Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα ανίχνευσης για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε συγκεκριμένες διαδρομές κατά την ανίχνευση περιεχομένου. Όταν συμπεριλαμβάνετε μια διαδρομή, μπορείτε προαιρετικά να παράσχετε εναλλακτικά διαπιστευτήρια λογαριασμού για την ανίχνευση. Εκτός από την προσθήκη νέων κανόνων ανίχνευσης, μπορείτε να ελέγχετε, να επεξεργάζεστε, να διαγράφετε ή να αναδιατάσσετε υπάρχοντες κανόνες ανίχνευσης.

Οι κανόνες ανίχνευσης εφαρμόζονται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στη λίστα.

Σημείωση: Για να διαχειριστείτε κανόνες ανίχνευσης, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη σελίδα "Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης". Στη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης", στην περιοχή Ανίχνευση, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες ανίχνευσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη κανόνα ανίχνευσης

Έλεγχος κανόνων ανίχνευσης σε μια διεύθυνση URL

Επεξεργασία κανόνα ανίχνευσης

Διαγραφή κανόνα ανίχνευσης

Αναδιάταξη κανόνων ανίχνευσης

Προσθήκη κανόνα ανίχνευσης

 1. Στη σελίδα "Διαχείριση κανόνων διαχείρισης", κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας ανίχνευσης.

 2. Στη σελίδα "Προσθήκη κανόνα ανίχνευσης", στο πλαίσιο Διαδρομή στην ενότητα Διαδρομή, πληκτρολογήστε τη διαδρομή που επηρεάζεται από τον κανόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικούς χαρακτήρες μπαλαντέρ για τη διαδρομή, όπως στα παρακάτω παραδείγματα:

  • http://server1/Folder * περιέχει όλους τους πόρους Web με μια διεύθυνση URL που ξεκινά με http://server1/folder.

  • *://*.txt περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα με επέκταση .txt.

 3. Στην ενότητα Παράμετροι ανίχνευσης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εξαίρεση όλων των στοιχείων σε αυτήν τη διαδρομή. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να εξαιρεθούν όλα τα στοιχεία στη συγκεκριμένη διαδρομή από την ανίχνευση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να περιορίσετε τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν επιλέγοντας τα εξής:

   • Συμπερίληψη σύνθετων διευθύνσεων URL (διευθύνσεων URL που περιέχουν ερωτηματικά (?)). Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να συμπεριλάβετε διευθύνσεις URL οι οποίες περιέχουν παραμέτρους που χρησιμοποιούν σημειογραφία ερωτηματικού (?).

  • Συμπερίληψη όλων των στοιχείων σε αυτήν τη διαδρομή. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να γίνεται ανίχνευση σε όλα τα στοιχεία της διαδρομής. Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να περιορίσετε περαιτέρω τη συμπερίληψη επιλέγοντας οποιονδήποτε συνδυασμό από τα εξής:

   • Συνδέσεις στη διεύθυνση URL χωρίς ανίχνευση της ίδιας της διεύθυνσης URL. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να ανιχνεύονται οι συνδέσεις που περιέχονται, αλλά όχι η ίδια η διεύθυνση URL.

   • Ανίχνευση σύνθετων διευθύνσεων URL (διευθύνσεις URL που περιέχουν ερωτηματικό (?)). Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να ανιχνεύονται διευθύνσεις URL που περιέχουν παραμέτρους που χρησιμοποιούν σημειογραφία ερωτηματικού (?).

   • Ανίχνευση περιεχομένου SharePoint ως σελίδων HTTP.. Κανονικά, οι τοποθεσίες του SharePoint ανιχνεύονται με χρήση ενός ειδικού πρωτοκόλλου. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να ανιχνεύονται οι τοποθεσίες του SharePoint ως σελίδες HTTP. Όταν το περιεχόμενο ανιχνεύεται με χρήστη του πρωτοκόλλου HTTP, τα δικαιώματα στοιχείων δεν αποθηκεύονται.

 4. Στην ενότητα Καθορισμός ελέγχου ταυτότητας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό πρόσβασης περιεχομένου, επιλέξτε Χρήση του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου.

  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό λογαριασμό, επιλέξτε Καθορισμός διαφορετικού λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου και κατόπιν κάντε τα εξής:

   1. Στο πλαίσιο Λογαριασμός, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού που έχει δικαίωμα πρόσβασης στις διαδρομές που ορίζονται από αυτόν τον κανόνα ανίχνευσης.

   2. Στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για αυτόν το λογαριασμό.

   3. Για να αποτρέψετε τη χρήση του βασικού ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται Βασικός έλεγχος ταυτότητας.

