεύει τα δεδομένα της λίστας του υπολογιστή-πελάτη, χρησιμοποιεί μια αποτελεσματική διαχείριση μνήμης cache στη μνήμη, μέσω εγγραφής και μόνο των στοιχείων λίστας μεταφορές αλλάξει. Τα οποία κάνει ερωτήματα και ενημερώσεις εκτελούν πολύ πιο γρήγορα. Ένα παράθυρο διαλόγου Επίλυση διένεξης βοηθά, επίσης, να διαχειριστείτε ενημερώσεις που βρίσκονται σε διένεξη με ομαλές τρόπο.

Εάν η δυνατότητα Access Services είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εργαστείτε με πολύ περισσότερα δεδομένα από το όριο προβολής λίστας, έως και 50.000 στοιχεία από προεπιλογή. Η εφαρμογή Access επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα λίστας ή βιβλιοθήκης σε μικρές παρτίδες και, στη συνέχεια, ανασυγκροτεί τα δεδομένα, μια τεχνική που επιτρέπει την εργασία με ουσιαστικά περισσότερα δεδομένα από ότι το όριο προβολής λίστας και χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά άλλοι χρήστες στην τοποθεσία SharePoint. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Χρήση υπηρεσιών Access παρακάτω.

Microsoft Excel        Μπορείτε να εξαγάγετε λίστες SharePoint σε έναν πίνακα του Excel και να δημιουργήσετε έτσι μια μονόδρομη σύνδεση δεδομένων μεταξύ του πίνακα του Excel και της λίστας SharePoint.

Επισημασμένο κουμπί "Εξαγωγή στο Excel" του SharePoint στην κορδέλα
Εξαγωγή σε Excel στο SharePoint 2016 ή 2013

Excel επίσης θα σας επιτρέπουν να εργαστείτε με μεγάλες λίστες χωρίς αποκλεισμού. Επιπλέον, μπορείτε να συγχρονίσετε Excel με το SharePoint και Access για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της κάθε πλατφόρμα.

Όταν ενημερώνετε τα δεδομένα σας από τη λίστα SharePoint και ανανεώνετε τον πίνακα Excel, το Microsoft Excel αντικαθιστά τα δεδομένα του Excel με τα πιο πρόσφατα δεδομένα λίστας SharePoint, αντικαθιστώντας τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει σε αυτόν τον πίνακα του Excel.

Λίστα του SharePoint Online με επισημασμένη την "Εξαγωγή στο Excel"
Εξαγωγή στο Excel στο SharePoint Online

Όταν τα δεδομένα είναι πλέον στον πίνακα του Excel, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πολλές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων του Microsoft Excel, όπως ισχυρά και ευέλικτα φύλλα εργασίας, αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα, γραφήματα επαγγελματικής ποιότητας και ενδιαφέρουσες γραμμές, μορφοποίηση υπό όρους με εικονίδια, γραμμές δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων και εξελιγμένες λειτουργίες ανάλυσης what-if.

Εάν η δυνατότητα Access Services είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εργαστείτε με σημαντικά περισσότερα δεδομένα από το όριο προβολής λίστας, έως 50.000 στοιχεία από προεπιλογή. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Χρήση υπηρεσιών Access παρακάτω.

Microsoft Outlook        Από την εφαρμογή Microsoft Outlook, μπορείτε να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή επαφών, εργασιών, λιστών ημερολογίου και συζητήσεων, καθώς και να συγχρονίσετε βιβλιοθήκες εγγράφων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εργαστείτε με τυπικές λίστες εργασιών και λίστες εργασιών έργων χρησιμοποιώντας τις λίστες εργασιών χωρίς σύνδεση, κάνοντας προβολή, ενημέρωση και ανάθεση νέων εργασιών, στη συνέχεια, επιστρέφοντας τις λίστες πάλι σε σύνδεση και συγχρονίζοντάς τις χωρίς να κλείσετε το Outlook. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε, να κοινοποιείτε και να διαχειρίζεστε επαφές του SharePoint πιο αποτελεσματικά στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Στο Access, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων web που βασίζονται σε Access Services δημιουργώντας πίνακες που βασίζονται σε συνδεδεμένες λίστες, μαζί με τα ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές, που δημοσιεύσατε σε μια τοποθεσία SharePoint. Αναβαθμίζονται αυτές τις βάσεις δεδομένων web, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να τους τροποποιήσετε και μπορείτε να δημιουργήσετε νέα έγγραφα από ένα πρότυπο, αλλά όχι από Access 2013.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access στο SharePoint χωρίς τη χρήση κώδικα. Σε γενικές γραμμές, SharePoint εφαρμογή είναι μια εστιασμένου, σημείου-λύση που εύκολα διανέμεται και που καθίστανται διαθέσιμες σε ένα marketplace. Σκεφτείτε εφαρμογής ως μια εύκολη εναλλακτική λύση για να συσκευάσετε, διανομή, εκτέλεση, παρακολούθηση και αποσύρετε μια λύση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογής Access

