Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο σύστημα του Microsoft Office 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Office 2007 φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής υποστήριξης στο 2017.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα στο περιεχόμενο εγγράφων, βιβλίων εργασίας και παρουσιάσεων με τη χρήση διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM), που είναι διαθέσιμη στο το 2007 Microsoft Office system. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα στο περιεχόμενο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο άρθρο Περιορισμός δικαιωμάτων σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα ή την τροποποίηση ενός αρχείου, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα ή την τροποποίηση εγγράφου, βιβλίου εργασίας, ή παρουσίαση. Υπάρχουν άλλα άρθρα που περιγράφουν τη χρήση κωδικών πρόσβασης για προστασία της μορφοποίησης σε έγγραφα και την προστασία στοιχείων φύλλου ή βιβλίου εργασίας.

Σε αυτό το άρθρο

Ο σκοπός της υπηρεσίας IRM και τους περιορισμούς

Διαχείριση τύπων αρχείων που μπορούν να δικαιωμάτων με την υπηρεσία IRM

Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM

Λήψη δικαιωμάτων

Περιορισμός δικαιωμάτων στο περιεχόμενο των αρχείων

Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό λογαριασμό χρήστη των Windows για τη Διαχείριση δικαιωμάτων αρχείων

Προβολή περιεχομένου με περιορισμένα δικαιώματα

Ο σκοπός της υπηρεσίας IRM και οι περιορισμοί της

Με την υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) δίνεται η δυνατότητα σε άτομα και διαχειριστές να καθορίσουν τα δικαιώματα σε έγγραφα, βιβλία εργασίας και παρουσιάσεις. Αυτό βοηθά στην αποτροπή εκτύπωσης, προώθησης, ή αντιγραφής απόρρητων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μετά την εφαρμογή περιορισμού δικαιωμάτων σε ένα αρχείο με χρήση της υπηρεσίας IRM, τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης επιβάλλονται ανεξαρτήτως της τοποθεσίας όπου βρίσκονται οι πληροφορίες, διότι τα δικαιώματα σε ένα αρχείο αποθηκεύονται στο ίδιο το αρχείο του εγγράφου.

Με την υπηρεσία IRM οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις σχετικά με τη μετάδοση προσωπικών ή ιδιωτικών στοιχείων. Με την υπηρεσία IRM μπορούν και οι εταιρείες να επιβάλλουν την εταιρική πολιτική που διέπει τον έλεγχο και τη διανομή εμπιστευτικών ή ιδιοκτησιακών στοιχείων.

Με την υπηρεσία IRM έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τα εξής:

 • Να αποτρέπετε εξουσιοδοτημένο παραλήπτη περιορισμένου περιεχομένου την προώθηση, αντιγραφή, τροποποίηση, εκτύπωση, αποστολή με φαξ ή επικόλληση του περιεχομένου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση

 • Να αποτρέπετε την αντιγραφή περιεχομένου περιορισμένης πρόσβασης με χρήση της δυνατότητας Print Screen στα Microsoft Windows

 • Να περιορίσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο οπουδήποτε κι αν έχει σταλθεί

 • Να υποστηρίξετε τη λήξη ισχύος αρχείου έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει πλέον προβολή του περιεχομένου εγγράφων μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο

 • Να επιβάλετε εταιρικές πολιτικές που διέπουν τη χρήση και διανομή περιεχομένου εντός της εταιρείας

Με την υπηρεσία IRM δεν μπορούν να αποτραπούν τα εξής:

 • Διαγραφή, κλοπή, ή καταγραφή και μετάδοση περιεχομένου από επιβλαβή προγράμματα όπως ιούς δούρειους ίππους, προγράμματα καταγραφής πατημάτων πλήκτρων και ορισμένους τύπους λογισμικού υποκλοπής spyware

 • Απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου εξαιτίας της δράσης ιών των υπολογιστών

 • Αντιγραφή ή επαναπληκτρολόγηση περιεχομένου περιορισμένης πρόσβασης κατά την εμφάνισή του στην οθόνη παραλήπτη

 • Λήψη ψηφιακής φωτογραφίας από τον παραλήπτη του περιεχομένου με περιορισμένη πρόσβαση που εμφανίζεται σε οθόνη

 • Αντιγραφή περιεχομένου με περιορισμένη πρόσβαση με χρήση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης άλλων κατασκευαστών

Αρχή της σελίδας

Τύποι αρχείων με δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων με την υπηρεσία IRM

Με χρήση της υπηρεσίας IRM στο 2007 Office release, μπορείτε να κάνετε διαχείριση δικαιωμάτων σε αρχεία προδιαγραφής χαρτιού XML (.xps) καθώς και στους ακόλουθους τύπους αρχείων:

