Διαχείριση ενός wiki

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Για να διαχειριστείτε τις περισσότερες ρυθμίσεις ενός wiki, πρέπει να έχετε δικαίωμα διαχείρισης μιας τοποθεσίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε μέλος της ομάδας κατόχων της τοποθεσίας ή να έχετε επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος".

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ορισμός μοναδικών δικαιωμάτων

Εργασία με ομάδες του SharePoint

Προσθήκη χρηστών σε ένα wiki

Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων από μια γονική τοποθεσία

Ορισμός μοναδικών δικαιωμάτων για μια σελίδα wiki

Προβολή όλων των σελίδων ενός wiki

Επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης μιας σελίδας wiki

Δείτε ποιες σελίδες συνδέονται στην τρέχουσα σελίδα

Διαγραφή σελίδων τις οποίες δεν χρειάζεστε

Επισκόπηση

Για να δώσετε τη δυνατότητα σε άλλους να προβάλλουν και να συνεισφέρουν στο wiki σας, πρέπει να τους παραχωρήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένες οι σελίδες wiki. Πρέπει, επίσης, να εξετάσετε ποιος θέλετε να συμβάλει στο wiki και ποιος να μπορεί να επεξεργάζεται το wiki. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να παραχωρήσετε ευρύτερη πρόσβαση στο wiki σας, παρά στην υπόλοιπη τοποθεσία σας. Από την άλλη, μπορεί να θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στο wiki σας μόνο σε λίγα άτομα.

Εάν το wiki σας είναι μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki στην τοποθεσία της ομάδας σας, μπορείτε να επιλέξετε να μεταβιβάσετε δικαιώματα εάν στο wiki εργάζεται το ίδιο σύνολο ατόμων. Εάν χρειάζεται να παράσχετε πρόσβαση σε ένα σύνολο ατόμων μεγαλύτερο, μικρότερο ή διαφορετικό από αυτό της τοποθεσίας σας, χρησιμοποιήστε τα μοναδικά δικαιώματα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να διαχειριστείτε δικαιώματα για πολλαπλούς χρήστες είναι η χρήση ομάδων του SharePoint.

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο υποθέτει ότι το wiki σας είναι βιβλιοθήκη σελίδων wiki ή τοποθεσία εταιρικού wiki. Εάν το wiki σας έχει δημιουργηθεί σε τοποθεσία ομάδας, οι σελίδες wiki σας μπορεί να είναι στη βιβλιοθήκη "Σελίδες τοποθεσίας", εάν δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ ξεχωριστή βιβλιοθήκη σελίδων wiki. Σε αυτήν τη περίπτωση, το wiki σας αποτελεί ως αποτέλεσμα, ολόκληρη την τοποθεσία ομάδας και οι διαδικασίες για τη διαχείριση δικαιωμάτων ξεκινάνε από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας της τοποθεσίας.

Ορισμός μοναδικών δικαιωμάτων

Για να ορίσετε μοναδικά δικαιώματα, κάνετε διακοπή στις σχέσεις μεταβίβασης σε αυτή την τοποθεσία. Για να επιβεβαιώσετε τη σχέση μεταβίβασης μιας βιβλιοθήκης σελίδων wiki, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένες οι σελίδες wiki, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δικαιώματα βιβλιοθήκης. Εμφανίζεται μια κίτρινη γραμμή κάτω από την Κορδέλα η οποία αναφέρει εάν μεταβιβάζονται δικαιώματα στη σελίδα από τη γονική της. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη σχέση μεταβίβασης από αυτήν τη σελίδα δικαιωμάτων. Για να επιβεβαιώσετε τα δικαιώματα μιας τοποθεσίας εταιρικού wiki, χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Δικαιώματα τοποθεσίας" η οποία είναι διαθέσιμη στις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας".

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η τοποθεσίας σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το άτομο που έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους ή που διαχειρίζεται την τοποθεσία σας. Ένας διαχειριστής, όπως κάποιος που ρυθμίζει και διαχειρίζεται το διακομιστή, μπορεί να έχει ρυθμίσει πρόσθετους περιορισμούς για την τοποθεσίας σας.

Εργασία με ομάδες του SharePoint

Οι ομάδες του SharePoint σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα επίπεδα δικαιωμάτων για πολλαπλούς χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ομάδες του SharePoint για να εκχωρείτε τα επίπεδα δικαιωμάτων που θέλετε (εκτός από το επίπεδο δικαιωμάτων "Περιορισμένη πρόσβαση"). Σημειώστε ότι μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα επίπεδα δικαιωμάτων τα οποία, στη συνέχεια, μπορείτε να εκχωρήσετε στις ομάδες σας του SharePoint.

