Διαχείριση αντιστοιχίσεων ιδιότητας μετα-δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων αντιστοιχίζουν τις ιδιότητες που εξάγονται κατά την ανίχνευση (ονομάζονται ιδιότητες ανίχνευσης) σε ιδιότητες διαχείρισης, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης σε ερωτήματα αναζήτησης.

Για παράδειγμα, τρεις διαφορετικοί τύποι εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα για την ιδιότητα που υποδεικνύει το συντάκτη. Στον ένα τύπο εγγράφου μπορεί να ονομάζεται αυτή η ιδιότητα "συντάκτης", στον άλλο "δημιουργός" και στον τρίτο "ιδιότητα3". Μπορείτε να αντιστοιχίσετε καθεμία από αυτές τις ιδιότητες ανίχνευσης στην ιδιότητα διαχείρισης "Συντάκτης", έτσι ώστε όταν ένας χρήστης εκτελεί ένα ερώτημα κατά συντάκτη, να συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα αποτελέσματα και από τους τρεις τύπους εγγράφων. Η εκτέλεση αναζητήσεων είναι δυνατή μόνο σε ιδιότητες διαχείρισης και όχι σε ιδιότητες ανίχνευσης.

Για να διαχειριστείτε τις αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων":

 • Στη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης", στην περιοχή Ερωτήματα και αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες μετα-δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας

Επεξεργασία διαχειριζόμενης ιδιότητας

Διαγραφή διαχειριζόμενης ιδιότητας

Αντιστοίχιση ανιχνευμένης ιδιότητας

Προσθήκη ιδιότητας διαχείρισης

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ιδιότητα διαχείρισης.

 2. Στη σελίδα "Νέα ιδιότητα διαχείρισης", στο πλαίσιο Όνομα ιδιότητας στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ιδιότητας διαχείρισης.

 3. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την ιδιότητα.

 4. Στην περιοχή Ο τύπος πληροφοριών σε αυτήν την ιδιότητα, ενεργοποιήστε την επιλογή που είναι κατάλληλη για την ιδιότητα:

  • Κείμενο

  • Ακέραιος αριθμός

  • Δεκαδικός

  • Ημερομηνία και ώρα

  • Ναι/Όχι

 5. Στην ενότητα Αντιστοιχίσεις σε ιδιότητες ανίχνευσης, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Συμπερίληψη τιμών από όλες τις ιδιότητες ανίχνευσης που έχουν αντιστοιχιστεί      Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο όλες οι τιμές από τις ιδιότητες ανίχνευσης. Ένα ερώτημα για ιδιότητα σε έγγραφο στο οποίο έχουν αντιστοιχιστεί όλες οι ιδιότητες ανίχνευσης, επιστρέφει αποτελέσματα εάν συμφωνεί κάποια από τις ιδιότητες ανίχνευσης που έχουν αντιστοιχιστεί.

  • Συμπερίληψη τιμών από μία ιδιότητα ανίχνευσης με βάση τη σειρά που καθορίζεται      Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αντιστοιχιστεί μόνο μία τιμή. Όταν έχουν αντιστοιχιστεί πολλές ιδιότητες ανίχνευσης σε μια ιδιότητα διαχείρισης, επιλέγεται η πρώτη στη λίστα που περιέχει τιμή για ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Μπορείτε να αναδιατάξετε τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αντιστοίχισης για να προσθέσετε μια αντιστοίχιση στη λίστα.

 7. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή ιδιότητας που ανιχνεύθηκε. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

  • Στο μενού Επιλογή κατηγορίας, επιλέξτε Όλες οι κατηγορίες ή ένα συγκεκριμένο τύπο κατηγορίας εγγράφου (για παράδειγμα, Office ή XML).

  • Στη λίστα Επιλογή ιδιότητας που ανιχνεύθηκε, επιλέξτε μια ιδιότητα ανίχνευσης την οποία θα αντιστοιχίσετε στην ιδιότητα διαχείρισης που προσθέτετε.