Σε αντίθεση με μια Access εφαρμογή βάσης δεδομένων web που αποθηκεύει δεδομένα σε λίστες SharePoint, μια εφαρμογή της Access χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων SQL Server ξεχωριστά από SharePoint προϊόντων για την αποθήκευση δεδομένων και είναι, επομένως, δεν υπόκεινται σε SharePoint όριο προβολής λίστας. Σημαντικά αυτή βελτιώνει την κλιμάκωση λύσεις πρόσβασης και κάνει για αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχομένως εκατομμύρια εγγραφές. Για τους χρήστες του SharePoint διακομιστή, βάση δεδομένων του SQL Server μπορεί να ρυθμιστεί για να live πίσω από το τείχος προστασίας της εταιρείας σας. Για χρήστες online, η βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων SQL Server Azure με δυνατότητα με ένα δωρεάν λογαριασμό και το χώρο αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Azure, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Azure αρχική σελίδα.

Τέλος, εξακολουθείτε να μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα μεταξύ μιας λίστας SharePoint και ενός πίνακα Access και να διατηρείτε και τα δύο σύνολα δεδομένων ενημερωμένα. Αυτός ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος ή διπλής κατεύθυνσης. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Access στα δεδομένα λίστας, αποστέλλονται στη λίστα του SharePoint και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη λίστα του SharePoint λαμβάνονται σε μια Access στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή από ή σύνδεση δεδομένων με μια λίστα SharePoint.

Πλαίσιο αναζήτησης SharePoint και λύσεις Κέντρου εγγράφων

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να βρείτε έγγραφα ή στοιχεία σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη ή λίστα είναι να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση της λίστας ή της βιβλιοθήκης για να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση. Η Αναζήτηση στο SharePoint έχει τους δικούς της μηχανισμούς δημιουργίας ευρετηρίων και δεν υπόκειται στο όριο προβολής λίστας ή άλλα σχετικά όρια.

Μια άλλη λύση για τη Διαχείριση βιβλιοθηκών μεγάλο είναι να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία κέντρου εγγράφων. Έχει σχεδιαστεί για τη Διαχείριση εγγράφων, μια τοποθεσία κέντρου εγγράφων προσφέρει δυνατότητες όπως η μεταβίβαση ελέγχου των αρχείων και σμίκρυνση, ροές εργασίας, φίλτρα και προβολές.

Υπάρχουν συνήθως δύο πλαίσια αναζήτησης σε μια σελίδα SharePoint, η αναζήτηση τοποθεσίας στο επάνω μέρος της σελίδας και το πλαίσιο αναζήτησης της συγκεκριμένης λίστας ή βιβλιοθήκης. Όταν χρησιμοποιείτε το πλαίσιο Αναζήτηση της λίστας ή της βιβλιοθήκης, μπορείτε να επεκτείνετε σταδιακά το εύρος της λειτουργίας αναζήτησης:

 • Από προεπιλογή, το εύρος αναζήτησης βασίζεται αρχικά σε όλα τα στοιχεία της τρέχουσας προβολής και τυχόν υποφακέλων. Βλέπετε τα αποτελέσματα ως στήλες τις οποίες μπορείτε να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε περαιτέρω. Αν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου προβολής λίστας αυτήν τη στιγμή, δεν εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα.

 • Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος της αναζήτησής σας ώστε να συμπεριλάβετε ολόκληρη τη λίστα, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποφακέλων, ανεξάρτητα από την τρέχουσα προβολή ή το όριο προβολής λίστας.

 • Τέλος, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρη την τοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, βλέπετε όλα τα αποτελέσματα στη βασική σελίδα αναζήτησης της τοποθεσίας. Μπορείτε να περιορίσετε περισσότερο τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τον πίνακα περιορισμού για να εφαρμόσετε, για παράδειγμα, φίλτρο κατά το συντάκτη ενός εγγράφου ή την ημερομηνία δημιουργίας ενός στοιχείου λίστας. Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυαδική σύνταξη και λογικούς τελεστές για να διατυπώσετε πιο σύνθετα ερωτήματα.

Σημειώσεις: 

 • Το πλαίσιο Αναζήτηση είναι διαθέσιμο μόνο για λίστες και βιβλιοθήκες που εμφανίζονται ως προβολές που αποδίδονται στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Παρόλο που η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να εμφανίζεται το πλαίσιο Αναζήτηση, το πλαίσιο Αναζήτηση μπορεί να αποκρύπτεται από την ιδιότητα Τμήματος Web προβολής λίστας, Πλαίσιο αναζήτησης, στην ενότητα Διάφορα του παραθύρου εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες τμήματος web, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της λίστας και άλλων τμημάτων web.

