Διαχείριση και κύκλου ζωής μιας σελίδας σύγχρονο του SharePoint

Διαχείριση και κύκλου ζωής μιας σελίδας σύγχρονο του SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μοντέρνα σελίδων στο SharePoint σας δώσει πολλές από τις ίδιες δυνατότητες που παρέχουν σελίδες σε κλασική τοποθεσίες δημοσίευσης. Μόλις ένα δημιουργείται σύγχρονο σελίδα του SharePoint, μπορεί να υποστεί επεξεργασία, αποθηκεύονται, δημοσιευθεί, και να θέσει σε κοινή χρήση.  Μια σελίδα μπορεί να επίσης διαγραφή ή την επαναφορά σε διαφορετική έκδοση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια ροή έγκριση περιεχομένου.

Κύκλος ζωής της σελίδας

Κουμπί 'Δημιουργία' Δημιουργία Ξεκινά τον κύκλο ζωής μιας σελίδας με τη δημιουργία του. Όταν δημιουργείτε μια σελίδα για πρώτη φορά, είναι σε κατάσταση "τοπικό" Πρόχειρη, γεγονός που σημαίνει ότι κανένας άλλος να τον προβάλετε ακόμη.   

Αποθήκευση ως πρόχειρου κουμπί Αποθήκευση ως πρόχειρου Κατά την αποθήκευση και κλείσιμο αυτής της σελίδας, μεταβίβαση ελέγχου ως δευτερεύουσα έκδοση και θα είναι "Κοινόχρηστα" σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε με δικαιώματα επεξεργασίας (ή οι κάτοχοι τοποθεσιών) να τώρα το δείτε και επεξεργαστείτε.   

Εικόνα κουμπιού Επεξεργασίατου Για να επεξεργαστείτε τη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και, στη σελίδα είναι τώρα ανάληψη ελέγχου. Με την προϋπόθεση ότι είναι ανοιχτό για επεξεργασία της σελίδας ή ανάληψη ελέγχου, κανένας άλλος να το επεξεργαστείτε. Στη σελίδα είναι "κλειδωμένες" μέχρι είναι αποθηκεύσατε τις αλλαγές ή απορρίπτονται ή μέχρι να δημοσιευτεί η σελίδα. Μια εξαίρεση είναι ότι εάν η σελίδα έχει καμία δραστηριότητα για 5 λεπτά, η περίοδος λειτουργίας επεξεργασίας θα λήξει το χρονικό όριο και τη σελίδα θα είναι "μη κλειδωμένα".    

Απόρριψη αλλαγών Απόρριψη αλλαγών Κατά την απόρριψη αλλαγών, η σελίδα επιστρέφεται στην προηγούμενη κατάσταση. Είναι ισοδύναμη με "Αναίρεση ανάληψης ελέγχου."   

Δημοσίευση κουμπί Δημοσίευση Όταν μια σελίδα δημοσιεύεται κάνοντας κλικ στο κουμπί δημοσίευση, μεταβίβαση ελέγχου ως "κύρια" έκδοση και μεταβαίνει "ζωντανή," σημαίνει ότι όλα τα άτομα που μπορούν να προβάλλουν την τοποθεσία μπορούν να προβάλλουν τη σελίδα.   

Κύκλος ζωής σελίδα με την έγκριση περιεχομένου

Τον κύκλο ζωής μιας σελίδας με το περιεχόμενο έγκρισης ενεργοποιημένη είναι απλώς λίγο διαφορετικά όπως μια σελίδα έχει έγκριση από κάποιον πριν να δημοσιευτεί. Οι υπεύθυνοι έγκρισης θα πρέπει να είναι οι κάτοχοι τοποθεσιών ή άτομα με πλήρη έλεγχο είτε επεξεργασία δικαιωμάτων για την τοποθεσία.

Ακολουθούν πρόσθετες στάδια για τη σελίδα δημοσίευση όταν περιεχομένου έγκρισης είναι ενεργοποιημένος χρησιμοποιώντας ροής. Δεν περιλαμβάνονται εδώ θα βρείτε βήματα για ροές έγκρισης που απαιτούν πολλές οι υπεύθυνοι έγκρισης ή για ροές προσαρμοσμένης έγκρισης.

Υποβολή για έγκριση κουμπί Υποβολή για έγκριση  Όταν είστε έτοιμοι να να δημοσιευτεί η σελίδα, ο συντάκτης της σελίδας υποβάλλει της σελίδας για έγκριση.   

Εκκρεμεί έγκριση Μέχρι την έγκριση της σελίδας, παραμένει σε κατάσταση σε εκκρεμότητα.

Κουμπί αναθεώρηση των εγκρίσεων Αναθεώρηση των εγκρίσεων   Ατόμων που καθορίζεται από το όπως οι υπεύθυνοι έγκρισης θα λάβετε μια ειδοποίηση και θα δείτε ένα κουμπί εγκρίσεις αναθεώρηση όπου μπορεί να βλέπει στη σελίδα. Οι υπεύθυνοι έγκρισης δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο; να μόνο έγκριση ή απόρριψη ή περιεχομένου. Μπορούν να στείλουν σχόλια μαζί με την ειδοποίηση που λαμβάνει ο συντάκτης της σελίδας.   

Δημοσίευση   Όταν μια σελίδα εγκριθεί, δημοσιεύεται και μεταβίβαση ως ένα "μεγάλο" έκδοση και μεταβαίνει "ζωντανή," σημαίνει ότι όλα τα άτομα που μπορούν να προβάλλουν την τοποθεσία μπορούν να προβάλλουν τη σελίδα.

Το συνιστώμενο τρόπο για να χρησιμοποιήσετε έγκριση περιεχομένου για τις σελίδες σύγχρονο είναι να χρησιμοποιήσετε ροής της Microsoft. Ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων έγκριση σελίδας για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο κλασική του απαίτηση έγκρισης σε μια βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στο θέμα απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας.

Ποιος μπορεί να επεξεργαστεί μια σελίδα;

Όλα τα άτομα που έχετε δώσει δικαιώματα επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε μια σελίδα. Σε μια τοποθεσία ομάδας, η προσθήκη χρήστη στην ομάδα τοποθεσιών ομάδας έχει δικαιώματα επεξεργασίας από προεπιλογή. Σε μια τοποθεσία επικοινωνίας, μόνο οι κάτοχοι τοποθεσιών και αυτές που έχετε δώσει δικαιώματα επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Επεξεργασία " σε μια σελίδα, η σελίδα έχει γίνει ανάληψη ελέγχου, που σημαίνει κανένας άλλος να την επεξεργαστείτε, εκτός εάν αποθηκεύσετε και κλείσετε τη σελίδα, να απορρίψετε τις αλλαγές ή δημοσιεύστε τη σελίδα. Κάθε μία από αυτές τις ενέργειες στη σελίδα μεταβιβάζει πάλι τον έλεγχο.

Όταν κάποιος αναλαμβάνει τον έλεγχο μια σελίδα κατά λάθος ή ξεχάσει να αποθηκεύσετε και κλείσετε, απόρριψη αλλαγών ή δημοσίευση, η σελίδα θα αυτόματα αποθηκεύστε και κλείστε μετά από 5 λεπτά αδράνειας.

Δύο άτομα δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στην ίδια σελίδα ταυτόχρονα. Εάν ένα άτομο έχει μια σελίδα ανοιχτή για επεξεργασία και ένα άλλο άτομο που προσπαθεί να επεξεργαστείτε τη σελίδα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι γίνεται επεξεργασία της σελίδας από κάποιον άλλο. Μπορείτε να ζητήσετε από το άτομο που περιλαμβάνει τη σελίδα ανοιχτό για επεξεργασία σε "αφήστε" τη σελίδα, αποθήκευση και κλείσιμο, απόρριψη αλλαγών ή δημοσίευσης. Εξαίρεση είναι ότι εάν η σελίδα έχει καμία δραστηριότητα για 5 λεπτά, η περίοδος λειτουργίας επεξεργασίας θα αυτόματα χρονικό όριο και τη σελίδα θα είναι "μη κλειδωμένα".

Κάτοχος τοποθεσίας έχει μια επιπλέον επιλογή για να παρακάμψετε την ανάληψη ελέγχου του ατόμου με επεξεργασία της σελίδας.

Εύρεση σελίδων

Οι σελίδες αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη σελίδων, που είναι δυνατή η πρόσβαση κάνοντας κλικ στην επιλογή " σελίδες " στο παράθυρο περιήγησης. Εάν σελίδες δεν εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας κουμπί "Ρυθμίσεις" της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online , στη συνέχεια, περιεχόμενα τοποθεσίας και αναζητήστε Σελίδες της τοποθεσίας.

Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη σελίδων.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην το διάστημα μεταξύ το όνομα της σελίδας και την ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων από το μενού. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση στο μενού για να δείτε Το ιστορικό εκδόσεων.

  Εάν δεν βλέπετε το ιστορικό εκδόσεων, κάντε κλικ στο κουμπί έλλειψης (...) στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εκδόσεων.

  Θα δείτε μια λίστα με τις εκδόσεις του αρχείου.

  Πλαίσιο διαλόγου ιστορικό έκδοση με 3 εκδόσεις.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιστορικό εκδόσεων, τοποθετήστε το δείκτη δίπλα στην έκδοση που θέλετε και κάντε κλικ στο κάτω βέλος στη δεξιά πλευρά για να λάβετε μια λίστα επιλογών.

  Επιλογές ιστορικού εκδόσεων (προβολή, επαναφορά, διαγραφή)

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επαναφέρετε την τρέχουσα έκδοση με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

  Επαναφορά έκδοση επιβεβαιώσετε παράθυρο διαλόγου με επιλεγμένο κουμπί OK

  Σημείωση: SharePoint δεν καταργήσει την παλαιότερη έκδοση που μόλις γίνει επαναφορά, δημιουργεί ένα αντίγραφο και διευκολύνει την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ο έλεγχος των σελίδων και σμίκρυνση από τη βιβλιοθήκη σελίδων

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις εντολές Επεξεργασία, αποθήκευση και κλείσιμο, απόρριψη αλλαγών, και Δημοσίευση στη σελίδα για να διαχειριστείτε και ανάληψη ελέγχου σελίδων. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο τις σελίδες και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τα ίδια βήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ανάληψη ή μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Κατάργηση δημοσίευσης μιας σελίδας

Εάν δεν θέλετε πλέον σελίδα σας να προβληθούν από άλλους χρήστες ή να βρίσκονται σε αναζητήσεις, μπορείτε να καταργήσετε τη δημοσίευση το:

 • Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη σελίδων,

 • Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε τη δημοσίευση.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή το..., και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δημοσίευσης.

Με τον τρόπο αυτό στη σελίδα ξανά σε κατάσταση Πρόχειρο. Η σελίδα θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, μέσω. Εάν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, θα πρέπει να καταργήσετε δικαιώματα από τη σελίδα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή..., κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση με. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×