Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

Αυτό το θέμα περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το cmdlet Set-CsUser περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των διαθέσιμων σε διαχειριστές Skype για επιχειρήσεις Online των cmdlet. Ωστόσο, Set-CsUser αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Διαχείριση Skype για επιχειρήσεις Online, εκτός από τον ορισμό AudioVideoDisabled της παραμέτρου. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε το cmdlet με κάποια άλλη παράμετρο, θα αποτύχει με παρόμοιο με το εξής μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση "SipAddress". Αυτή η παράμετρος είναι περιορισμένη μέσα σε απομακρυσμένο PowerShell μισθωτή.

Επιστρέψουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις Skype για επιχειρήσεις Online τους χρήστες

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με όλους τους χρήστες σας που έχουν ενεργοποιηθεί για Skype για επιχειρήσεις Online, καλέστε το cmdlet Get-CsOnlineUser χωρίς επιπλέον παραμέτρους.

Get-CsOnlineUser

Για να λάβετε πληροφορίες για ένα μόνο, τυχαία επιλεγμένο χρήστη (για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό για σκοπούς δοκιμής), καλέστε το cmdlet Get-CsOnlineUser και ορίστε την παράμετρο ResultSize σε 1.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 1

Που έχει ως αποτέλεσμα το cmdlet Get-CsOnlineUser για να λάβετε πληροφορίες για ένα μόνο χρήστη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρηστών που έχετε στην εταιρεία σας. Για να λάβετε πληροφορίες για τους χρήστες του πέντε, ορίστε την τιμή της παραμέτρου ResultSize σε 5.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 5

Επιστρέφει πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο χρήστη στο Skype για επιχειρήσεις Online

Υπάρχουν πολλοί τρόποι παραπομπής σε ενός συγκεκριμένου λογαριασμού χρήστη, όταν καλείτε το cmdlet Get-CsOnlineUser της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Υπηρεσίες τομέα Active Directory (AD DS) εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη.

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση SIP του χρήστη.

Get-CsOnlineUser –Identity "sip:kenmyer@litwareinc.com"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κύριο όνομα χρήστη του χρήστη (UPN).

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com"

Επιστροφή συγκεκριμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους χρήστες στο Skype για επιχειρήσεις Online

Από προεπιλογή, το cmdlet Get-CsOnlineUser επιστρέφει μια μεγάλη ποσότητα των πληροφοριών για κάθε λογαριασμό χρήστη Skype για επιχειρήσεις Online. Εάν σας ενδιαφέρει μόνο ένα υποσύνολο των πληροφοριών, διοχέτευση τα δεδομένα που επιστρέφονται στο Select-Object cmdlet. Για παράδειγμα, αυτή η εντολή επιστρέφει όλα τα δεδομένα για το χρήστη Ken Myer και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το cmdlet Select-Object για να περιορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να του Ken AD DS εμφανιζόμενο όνομα και σχέδιο αριθμοδότησης.

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer" | Select-Object DisplayName, DialPlan

Η παρακάτω εντολή επιστρέφει το εμφανιζόμενο όνομα και καλέστε Σχεδιασμός για όλους τους χρήστες σας.

Get-CsOnlineUser | Select-Object DisplayName, DialPlan

Για να βρείτε τις ιδιότητες ενός λογαριασμού χρήστη Skype για επιχειρήσεις Online, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή.

Get-CsOnlineUser | Get-Member

Επιστρέφει μια φιλτραρισμένη λίστα χρηστών στο Skype για επιχειρήσεις Online

Χρησιμοποιώντας το cmdlet Get-CsOnlineUser και τις παραμέτρους LdapFilter ή Filter , μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με ένα προορισμού σύνολο χρηστών. Για παράδειγμα, αυτή η εντολή επιστρέφει όλους τους χρήστες που εργάζονται στο οικονομικό τμήμα.

Get-CsOnlineUser –LdapFilter "department=Finance"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×