 • Παράθεση της ιδιότητας "Εμφάνιση πλαισίου αναζήτησης" κάτω από την ενότητα "Διάφορα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία Κέντρου εγγράφων όταν θέλετε να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να αποθηκεύσετε μεγάλο αριθμό εγγράφων. Ένα Κέντρο εγγράφων βασίζεται σε ένα πρότυπο τοποθεσίας και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως ένα κεντρικό αποθετήριο για τη διαχείριση πολλών εγγράφων. Δυνατότητες, όπως, περιήγηση μετα-δεδομένων και προβολής δέντρου, τύποι περιεχομένου και τμήματα web, θα σας βοηθήσουν να οργανώνετε και να ανακτάτε έγγραφα με τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο για τους χρήστες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προτύπων τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και χρήση προτύπων τοποθεσίας.

Οι επιμελητές περιεχομένου μπορούν να ρυθμίσουν γρήγορα τις παραμέτρους της περιήγησης βάσει μετα-δεδομένων ώστε να έχει καλές επιδόσεις για τις περισσότερες βιβλιοθήκες χωρίς τη ρητή δημιουργία ευρετηρίων, αλλά να υποστηρίζεται επίσης και κατά τη δημιουργία πρόσθετων ευρετηρίων για να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε ένα μεγαλύτερο εύρος φίλτρων και προβολών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση τοποθεσίας Κέντρου εγγράφων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία κέντρου εγγράφων ως περιβάλλον σύνταξης εγγράφων ή ως αρχειοθήκη περιεχομένου:

 • Σε ένα περιβάλλον σύνταξης εγγράφων, οι χρήστες αναλαμβάνουν και μεταβιβάζουν τον έλεγχο αρχείων και δημιουργούν δομές φακέλων για αυτά τα αρχεία. Η διαχείριση εκδόσεων είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης 10 ή και περισσότερων προγενέστερων εκδόσεων κάθε εγγράφου. Οι χρήστες αναλαμβάνουν και μεταβιβάζουν τον έλεγχο εγγράφων συχνά και οι ροές εργασιών μπορούν να συμβάλουν στην αυτοματοποίηση ενεργειών στα έγγραφα.

 • Σε μια αρχειοθήκη Γνωσιακής βάσης ή περιεχομένου, αντίθετα, παρουσιάζεται ελάχιστη δραστηριότητα σύνταξης. Οι χρήστες μόνο προβάλλουν ή αποστέλλουν έγγραφα. Συνήθως, οι αρχειοθήκες περιεχομένου περιέχουν μοναδικές εκδόσεις των εγγράφων και μια τοποθεσία μπορεί να φτάνει σε εκατομμύρια αρχεία. Σε ένα τυπικό σενάριο, όπως ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης για ένα μεγάλο οργανισμό, 10.000 χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο κυρίως για να το διαβάσουν. Ένα υποσύνολο 3.000 έως 4.000 χρηστών ενδέχεται να αποστέλλει νέο περιεχόμενο στην τοποθεσία.

Χρήση προσωπικών προβολών, σχεσιακών λιστών και τροφοδοσιών RSS

Για να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνολικές επιδόσεις του συστήματος και να αποφευχθεί η συμπλήρωση ενός ορίου ή περιορισμού πόρων, μπορείτε να σκεφθείτε εάν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές προβολές, σχεσιακές λίστες ή τροφοδοσίες RSS.

Προσωπικές προβολές    Επειδή η δημιουργία προβολών που χρησιμοποιούν σωστά ένα ευρετήριο στήλης είναι πιο σύνθετη για μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, ενδέχεται να θέλετε να καταργήσετε το δικαίωμα Διαχείριση προσωπικών προβολών από τους συνεργάτες για μια μεγάλη λίστα ή βιβλιοθήκη. Καταργώντας αυτό το δικαίωμα, μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες να δημιουργήσουν μια προβολή που εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία και που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις της υπόλοιπης τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία δικαιωμάτων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σχεσιακές λίστες     Όταν δημιουργείτε σχέσεις μεταξύ λιστών χρησιμοποιώντας στήλες αναζήτησης, μοναδικές στήλες και επιβεβλημένη σχεσιακή συμπεριφορά (ονομάζεται επίσης ακεραιότητα αναφορών), ενδέχεται να προσεγγίσετε το όριο προβολής λίστας και ίσως να αποκλειστείτε, όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Εάν καταστήσετε μια στήλη μοναδική σε μια υπάρχουσα λίστα που διαθέτει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας (αλλά έχετε υπόψη σας ότι η προσθήκη ενός στοιχείου σε μια λίστα που οδηγεί σε υπέρβαση του ορίου προβολής λίστας, είναι μια διαδικασία στην οποία συνήθως δεν εφαρμόζεται αποκλεισμός).

