Διαχείριση εργασιών (συμβάντων) στην Ουρά του Project Server

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν οι πληροφορίες του έργου και του φύλλου κατανομής χρόνου δημοσιεύονται στο Microsoft Office Project Server 2007, η επεξεργασία τους γίνεται από την Ουρά του Project Server. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται οι εργασίες (ή τα συμβάντα) που βρίσκονται σε ουρά, να προβάλετε τις εργασίες στην ουρά και να εκτελέστε επανεκκίνηση συγκεκριμένων εργασιών που βρίσκονται στην ουρά.

Η Ουρά του Project Server περιέχει δύο χωριστές ουρές:

 • Ουρά έργου     Αυτή χρησιμοποιείται για μηνύματα έργου που σχετίζονται με την αποθήκευση, τη δημοσίευση, την αναφορά και τη δημιουργία κύβων. Οι πίνακες και οι αποθηκευμένες διαδικασίες της είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων εργασίας του Office Project Server 2007.

 • Ουρά φύλλου κατανομής χρόνου     Αυτή χρησιμοποιείται για μηνύματα φύλλου κατανομής χρόνου τα οποία σχετίζονται με την αποθήκευση και την υποβολή ενός φύλλου κατανομής χρόνου. Οι πίνακες και οι αποθηκευμένες διαδικασίες της είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων "Δημοσιευμένα" του Office Project Server 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή των ρυθμίσεων ουράς έργου

Ρύθμιση του πλέγματος ουρά εργασίας

Ακύρωση ή επανάληψη εργασιών στην ουρά

Αλλαγή των ρυθμίσεων της ουράς εργασιών

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διακομιστή.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις διακομιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ουράς.

 3. Στη λίστα Τύπος ουράς, ενεργοποιήστε την επιλογή Έργο ή Φύλλο κατανομής χρόνου, για να υποδηλώσετε την ουρά που θέλετε να αλλάξετε.

  Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για τον τύπο ουρά που έχετε επιλέξει. Για να τροποποιήσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για τον άλλο τύπο ουρά, πρέπει να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία.

 4. Στην ενότητα Μέγιστος αριθμός νημάτων επεξεργασίας εργασιών , πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό των εργασιών της ουράς στις οποίες μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία από το διακομιστή.

  Συμβουλή: Εάν πληκτρολογήσετε τον αριθμό -1, θα γίνεται επεξεργασία του μέγιστου αριθμού νημάτων (έως 20) από το διακομιστή.

 5. Στην ενότητα Μεσοδιάστημα εκλογής (σε millisecond), πληκτρολογήστε τον αριθμό των millisecond που πρέπει να περιμένει η Ουρά του Project Server πριν επιλέξει τη βάση δεδομένων έργου ή φύλλου κατανομής χρόνου για νέες εργασίες.

 6. Στην ενότητα Μεσοδιάστημα επανάληψης δευτερεύουσας εργασίας (σε millisecond), πληκτρολογήστε τον αριθμό των millisecond που πρέπει να περιμένει η Ουρά του Project Server πριν επαναλάβει την εργασία, εάν η αρχική προσπάθεια ή προσπάθειες απέτυχαν.

 7. Στην ενότητα Όριο επανάληψης δευτερεύουσας εργασία, πληκτρολογήστε τον αριθμό των φορών που πρέπει να συνεχίσει να εκλέγει η Ουρά του Project Server τη βάση δεδομένων, εάν η αρχική προσπάθεια ή προσπάθειες απέτυχαν.

 8. Στην ενότητα Μεσοδιάστημα επανάληψης SQL (σε millisecond), πληκτρολογήστε τον αριθμό των millisecond που πρέπει να περάσουν πριν από κάθε προσπάθεια διεκπεραίωσης μιας εργασίας.

 9. Στην ενότητα Όριο επανάληψης SQL, πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό των φορών που πρέπει να προσπαθεί η Ουρά του Project Server να διεκπεραιώσει μια εργασία.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός του πλέγματος ουράς εργασιών

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διακομιστή.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις διακομιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ουράς.

 3. Στην ενότητα Τύπος φίλτρου, στη λίστα Τύπος φίλτρου, επιλέξτε τον τύπο της εργασίας που θέλετε να εμφανίσετε στο Πλέγμα εργασιών.

 4. Στην ενότητα Αναγνωριστικά εργασιών/ομάδων εργασιών, πληκτρολογήστε τον αριθμό αναγνωριστικού εργασίας ή το αναγνωριστικό ομάδας εργασιών. Αυτή η ενότητα εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει το στοιχείο Κατά αναγνωριστικό από τη λίστα Τύπος φίλτρου.

  Αναγνωριστικά ομάδας εργασίας συσχετίσετε σχετικών εργασιών. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης δημοσιεύει ένα έργο, η συγκεκριμένη εργασία περιέχει αυτόματα άλλες σχετικές εργασίες που σχετίζονται με τις ειδοποιήσεις, δημιουργία αναφορών, και ούτω καθεξής.

  Συμβουλή: Για να προσδιορίσετε ποιο αναγνωριστικό εργασίας ή ομάδας εργασιών θα χρησιμοποιήσετε, αντιγράψτε το αναγνωριστικό από το Πλέγμα εργασιών. Πριν από αυτή την ενέργεια, εισαγάγετε τις στήλες "Αναγνωριστικό εργασίας" και "Αναγνωριστικό ομάδας εργασιών" στο Πλέγμα εργασιών, χρησιμοποιώντας τον πίνακα Διαθέσιμες στήλες στην ενότητα Στήλες.

