Διαχείριση αρχείων στο SharePoint Workspace 2010

Γενικά, μπορείτε να διαχειρίζεστε αρχεία στο εργαλείο αρχείων ακριβώς όπως θα κάνατε στην Εξερεύνηση των Windows. Σημειώστε ότι ορισμένες εργασίες διαχείρισης αρχείων, όπως η μετονομασία ή η διαγραφή αρχείων, ενδεχομένως να διέπονται από κανόνες δικαιωμάτων του εργαλείου που έχουν ανατεθεί στο ρόλο σας. Μπορείτε να εκτελείτε τις εξής εργασίες διαχείρισης με αρχεία στο εργαλείο αρχείων:

Τι θέλετε να κάνετε;

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων

Διαγραφή αρχείων

Μετονομασία αρχείων

Ταξινόμηση αρχείων

Προβολή ιδιοτήτων αρχείου

Δημιουργία νέων φακέλων αρχείων

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο σε έναν άλλο φάκελο (είτε εντός του εργαλείου αρχείων είτε σε ένα φάκελο στην Εξερεύνηση των Windows), χρησιμοποιήστε τις εντολές ’Αντιγραφή’ και ’Επικόλληση’ στο μενού συντόμευσης ή πιέστε το πλήκτρο Ctrl και σύρετε το αρχείο. Για να μετακινήσετε ένα αρχείο σε έναν άλλο φάκελο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές μεταφοράς και απόθεσης.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη συμπεριφορά μεταφοράς και απόθεσης.

Για να

Κάντε τα εξής:

Αντιγραφή ενός αρχείου σε έναν υποφάκελο στο ίδιο εργαλείο αρχείων.

Πιέσετε το πλήκτρο Ctrl και σύρετε το αρχείο από τον γονικό φάκελο στον υποφάκελο. Επίσης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Ctrl και να σύρετε ένα αρχείο σε έναν άλλο φάκελο που βρίσκεται πιο χαμηλά στην ιεραρχία των φακέλων.

Αντιγραφή ενός αρχείου σε ένα φάκελο σε ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία φακέλων στο ίδιο εργαλείο αρχείων.

Η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για αυτήν τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις εντολές Αντιγραφή και Επικόλληση στο μενού δεξιού κλικ.

Αντιγραφή ενός αρχείου σε ένα φάκελο σε ένα άλλο εργαλείο αρχείων ή σε ένα φάκελο των Windows εκτός του χώρου εργασίας SharePoint.

Πραγματοποιήστε μεταφορά και απόθεση του αρχείου.

Μετακίνηση ενός αρχείου σε έναν υποφάκελο στο ίδιο εργαλείο αρχείων.

Σύρετε το αρχείο από τον γονικό φάκελο στον υποφάκελο. Μπορείτε επίσης να σύρετε ένα αρχείο σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία φακέλων.

Μετακίνηση ενός αρχείου σε ένα φάκελο σε υψηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία φακέλων στο εργαλείο αρχείων.

Η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για αυτήν τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις εντολές Αποκοπή και Επικόλληση στο μενού δεξιού κλικ.

Μετακίνηση αρχείου σε ένα φάκελο σε ένα άλλο εργαλείο αρχείων ή σε ένα φάκελο των Windows εκτός του χώρου εργασίας του SharePoint.

Πιέστε το πλήκτρο Shift και σύρετε το αρχείο.

Συμβουλή: Εάν σύρετε ένα αρχείο στο Microsoft Outlook, αυτό θα εκκινήσει αυτόματα ένα νέο μήνυμα του Outlook με το αρχείο να περιλαμβάνεται στη λίστα ως συνημμένο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαγραφή αρχείων

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετονομασία αρχείων

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ταξινόμηση αρχείων

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον αρχείο ταξινομούνται τα αρχεία στη λίστα αρχείων, κάντε τα εξής:

  1. Στην ’Κεντρική’ καρτέλα, κάντε κλικ στην εντολή Τακτοποίηση.

  2. Κάντε κλικ σε μια επιλογή ταξινόμησης στη λίστα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προβολή ιδιοτήτων αρχείου

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός αρχείου (για παράδειγμα, το μέγεθος ή την ημερομηνία δημιουργίας), κάντε δεξί κλικ πάνω του και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία νέων φακέλων αρχείων

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να ταξινομήσετε φακέλους αρχείων σε δενδρική δομή, όπως θα κάνατε στην Εξερεύνηση των Windows. Το εργαλείο αρχείων αρχικά περιέχει ένα φάκελο με το μόνιμο όνομα "Αρχεία", ο οποίος είναι πάντα ο φάκελος ανώτερου επιπέδου στη λίστα (κάτι αντίστοιχο με τη μονάδα δίσκου C:\ στον υπολογιστή). Οι φάκελοι που προσθέτετε εμφανίζονται ιεραρχικά κάτω από την ένδειξη "Αρχεία".

Δημιουργία νέου φακέλου

Οι νέοι φάκελοι τοποθετούνται πάντα με ιεραρχική σειρά κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο.

  1. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα θέλατε να τοποθετήσετε το νέο φάκελο.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φάκελος.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Μετονομασία φακέλου

Μετονομάζετε αρχεία στο εργαλείο αρχείων ακριβώς όπως κάνατε στην Εξερεύνηση των Windows.

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

  2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το νέο φάκελο και πιέστε το πλήκτρο Enter.

Προβολή ιδιοτήτων φακέλου

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός φακέλου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες φακέλου περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες, Γενικά, Ειδοποιήσεις, Δικαιώματα και Λήψη.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×