 • Εάν μια λίστα έχει περισσότερα στοιχεία από ό,τι το όριο προβολής λίστας και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί η επιλογή Διαδοχική διαγραφή ή Περιορισμός διαγραφής) για ένα πεδίο αναζήτησης σε αυτήν τη λίστα.

Τροφοδοσίες RSS     Μετά την ενεργοποίηση της υποστήριξης RSS στην Κεντρική διαχείριση και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης RSS για πολλούς τύπους λιστών και βιβλιοθηκών. Όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην τροφοδοσία RSS για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τα δεδομένα ανακτώνται από τη λίστα. Η προεπιλεγμένη προβολή RSS περιορίζει τον αριθμό των στοιχείων που επιστρέφονται βάσει της τελευταίας ημερομηνίας τροποποίησης του στοιχείου, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο στη στήλη Τροποποιήθηκε. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη διαθέτει πολλά στοιχεία και οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην τροφοδοσία RSS, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ευρετήριο στη στήλη Τροποποιήθηκε. Επίσης, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των στοιχείων που ανακτώνται, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις αριθμός στοιχείων και αριθμός ημερών για τα οποία περιλαμβάνονται οι αλλαγές σε μια τροφοδοσία RSS.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση τροφοδοσιών RSS ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δεδομένα RSS για μια τοποθεσία ή συλλογή τοποθεσιών. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια τροφοδοσία RSS, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ειδοποίησης ή εγγραφή σε τροφοδοσία RSS

SharePoint Μόνο για διαχειριστές διακομιστή

Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν μόνο SharePoint ή οι διαχειριστές δικτύου και διαχειριστές συμπλέγματος στις εκδόσεις διακομιστή SharePoint.

Το ημερήσιο χρονικό διάστημα είναι ένας τρόπος για να καθορίσουν οι διαχειριστές μια αποκλειστική χρονική περίοδο για όλους τους χρήστες κατά την οποία μπορούν να κάνουν απεριόριστες λειτουργίες χωρίς όρια και συνήθως προγραμματίζεται εκτός των ωρών αιχμής.

Παρόλο που οι προβολές είναι ένα πρωτεύον τρόπος για να ανακτήσετε στοιχεία από μια λίστα ή βιβλιοθήκη, υπάρχουν επίσης άλλες SharePoint εντολές και λειτουργίες που γίνονται καλύτερα κατά τη διάρκεια του ημερήσιου χρονικού διαστήματος.

Προσθήκη και διαγραφή ευρετηρίου

Προσθήκη και τροποποίηση μιας στήλης λίστας

Διαγραφή και αντιγραφή φακέλων

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Αποθήκευση μιας λίστας με το περιεχόμενό της ως προτύπου

Διαγραφή μιας τοποθεσίας web

Επαναφορά ή διαγραφή στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης

Αυτές οι εντολές και οι λειτουργίες μπορεί να αποτύχουν εάν υπερβαίνουν τα όρια και τους περιορισμούς της τοποθεσίας κατά την ανάκτηση δεδομένων λίστας τις κανονικές ώρες. Η εκτέλεσή τους χωρίς περιορισμούς κατά το ημερήσιο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτρέψει την αποτυχία και την επίδραση σε άλλους χρήστες.

Η ρύθμιση του ημερήσιου χρονικού διαστήματος απαιτεί να ορίσετε ώρα έναρξης και διάρκεια. Κατά τη ρύθμιση της ώρας και της διάρκειας, πρέπει να κατανοήσετε ότι εάν κάποιος ξεκινήσει ένα ερώτημα ή μια λειτουργία μεγάλης διάρκειας εντός του χρονικού διαστήματος, αυτή θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα εάν εμπίπτει στο χρονικό διάστημα ή όχι.

 1. Ως διαχειριστής, συνδεθείτε στην Κεντρική διαχείριση.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών > Διαχείριση εφαρμογών Web.

  Κεντρική διαχείριση με επιλεγμένη τη Διαχείριση εφαρμογών Web
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση του ημερήσιου χρονικού διαστήματος.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στις Γενικές ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός πόρων.

  Επιλεγμένος "Περιορισμός πόρων κεντρικής διαχείρισης".
 5. Αλλάξτε το Ημερήσιο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα και τη διάρκεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Η σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Κεντρική διαχείριση με επισήμανση του Ημερήσιου χρονικού διαστήματος
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο OK όταν τελειώσετε.

Εάν δεν είστε προγραμματιστής ή δεν έχετε εύκολη πρόσβαση σε πόρους προγραμματιστών για να κάνουν αυτές τις ενέργειες για εσάς, μπορείτε να αναβάλλετε αυτούς τους τύπους λειτουργιών για το ημερήσιο χρονικό διάστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να μάθετε πότε έχει προγραμματιστεί το ημερήσιο χρονικό διάστημα.

