Διαχείριση δημιουργίας τοποθεσίας του SharePoint Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αφήσετε τους χρήστες σας να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις δικές τους τοποθεσίες του SharePoint. Ως διαχειριστής του SharePoint ή Office 365 καθολικός διαχειριστής, μπορείτε να Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δημιουργίας τοποθεσίας, Καθορισμός του τύπου τοποθεσίας που δημιουργείται και καθορίστε τη θέση των τοποθεσιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες ομάδας που περιλαμβάνουν ομάδες του Office 365.

Ορισμένες λειτουργίες που εισάγονται σταδιακά για τις εταιρείες που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δείτε ακόμη αυτή η δυνατότητα ή αυτό μπορεί να φαίνεται διαφορετικό από αυτές που περιγράφονται σε άρθρα της Βοήθειας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση δημιουργίας τοποθεσίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία τοποθεσίας, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας στην αρχική σελίδα του SharePoint. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας, κάντε τα εξής:

 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 5. Στην περιοχή Δημιουργία τοποθεσίας, επιλέξτε Απόκρυψη την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας ή να εμφανίσετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας στους χρήστες που έχουν δικαιώματα για τη δημιουργία τοποθεσιών.

  Εάν έχετε επιλέξει να αποκρύψετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας έχει το περιβάλλον εργασίας Χρήστη όπως το εξής:

  Απόκρυψη είναι επιλεγμένη η εντολή Δημιουργία τοποθεσίας

Καθορίστε τους τύπους των τοποθεσιών που μπορούν να δημιουργηθούν

Εάν έχετε επιλέξει να εμφανίσετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας στους χρήστες που έχουν δικαιώματα για τη δημιουργία τοποθεσιών, μπορείτε να καθορίσετε περαιτέρω τον τύπο της τοποθεσίας στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, όπως μια τοποθεσία με μια ομάδα του Office 365, μια τοποθεσία κλασική ή και τα δύο.

Εμφανίσετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας
 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 5. Στην περιοχή Δημιουργία τοποθεσίας, μεταβείτε στο όταν οι χρήστες, επιλέξτε την εντολή Δημιουργία τοποθεσίας, δημιουργία: και ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  • Μια τοποθεσία με μια ομάδα του Office 365 ή σε μια τοποθεσία κλασική: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε στους χρήστες που δεν έχουν δικαίωμα να δημιουργήσετε μια ομάδα εξακολουθεί να δημιουργούν τοποθεσίες κλασική. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, μπορείτε να το καθορίσετε, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL για την προσαρμοσμένη φόρμα στο πλαίσιο Χρησιμοποιήστε τη φόρμα σε αυτήν τη διεύθυνση URL. Οι χρήστες, στη συνέχεια, πρόσβαση στη φόρμα όταν κάνουν κλικ "Δείτε άλλες επιλογές" στον πίνακα δημιουργίας τοποθεσιών.

  • Μια τοποθεσία με μια ομάδα του Office 365: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε σε μόνο οι χρήστες που έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσετε ομάδες για τη δημιουργία τοποθεσιών. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, μπορείτε να το καθορίσετε, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL για την προσαρμοσμένη φόρμα στο πλαίσιο Χρησιμοποιήστε τη φόρμα σε αυτήν τη διεύθυνση URL. Οι χρήστες, στη συνέχεια, πρόσβαση στη φόρμα όταν κάνουν κλικ "Δείτε άλλες επιλογές" στον πίνακα δημιουργίας τοποθεσιών.

  • Κλασική τοποθεσίας: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργούν μόνο προεπιλεγμένες κλασική τοποθεσίες ή στις τοποθεσίες από την προσαρμοσμένη φόρμα. Μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα για να χρησιμοποιήσετε, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL για την προσαρμοσμένη φόρμα στο πλαίσιο Χρησιμοποιήστε τη φόρμα σε αυτήν τη διεύθυνση URL.

   Κλασική τοποθεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Ταξινόμηση τοποθεσίας για να ορίσει εάν απαιτείται μια ταξινόμηση τοποθεσίας. Ανατρέξτε στο θέμα Καθορίστε μια ταξινόμηση τοποθεσίας παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να εμφανίσετε την εντολή Δημιουργία τοποθεσιών σε όλους τους χρήστες, εξακολουθούν να μπορούν να περιορίσουν τη δημιουργία τοποθεσίας ομάδας με σύνδεση σε μια επιλογή σύνολο χρηστών, ορίζοντας την ιδιότητα GroupCreationAllowedGroupId PowerShell που βασίζονται σε αναγνωριστικό ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το cmdlet, ανατρέξτε στο άρθρο cmdlet Azure Active Directory για τη ρύθμιση των παραμέτρων ρυθμίσεων ομάδας. Αυτοί οι χρήστες εξακολουθούν να επιτρέπεται για να δημιουργήσετε κλασική ή προσαρμοσμένες τοποθεσίες.

Καθορίστε τη θέση της ομάδας για τις νέες τοποθεσίες

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν επιλέξατε είτε σε μια τοποθεσία με μια ομάδα του Office 365 ή σε μια τοποθεσία κλασική ή μια τοποθεσία με μια ομάδα του Office 365.

 1. Στην περιοχή Δημιουργία τοποθεσίας, μεταβείτε στο δημιουργίας τοποθεσιών στην περιοχή: και επιλέξτε τη θέση (/ τοποθεσίεςή/ομάδες ) από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τη δεδομένη/τοποθεσίες και διαδρομές/ομάδες είναι διαθέσιμες μόνο δύο επιλογές.

Καθορίστε μια ταξινόμηση τοποθεσίας

 1. Για να καθορίσετε την κατάταξη της τοποθεσίας, πρέπει πρώτα να τα δημιουργήσετε.

  • Εάν οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες που περιλαμβάνουν ομάδες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ταξινομήσεις για οδηγίες.

  • Εάν οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν μόνο κλασική τοποθεσίες, στη συνέχεια, την ταξινόμηση ισχύουν για τη Διαχείριση κύκλου ζωής μιας τοποθεσίας. Δείτε αυτό το ιστολόγιο για οδηγίες: Πολιτική τοποθεσίας στο SharePoint.

 2. Αφού δημιουργήσετε ταξινομήσεις, μεταβείτε στην Τοποθεσία ταξινόμηση και επιλέξτε μια ταξινόμηση από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Αναπτυσσόμενη λίστα ταξινόμηση τοποθεσίας

Καθορίστε εάν απαιτείται Δευτερεύων κάτοχος

 1. Στην περιοχή Δημιουργία τοποθεσίας, μεταβείτε στο δημιουργήσετε ομάδες στην περιοχή: και το δευτερεύουσα επαφή: αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε απαιτείται ή δεν απαιτείται. Ή, για μια τοποθεσία κλασική, μπορείτε να βρείτε το δευτερεύουσα επαφή: αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Ταξινόμηση τοποθεσίας (όπως φαίνεται παραπάνω).

  Αναπτυσσόμενο μενού δευτερεύοντος κατόχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×