Διαχείριση αλλαγών για προγράμματα-πελάτες του Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Στις 20 Απριλίου, ανακοινώσαμε αλλαγές προκειμένου να συμβαδίζουν καλύτερα τα μοντέλα ενημέρωσης του Office 365 ProPlus και των Windows 10. Σε αυτή τη δημοσίευση ιστολογίου, επισημάναμε τις αλλαγές στο ρυθμό κυκλοφορίας και τη διάρκεια υποστήριξης των ενημερώσεων δυνατοτήτων για το Office 365 ProPlus. Ως μέρος αυτών των αλλαγών, το Office 365 ProPlus αλλάζει επίσης τα ονόματα των καναλιών ενημέρωσής του.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των επερχόμενων αλλαγών στη διαχείριση ενημερώσεων του Office 365 ProPlus.

 • Δεδομένου ότι οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2017, αυτό το περιεχόμενο θα ενημερωθεί τους επόμενους μήνες.

Οι εφαρμογές προγράμματος-πελάτη που περιλαμβάνονται με το Office 365 κυκλοφορούν τώρα τακτικά με ενημερώσεις που παρέχουν νέες δυνατότητες και λειτουργίες μαζί με ασφάλεια και άλλες ενημερώσεις. Τα Windows 10 έχουν επίσης υιοθετήσει το νέο μοντέλο υπηρεσιών και θέτουν επίσης σε κυκλοφορία νέες λειτουργίες σε τακτική βάση. Ως επαγγελματίας IT, πρέπει να κατανοήσετε αυτό το νέο μοντέλο υπηρεσιών και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις νέες κυκλοφορίες ενόσω η εταιρεία σας αξιοποιεί τις νέες λειτουργίες.

Αυτό το άρθρο σάς παρέχει μια επισκόπηση του νέου μοντέλου υπηρεσιών και σας βοηθά να κατανοήσετε τα κανάλια και το ρυθμό κυκλοφορίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office 365 για την εταιρεία σας.

Σε αυτό το άρθρο:

Κάντε λήψη αυτών των πληροφοριών ως πόστερ μοντέλου σε μορφή Visio ή PDF.

Πόστερ μοντέλου συντήρησης

Για μια επισκόπηση, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Μια νέα στρατηγική ενημέρωσης: Το μοντέλο συντήρησης

Τόσο τα Windows 10 όσο και το Office 365 έχουν υιοθετήσει το μοντέλο συντήρησης για τις ενημερώσεις προγράμματος-πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες δυνατότητες, οι ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και οι ενημερώσεις ασφαλείας κυκλοφορούν τακτικά, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν την πιο πρόσφατη λειτουργικότητα και βελτιώσεις. Το μοντέλο συντήρησης περιλαμβάνει επίσης χρόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις για να δοκιμάσουν και να επαληθεύσουν διάφορες εκδόσεις πριν από την υιοθέτησή τους.

Τι είναι το μοντέλο συντήρησης;

Σε ένα παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να χρειαστούν μήνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμών για να είναι έτοιμη μια μεγάλη κυκλοφορία. Οι παραδοσιακές αναπτύξεις απαιτούν από τις επιχειρήσεις χρόνια για τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την πιλοτική λειτουργία, την ανάπτυξη και, στη συνέχεια, τη συντήρηση ολόκληρου του περιβάλλοντος.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παραδοσιακό μοντέλο έκδοσης:

Παραδοσιακό μοντέλο έκδοσης

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα μοντέλο παραδοσιακής ανάπτυξης:

Παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης

Σε ένα μοντέλο υπηρεσιών, οι νέες δυνατότητες και καινοτομίες μπορούν να αναπτυχθούν και να κυκλοφορήσουν με γρήγορο ρυθμό, ώστε οι πελάτες να βλέπουν πάντα βελτιώσεις. Επειδή η ανάπτυξη έχει αλλάξει, το ίδιο έχει συμβεί και με τη διαδικασία ανάπτυξης για έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Η ταχύτερη κυκλοφορία των δυνατοτήτων σημαίνει ότι μπορείτε να αξιολογείτε, να δοκιμάζετε και να αναπτύσσετε διαφορετικά σύνολα λειτουργιών ταυτόχρονα.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει εκδόσεις με βάση ένα μοντέλο συντήρησης:

Εκδόσεις με μοντέλο συντήρησης

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την ανάπτυξη σε ένα μοντέλο συντήρησης:

Ανάπτυξη με μοντέλο συντήρησης

Τι προσφέρει στις μεγάλες επιχειρήσεις;