Σημείωση:  Το SharePoint Online δεν υποστηρίζει την αλλαγή του ορίου προβολής λίστας.

Το όριο προβολής λίστας είναι στη θέση για την παροχή επιδόσεων μεταξύ των χρηστών και προστασία στο διακομιστή από αθέλητο υπερφόρτωσης στη διάρκεια των ερωτημάτων. Το όριο προβολής λίστας (LVT) μπορεί να αλλάξει μόνο σε εκδόσεις διακομιστή του SharePoint από ένα διαχειριστή στην εφαρμογή Κεντρικής διαχείρισης και, συνιστάται να δεν θέλετε να αλλάξετε, ώστε να μην μείωση των επιδόσεων. SharePoint Online δεν επιτρέπει στους διαχειριστές να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας για την προστασία τους χρήστες σε άλλες μισθωτές από θέματα απόδοσης όταν γίνεται ανάκτηση των μεγάλων συνόλων δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τα ευρετήρια, φίλτρα και τους φακέλους για να διαχειριστείτε ερωτήματα αντί για αυτό.

Εάν έχετε μόνο λίγα ερωτήματα που απαιτούν την αύξηση του ορίου προβολής λίστας, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το ημερήσιο χρονικό διάστημα εκτός των ωρών αιχμής.

Προειδοποίηση: Η αλλαγή του ορίου προβολής λίστας (LVT) δεν συνιστάται εάν έχετε και άλλους χρήστες, καθώς οι μεγαλύτερες τιμές θα υποβαθμίσουν τις επιδόσεις. Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης τιμής ενδέχεται να προκαλέσει υψηλό λανθάνοντα χρόνο ή αποτυχίες για τους χρήστες ή ενδεχομένως να θέσει εκτός λειτουργίας έναν διακομιστή.

Σημείωση: Κεντρική διαχείριση είναι διαθέσιμη μόνο με διακομιστή εγκαταστάσεις του SharePoint.

Εάν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Έχουν τυπική από SharePoint 2010 μέσω SharePoint 2016, αν και το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Η εφαρμογή Κεντρικής διαχείρισης είναι ξεχωριστό από την τοποθεσία SharePoint και απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή συστοιχίας για να αποκτήσετε πρόσβαση. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το όριο προβολής λίστας σε εκδόσεις διακομιστή του SharePoint.

 1. Ως διαχειριστής, συνδεθείτε στην Κεντρική διαχείριση.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών > Διαχείριση εφαρμογών Web.

  Κεντρική διαχείριση με επιλεγμένη τη Διαχείριση εφαρμογών Web
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή για να αλλάξετε το όριο προβολής λίστας.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στις Γενικές ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός πόρων.

  Επιλεγμένος "Περιορισμός πόρων κεντρικής διαχείρισης".
 5. Αλλάξτε την τιμή του ορίου προβολής λίστας (πρώτα στη λίστα) σε μια λογική τιμή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις στη σελίδα περιορισμού πόρων που ως διαχειριστής θα θέλετε να κατανοήσετε.

 • Όριο προβολής λίστας για ελεγκτές και διαχειριστές:    Αυτό είναι από προεπιλογή ένα "μεγαλύτερο όριο". Τα ερωτήματα που εκτελούνται από έναν ελεγκτή ή έναν διαχειριστή και ζητούν συγκεκριμένα (προγραμματιστικά) να παρακάμψουν το όριο προβολής λίστας θα υπόκεινται σε αυτό το όριο. Από προεπιλογή, είναι 20.000 αντί για 5.000 για το όριο προβολής λίστας. Η αύξηση αυτού του ορίου έχει τις ίδιες επιπτώσεις με την αύξηση του ορίου προβολής λίστας. Όταν αλλάζετε αυτή την τιμή, υπάρχουν σχετικές αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μέσω προγραμματισμού της παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου για το όριο προβολής λίστας

 • Παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου:    Εάν συνήθως χρήση προσαρμοσμένου κώδικα στην ανάπτυξη και χρειάζεται για παράκαμψη το όριο προβολής λίστας σε ανώτερο όριο, στη συνέχεια, μπορεί να είναι καλή ιδέα να επιτρέψετε την παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου και εκχωρήσετε δικαιώματα ελεγκτή ή διαχειριστή για την εφαρμογή που θα εκτελέσει τα ερωτήματα. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εάν δεν τη χρειάζεστε. Ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή είναι εάν έχετε υλοποιήσει ορισμένες κώδικα που θα εκτελέσει προσωρινή αποθήκευση ένα μεγαλύτερο σύνολο αποτελεσμάτων που είναι προσβάσιμες συχνά για, πείτε μερικά λεπτά. Εάν δεν σκοπεύετε στην προσωρινή αποθήκευση του περιεχομένου και σχεδιασμό σχετικά με την εκτέλεση αυτών των ερωτημάτων συχνά, στη συνέχεια, να δεν θα να χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο για να εξοικειωθείτε με το όριο προβολής λίστας που θα επηρεάσει αρνητικά της απόδοσης του διακομιστή σας. Με λίγα λόγια: "tread απαλά".

