Διαχείριση εναλλακτικών αντιστοιχίσεων πρόσβασης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάθε εφαρμογή Web μπορεί να συσχετιστεί με μια συλλογή αντιστοιχίσεων μεταξύ εσωτερικών και δημόσιων διευθύνσεων URL. Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι δημόσιες διευθύνσεις URL αποτελούνται από το τμήμα πρωτοκόλλου και τομέα της πλήρους διεύθυνσης URL (για παράδειγμα, https://www.fabrikam.com). Μια δημόσια διεύθυνση URL είναι αυτή που πληκτρολογούν οι χρήστες για να μεταβούν στην τοποθεσία SharePoint και αυτή η διεύθυνση URL εμφανίζεται στις συνδέσεις των σελίδων. Οι εσωτερικές διευθύνσεις URL περιλαμβάνονται στις αιτήσεις URL που αποστέλλονται στην τοποθεσία SharePoint. Πολλές εσωτερικές διευθύνσεις URL μπορούν να συσχετιστούν με μία δημόσια διεύθυνση URL σε συμπλέγματα πολλαπλών διακομιστών (για παράδειγμα, όταν μια μονάδα εξισορρόπησης φόρτου δρομολογεί αιτήσεις σε συγκεκριμένες διευθύνσεις IP διαφόρων διακομιστών στη συσσώρευση εξισορρόπησης φόρτου).

Κάθε εφαρμογή Web υποστηρίζει πέντε συλλογές αντιστοιχίσεων ανά διεύθυνση URL. Οι πέντε συλλογές αντιστοιχούν σε πέντε ζώνες (προεπιλογή, τοπικό δίκτυο, extranet, Internet και προσαρμοσμένη). Όταν η εφαρμογή Web λαμβάνει αιτήσεις για μια εσωτερική διεύθυνση URL σε μια συγκεκριμένη ζώνη, οι συνδέσεις των σελίδων που επιστρέφονται στο χρήστη θα περιέχουν τη δημόσια διεύθυνση URL για αυτήν τη ζώνη.

Για να διαχειριστείτε εναλλακτικές αντιστοιχίσεις πρόσβασης:

 1. Στη επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργίες.

 2. Στη σελίδα "Λειτουργίες", στην ενότητα Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση λύσεων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη εσωτερικής διεύθυνσης URL

Επεξεργασία ή διαγραφή εσωτερικής διεύθυνσης URL

Επεξεργασία δημόσιων διευθύνσεων URL

Αντιστοίχιση σε εξωτερικό πόρο

Προσθήκη εσωτερικής διεύθυνση URL

 1. Στη σελίδα "Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εσωτερικών διευθύνσεων URL.

 2. Αν η συλλογή αντιστοίχισης που θέλετε να τροποποιήσετε δεν είναι επιλεγμένη, στη σελίδα "Προσθήκη εσωτερικών διευθύνσεων URL", στην ενότητα Συλλογή εναλλακτικών αντιστοιχίσεων πρόσβασης, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή της συλλογής εναλλακτικών αντιστοιχίσεων πρόσβασης από το μενού Συλλογή εναλλακτικών αντιστοιχίσεων πρόσβασης.

 3. Στη σελίδα "Επιλογή συλλογής αντιστοίχισης εναλλακτικής πρόσβασης", επιλέξτε μια συλλογή αντιστοιχίσεων.

 4. Στην ενότητα Προσθήκη εσωτερικής διεύθυνσης URL, στο πλαίσιο Πρωτόκολλο, όνομα και θύρα διακομιστή διεύθυνσης URL, πληκτρολογήστε τη νέα εσωτερική διεύθυνση URL (για παράδειγμα, https://www.fabrikam.com).

 5. Στη λίστα Ζώνη, κάντε κλικ στη ζώνη για την εσωτερική διεύθυνση URL.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ή διαγραφή εσωτερικής διεύθυνσης URL

Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε την τελευταία εσωτερική διεύθυνση URL για την προεπιλεγμένη ζώνη.

 1. Στη σελίδα "Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης", κάντε κλικ στην εσωτερική διεύθυνση URL που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

 2. Στην ενότητα Επεξεργασία εσωτερικής διεύθυνσης URL, τροποποιήστε τη διεύθυνση URL στο πλαίσιο Πρωτόκολλο, όνομα και θύρα διακομιστή διεύθυνσης URL.

 3. Στη λίστα Ζώνη, κάντε κλικ στη ζώνη για την εισερχόμενη διεύθυνση URL.

 4. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να απορρίψετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στη σελίδα "Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης".

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε την εσωτερική διεύθυνση URL.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία δημόσιων διευθύνσεων URL

Σημείωση: Πρέπει πάντα να υπάρχει μια δημόσια διεύθυνση URL για την προεπιλεγμένη ζώνη.

 1. Στη σελίδα "Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δημόσιων διευθύνσεων URL.

 2. Αν η συλλογή αντιστοιχίσεων που θέλετε να τροποποιήσετε δεν είναι επιλεγμένη, στη σελίδα "Επεξεργασία δημόσιων διευθύνσεων URL ζώνης", στην ενότητα Συλλογή αλλαγών αντιστοιχίσεων πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή της συλλογής αλλαγών αντιστοιχίσεων πρόσβασης από το μενού Συλλογή αλλαγών αντιστοιχίσεων πρόσβασης.

 3. Στη σελίδα "Επιλέξτε μια συλλογή αλλαγών αντιστοιχίσεων πρόσβασης", επιλέξτε μια συλλογή αντιστοιχίσεων.

 4. Στην ενότητα Δημόσιες διευθύνσεις URL, μπορείτε να προσθέσετε νέες διευθύνσεις URL ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες διευθύνσεις URL σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλαίσια κειμένου:

  • Προεπιλογή

  • Intranet

  • Extranet

  • Internet

  • Προσαρμογή

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση σε εξωτερικό πόρο

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αντιστοιχίσεις για πόρους που βρίσκονται εκτός των εσωτερικών εφαρμογών Web. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να παρέχετε ένα μοναδικό όνομα, μια αρχική διεύθυνση URL και μια ζώνη για αυτήν τη διεύθυνση URL (η διεύθυνση URL πρέπει να είναι μοναδική στο σύμπλεγμα).

 1. Στη σελίδα "Αλλαγή αντιστοιχίσεων πρόσβασης", κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση σε εξωτερικό πόρο.

 2. Στη σελίδα "Δημιουργία αντιστοίχισης σε εξωτερικό πόρο, στο πλαίσιο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

 3. Στο πλαίσιο Πρωτόκολλο, όνομα και θύρα διακομιστή διεύθυνσης URL, πληκτρολογήστε την αρχική διεύθυνση URL.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×