Θέλετε ενημερωμένες δυνατότητες, αλλά θέλετε επίσης τον έλεγχο και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας. Με την ποικιλία των προγραμμάτων έκδοσης για τα Windows 10 και το Office 365, μπορείτε να αξιολογήσετε τις νέες δυνατότητες, να τις χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικά με συγκεκριμένες ομάδες στην εταιρεία σας και, στη συνέχεια, να τις αναπτύξετε ευρέως για την εταιρεία σας. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε συστήματα εξειδικευμένων εφαρμογών σε μια μακροπρόθεσμη έκδοση για σκοπούς ελέγχου.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή ενημέρωσης που είναι κατάλληλη για τις συσκευές και τις επιχειρηματικές ανάγκες σας. Συνιστούμε τα εξής:

Τύπος συσκευής   

Τηλέφωνα και tablet Φορητοί και σταθεροί υπολογιστές Συστήματα εξειδικευμένων εφαρμογών

Επιλογή ενημέρωσης   

Οι συσκευές iOS ή Android λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις από τους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης εφαρμογών. Οι συσκευές που εκτελούν καθολικές εφαρμογές του Office λαμβάνουν αυτόματα τακτικές ενημερώσεις από το χώρο αποθήκευσης της Microsoft.

Για συσκευές με Windows 10, χρησιμοποιήστε τον Τρέχοντα κλάδο για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες.

Χρησιμοποιήστε τον Τρέχοντα κλάδο (Windows) και το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων (Office 365) για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες.

Έχετε προσαρμοσμένα πρόσθετα; Επιλέξτε τον Τρέχοντα κλάδο για επιχειρήσεις (Windows) και το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων (Office 365), ώστε να έχετε χρόνο για δοκιμές.

Χρησιμοποιήστε τον Κλάδο ενημερώσεων μακροπρόθεσμης συντήρησης των Windows 10 και τις εγκαταστάσεις προγράμματος-πελάτη του Office Professional Plus 2016 (με τη χρήση αρχείων MSI) για σκοπούς ελέγχου.

Εστιάστε στην επιχείρησή σας και όχι στη διαχείριση του λογισμικού.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εστιάσετε στην επιχείρησή σας και όχι στη διαχείριση του λογισμικού, με τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office 365.

Συνεχείς ενημερώσεις   

Τακτικές ενημερώσεις σημαίνουν ότι τα τηλέφωνα, τα tablet και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές των χρηστών σας παραμένουν ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα.

Συνδυασμός και αντιστοίχιση προγραμμάτων   

Ακολουθήστε τις επιχειρηματικές ανάγκες σας – δεν χρειάζεται όλα τα συστήματα να ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μοντέλα για τα Windows και το Office στις ίδιες συσκευές.

Εξοικονόμηση στη διαχείριση   

Επιτρέψτε τις αυτόματες ενημερώσεις στον πλήρως δοκιμασμένο Τρέχοντα κλάδο για επιχειρήσεις (Windows) και το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων (Office 365) αντί να διαχειρίζεστε τα πακέτα λογισμικού μόνοι σας.

Μείνετε ενημερωμένοι   

Δείτε τι έρχεται στις επόμενες εκδόσεις και ανακαλύψτε ποιες ενημερώσεις ασφαλείας έχουν συμπεριληφθεί ανατρέχοντας στις ανακοινώσεις της Microsoft.

Διαχείριση κινδύνου   

Χρησιμοποιήστε τον Τρέχοντα κλάδο για επιχειρήσεις (Windows) και το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων ή την Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων (Office 365) για να ελέγξετε κρίσιμες εφαρμογές επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένες και λειτουργικές.

Εξοικονόμηση στην ανάπτυξη   

Αρχικά, ελέγξτε την αγορά – ενδέχεται να υπάρχουν άλλες λύσεις που λειτουργούν. Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένη ανάπτυξη, χρησιμοποιήστε βέλτιστες πρακτικές για να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα λειτουργούν μετά τις ενημερώσεις.

Επιλογές κυκλοφορίας

Πρέπει να κατανοήσετε τις διαφορετικές επιλογές κυκλοφορίας για τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη για Windows 10 και Office 365, ώστε να μπορείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές για την επιχείρησή σας. Εσείς αποφασίζετε τι είναι κατάλληλο και επιλέγετε τους συνδυασμούς εκδόσεων υποστήριξης για τον οργανισμό σας. Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση και σας βοηθά να επιλέξετε.