 • Όριο αναζήτησης προβολής λίστας:    Αυτή η δυνατότητα περιορίζει τον αριθμό των σύνδεσμοι που μπορεί να εκτελεί ένα ερώτημα. Αυτό ισούται με τον αριθμό των αναζήτησης, ατόμου/ομάδας ή πεδία κατάστασης ροής εργασίας που περιλαμβάνονται στο ερώτημα. Για παράδειγμα, μια προβολή που εμφανίζει 6 στήλες αναζήτησης και φίλτρα σε ένα άλλο 3 στήλες αναζήτησης διακριτές χρησιμοποιεί 9 αναζητήσεις. Εάν το όριο αναζήτησης προβολής λίστας έχει οριστεί σε 8, αυτό θα προκαλέσει σφάλμα. Αύξηση του αριθμού σε περισσότερες από 8 δεν συνιστάται.

  Πλήρης έλεγχος από τη Microsoft έχει φαίνεται ότι υπάρχει ένα υποβάθμιση σοβαρά μη βαθμιαία επιδόσεων που εμφανίζεται παραπάνω 8 συνδέσμους. Όχι μόνο σημαντικά κάνει απόθεσης μετάδοσης διακομιστή σε αυτό το σημείο, αλλά τελειώνει το ερώτημα προς τα επάνω με δυσανάλογη μεγάλο όγκο πόρων του SQL Server, η οποία επηρεάζει αρνητικά όλων των χρηστών άλλος χρησιμοποιεί αυτήν την ίδια βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις στήλες αναζήτησης και την ενότητα προβολές λίστας των επιδόσεων και χωρητικότητας δοκιμή αποτελεσμάτων και συστάσεις

 • Ημερήσιο χρονικό διάστημα για μεγάλα ερωτήματα:    Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε μια ώρα καθημερινά, όπου οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα ερωτήματα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά πριν αποφασίσετε ποια ώρα να ορίσετε:

  • Για να επηρεαστεί ο μικρότερος αριθμός χρηστών, αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί εκτός ωρών αιχμής ή σε μια ώρα που περιμένετε το μικρότερο φόρτο. Εάν επιλέξετε μια ώρα στο μέσο της εργάσιμης ημέρας για τους περισσότερους από τους χρήστες σας, τότε ακόμη και εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν τη μεγάλη λίστα ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

  • Προσπαθήστε να την διατηρήσετε σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο ώστε τα άτομα να την χρησιμοποιήσουν για να διορθώσουν τις λίστες τους, αντί να επικοινωνούν με το διαχειριστή.

  • Οι λειτουργίες που ξεκινούν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος δεν θα ματαιωθούν όταν λήξει αυτό το χρονικό διάστημα. Εξετάστε το χρόνο που χρειάζεται σε περίπτωση που ένας χρήστης επιχειρήσει να διαγράψει μια μεγάλη λίστα ακριβώς πριν τη λήξη της προθεσμίας.

  • Εξετάστε τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ο οργανισμός σας ή οι πελάτες σας είναι κατανεμημένοι ευρέως γεωγραφικά και χρησιμοποιούν από κοινού έναν κεντρικά φιλοξενούμενο διακομιστή SharePoint. Η ρύθμιση στις 6 μμ μπορεί να λειτουργεί για τη δική σας τοποθεσία, αλλά δεν θα ήταν καλή π.χ για το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

 • Όριο μοναδικών δικαιωμάτων λίστας:    Αυτός είναι ο αριθμός των μοναδικών δικαιωμάτων που επιτρέπονται ανά λίστα. Εάν έχετε ένα φάκελο που διακόψατε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και ορίσατε ορισμένα δικαιώματα για αυτόν (και για όλα τα στοιχεία που περιέχει), τότε αυτό υπολογίζεται ως 1 σε σχέση με το όριο μοναδικών δικαιωμάτων λίστας. Σε αντίθεση με το όριο προβολής λίστας και άλλες ρυθμίσεις, αυτό το όριο δεν ενεργοποιείται με την προβολή του περιεχομένου ή την εκτέλεση κάποιας άλλης λειτουργίας σε αυτό, αλλά ρητά μόνον όταν αλλάζετε δικαιώματα.

  Εάν σας εξυπηρετεί, τότε συνιστάται η μείωση αυτού του αριθμού. Από προεπιλογή είναι 50.000 που είναι πολλά μοναδικά δικαιώματα. Η λίστα σας είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα με τα δικαιώματα πριν συμπληρώσει αυτό το όριο, επομένως η προληπτική προσαρμογή του σε μια τιμή που είναι κατάλληλη για το περιβάλλον σας είναι καλή ιδέα.