   Επειδή η λίστα με τις ιδιότητες ανίχνευσης ενδέχεται να είναι μεγάλη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα (ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος) της ιδιότητας που αναζητάτε στο πλαίσιο Όνομα ιδιότητας που ανιχνεύθηκε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Εύρεση.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη σελίδα "Νέα ιδιότητα διαχείρισης", στην ενότητα Χρήση σε επιλογές εύρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα χρήσης αυτής της ιδιότητας σε επιλογές εύρους εάν θέλετε να είναι διαθέσιμη η ιδιότητα για τον ορισμό επιλογών εύρους αναζήτησης.

  Συμβουλή: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για τις ιδιότητες για τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιλογές εύρους. Κάθε ιδιότητα που ορίζεται ως εύρος αυξάνει το μέγεθος του ευρετηρίου, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγετε όταν είναι δυνατό.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στο πλαίσιο μηνύματος που σας ενημερώνει ότι οι αλλαγές δεν θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη πλήρη ανίχνευση, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Οι αλλαγές στις αντιστοιχίσεις ιδιοτήτων εφαρμόζονται ανά έγγραφο αμέσως μετά την ανίχνευση ενός εγγράφου, ανεξάρτητα από τον τύπο της ανίχνευσης. Μια πλήρης ανίχνευση εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρο το ευρετήριο.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ιδιότητας διαχείρισης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια ιδιότητα διαχείρισης για να αντιστοιχίσετε μια ιδιότητα ανίχνευσης σε αυτήν.

 • Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων διαχείρισης, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία/Αντιστοίχιση ιδιότητας του μενού της ιδιότητας διαχείρισης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της διαχειριζόμενης ιδιότητας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσθήκης μιας νέας αντιστοίχισης, στην ενότητα Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας .

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ιδιότητας διαχείρισης

Η διαγραφή μιας ιδιότητας διαχείρισης έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

 • Οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να εκτελούν ερωτήματα χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδιότητα.

 • Εάν χρησιμοποιείται αυτή η ιδιότητα στους κανόνες ενός εύρους, το εύρος θα καταστραφεί.

 • Εάν χρησιμοποιείται αυτή η ιδιότητα από εφαρμογές προσαρμοσμένης αναζήτησης ή τμήματα Web, θα καταστραφούν.

Για να διαγράψετε μια ιδιότητα διαχείρισης:

 • Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων διαχείρισης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στο μενού της ιδιότητας διαχείρισης που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση μιας ιδιότητας ανίχνευσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ιδιότητες ανίχνευσης σε ιδιότητες διαχείρισης μέσω της επεξεργασίας της ιδιότητας ανίχνευσης.

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ανίχνευσης.

 2. Στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων ανίχνευσης, επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει η ιδιότητα ανίχνευσης.

 3. Στη λίστα με τις ιδιότητες ανίχνευσης, επιλέξτε Επεξεργασία/Αντιστοίχιση ιδιότητας από το μενού της ιδιότητας ανίχνευσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 4. Στη σελίδα "Επεξεργασία ιδιότητας ανίχνευσης", στην ενότητα Αντιστοιχίσεις σε ιδιότητες διαχείρισης, επιλέξτε Προσθήκη αντιστοίχισης.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή διαχειριζόμενης ιδιότητας, ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

  1. Στη λίστα Επιλογή μιας διαχειριζόμενης ιδιότητας, επιλέξτε μια ιδιότητα διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στη σελίδα "Επεξεργασία ιδιότητας ανίχνευσης", εάν θέλετε να συμπεριληφθούν τιμές για την ιδιότητα ανίχνευσης στο ευρετήριο αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη τιμών για αυτήν την ιδιότητα στο ευρετήριο αναζήτησης. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την πραγματοποίηση αναζήτησης σε τιμές για την ιδιότητα ανίχνευσης όταν χρησιμοποιείται αναζήτηση πλήρους κειμένου. (Κανονικά, η αναζήτηση σε ιδιότητες ανίχνευσης είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείται αναζήτηση με βάση την ιδιότητα.)

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στο πλαίσιο μηνύματος που σας ενημερώνει ότι οι αλλαγές δεν θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη πλήρη ανίχνευση, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Οι αλλαγές εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε έγγραφο κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×