    Ο διακομιστής επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας NTLM των Windows. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας NTLM αποτύχει, ο διακομιστής επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το βασικό έλεγχο ταυτότητας, εκτός εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται Βασικός έλεγχος ταυτότητας.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη για τον έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Καθορισμός πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη και κάντε κλικ σε ένα πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη στο μενού Πιστοποιητικό.

  • Για να χρησιμοποιήσετε διαπιστευτήρια φόρμας για τον έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Καθορισμός διαπιστευτηρίων φόρμας, στη συνέχεια εισαγάγετε τη διεύθυνση URL φόρμας (η θέση της σελίδας που δέχεται τις πληροφορίες διαπιστευτηρίων) στο πλαίσιο Διεύθυνση URL φόρμας και κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

   1. Όταν ανοίξει η προτροπή σύνδεσης από τον απομακρυσμένο διακομιστή σε ένα νέο παράθυρο, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια φόρμας και συνδεθείτε.

   2. Θα ερωτηθείτε εάν ήταν επιτυχής η σύνδεση. Εάν ήταν επιτυχής, τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για τον έλεγχο ταυτότητας θα αποθηκευτούν στην απομακρυσμένη τοποθεσία.

  • Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω cookie, επιλέξτε Χρήση cookie για ανίχνευση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη cookie από διεύθυνση URL για λήψη ενός cookie από μια τοποθεσία ή διακομιστή Web.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός cookie για ανίχνευση για να εισαγάγετε ένα cookie από το τοπικό σύστημα αρχείων ή τον κοινόχρηστο χώρο αρχείων. Μπορείτε προαιρετικά να καθορίσετε σελίδες σφαλμάτων στο πλαίσιο Σελίδες σφαλμάτων (διαχωρισμένες με ερωτηματικά).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος κανόνων ανίχνευσης σε URL

Μπορείτε να ελέγξετε κανόνες ανίχνευσης σε μια διεύθυνση URL για να καθορίσετε ποιοι κανόνες θα εφαρμόζονται κατά την ανίχνευση της διεύθυνσης URL και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των κανόνων (συμπερίληψη ή εξαίρεση περιεχομένου). Σημειώστε ότι η δοκιμή κανόνων ανίχνευσης σε μια διεύθυνση URL δεν ανιχνεύει στην πραγματικότητα τη διεύθυνση URL.

 1. Στη σελίδα "Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης", στο πλαίσιο Εισαγάγετε μια διεύθυνση URL και επιλέξτε "Δοκιμή", για να δείτε αν ταιριάζει με έναν κανόνα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να ελέγξετε.

 2. Επιλέξτε Δοκιμή.

 3. Το αποτέλεσμα της δοκιμής παρατίθεται σε λίστα κάτω από το πλαίσιο Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και κάντε κλικ στο κουμπί "Δοκιμή", για να διαπιστώσετε αν ταιριάζει με έναν κανόνα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία κανόνα ανίχνευσης

Εάν επεξεργαστείτε έναν κανόνα ανίχνευσης, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε δεν θα ισχύσουν έως ότου ξεκινήσει η επόμενη πλήρης ανίχνευση.

 • Στη σελίδα "Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης", στη λίστα με τους κανόνες ανίχνευσης, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στο μενού του κανόνα ανίχνευσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις κανόνων ανίχνευσης στην ενότητα Προσθήκη κανόνα ανίχνευσης .

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή κανόνα ανίχνευσης

Εάν διαγράψετε έναν κανόνα ανίχνευσης, η διαγραφή δεν θα ισχύσει έως ότου ξεκινήσει η επόμενη πλήρης ανίχνευση.

 1. Στη σελίδα "Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης", στη λίστα με τους κανόνες ανίχνευσης, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή από το μενού του κανόνα ανίχνευσης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο πλαίσιο μηνύματος για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τον κανόνα ανίχνευσης.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη κανόνων ανίχνευσης

 • Στη σελίδα "Διαχείριση κανόνων ανίχνευσης", στη στήλη Σειρά στη λίστα κανόνων ανίχνευσης, επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε τη θέση την οποία θέλετε να καταλαμβάνει ο κανόνας. Οι υπόλοιπες τιμές αλλάζουν αυτόματα.

  Οι κανόνες ανίχνευσης εφαρμόζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα. Επομένως, εάν δύο κανόνες καλύπτουν το ίδιο ή επικαλυπτόμενο περιεχόμενο, θα εφαρμοστεί ο κανόνας που εμφανίζεται πρώτος στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×