Επισκόπηση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία

Το όριο προβολής λίστας (LVT) ισχύει ώστε να βοηθήσει να υπάρχει σταθερή απόδοση για όλους τους χρήστες με ερωτήματα στο παρασκήνιο βάσης δεδομένων. Εδώ βλέπετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα όρια, πώς λειτουργούν και πώς μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του ορίου προβολής λίστας.

Σημαντικό: Το όριο προβολής λίστας δεν μπορεί να αλλάξει στο SharePoint Online. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ενός ημερήσιου χρονικού διαστήματος στο SharePoint Online. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο στο SharePoint 2016, το SharePoint 2013 και το SharePoint 2010.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι διενέξεις βάσης δεδομένων, το SQL Server, η βάση δεδομένων παρασκηνίου για το SharePoint, χρησιμοποιεί συχνά το κλείδωμα σε επίπεδο σειράς ως μια στρατηγική για να εξασφαλίσει ακριβείς ενημερώσεις χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά άλλοι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε άλλες σειρές. Ωστόσο, εάν μια λειτουργία ανάγνωσης ή εγγραφής στη βάση δεδομένων, όπως ένα ερώτημα, προκαλεί ταυτόχρονα το κλείδωμα περισσοτέρων των 5.000 σειρών, είναι πιο αποτελεσματικό για το SQL Server να κλειδώσει προσωρινά ολόκληρο τον πίνακα, μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία της βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Ο πραγματικός αριθμός δεν είναι πάντα 5.000 και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία σας, τον όγκο δραστηριότητας στη βάση δεδομένων και τη ρύθμιση παραμέτρων της τοποθεσίας σας.

Όταν είναι κλειδωμένος ολόκληρος ο πίνακας, οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον πίνακα. Εάν αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, οι χρήστες θα αντιμετωπίσουν μια υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος. Επομένως, τα όρια και οι περιορισμοί είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις των λειτουργιών βάσης δεδομένων που καταναλώνουν πολλούς πόρους και να εξισορροπήσετε τις ανάγκες όλων των χρηστών.

Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τα σημαντικά σημεία σχετικά με το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης.

Μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες

 1. Τα δεδομένα λίστας ή βιβλιοθήκης σε μια συλλογή τοποθεσιών αποθηκεύονται σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων SQL Server, ο οποίος χρησιμοποιεί ερωτήματα, δείκτες και κλειδώματα για να διατηρήσει τις συνολικές επιδόσεις, την κοινή χρήση και την ακρίβεια.

 2. Φιλτραρισμένες προβολές με δείκτες στήλης (και άλλες λειτουργίες) δημιουργούν ερωτήματα βάσης δεδομένων που προσδιορίζουν ένα υποσύνολο στηλών και σειρών και επιστρέφουν αυτό το υποσύνολο στον υπολογιστή σας.

 3. Τα όρια και οι περιορισμοί βοηθούν στον περιορισμό λειτουργιών και την εξισορρόπηση πόρων για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

 4. Προνομιούχους τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσετε παράβλεψης μοντέλο αντικειμένου για να αυξήσετε προσωρινά όρια και περιορισμοί για προσαρμοσμένες εφαρμογές με SharePoint Server εκδόσεις.

 5. Οι διαχειριστές μπορούν να καθορίσετε windows αποκλειστικό χρόνο για όλους τους χρήστες για να το κάνετε απεριόριστες λειτουργίες ωρών αιχμής με SharePoint εκδόσεις διακομιστή.

 6. Όσοι εργάζονται με πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες προβολές, στυλ και όρια σελίδας για να επιταχύνουν την εμφάνιση των δεδομένων στη σελίδα.

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες έχουν συγκεκριμένα μέγιστα όρια, όπως φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αριθμός στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

30 εκατομμύρια

Μέγεθος μεμονωμένου στοιχείου αρχείου ή συνημμένου στοιχείου

10 Gigabyte

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με την περιορισμοί πόρων και ότι πρέπει να έχετε υπόψη τα όρια. Αυτές οι περιορισμοί και όρια ορίζονται στη σελίδα περιορισμού πόρων στην κεντρική διαχείριση εκδόσεις διακομιστή SharePoint. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για συγκεκριμένα όρια και οι αιτήσεις για την τοποθεσία σας.

Σημείωση: Για τη συμβολή στη διαχείριση, οι διαχειριστές δεν υπόκεινται στα παρακάτω όρια και περιορισμούς πόρων.

Σημείωση: Όχι για όλες αυτές τις ρυθμίσεις διατίθενται μέσω του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη και μόνο με εκδόσεις διακομιστή SharePoint.

Όριο
ή ορίου

Προεπιλεγμένη
τιμή

Περιγραφή

Όριο προβολής λίστας

5.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των στοιχείων μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης που μπορεί να διεκπεραιώσει ταυτόχρονα μια λειτουργία βάσης δεδομένων, όπως ένα ερώτημα. Οι διαδικασίες που υπερβαίνουν αυτό το όριο, αποκλείονται.