Σύνοψη επιλογών κυκλοφορίας

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα, για να επιλέξετε τη σωστή έκδοση για τις επιχειρηματικές ανάγκες σας:

Ενημερωμένες καινοτομίες

Ενημερωμένες καινοτομίες

Χρόνος για αξιολόγηση

Χρόνος για αξιολόγηση

Ασφάλεια πάντα

Ασφάλεια, πάντα

Λάβετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες αμέσως. Επιλέξτε "Τρέχων κλάδος" (Windows 10) και Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων (Office 365).

Εκτελέστε δοκιμές με τα υπάρχοντα συστήματα. Επιλέξτε αυτές τις εκδόσεις:

 • Windows 10: Τρέχων κλάδος για επιχειρήσεις

 • Office 365: Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων και Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων

Θα λαμβάνετε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας, χωρίς αναμονή, όποιο πρόγραμμα και αν επιλέξετε.

Προεπιλεγμένα κανάλια για εφαρμογές υπολογιστή-πελάτη

Το Office 365 περιλαμβάνει διαφορετικά σύνολα εφαρμογών προγράμματος-πελάτη. Το Office 365 για Επιχειρήσεις περιλαμβάνει τις βασικές εφαρμογές του Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote και Publisher) και το Office 365 ProPlus περιλαμβάνει τις βασικές εφαρμογές συν το Skype για επιχειρήσεις και την Access. Το Project Online Desktop Client και το Visio Pro για Office 365 ακολουθούν επίσης αυτό το μοντέλο έκδοσης.

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει αυτά τα σύνολα εφαρμογών προγράμματος-πελάτη.

Προεπιλεγμένα κανάλια για εφαρμογές υπολογιστή-πελάτη

Από προεπιλογή, οι εφαρμογές προγράμματος-πελάτη για το Office 365 έχουν οριστεί σε αυτά τα κανάλια κυκλοφορίας:

 • Το Office 365 για Επιχειρήσεις, το Project Online Desktop Client και το Visio Pro για Office 365    έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων.

 • Office 365 ProPlus Το    έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων.

Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε ποιο κανάλι θα χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια για εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των καναλιών ενημέρωσης.

Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή κυκλοφορίας;

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις επιλογές κυκλοφορίας για τα προγράμματα-πελάτες των Windows 10 και του Office 365.

Επιλογές κυκλοφορίας

Διαθέσιμο για το πρόγραμμα-πελάτη Office 365;

Διαθέσιμο για τα Windows 10;

Ο Κλάδος προεπισκόπησης του Windows Insider    σας επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση των δυνατοτήτων και να καταχωρείτε τα σχόλιά σας.

Όχι

Ναι

Ο Τρέχων κλάδος    παρέχει στους χρήστες τις δυνατότητες που κυκλοφόρησαν πιο πρόσφατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους χρήστες κινητών συσκευών που χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές, για τις ομάδες πωλήσεων καθώς και για τα συστήματα ελέγχου ή τα πιλοτικά προγράμματα.

Όχι

Ναι

Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων   : Παρέχει στους χρήστες σας τις δυνατότητες που κυκλοφόρησαν πιο πρόσφατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους χρήστες κινητών συσκευών που χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές, για τις ομάδες πωλήσεων καθώς και για τα συστήματα ελέγχου ή τα πιλοτικά προγράμματα.

Ναι

Όχι

Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων   : Σας δίνει χρόνο για να δείτε τις δυνατότητες και να ελέγξετε τις προσαρμογές ή τις διαδικασίες.

Ναι

Όχι

Ο Τρέχων κλάδος για επιχειρήσεις    σάς δίνει χρόνο παράδοσης μερικών μηνών πριν από την παραλαβή της πιο πρόσφατης έκδοσης. Είναι η καλύτερη επιλογή για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, στο γραφείο. Απολαύστε τις νέες δυνατότητες και το γεγονός ότι εκατομμύρια χρήστες τις έχουν δοκιμάσει και επαληθεύσει.

Όχι

Ναι

Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων   : Σάς δίνει χρόνο παράδοσης μερικών μηνών πριν από την παραλαβή της πιο πρόσφατης έκδοσης. Είναι η καλύτερη επιλογή για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, στο γραφείο. Απολαύστε τις νέες δυνατότητες και το γεγονός ότι εκατομμύρια χρήστες τις έχουν δοκιμάσει και επαληθεύσει.

Ναι

Όχι

Οι εγκαταστάσεις προγράμματος-πελάτη του Office Professional Plus 2016 (με τη χρήση αρχείων MSI)    είναι μια καλή επιλογή για τα σενάρια όπου απαιτείται μέγιστος έλεγχος και η συσκευή έχει περιορισμένη πρόσβαση στο internet.