Αρχεία Word

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Έγγραφο

.doc

Έγγραφο

.docx

Έγγραφο με μακροεντολές

.docm

Πρότυπο

.dot

Πρότυπο

.dotx

Πρότυπο με μακροεντολές

.dotm

Αρχεία Excel

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Βιβλίο εργασίας

.xls

Βιβλίο εργασίας

.xlsx

Βιβλίο εργασίας με μακροεντολές

.xlsm

Πρότυπο

.xlt

Πρότυπο

.xltx

Πρότυπο με μακροεντολές

.xltm

Μη-XML δυαδικό βιβλίο εργασίας

.xlsb

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xla

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xlam

Αρχεία PowerPoint

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Παρουσίαση

.ppt

Παρουσίαση

.pptx

Παρουσίαση με μακροεντολές

.pptm

Πρότυπο

.pot

Πρότυπο

.potx

Πρότυπο με μακροεντολές

.potm

Παρουσίαση

.pps

Εμφάνιση

.ppsx

Εμφάνιση με μακροεντολές

.ppsm

Θέμα του Office

.thmx

Σημειώσεις: 

 • Όταν αυτοί οι τύποι αρχείων επισυνάπτονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο έχει γίνει διαχείριση δικαιωμάτων στο Office Outlook 2007, τότε και σε αυτούς τους τύπους αρχείων θα γίνει αυτομάτως διαχείριση των δικαιωμάτων.

 • Όταν επισυνάπτετε αρχείο μηνύματος (.msg) σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαχείριση δικαιωμάτων, το επισυναπτόμενο μήνυμα δεν έχει διαχείριση δικαιωμάτων. Με την υπηρεσία IRM δεν γίνεται διαχείριση δικαιωμάτων σε τύπους αρχείων .msg.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας για χρήση της υπηρεσίας IRM

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM στο 2007 Office release, το ελάχιστο απαιτούμενο λογισμικό είναι το Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Αν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista, το Windows Rights Management Services (RMS) Client είναι ήδη εγκατεστημένο. Αν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, τότε είτε από εσάς ή από τον διαχειριστή RMS πρέπει να γίνει εγκατάσταση στον υπολογιστή σας του Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Ο διαχειριστής RMS μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους της συνδεόμενης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση πολιτικής της IRM, η οποία καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και ποιο επίπεδο επεξεργασίας επιτρέπεται για μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μιας εταιρείας μπορεί να ορίσει ένα πρότυπο δικαιωμάτων που ονομάζεται "Εμπιστευτικές πληροφορίες εταιρείας", το οποίο καθορίζει ότι μόνο οι χρήστες εντός του τομέα της εταιρείας μπορούν να ανοίξουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική.

Εγκατάσταση του Windows Rights Management Services (RMS) Client

 1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων. Από τη λίστα προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Rights Management Services Client και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Προσθήκη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων. Από τη λίστα προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογήWindows Rights Management Services Client και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Εναλλακτικά, όταν προσπαθείτε πρώτα για να ανοίξετε αρχεία που έχουν Διαχείριση δικαιωμάτων μέσω της υπηρεσίας IRM, τα 2007 Office release σάς ειδοποιεί για να κάνετε λήψη του προγράμματος-πελάτη υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows, εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή χωρίς αυτό το λογισμικό.

Αρχή της σελίδας

Λήψη δικαιωμάτων

Την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να ανοίξετε ένα έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίασης με περιορισμένα δικαιώματα, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή αδειών χρήσης για να επαληθεύσετε τα διαπιστευτήριά σας και να κάνετε λήψη μιας άδειας χρήσης. Η άδεια χρήσης ορίζει το επίπεδο πρόσβασης που έχετε σε ένα αρχείο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για κάθε αρχείο με περιορισμένα δικαιώματα. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατό το περιεχόμενο με περιορισμένα δικαιώματα χωρίς άδεια χρήσης. Λήψη δικαιωμάτων απαιτεί το Microsoft Office να στείλει τις πιστοποιήσεις (το οποίο περιλαμβάνει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στο διακομιστή αδειών χρήσης. Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο δεν αποστέλλεται στο διακομιστή αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το σύστημα του Microsoft Office 2007.

Αρχή της σελίδας

Περιορισμός δικαιωμάτων σε περιεχόμενο αρχείων

Οι συντάκτες μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα για έγγραφα, τα βιβλία εργασίας και παρουσιάσεις σε ανά χρήστη, ανά έγγραφο ή την ομάδα (με βάση την ομάδα δικαιωμάτων απαιτεί υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory για ανάπτυξη της ομάδας). Οι συντάκτες χρησιμοποιούν το παράθυρο διαλόγου δικαιωμάτων για να δώσετε στους χρήστες πρόσβαση ανάγνωσης και αλλαγής, καθώς και ως, για να ορίσετε ημερομηνίες λήξης για το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ο συντάκτης, Ranjit μπορεί να δώσετε δικαιώματα Ελένη για να διαβάσετε ένα έγγραφο, αλλά μην κάνετε αλλαγές σε αυτό. Ranjit, στη συνέχεια, να δώσετε δικαιώματα Στέλλα για να κάνετε αλλαγές στο έγγραφο και να μπορέσει να αποθηκεύσετε το έγγραφο. Ranjit μπορεί επίσης να αποφασίσει να περιορίσετε την πρόσβαση του Ελένη και του Στέλλα σε αυτό το έγγραφο για πέντε ημέρες πριν λήξει το δικαίωμα για το έγγραφο. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση μιας ημερομηνίας λήξης για ένα έγγραφο, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός της ημερομηνίας λήξης για ένα αρχείο.

