Διαχείριση δημοσίευσης τύπου περιεχομένου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε ενημερώσεις σε τύπους δημοσιευμένου περιεχομένου, αν δουλεύετε σε τοποθεσία διανομέα που δημοσιεύει τους τύπους περιεχομένου της σε άλλες τοποθεσίες μέσω εφαρμογής υπηρεσίας διαχειριζόμενων μεταδεδομένων. Εξηγεί επίσης πώς μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιους τύπους περιεχομένου θα εγγράφεται η τοποθεσία σας, αν δουλεύετε σε τοποθεσία που εγγράφεται σε τύπους δεδομένων που δημοσιεύονται από τοποθεσία διανομέα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Διαχείριση δημοσιευμένους τύπους περιεχομένου σε μια τοποθεσία διανομέα

Δημοσίευση, δημοσιεύστε ξανά ή κατάργηση δημοσίευσης ένα μεμονωμένο τύπο περιεχομένου

Προβάλετε το ιστορικό δημοσίευσης για έναν μεμονωμένο τύπο περιεχομένου

Διαχείριση ενημερώσεων για δημοσιευμένους τύπους περιεχομένου από μια τοποθεσία εγγραφή

Ανανέωση εγγεγραμμένο τύπους περιεχομένου

Προβολή των τοποθεσιών διανομέα και τους τύπους περιεχομένου στο οποίο περιγράφει μια τοποθεσία

Διαχείριση τύπων δημοσιευμένου περιεχομένου σε τοποθεσία διανομέα

Εάν δουλεύετε σε τοποθεσία διανομέα που δημοσιεύει τύπους περιεχομένου σε άλλες συλλογές τοποθεσιών, μπορείτε:

 • Να δημοσιεύετε τύπους περιεχομένου προκειμένου να τους διαθέσετε για χρήση σε τοποθεσίες εγγραφής.

 • Να αναδημοσιεύσετε τύπους περιεχομένου προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις οι τοποθεσίες εγγραφής.

 • Να καταργήσετε τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου.

  Σημείωση:  Για να διαχειριστείτε τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου σε μια τοποθεσία διανομέα, πρέπει να είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών.

Δημοσίευση, αναδημοσίευση ή κατάργηση δημοσίευσης ενός μεμονωμένου τύπου περιεχομένου

Η δημοσίευση τύπου περιεχομένου ελέγχεται από μια εργασία χρονομέτρησης που μπορεί να διαμορφωθεί στην Κεντρική διαχείριση. Ανάλογα με το πόσο συχνά έχει ρυθμιστεί η εργασία χρονομέτρησης να λειτουργεί, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση μεταξύ της δημοσίευσης ενός ενημερωμένου τύπου περιεχομένου και της λήψης ενημερώσεων από τις τοποθεσίες εγγραφής.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών που λειτουργεί ως διανομέας για δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα για τον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε ενημερώσεις.

 5. Στην περιοχήΡυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση της δημοσίευσης για αυτό τον τύπο περιεχομένου.

Σημείωση: Εάν η σύνδεση Διαχείριση της δημοσίευσης για αυτόν τον τύπο περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμη, στη συνέχεια, αυτή η τοποθεσία δεν είναι μια τοποθεσία διανομής για δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 1. Στη σελίδα "Δημοσίευση τύπου περιεχομένου", κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να καταστεί διαθέσιμος για χρήση αυτός ο τύπος περιεχομένου σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών που εγγράφονται σε τύπους περιεχομένου από αυτόν το διανομέα, επιλέξτε Δημοσίευση.

  • Για να προωθήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές αυτού του τύπου περιεχομένου σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών που εγγράφονται σε τύπους περιεχομένου από αυτόν το διανομέα, επιλέξτε Αναδημοσίευση.

 2. Για να καταργήσετε τη δημοσίευση ενός τύπου περιεχομένου, ώστε να μην είναι πλέον διαχειριζόμενος από τη συλλογή τοποθεσίας του διανομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δημοσίευσης.

  Όταν καταργείτε τη δημοσίευση ενός δημοσιευμένου τύπου περιεχομένου, οποιαδήποτε αντίγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου, που χρησιμοποιούνται σε τοποθεσίες με εγγραφή στο συγκεκριμένο διανομέα, θα αποσφραγιστούν, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο για ανάγνωση αλλά θα είναι δυνατή η διαχείρισή τους τοπικά στις τοποθεσίες όπου χρησιμοποιούνται.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προβολή του ιστορικού δημοσίευσης για έναν μεμονωμένο τύπο περιεχομένου

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών που λειτουργεί ως διανομέας για δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα για του τύπου περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να προβάλετε το ιστορικό δημοσιεύσεων.