Εάν η εταιρεία σας έχει προσωπικό το οποίο πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης, όπως οι τοποθεσίες ή οι βιβλιοθήκες, πρέπει εσείς ή ο διαχειριστής σας να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ομάδας SharePoint (ή προσαρμογής μιας ήδη υπάρχουσας ομάδας) για αυτά. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα του SharePoint για υποψήφιους πελάτες με το όνομα "Υποψήφιοι πελάτες του SharePoint" και μια για αναλυτές με όνομα "Αναλυτές του SharePoint", κ.ο.κ.

Μπορείτε ακόμα να προσθέσετε μεμονωμένο χρήστη σε μια τοποθεσία, εάν αυτό το άτομο έχει μοναδικές ανάγκες και εάν δεν πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να εκχωρήσετε παρόμοιο επίπεδο σε πολλά άτομα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προσθήκη χρηστών σε ένα wiki

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσθέσετε χρήστες σε μια ομάδα ή μεμονωμένα σε ένα wiki. Εάν το wiki σας μεταβιβάζει δικαιώματα από μια γονική τοποθεσία, πρέπει να προσθέσετε το χρήστη στη γονική τοποθεσία ή να ανατρέξετε στην ενότητα “Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων από γονική τοποθεσία” (παρακάτω σε αυτό το άρθρο) για να μάθετε με ποιον τρόπο να διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων.

 1. Από το wiki, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε χρήστες στη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένες οι σελίδες wiki, κάντε κλικ στην επιλογή το σελίδας καρτέλα στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα βιβλιοθήκης.

  • Για να προσθέσετε χρήστες στην τοποθεσία wiki, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και, στη συνέχεια, στην περιοχή χρήστες και δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Για προσθήκη ατόμων σε μια ομάδας ή για εκχώρηση δικαιωμάτων απευθείας σε άτομα στην τοποθεσία wiki, επιλέξτε Εκχώρηση δικαιωμάτων.

  Σημείωση:  Εάν το wiki μεταβιβάζει δικαιώματα από τη γονική του τοποθεσία, η επιλογή Εκχώρηση δικαιωμάτων δεν εμφανίζεται. Για να προσθέσετε το χρήστη στη γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας στην κίτρινη γραμμή μηνυμάτων κάτω από την Κορδέλα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση δικαιωμάτων, στο πλαίσιο Χρήστης/οµάδες, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ή ομάδας που θέλετε να προσθέσετε στο wiki.

  Για να μεταβείτε σε ένα όνομα χρήστη ή ομάδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτηση, το οποίο μοιάζει με βιβλίο.

 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Έλεγχος ονομάτων για να επικυρώσετε το χρήστη ή την ομάδα.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για εκχώρηση δικαιωμάτων απευθείας σε χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε.

  • Για να προσθέσετε το χρήστη σε μια ομάδα, επιλέξτε Προσθήκη χρηστών σε μια ομάδα του SharePoint (συνιστάται) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της ομάδας από τη λίστα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων από μια γονική τοποθεσία

Όταν διακόπτετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων από μια γονική τοποθεσία, οι ομάδες του SharePoint και τα σχετικά δικαιώματα αντιγράφονται από τη γονική τοποθεσία στην τοποθεσίας σας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τα δικαιώματα του wiki σας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η γονική τοποθεσία σας ή η δομή των δικαιωμάτων, μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον κάτοχο ή διαχειριστή της γονικής τοποθεσίας.

Σημαντικό: Αφού διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στα δικαιώματα της γονικής σελίδας δεν θα επηρεάζουν πλέον το wiki.

 1. Από το wiki, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για διακοπή της μεταβίβασης δικαιωμάτων της βιβλιοθήκης σελίδας wiki από τη γονική της τοποθεσία, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δικαιώματα βιβλιοθήκης.

  • Για διακοπή της μεταβίβασης δικαιωμάτων της τοποθεσίας wiki από τη γονική της τοποθεσία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων κάτω από την Κορδέλα τώρα θα λέει ότι η βιβλιοθήκη ή η τοποθεσία έχει μοναδικά δικαιώματα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Ορισμός μοναδικών δικαιωμάτων για μια σελίδα wiki

Εάν θέλετε να περιορίσετε τα δικαιώματα για μια σελίδα wiki έτσι, ώστε λιγότερα άτομα να μπορούν να τα επεξεργαστούν, μπορείτε να ορίσετε μοναδικά δικαιώματα για αυτήν τη σελίδα.