Όχι

Όχι

Ο Κλάδος μακροπρόθεσμων υπηρεσιών    είναι η καλύτερη επιλογή για τα σενάρια όπου ο έλεγχος της ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας.

Όχι

Ναι

Οι επιλογές κυκλοφορίας στο επάνω μέρος του πίνακα παρέχουν τις πιο πρόσφατες δυνατότητες, ενώ εκείνες στο κάτω μέρος παρέχουν μεγαλύτερο διαχειριστικό έλεγχο. Ο όρος "πιο πρόσφατη" υποδεικνύει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες δυνατότητες και τη δυνατότητα αποστολής σχολίων στη Microsoft. Θα θυσιάσετε δυνατότητες για επιπλέον έλεγχο - χρησιμοποιήστε τις πιο ελεγχόμενες επιλογές για εξειδικευμένα συστήματα, όπως δάπεδα εργοστασίων, έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή συσκευές για χώρους επειγόντων περιστατικών. Ο "Τρέχων κλάδος για επιχειρήσεις (Windows)" και το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων(Office 365) παρέχουν ισορροπία μεταξύ νέων δυνατοτήτων και ελέγχου.

Ρυθμοί κυκλοφορίας

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα προγράμματα-πελάτες των Windows και του Office ενημερωμένα. Το Office 365 και τα Windows 10 προσπαθούν να συμβαδίζουν οι ρυθμοί κυκλοφορίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Και τα δύο προγράμματα θα έχουν κανονικές ενημερώσεις ασφαλείας και θα έχουν επίσης νέες δυνατότητες που θα τίθενται σε κυκλοφορία 2 ή 3 φορές ανά έτος. Υπάρχει επίσης ένας κλάδος μακροπρόθεσμων υπηρεσιών διαθέσιμος για ειδικές συσκευές με Windows 10.

Ρυθμοί κυκλοφορίας των Windows 10

Τα Windows 10 έχουν τέσσερις τύπους κλάδων κυκλοφορίας:

 • Windows Insider Preview    Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Windows Insider για να αξιολογήσετε και να υποβάλετε σχόλια σχετικά με τις δυνατότητες προ-έκδοσης και να εκτελέσετε δοκιμές επαλήθευσης για τη συμβατότητα εφαρμογής. Νέες δυνατότητες κυκλοφορούν συχνά.

 • Τρέχων κλάδος    Μετά τη δοκιμή νέων δυνατοτήτων μέσω του προγράμματος Windows Insider, οι δυνατότητες αυτές κυκλοφορούν μαζί με διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας ως "Τρέχων κλάδος". Ένας νέος "Τρέχων κλάδος" κυκλοφορεί μερικές φορές το χρόνο.

 • Τρέχων κλάδος για επιχειρήσεις    Οι δυνατότητες από τον Τρέχοντα κλάδο μεταφέρονται στον Τρέχοντα κλάδο για επιχειρήσεις, μερικές φορές το χρόνο. Η Microsoft υποστηρίζει μια έκδοση Τρέχοντος κλάδου για επιχειρήσεις για τουλάχιστον 8 μήνες.

 • Κλάδος μακροπρόθεσμης συντήρησης    Αυτός ο κλάδος παρέχει μια υποστηριζόμενη πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος για 10 χρόνια. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να μετακινηθούν σε μια νέα έκδοση ή να μείνουν εκεί όπου βρίσκονται και να προχωρήσουν στην επόμενη. Οι κλάδοι μακροπρόθεσμης συντήρησης χρησιμοποιούνται συχνά για εξειδικευμένες συσκευές. Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα-πελάτες του Office Professional Plus 2016 με αυτές τις συσκευές.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις εκδόσεις για τα Windows 10.

Ρυθμός κυκλοφορίας των Windows 10

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Επιλογές υπηρεσίας των Windows 10 για ενημερώσεις και αναβαθμίσεις.

Ρυθμός κυκλοφορίας εκδόσεων προγράμματος-πελάτη του Office 365

Τα προγράμματα-πελάτες του Office 365 έχουν τους ακόλουθους τύπους κυκλοφορίας:

 • Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων    Νέες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφαλείας και επιδιορθώσεις μπορούν να κυκλοφορήσουν στο Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων κάθε μήνα. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα κυκλοφορίας για προγράμματα-πελάτες του Office 365 για Επιχειρήσεις.

 • Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων    Μπορείτε να επαληθεύσετε αυτή την έκδοση για τέσσερις μήνες πριν μετατραπεί σε έκδοση "Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων". Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται μόνο στην αρχή μιας έκδοσης. Αυτό το κανάλι ανανεώνεται με ενημερώσεις που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια καθώς και με ενημερώσεις ασφαλείας κάθε μήνα.

 • Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων    Η Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων ετοιμάζεται και κυκλοφορεί ως Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων κάθε 4 μήνες. Δεν προστίθενται νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί μέχρι το επόμενο Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων, παρόλο που οι ενημερώσεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Κάθε Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων υποστηρίζεται για επιπλέον 4 μήνες, που είναι το σημείο όπου οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στην επόμενη έκδοση. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα κυκλοφορίας για προγράμματα-πελάτες του Office 365 ProPlus.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις εκδόσεις για το Office 365 ProPlus.

Ρυθμός κυκλοφορίας του Office 365

Εφαρμογές του Office για κινητές συσκευές

Οι εφαρμογές του Office για κινητές συσκευές για iOS και Android έχουν κανονικές εκδόσεις που διατίθενται μέσω των αντίστοιχων καταστημάτων εφαρμογών. Οι καθολικές εφαρμογές του Office για Windows διαθέτει κανονικές εκδόσεις που διατίθενται στο Microsoft Store.

Εγκαταστάσεις προγράμματος-πελάτη του Office Professional Plus 2016

Οι ενημερώσεις ασφαλείας διατίθενται για τα προγράμματα-πελάτες του Office που εγκαθιστάτε χρησιμοποιώντας αρχεία .MSI ως μέρος του προγράμματος παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης. Οι νέες δυνατότητες δεν παραδίδονται ξεχωριστά από τις πλήρεις εκδόσεις του προϊόντος. Συνιστάται για συσκευές στον Κλάδο μακροπρόθεσμης συντήρησης των Windows 10.

Εργαλεία ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα εργαλεία ανάπτυξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη των Windows 10 και του Office 365:

Εργαλείο

Υποστηρίζεται για Windows 10;

Υποστηρίζεται για προγράμματα-πελάτες του Office 365;

Windows Update για επιχειρήσεις

Ναι

Όχι

Υπηρεσίες Windows Server Update Services

Ναι

Όχι

System Center Configuration Manager

Ναι

Ναι

Microsoft InTune

Ναι

Ναι

Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού άλλων κατασκευαστών

Ναι

Ναι

Τύποι αλλαγών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αλλαγών που πραγματοποιούνται στο Office 365 σε τακτική βάση. Τα κανάλια επικοινωνίας για αυτές τις αλλαγές και οι ενέργειες που ενδέχεται να πρέπει να εκτελέσετε για αυτά θα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της αλλαγής.

Η ενότητα αυτή εξηγεί τους τύπους των αναμενόμενων αλλαγών, πότε να περιμένετε τις αλλαγές και τι πρέπει να κάνετε για να προετοιμαστείτε για τις αλλαγές στο Office 365.

Τύποι αλλαγών για την υπηρεσία και τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office 365

Δεν έχουν όλες οι αλλαγές τον ίδιο αντίκτυπο στους χρήστες σας ούτε απαιτούν όλες δράση. Ορισμένες είναι προγραμματισμένες και ορισμένες μη προγραμματισμένες από τη φύση τους (οι ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και οι ενημερώσεις ασφαλείας δεν είναι συνήθως προγραμματισμένες εκ των προτέρων). Ανάλογα με τον τύπο της αλλαγής, το κανάλι επικοινωνίας διαφέρει επίσης. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τύπους αλλαγών που μπορείτε να αναμένετε για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office 365.

Λειτουργικότητα

Λειτουργικότητα

Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

Ασφάλεια πάντα

Ασφάλεια

Τύπος αλλαγής   

 • Ενημερώσεις δυνατότητας

 • Νέες δυνατότητες ή εφαρμογές

 • Λειτουργίες που καταργήθηκαν

 • Επείγουσες διορθώσεις για ζητήματα προγραμμάτων-πελατών

 • Ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας

Εκ των προτέρων ειδοποίηση;   

Ειδοποίηση 30 ημερών για τις αλλαγές που απαιτούν ενέργειες

Όχι, αυτές περιλαμβάνονται στη μηνιαία έκδοση για όλα τα κανάλια

Όχι, αυτές περιλαμβάνονται στη μηνιαία έκδοση για όλα τα κανάλια

Κανάλι επικοινωνίας   

 • Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας

Απαιτεί ενέργεια διαχείρισης μισθωτή;   

Μερικές φορές

Σπάνια

Σπάνια

Τι είδους ενέργεια;   

 • Αλλαγή ρυθμίσεων

 • