Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν λάβετε ένα σφάλμα δικαιωμάτων αρχείου όταν προσπαθείτε να προβάλετε ένα έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε πρόκειται για τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM για να περιορίσετε τα δικαιώματα σε περιεχόμενο εγγράφων, βιβλίων εργασίας και παρουσιάσεων με το Office. Η υπηρεσία IRM επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν δικαιώματα πρόσβασης έτσι ώστε να αποτραπεί η εκτύπωση, προώθηση ή αντιγραφή ευαίσθητων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όταν περιοριστεί η πρόσβαση σε ένα αρχείο με τη χρήση της υπηρεσίας IRM, οι περιορισμοί πρόσβασης και χρήσης επιβάλλονται ακόμη και αν το αρχείο φτάσει σε ανεπιθύμητους παραλήπτες. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δικαιώματα πρόσβασης είναι αποθηκευμένα στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας, την παρουσίαση ή στο ίδιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο έλεγχος ταυτότητας για όλα αυτά πρέπει να γίνει από τον διακομιστή IRM.

Η υπηρεσία IRM βοηθά επίσης τους χρήστες να επιβάλουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις για τη μετάδοση προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών. Η υπηρεσία IRM επιτρέπει στους οργανισμούς να επιβάλουν μια εταιρική πολιτική που διέπει τον έλεγχο και τη διάδοση εμπιστευτικών ή ιδιόκτητων πληροφοριών.

Χρήση της υπηρεσίας IRM στο Office

Επιλέξτε την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε από τις καρτέλες σε αυτήν τη σελίδα.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία IRM στο Office, μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα αρχείων προδιαγραφής χαρτιού XML (.xps) και των ακόλουθων τύπων αρχείων:

Αρχεία του Word

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Έγγραφο

.doc

Έγγραφο

.docx

Έγγραφο με μακροεντολές

.docm

Πρότυπο

.dot

Πρότυπο

.dotx

Πρότυπο με μακροεντολές

.dotm

Αρχεία του Excel

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Βιβλίο εργασίας

.xls

Βιβλίο εργασίας

.xlsx

Βιβλίο εργασίας με μακροεντολές

.xlsm

Πρότυπο

.xlt

Πρότυπο

.xltx

Πρότυπο με μακροεντολές

.xltm

Δυαδικό βιβλίο εργασίας που δεν είναι του τύπου XML

.xlsb

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xla

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xlam

Αρχεία του PowerPoint

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Παρουσίαση

.ppt

Παρουσίαση

.pptx

Παρουσίαση με μακροεντολές

.pptm

Πρότυπο

.pot

Πρότυπο

.potx

Πρότυπο με μακροεντολές

.potm

Προβολή

.pps

Εμφάνιση

.ppsx

Εμφάνιση με μακροεντολές

.ppsm

Θέμα του Office

.thmx

Σημειώσεις: 

 • Όταν αυτοί οι τύποι αρχείων είναι συνημμένοι σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαχείριση δικαιωμάτων στο Outlook, θα έχουν αυτόματα διαχείριση δικαιωμάτων επίσης.

 • Όταν επισυνάπτετε ένα αρχείο μηνύματος (.msg) σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαχείριση δικαιωμάτων, το συνημμένο μήνυμα δεν είναι με διαχείριση δικαιωμάτων. Η υπηρεσία IRM δεν διαχειρίζεται δικαιώματα τύπων αρχείων .msg.

Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας για τη χρήση της υπηρεσίας IRM

Για τη χρήση της υπηρεσίας IRM στο Office, το ελάχιστο απαιτούμενο λογισμικό είναι το Service Pack 1 (SP1) του προγράμματος-πελάτη Υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows (RMS). Ο διαχειριστής RMS μπορεί να ρυθμίσει συγκεκριμένες πολιτικές IRM για την εταιρεία, που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και ποιο επίπεδο επεξεργασίας επιτρέπεται για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής εταιρείας ενδέχεται να καθορίσει ένα πρότυπο δικαιωμάτων που ονομάζεται "Εταιρικό εμπιστευτικό", το οποίο καθορίζει ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική μπορεί να ανοιχτεί μόνο από χρήστες εντός του τομέα της εταιρείας.