Για να έχετε χρόνο να κάνετε εναλλακτικά σχέδια, ενδέχεται να λάβετε προειδοποίηση στη σελίδα "Ρυθμίσεις λίστας" όταν η λίστα σας έχει υπερβεί τα 3.000 στοιχεία. Η προειδοποίηση περιλαμβάνει μια σύνδεση βοήθειας σε αυτό το θέμα.

Όριο μοναδικών δικαιωμάτων

50.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των μοναδικών δικαιωμάτων που επιτρέπονται για μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη.

Κάθε φορά που διακόπτετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων για ένα στοιχείο ή ένα φάκελο, αυτό θεωρείται ως 1 μοναδικό δικαίωμα για το συγκεκριμένο όριο. Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε ένα στοιχείο, με αποτέλεσμα την υπέρβαση αυτού του ορίου, δεν σας επιτρέπεται η σχετική ενέργεια.

Όριο μεγέθους γραμμών

6

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των γραμμών πίνακα στο εσωτερικό της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ένα στοιχείο μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης. Για να προσαρμόσετε κατάλληλα ευρείες λίστες με πολλές στήλες, κάθε στοιχείο αναδιπλώνεται σε πολλές εσωτερικές γραμμές πίνακα, έως 6 γραμμές και για έως 8.000 byte συνολικά (εξαιρούνται τα συνημμένα).

Για παράδειγμα, εάν έχετε μια λίστα με πολλές μικρές στήλες, μία εκ των οποίων περιέχει εκατοντάδες στήλες "Ναι"/"Όχι", τότε μπορείτε να υπερβείτε αυτό το όριο. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες "Ναι"/"Όχι" στη λίστα, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να προσθέσετε στήλες διαφορετικού τύπου.

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν αυτό το όριο μόνο χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου και όχι από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Όριο αναζήτησης προβολής λίστας

12

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό κοινών διαδικασιών, όπως αυτών που βασίζονται σε αναζήτηση, στη στήλη "Άτομο"/"Ομάδα" ή σε στήλες κατάστασης ροής εργασιών.

Εάν το ερώτημα χρησιμοποιεί περισσότερες από οκτώ στήλες, η λειτουργία αποκλείεται. Ωστόσο, είναι δυνατό να επιλέξετε με προγραμματισμό τις στήλες που θέλετε να χρησιμοποιούνται, με χρήση μέγιστης προβολής, κάτι που μπορεί να οριστεί μέσω του μοντέλου αντικειμένου.

Μέγεθος ορίου προβολής λίστας για ελεγκτές και διαχειριστές

20.000

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό των στοιχείων μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης που μπορεί να διεκπεραιώσει ταυτόχρονα μια λειτουργία βάσης δεδομένων, όπως ένα ερώτημα, εφόσον εκτελείται από έναν ελεγκτή ή διαχειριστή με τα κατάλληλα δικαιώματα. Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με τη ρύθμιση Δυνατότητα παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου.

Δυνατότητα παράκαμψης μοντέλου αντικειμένου

Y

Καθορίζει εάν οι προγραμματιστές μπορούν να εκτελούν λειτουργίες βάσης δεδομένων, όπως ερωτήματα, που απαιτούν παράκαμψη του ορίου προβολής λίστας και χρήση του μεγαλύτερου ορίου που καθορίζεται από το όριο προβολής λίστας για ελεγκτές και διαχειριστές. Ο διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει μια παράκαμψη μοντέλου αντικειμένου και, στη συνέχεια, οι προγραμματιστές με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν μέσω προγραμματισμού να ζητήσουν το ερώτημά τους να χρησιμοποιήσει το υψηλότερο όριο προβολής λίστας για να επωφεληθεί από αυτό.

Ημερήσιο χρονικό διάστημα

Κανένα

Καθορίζει ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου αγνοούνται τα όρια και οι περιορισμοί για τους πόρους. Ο διαχειριστής μπορεί να διαμορφώσει ένα χρονικό διάστημα εκτός των ωρών αιχμής σε βήματα των 15 λεπτών και έως 24 ώρες, όπως 6:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ. ή 1:30 π.μ. έως 5:15 π.μ.

Μια διαδικασία βάσης δεδομένων ή ένα ερώτημα που έχει ξεκινήσει εντός ενός ημερήσιου χρονικού διαστήματος συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση (ή την αποτυχία), ακόμη και στην περίπτωση που δεν τελειώσει στη διάρκεια του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, γνωρίζετε πείτε μας τι έχει προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο. Συμπεριλάβετε το SharePoint, το λειτουργικό σύστημα και εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης.

Ενημερωμένο Ιουλίου, 2017.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×