Δικαίωμα

 1. Αποθηκεύστε το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην Προετοιμασία, τοποθετήστε Περιορισμός δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει κατανομή.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων για αυτό το έγγραφο και, στη συνέχεια, εκχωρήστε τα επίπεδα πρόσβασης που θέλετε για κάθε χρήστη.

  Οι επιλογές σας μπορεί να περιορίζονται αν ένας διαχειριστής έχει ορίσει προσαρμοσμένες πολιτικές δικαιωμάτων που οι χρήστες δεν μπορούν να τροποποιήσουν.

  Επίπεδα δικαιωμάτων

  • Ανάγνωση     Οι χρήστες με δικαίωμα ανάγνωσης μπορούν να κάνουν ανάγνωση ενός εγγράφου, βιβλίου εργασίας, ή παρουσίασης, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να το επεξεργαστούν, να το εκτυπώσουν, ή να το αντιγράψουν.

  • Αλλαγή     Οι χρήστες με δικαίωμα αλλαγής μπορούν να κάνουν ανάγνωση, επεξεργασία και αποθήκευση αλλαγών σε ένα έγγραφο, βιβλίο εργασίας, ή παρουσίαση, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να το εκτυπώσουν.

  • Πλήρης έλεγχος     Οι χρήστες με δικαιώματα για Πλήρη έλεγχο έχουν πλήρη δικαιώματα σύνταξης και μπορούν να κάνουν με το έγγραφο, το βιβλίο εργασίας, ή την παρουσίαση οτιδήποτε κάνει ένας συντάκτης, όπως να ορίζουν ημερομηνία λήξης για το περιεχόμενο, να αποτρέπουν εκτύπωση και να εκχωρούν δικαιώματα σε χρήστες. Μετά τη λήξη της ισχύος της εκχώρησης δικαιωμάτων για ένα έγγραφο για εξουσιοδοτημένους χρήστες, είναι δυνατό το άνοιγμα του εγγράφου μόνον από το συντάκτη ή από χρήστες με δικαίωμα πλήρους ελέγχου στο έγγραφο. Οι συντάκτες πάντα έχουν δικαίωμα πλήρους ελέγχου.

 4. Για εκχώρηση δικαιωμάτων για Πλήρη έλεγχο σε κάποιον, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, στη στήλη Επίπεδο πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήρης έλεγχος στη λίστα Αλλαγή.

  Παράθυρο διαλόγου δικαιωμάτων

 5. Μετά την εκχώρηση των επιπέδων δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται για να υποδείξει ότι έχει γίνει διαχείριση δικαιωμάτων στο έγγραφο. Αν χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στο δικαίωμα πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δικαιώματος.

  Γραμμή μηνυμάτων

  Αν γίνει προώθηση ενός εγγράφου με περιορισμό δικαιωμάτων σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, εμφανίζεται ένα μήνυμα μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάκτη ή τη διεύθυνση τοποθεσίας Web, για να μπορεί το άτομο να ζητήσει δικαιώματα για το έγγραφο.

  Εικόνα παραθύρου διαλόγου

  Αν ο συντάκτης επιλέγει να μη συμπεριλάβει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες λαμβάνουν μήνυμα σφάλματος.

Ορίστε ημερομηνία λήξης για ένα φάκελο

 1. Ανοίξτε το αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην Προετοιμασία, τοποθετήστε Περιορισμός δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει κατανομή.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε αυτό το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

 4. Στην περιοχή Πρόσθετα δικαιώματα για χρήστες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτό το έγγραφο λήγει την και, στη συνέχεια, εισάγετε ημερομηνία.

 5. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Χρήση διαφορετικού λογαριασμού χρήστη των Windows για διαχείριση δικαιωμάτων αρχείων

 1. Ανοίξτε το έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην Προετοιμασία, τοποθετήστε Περιορισμός δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση διαπιστευτηρίων.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη, επιλέξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, πληκτρολογήστε τις πιστοποιήσεις σας για το νέο λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί OK.

   Παράθυρο διαλόγου 'Επιλογή χρήστη'

Αρχή της σελίδας

Προβολή περιεχομένου με περιορισμό δικαιωμάτων

Για να κάνετε προβολή περιεχομένου με διαχείριση δικαιωμάτων, για το οποίο έχετε δικαιώματα, χρησιμοποιώντας το 2007 Office release, απλά ανοίξτε το έγγραφο, βιβλίο εργασίας, ή παρουσίαση.

Αν θέλετε να κάνετε προβολή των δικαιωμάτων που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δικαιωμάτων στη γραμμή εργαλείων ή κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

Εικόνα κουμπιού

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×