Δικαιώματα λήψης

Την πρώτη φορά που προσπαθείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίασης με περιορισμένα δικαιώματα, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή αδειών χρήσης για να επαληθεύσετε τα διαπιστευτήριά σας και να κάνετε λήψη μιας άδειας χρήσης. Η άδεια χρήσης ορίζει το επίπεδο πρόσβασης που έχετε σε ένα αρχείο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για κάθε αρχείο με περιορισμό δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατό το περιεχόμενο με περιορισμένα δικαιώματα χωρίς άδεια χρήσης. Λήψη δικαιωμάτων απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας, στείλτε που Office που περιλαμβάνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στο διακομιστή αδειών χρήσης. Πληροφορίες που περιέχονται στο του εγγράφου, βιβλίου εργασίας ή παρουσίασης δεν αποστέλλεται στο διακομιστή αδειών χρήσης.

Περιορισμός δικαιώματος για το περιεχόμενο σε αρχεία

Οι συντάκτες μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα για έγγραφα, βιβλία εργασίας και παρουσιάσεις ανά χρήστη, ανά αρχείο ή ανά ομάδα (τα δικαιώματα ανά ομάδα απαιτούν υπηρεσία καταλόγου Active Directory για επέκταση ομάδας). Οι συντάκτες χρησιμοποιούν το παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα για να παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση για "Ανάγνωση" και "Αλλαγή" και για να ορίσουν ημερομηνίες λήξης για το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ο συντάκτης ενός εγγράφου, μπορεί να παραχωρήσει στην Ελένη δικαιώματα ανάγνωσης ενός εγγράφου Word, αλλά όχι και αλλαγής του. Ο Γιώργος μπορεί στη συνέχεια να παραχωρήσει στον Άλκη δικαιώματα ώστε να μπορεί να αλλάζει και να αποθηκεύει το έγγραφο. Ο Γιώργος μπορεί επίσης να περιορίσει την πρόσβαση της Ελένης και του Άλκη σε αυτό το έγγραφο για πέντε ημέρες πριν να λήξει το δικαίωμα για το έγγραφο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού μιας ημερομηνίας λήξης για ένα έγγραφο, ένα βιβλίο εργασίας ή μια παρουσίαση, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός ημερομηνίας λήξης για ένα αρχείο.

Δικαίωμα

 1. Αποθηκεύστε το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία εγγράφου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιωμάτων από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

  • Στο Excel, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία βιβλίου εργασίας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

  • Στο PowerPoint, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία παρουσίασης, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, επιλέξτε Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτό το έγγραφο και, στη συνέχεια, εκχωρήστε τα επίπεδα πρόσβασης που θέλετε για κάθε χρήστη.

  • Στο Excel, επιλέξτε Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτό το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, εκχωρήστε τα επίπεδα πρόσβασης που θέλετε για κάθε χρήστη.

  • Στο PowerPoint, επιλέξτε Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτή την παρουσίαση και, στη συνέχεια, εκχωρήστε τα επίπεδα πρόσβασης που θέλετε για κάθε χρήστη.

   Οι επιλογές σας ενδέχεται να είναι περιορισμένες εάν ένας διαχειριστής έχει ορίσει προσαρμοσμένες πολιτικές δικαιωμάτων που δεν μπορούν να αλλάξουν οι μεμονωμένοι χρήστες.

   Επίπεδα δικαιωμάτων

  • Ανάγνωση     Οι χρήστες με δικαίωμα ανάγνωσης μπορούν να διαβάσουν ένα έγγραφο, ένα βιβλίο εργασίας ή μια παρουσίαση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα επεξεργασίας, εκτύπωσης ή αντιγραφής.

  • Αλλαγή     Οι χρήστες με δικαίωμα αλλαγής μπορούν να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν αλλαγές σε ένα έγγραφο, ένα βιβλίο εργασίας ή μια παρουσίαση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα εκτύπωσης.

  • Πλήρης έλεγχος     Οι χρήστες με δικαίωμα πλήρους ελέγχου έχουν πλήρη δικαιώματα σύνταξης και μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να κάνει ένας συντάκτης με το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση, όπως να ορίσουν ημερομηνίες λήξης για περιεχόμενο και να παρέχουν δικαιώματα σε χρήστες. Αφού λήξει ένα δικαίωμα για ένα έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίαση για εξουσιοδοτημένους χρήστες, το άνοιγμα του εγγράφου, του βιβλίου εργασίας ή της παρουσίασης είναι δυνατό μόνο από τον συντάκτη ή από χρήστες με δικαίωμα πλήρους ελέγχου για το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση. Οι συντάκτες έχουν πάντα δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

 5. Για να παράσχετε σε κάποιον χρήστη δικαίωμα πλήρους ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, στη στήλη Επίπεδο πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε Πλήρης έλεγχος στη λίστα Επίπεδο πρόσβασης.