 5. Στην ενότητα Ιστορικό εργασίας, επιλέξτε τη χρονική περίοδο ιστορικού δεδομένων και τον μέγιστο αριθμό των εργασιών που θέλετε να προβάλετε στο Πλέγμα εργασιών.

 6. Στην ενότηταΤύποι εργασίας, επιλέξτε τον τύπο πληροφοριών εργασίας που θέλετε να εμφανίζονται στο Πλέγμα εργασιών.

 7. Στην ενότηταΚαταστάσεις ολοκλήρωσης εργασίας, επιλέξτε τον τύπο πληροφοριών κατάστασης εργασίας που θέλετε να εμφανίζονται στο Πλέγμα εργασιών.

 8. Στην ενότητα Έργα, επιλέξτε τα έργα που θέλετε να παρακολουθήσετε στο Πλέγμα εργασιών.

  Αυτή η ενότητα εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει το στοιχείο Κατά έργο από τη λίστα Τύπος φίλτρου.

 9. Στην ενότητα Στήλες, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο Πλέγμα εργασιών.

 10. Στην ενότητα Επιλογές για προχωρημένους, καθορίστε αν θέλετε να ακυρώσετε τις σχετιζόμενες δευτερεύουσες εργασίες κατά την επιλογή μιας εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση εργασίας.

  • Ακύρωση εργασιών που εισάγονται στην ουρά     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να ακυρώσετε μόνο τις εργασίες που εισέρχονται στην ουρά εργασιών.

  • Ακύρωση επακόλουθων εργασιών στη συσχέτιση     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να ακυρώσετε την επιλεγμένη εργασία ή τις εργασίες, μαζί με τις σχετιζόμενες δευτερεύουσες εργασίες. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει πιθανά προβλήματα συγχρονισμού με την εργασία και με πληροφορίες πόρων που ενδέχεται να συσχετίζονται με το έργο ή με το φύλλο κατανομής χρόνου.

 11. Στην ενότητα Εργασίες πλέγματος, επιλέξτε μια εργασία από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικές εργασίες για να δείτε τις εργασίες που σχετίζονται με το ίδιο έργο (Εάν σας διαχειριστής έχει εγκαταστήσει την Ενημέρωση υποδομής για το Microsoft Office Servers). Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε γιατί μια εργασία που δεν είναι σε ουρά και δεν εκτελείται, όπως ενδέχεται να έχει αποκλειστεί από μια προηγούμενη εργασία σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο.

  Για να καταργήσετε το φίλτρο δευτερευόντων Σχετικές εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι εργασίες.

  Σημειώσεις: 

  • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια εργασία που απέτυχε, κάντε κλικ στο μήνυμα σφάλματος υπερ-σύνδεσης στη στήλη Σφάλμα στο Πλέγμα εργασιών.

  • Τα μέλη των ομάδων μπορούν επίσης να προβάλουν εργασίες που βρίσκονται στην ουρά. Μπορούν να κάνουν κλικ στην εντολή Προσωπικές ρυθμίσεις από το στοιχείο "Γρήγορη εκκίνηση" και κατόπιν να κάνουν κλικ στην επιλογή Οι εργασίες μου στην ουρά. Στη σελίδα Οι εργασίες μου στην ουρά, τα μέλη των ομάδων μπορούν να βλέπουν μόνο τις δικές τους εργασίες μέσα στην ουρά. Επίσης, τους γίνεται η υπενθύμιση ότι οι αλλαγές σε σελίδες του Microsoft Office Project Web Access ενδέχεται να μην συμβαίνουν αμέσως εάν υπάρχουν πολλές εργασίες στην Ουρά του Project Server την ίδια στιγμή. ώ Μπορούν να πατήσουν το πλήκτρο F5 για να ανανεώσουν μια σελίδα, μέχρι να δουν τις αλλαγές τους.

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προγράμματα χειρισμού συμβάντων για να προβάλετε την κατάσταση ή την απόδοση των εργασιών ουράς και άλλων διαδικασιών. Στο στοιχείο "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις διακομιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος χειρισμού συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Ακύρωση ή επανάληψη εργασιών που βρίσκονται στην ουρά

 1. Επιλέξτε την εργασία στο Πλέγμα εργασιών και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ακύρωση εργασίας. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην εντολή Επανάληψη εργασίας για την επιλεγμένη εργασία, εάν η πληροφορίες κατάστασης στη στήλη Κατάσταση εργασίας υποδεικνύουν ότι παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στη διεκπεραίωση της εργασίας.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η επανάληψη εργασιών που διαθέτουν μια κατάσταση εργασίας Συσχέτιση αποτυχίας και αποκλεισμού.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Ανανέωση κατάστασης για να ενημερώσετε το Πλέγμα εργασιών ώστε να αντανακλά τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Γιατί δεν μπορώ να εκτελέσω ορισμένες ενέργειες στο Project Web Access;

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Project Web Access, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Επίσης, αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που τεκμηριώνονται εάν διαχειριστή του διακομιστή σας προσαρμοσμένη Project Web Access και δεν έχει αλλάξει προσαρμογή της Βοήθειας, ώστε να ταιριάζει με.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×