Διαχείριση αντιστοιχίσεων ιδιοτήτων μετα-δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Οι αντιστοιχίσεις ιδιοτήτων μετα-δεδομένων αντιστοιχίζουν ιδιότητες που εξάγονται από έγγραφα κατά την εκτέλεση ανιχνεύσεων (ονομάζονται ιδιότητες ανίχνευσης) σε διαχειριζόμενες ιδιότητες, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ερωτήματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, τρεις διαφορετικοί τύποι εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα για την ιδιότητα που υποδεικνύει το συντάκτη. Στον ένα τύπο εγγράφου μπορεί να ονομάζεται αυτή η ιδιότητα "συντάκτης", στον άλλο "δημιουργός" και στον τρίτο "ιδιότητα3". Μπορείτε να αντιστοιχίσετε καθεμία από αυτές τις ιδιότητες ανίχνευσης στη διαχειριζόμενη ιδιότητα "Συντάκτης" έτσι, ώστε όταν ένας χρήστης εκτελεί ένα ερώτημα κατά συντάκτη, να συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα αποτελέσματα και από τους τρεις τύπους εγγράφων. Η εκτέλεση αναζητήσεων είναι δυνατή μόνο σε διαχειριζόμενες ιδιότητες και όχι σε ιδιότητες ανίχνευσης.

Για να διαχειριστείτε τις αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", Για να ανοίξετε τη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων":

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην περιοχή Εφαρμογές υπηρεσίας, επιλέξτε Διαχείριση εφαρμογών υπηρεσίας.

 3. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών υπηρεσίας", στη λίστα εφαρμογών υπηρεσίας, κάντε κλικ στην εφαρμογή υπηρεσίας αναζήτησης, της οποίας τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε ή κάντε κλικ οπουδήποτε στη γραμμή της εφαρμογής υπηρεσίας αναζήτησης, της οποίας τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση στην Κορδέλα.

 4. Στην το SearchServiceApplicationName: σελίδα διαχείρισης αναζήτησης, στη Γρήγορη εκκίνηση, στην περιοχή ερωτήματα και αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή ιδιότητες μετα-δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας

Επεξεργασία μιας ιδιότητας διαχείρισης

Διαγραφή μιας ιδιότητας διαχείρισης

Επεξεργασία μιας κατηγορίας

Διαγραφή κατηγορίας

Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", επιλέξτε Νέα διαχειριζόμενη ιδιότητα.

 2. Στη σελίδα "Νέα διαχειριζόμενη ιδιότητα", στην ενότητα Όνομα και τύπος, στο πλαίσιο Όνομα ιδιότητας, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας διαχειριζόμενης ιδιότητας.

  1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια λεπτομερή περιγραφή της ιδιότητας.

  2. Στην περιοχή Ο τύπος πληροφοριών σε αυτήν την ιδιότητα, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα ανάλογα με τον τύπο της ιδιότητας:

   • Κείμενο

   • Ακέραιος αριθμός

   • Δεκαδικός

   • Ημερομηνία και ώρα

   • Ναι/Όχι

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έχει πολλές τιμές για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επιλογής περισσότερους από έναν τύπο δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Αντιστοιχίσεις σε ιδιότητες ανίχνευσης, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Συμπερίληψη τιμών από όλες τις ανιχνευμένες ιδιότητες που έχει αντιστοιχιστεί      Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο όλες οι τιμές από τις ιδιότητες ανίχνευσης. Ένα ερώτημα για ιδιότητα σε έγγραφο στο οποίο έχουν αντιστοιχιστεί όλες οι ιδιότητες ανίχνευσης, επιστρέφει αποτελέσματα εάν συμφωνεί κάποια από τις ιδιότητες ανίχνευσης που έχουν αντιστοιχιστεί.

  2. Συμπερίληψη τιμών από όλες τις ανιχνευμένες ιδιότητες που έχει αντιστοιχιστεί      Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αντιστοιχιστεί μόνο μία τιμή. Όταν έχουν αντιστοιχιστεί πολλές ιδιότητες ανίχνευσης σε μια διαχειριζόμενη ιδιότητα, επιλέγεται η πρώτη τιμή στο πλαίσιο Ανιχνευμένες ιδιότητες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτήν τη διαχειριζόμενη ιδιότητα για ένα έγγραφο.

  3. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναδιάταξη στη λίστα επιλέγοντας μια τιμή και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στα κουμπιά Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω.

  4. Για να προσθέσετε μια αντιστοίχιση στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αντιστοίχισης.

   • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή ανιχνευμένης ιδιότητας, αναπτύξτε το μενού Επιλογή κατηγορίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Όλες οι κατηγορίες ή ένα συγκεκριμένο τύπο κατηγορίας εγγράφου (για παράδειγμα, Office ή XML).

   • Στη λίστα Επιλογή ιδιότητας που ανιχνεύθηκε, επιλέξτε μια ιδιότητα που ανιχνεύθηκε, την οποία θα αντιστοιχίσετε στην ιδιότητα διαχείρισης που προσθέτετε.

   • Επειδή η λίστα με τις ιδιότητες ανίχνευσης ενδέχεται να είναι μεγάλη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα (ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος) της ιδιότητας που αναζητάτε στο πλαίσιο Όνομα ιδιότητας που ανιχνεύθηκε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Εύρεση.

   • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στη σελίδα "Νέα ιδιότητα διαχείρισης", στην ενότητα Χρήση σε επιλογές εύρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα χρήσης αυτής της ιδιότητας σε επιλογές εύρους εάν θέλετε η ιδιότητα να είναι διαθέσιμη για τον καθορισμό εύρους αναζήτησης.

  Συμβουλή: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου μόνο για τις ιδιότητες που θα χρησιμοποιήσετε στις επιλογές εύρους. Κάθε ιδιότητα που ορίζεται ως εύρος αυξάνει το μέγεθος του ευρετηρίου, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγετε όταν είναι δυνατό.

 5. Στην ενότητα Βελτιστοποίηση αποθήκευσης διαχειριζόμενων ιδιοτήτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μείωση των απαιτήσεων αποθήκευσης για ιδιότητες κειμένου, με χρήση κατακερματισμού για σύγκριση, εάν θέλετε να μειώσετε το χώρο αποθήκευσης που χρειάζεται για τις ιδιότητες μετα-δεδομένων.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας στο σύνολο προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων που ανακτήθηκε σε κάθε αναζήτηση. Σημείωση: Μόνο τα 2 πρώτα kilobyte δεδομένων είναι διαθέσιμα για εμφάνιση από προεπιλογή εάν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη σελίδα αποτελεσμάτων και θέλετε να εμφανίζονται οι διαχειριζόμενες ιδιότητες σε αυτή τη σελίδα αποτελεσμάτων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Στο πλαίσιο μηνύματος που σας ενημερώνει ότι οι αλλαγές θα ενεργοποιηθούν μόνο μετά την επόμενη πλήρη ανίχνευση, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Οι αλλαγές στις αντιστοιχίσεις ιδιοτήτων εφαρμόζονται ανά έγγραφο αμέσως μετά την ανίχνευση ενός εγγράφου, ανεξάρτητα από τον τύπο της ανίχνευσης. Μια πλήρης ανίχνευση εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρο το ευρετήριο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία μιας ιδιότητας διαχείρισης

Ίσως θέλετε να επεξεργαστείτε μια διαχειριζόμενη ιδιότητα για να αντιστοιχίσετε σε αυτήν μια ιδιότητα ανίχνευσης.

Για την επεξεργασία μιας διαχειριζόμενης ιδιότητας:

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων διαχείρισης, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την ιδιότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε, αναπτύξτε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία/αντιστοίχιση ιδιότητας.

 2. Στη σελίδα "Επεξεργασία διαχειριζόμενης ιδιότητας - Όνομα ιδιότητας, ρυθμίστε τις παραμέτρους για τις επιλογές που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαχειριζόμενων ιδιοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη διαχειριζόμενης ιδιότητας αυτού του θέματος.

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαγραφή μιας ιδιότητας διαχείρισης

Η διαγραφή μιας ιδιότητας διαχείρισης έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

 • Οι χρήστες δεν μπορούν πλέον, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδιότητα, να υποβάλουν ερώτημα.

 • Εάν αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται από τους κανόνες κάποιου εύρους, το εύρος δεν θα λειτουργεί.

 • Εάν αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται από προσαρμοσμένες εφαρμογές αναζήτησης ή Τμήματα Web, αυτά δεν θα λειτουργούν.

Για να διαγράψετε μια ιδιότητα διαχείρισης:

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων διαχείρισης, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την ιδιότητα που θέλετε να διαγράψετε, αναπτύξτε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία μιας κατηγορίας

Για την επεξεργασία μιας κατηγορίας:

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ανίχνευσης.

 2. Στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων ανίχνευσης, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε, αναπτύξτε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κατηγορίας.

 3. Στην Επεξεργασία κατηγορίας: σελίδα Όνομα κατηγορίας, στην ενότητα Όνομα και πληροφορίες, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για την κατηγορία ή να αφήσετε το τρέχον όνομα.

 4. Στην ενότητα Μαζικές ρυθμίσεις ανιχνευμένων ιδιοτήτων, επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα πλαίσια ελέγχου που ακολουθούν:

  • Αυτόματη ανακάλυψη νέων ιδιοτήτων, όταν εκτελείται ανίχνευση

  • Αντιστοίχιση όλων των ιδιοτήτων συμβολοσειράς σε αυτήν την κατηγορία, στη διαχειριζόμενη ιδιότητα περιεχομένου

  • Αυτόματη δημιουργία νέας ιδιότητας διαχείρισης για κάθε ιδιότητα ανίχνευσης που ανακαλύπτεται σε αυτήν την κατηγορία

  • Διαγραφή όλων των ανιχνευμένων ιδιοτήτων που δεν έχουν αντιστοιχιστεί

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαγραφή κατηγορίας

Για τη διαγραφή μιας κατηγορίας:

 1. Στη σελίδα "Αντιστοιχίσεις ιδιότητας μετα-δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ανίχνευσης.

 2. Στη λίστα Προβολή ιδιοτήτων ανίχνευσης, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την κατηγορία που θέλετε να διαγράψετε, αναπτύξτε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Για το πιο πρόσφατο και κατανοητό περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://technet.microsoft.com.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×