  Παράθυρο διαλόγου δικαιωμάτων

 6. Αφού εκχωρήσετε επίπεδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων που υποδεικνύει ότι το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή η παρουσίαση είναι με διαχείριση δικαιωμάτων. Εάν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές δικαιωμάτων πρόσβασης στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιωμάτων.

  Γραμμή μηνυμάτων στο Word

  Εάν ένα έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίαση που έχει περιορισμένα δικαιώματα προωθηθεί σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο, εμφανίζεται ένα μήνυμα με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάκτη ή τη διεύθυνση τοποθεσίας Web έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ζητήσει δικαίωμα για το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση.

  Παράθυρο διαλόγου του Word που εμφανίζει ότι ένα έγγραφο με περιορισμένα δικαιώματα προωθήθηκε σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο

  Εάν ο συντάκτης επιλέξει να μην συμπεριλάβει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες λαμβάνουν ένα μήνυμα σφάλματος.

Ορισμός ημερομηνίας λήξης για ένα αρχείο
 1. Ανοίξτε το αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία εγγράφου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιωμάτων από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

  • Στο Excel, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία βιβλίου εργασίας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

  • Στο PowerPoint, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία παρουσίασης, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμένη πρόσβαση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτό το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

  • Στο Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτό το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

  • Στο PowerPoint, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτή την παρουσίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

 5. Στην περιοχή Πρόσθετα δικαιώματα για χρήστες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτό το έγγραφο λήγει στις και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια ημερομηνία.

  • Στο Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτό το βιβλίο εργασίας λήγει στις και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια ημερομηνία.

  • Στο PowerPoint, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτή η παρουσίαση λήγει στις και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια ημερομηνία.

 6. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση διαφορετικού λογαριασμού χρήστη των Windows για τη διαχείριση δικαιωμάτων αρχείων

 1. Ανοίξτε το έγγραφο, το φύλλο εργασίας ή την παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία εγγράφου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιωμάτων από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση διαπιστευτηρίων.

  • Στο Excel, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία βιβλίου εργασίας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση διαπιστευτηρίων.

  • Στο PowerPoint, στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία παρουσίασης, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιορισμός δικαιώματος από άτομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση διαπιστευτηρίων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη, επιλέξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη, επιλέξτε Προσθήκη, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας για τον νέο λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK.

   Παράθυρο διαλόγου 'Επιλογή χρήστη'

Προβολή περιεχομένου με περιορισμένα δικαιώματα

Για να προβάλετε περιεχόμενο με διαχείριση δικαιωμάτων για το οποίο έχετε δικαιώματα χρησιμοποιώντας το Office, ανοίξτε απλώς το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση.

Εάν θέλετε να προβάλετε τα δικαιώματα που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δικαιωμάτων στη γραμμή μηνυμάτων ή κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης:

 • Αυτό το έγγραφο περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων Κουμπί που εμφανίζει ότι αυτό το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή η παρουσίαση περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων

 • Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων Κουμπί που εμφανίζει ότι αυτό το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή η παρουσίαση περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων

 • Αυτή η παρουσίαση περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων Κουμπί που εμφανίζει ότι αυτό το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή η παρουσίαση περιέχει μια πολιτική δικαιωμάτων

Σημείωση: Για να περιορίσετε τα δικαιώματα για το περιεχόμενο σε ένα αρχείο, πρέπει να έχετε το Office για Mac Standard 2011.

Η υπηρεσία IRM στο Office για Mac 2011 και στο Office για Mac 2016 παρέχει τρία επίπεδα δικαιωμάτων.

Επίπεδο δικαιωμάτων

Επιτρέπει

Ανάγνωση

Ανάγνωση

Αλλαγή

Ανάγνωση, επεξεργασία, αντιγραφή, αποθήκευση αλλαγών

Πλήρης έλεγχος

Ανάγνωση, επεξεργασία, αντιγραφή, αποθήκευση αλλαγών, εκτύπωση, ορισμό ημερομηνιών λήξης για το περιεχόμενο, εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες, πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω προγραμματισμού

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Ορισμός επιπέδων δικαιωμάτων με μη αυτόματο τρόπο

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS.

  Σημείωση: Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS, ίσως χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πολλές φορές.

 3. Στα πλαίσια Ανάγνωση, Αλλαγή ή Πλήρης έλεγχος, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του ατόμου ή της ομάδας ατόμων στα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα επίπεδο πρόσβασης.