 5. Στην περιοχή "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση της δημοσίευσης για αυτόν τον τύπο περιεχομένου. Εάν δεν διατίθεται η σύνδεση Διαχείριση της δημοσίευσης για αυτόν τον τύπο περιεχομένου, τότε αυτή η τοποθεσία δεν είναι τοποθεσία διανομέα για τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 6. Στην ενότητα Ιστορικό δημοσίευσης δείτε την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας φοράς που αυτός ο τύπος περιεχομένου δημοσιεύτηκε με επιτυχία.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ενημερώσεων σε τύπους δημοσιευμένου περιεχομένου από μια τοποθεσία εγγραφής

Αν δουλεύετε σε μια τοποθεσία που έχει εγγραφή σε τύπους περιεχομένου από μία ή περισσότερες τοποθεσίες διανομέα, μπορείτε να επιλέξετε να ανανεώνετε τους τύπους περιεχομένου με εγγραφή, που έχετε, ώστε να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις από την τοποθεσία διανομέα. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις τοποθεσίες διανομέα και τους τύπους περιεχομένου στα οποία έχετε εγγραφεί.

Σημείωση: Πρέπει να είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για να διαχειριστείτε τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου σε μια εγγραφή τοποθεσίας.

Ανανέωση τύπων περιεχομένου με εγγραφή

Αν δουλεύετε σε μια τοποθεσία με εγγραφή σε τύπους περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί από μία ή περισσότερες τοποθεσίες διανομέα, θα λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις για τους τύπους περιεχομένου, όποτε αυτές οι ενημερώσεις δημοσιεύονται από την τοποθεσία διανομέα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, οι τύποι περιεχομένου σας τεθούν εκτός συγχρονισμού με τους τύπους δημοσιευμένου περιεχομένου από την τοποθεσία διανομέα, μπορείτε να επιλέξετε να τους ανανεώσετε ώστε να λάβετε οποιεσδήποτε πρόσφατες ενημερώσεις.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 3. Στην ενότητα Ανανέωση όλων των τύπων δημοσιευμένου περιεχομένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Ανανέωση όλων των τύπων δημοσιευμένου περιεχομένου κατά την επόμενη ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

Προβολή τοποθεσιών διανομέα και τύπων περιεχομένου στους οποίους έχει εγγραφεί μια τοποθεσία

Αν δουλεύετε σε μια τοποθεσία με εγγραφή σε τύπους περιεχομένου που δημοσιεύονται σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες διανομέα, μπορείτε να προσδιορίσετε τις εφαρμογές υπηρεσίας διαχειριζόμενων μεταδεδομένων (και τις αντίστοιχες τοποθεσίες διανομέα) στις οποίες εγγράφεται η τοποθεσία σας.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

 3. Στην ενότητα Διανομείς μπορείτε να δείτε τα ονόματα τυχόν εφαρμογών της Υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων που δημοσιεύουν τύπους περιεχομένου σε αυτή τη συλλογή τοποθεσιών που παρατίθεται στη λίστα με έντονη γραφή. Μαζί με αυτά τα ονόματα, μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις URL για τις αντίστοιχες τοποθεσίες διανομέα για τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και μια λίστα των τύπων περιεχομένου με εγγραφή.

Σημείωση: Εγγεγραμμένο τύποι περιεχομένου είναι μόνο για ανάγνωση στην εγγραφή τοποθεσίες. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε έναν τύπο περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί στην τοποθεσία σας, επιλέξτε τη διεύθυνση URL για την τοποθεσία διανομέα για να μεταβείτε στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία διανομέα. Ανάλογα με τον τρόπο την εταιρεία σας έχει αποφασίσει να διαχειριστείτε τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου, ίσως δεν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας δημοσιευμένους τύπους περιεχομένου στην τοποθεσία του διανομέα. Ίσως χρειαστεί να εργαστείτε με τα άτομα που διαχειρίζονται δημοσίευση τύπου περιεχομένου στην τοποθεσία διανομέα για το συντονισμό ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×