 1. Από τη σελίδα που θέλετε να ορίσετε δικαιώματα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Δικαιώματα σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων.

  Σημείωση:  Αφού διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, οι αλλαγές που έχουν γίνει στα δικαιώματα της βιβλιοθήκης της γονικής σελίδας wiki δεν θα επηρεάζουν πλέον τη σελίδα wiki.

 3. Για επεξεργασία ή κατάργηση δικαιωμάτων χρήστη, επιλέξτε το όνομα του χρήστη ή της ομάδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστη ή Κατάργηση δικαιωμάτων χρήστη, ανάλογα με την περίπτωση.

 4. Για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα ή να εκχωρήσετε δικαιώματα απευθείας σε άτομα στη σελίδα wiki, επιλέξτε Εκχώρηση δικαιωμάτων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση δικαιωμάτων, στο πλαίσιο Χρήστης/οµάδες, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ή ομάδας το οποίο θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα wiki.

  Για να μεταβείτε σε ένα όνομα χρήστη ή ομάδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτηση, το οποίο μοιάζει με βιβλίο.

 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Έλεγχος ονομάτων για να επικυρώσετε το χρήστη ή την ομάδα.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για εκχώρηση δικαιωμάτων απευθείας σε χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε.

  • Για προσθήκη του χρήστη σε μια ομάδα, επιλέξτε Προσθήκη χρηστών σε μια ομάδα του SharePoint (προτείνεται) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της ομάδας από τη λίστα.

Για επιστροφή στη σελίδα του wiki για την οποία έχετε ορίσει δικαιώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περιήγηση επάνω (διπλά στην καρτέλα Αναζήτηση της Κορδέλας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της σελίδας σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προβολή όλων των σελίδων ενός wiki

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις σελίδες μιας τοποθεσίας wiki σε μια θέση, αντί να κάνετε περιήγηση σε κάθε μια στη δομή του wiki. Οι σελίδες wiki αποθηκεύονται σε μια βιβλιοθήκη, όπου μπορείτε να τις επεξεργαστείτε όπως θα κάνατε σε έγγραφα μιας συνηθισμένης βιβλιοθήκης εγγράφων.

Από οποιαδήποτε σελίδα στο wiki, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Προβολή όλων των σελίδων.

Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του wiki, κάντε κλικ στο όνομα του wiki στη σύνδεση δυναμικής διαδρομής.

.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης μιας σελίδας wiki

 1. Από τη σελίδα wiki που θέλετε να κάνετε επαναφορά, κάντε κλικ την καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιστορικό σελίδας.

 2. Στην περιοχή Εκδόσεις, επιλέξτε τον αριθμό της έκδοσης που θέλετε να προβάλετε.

  Συμβουλή: Εάν δεν είστε σίγουροι ποια έκδοση θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Σύγκριση με την έκδοση για να συγκρίνετε τη σελίδα που προβάλετε με μια προηγούμενη έκδοση της σελίδας.

 3. Όταν βρείτε την έκδοση που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά αυτής της έκδοσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δείτε ποιες σελίδες συνδέονται στην τρέχουσα σελίδα

Εάν προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε ένα θέμα σύνδεσης ή να καθορίσετε εάν μια σελίδα μπορεί να διαγραφεί, ίσως θέλετε να προβάλετε ποιες σελίδες συνδέονται με την τρέχουσα σελίδα wiki.

Από οποιαδήποτε σελίδα στο wiki, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Εισερχόμενες συνδέσεις.

Για να επιστρέψετε στη σελίδα την οποία προβάλατε, κάντε κλικ στο κουμπί Περιήγηση επάνω (διπλά στην καρτέλα Αναζήτηση της Κορδέλας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της σελίδας σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διαγραφή σελίδων τις οποίες δεν χρειάζεστε

Καθώς το wiki της ομάδας σας μεγαλώνει, η ομάδα σας μπορεί να καταλήξει με σελίδες οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Η διαγραφή σελίδων τις οποίες δεν χρειάζεστε βοηθάει να ελευθερώσετε χώρο στο διακομιστή και αποτρέπει τα άτομα από το να περιηγηθούν και να διαβάσουν κατά λάθος μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Σημαντικό: Όσο αφορά τη διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι οι σελίδες δεν χρειάζονται πλέον στην ομάδα.

 1. Από οποιαδήποτε σελίδα στο wiki, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα της Κορδέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Προβολή όλων των σελίδων.

 2. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού το όνομα της σελίδας wiki το οποίο θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή εγγράφου.

 3. Επαναλάβετε για τυχόν πρόσθετες σελίδες τις οποίες θέλετε να διαγράψετε.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×