 4. Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων για το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Επαφές" .

 5. Εάν θέλετε να εκχωρήσετε ένα επίπεδο πρόσβασης σε όλα τα άτομα του βιβλίου διευθύνσεών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη όλων των χρηστών Προσθήκη όλων .

 6. Αφού εκχωρήσετε επίπεδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων με ένα μήνυμα ότι το έγγραφο διαθέτει διαχείριση δικαιωμάτων.

Χρήση ενός προτύπου για τον περιορισμό των δικαιωμάτων

Ένας διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει συγκεκριμένες πολιτικές IRM για την εταιρεία, που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση στα επίπεδα δικαιωμάτων πληροφοριών για τους χρήστες. Αυτά τα στοιχεία της διαχείρισης δικαιωμάτων ορίζονται με τη χρήση προτύπων διακομιστή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD RMS). Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής εταιρείας ενδέχεται να καθορίσει ένα πρότυπο δικαιωμάτων που ονομάζεται "Εταιρικό εμπιστευτικό", το οποίο καθορίζει ότι τα έγγραφα που χρησιμοποιούν αυτή την πολιτική μπορούν να ανοιχτούν μόνο από χρήστες εντός του τομέα της εταιρείας.

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρότυπο δικαιωμάτων που θέλετε.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

Αλλαγή ή κατάργηση επιπέδου δικαιωμάτων που έχετε ορίσει

Εάν έχετε εφαρμόσει ένα πρότυπο για να περιορίσετε δικαιώματα, δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων. Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο εάν έχετε ορίσει επίπεδα δικαιωμάτων με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιωμάτων.

 2. Στα πλαίσια Ανάγνωση, Αλλαγή και Πλήρης έλεγχος, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του ατόμου ή της ομάδας ατόμων στα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα επίπεδο πρόσβασης.

 3. Για να καταργήσετε ένα άτομο ή μια ομάδα χρηστών από ένα επίπεδο πρόσβασης, κάντε κλικ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 4. Για να καταργηθούν Όλοι από ένα επίπεδο δικαιωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη όλων Προσθήκη όλων .

Ορισμός ημερομηνίας λήξης για ένα περιορισμένο αρχείο

Οι συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο διαλόγου "Ορισμός δικαιωμάτων" για να ορίσουν ημερομηνίες λήξης για το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, Ο Γιώργος μπορεί επίσης να περιορίσει την πρόσβαση της Ελένης και του Άλκη σε αυτό το έγγραφο στις 25 Μαΐου και, στη συνέχεια, το δικαίωμα για το έγγραφο να λήξει.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές, έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτό το έγγραφο λήγει στις και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία.

  Μετά τη λήξη του δικαιώματος ενός εγγράφου για εξουσιοδοτημένους χρήστες, το έγγραφο μπορεί να ανοίξει μόνο από το συντάκτη ή από άτομα με δικαίωμα πλήρους ελέγχου.

Να επιτρέπεται στους χρήστες με δικαίωμα αλλαγής ή ανάγνωσης να εκτυπώνουν περιεχόμενο

Από προεπιλογή, οι χρήστες με δικαίωμα αλλαγής και ανάγνωσης δεν μπορούν να εκτυπώσουν.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Κάντε κλικ στην περιοχή Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες με δικαίωμα αλλαγής ή ανάγνωσης να εκτυπώνουν περιεχόμενο.

Να επιτρέπεται στους χρήστες με δικαίωμα ανάγνωσης να αντιγράφουν περιεχόμενο

Από προεπιλογή, οι χρήστες με δικαίωμα ανάγνωσης δεν μπορούν να αντιγράφουν περιεχόμενο.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Κάντε κλικ στην περιοχή Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες με δικαίωμα ανάγνωσης να αντιγράφουν περιεχόμενο.

Να επιτρέπεται η εκτέλεση δεσμών ενεργειών σε ένα περιορισμένο αρχείο

Οι συντάκτες μπορούν να αλλάζουν ρυθμίσεις για να δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μακροεντολών της Visual Basic κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου και να επιτρέπουν στις δέσμες ενεργειών AppleScript να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες στο έγγραφο με περιορισμούς.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω προγραμματισμού.

Απαιτείται σύνδεση για την επαλήθευση δικαιωμάτων

Από προεπιλογή, τα άτομα πρέπει να κάνουν έλεγχο ταυτότητας μέσω σύνδεσης στο διακομιστή AD RMS την πρώτη φορά που ανοίγουν το έγγραφο με περιορισμούς. Ωστόσο, αυτό μπορείτε να το αλλάξετε, ζητώντας τους να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας κάθε φορά που ανοίγουν το έγγραφο με περιορισμούς.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να απαιτείται από μια σύνδεση να κάνει επαλήθευση δικαιωμάτων .

Κατάργηση περιορισμών

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιορισμούς.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση περιορισμών.

Σχετικά θέματα

Περιορισμός δικαιώματος για το περιεχόμενο σε ένα αρχείο
Άνοιγμα ενός αρχείου που έχει περιορισμένα δικαιώματα
Προσθήκη διαπιστευτηρίων για το άνοιγμα ενός αρχείου ή μηνύματος με διαχείριση δικαιωμάτων
Μορφές αρχείων που λειτουργούν με την υπηρεσία IRM

Στις εκδόσεις του Office για iOS, οποιαδήποτε αρχεία με προστασία IRM που λαμβάνετε θα ανοίγουν εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με έναν λογαριασμό που έχει δικαιώματα για το αρχείο. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο με προστασία IRM, εμφανίζεται μια γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος που σας επιτρέπει να προβάλετε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί για αυτό το αρχείο.

Εάν είστε συνδρομητής Office 365 με Διαχείριση δικαιωμάτων Azure και το τμήμα IT έχει ορίσει ορισμένα πρότυπα IRM για δική σας χρήση, μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτά τα πρότυπα σε αρχεία του Office σε iOS.

Για να προστατεύσετε ένα αρχείο, πατήστε το κουμπί Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας στην εφαρμογή σας, μεταβείτε στην καρτέλα " Αναθεώρηση " και πατήστε το κουμπί Περιορισμός δικαιωμάτων. Θα δείτε μια λίστα των διαθέσιμων πολιτικών IRM; Επιλέξτε αυτήν που θέλετε και πατήστε τη διαδικασία για να εφαρμόσετε.

Σημείωση: Εάν το κουμπί Περιορισμός δικαιωμάτων δεν είναι ενεργοποιημένο στην εφαρμογή σας, ανοίξτε οποιοδήποτε υπάρχον έγγραφο με προστασία IRM για να το αρχικοποιήσετε.

Αν και προς το παρόν δεν μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα IRM στις εκδόσεις του Office για Android, οποιαδήποτε αρχεία με προστασία IRM που λαμβάνετε θα ανοίγουν εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με έναν λογαριασμό που έχει δικαιώματα για το αρχείο. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο με προστασία IRM, εμφανίζεται μια γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος που σας επιτρέπει να προβάλετε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί για αυτό το αρχείο.

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο με προστασία IRM στο Office για Android μπορείτε να προβάλετε τα δικαιώματα που σας έχουν εκχωρηθεί.

Η υπηρεσία Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) σάς βοηθά να κάνετε τα εξής:

 • Αποτροπή ενός εξουσιοδοτημένου παραλήπτη περιορισμένου περιεχομένου από την προώθηση, αντιγραφή, αλλαγή, εκτύπωση, αποστολή φαξ ή επικόλληση του περιεχομένου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση

 • Περιορισμό του περιεχομένου κάθε φορά που γίνεται αποστολή του

 • Παροχή λήξης αρχείου ώστε να μην είναι δυνατή η περαιτέρω προβολή του περιεχομένου σε έγγραφα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα

 • Επιβολή εταιρικών πολιτικών που διέπουν τη χρήση και τη διάδοση περιεχομένου εντός της εταιρείας

Η υπηρεσία IRM δεν είναι δυνατό να αποτρέψει τα παρακάτω για το περιεχόμενο:

 • Διαγραφή, κλοπή ή καταγραφή και μετάδοση από προγράμματα κακόβουλης λειτουργίας, όπως δούρειους ίππους, προγράμματα καταγραφής πληκτρολόγησης καθώς και ορισμένα είδη λογισμικού spyware

 • Απώλεια ή καταστροφή λόγω ενεργειών που οφείλονται σε ιούς υπολογιστών

 • Χειρόγραφη αντιγραφή ή επαναπληκτρολόγηση από την εμφάνιση στην οθόνη του παραλήπτη

 • Ψηφιακή φωτογράφιση (όταν εμφανίζεται σε οθόνη) από έναν παραλήπτη

 • Αντιγραφή με χρήση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης τρίτων κατασκευαστών

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα για περιεχόμενο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μηνύματος με περιορισμένα δικαιώματα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×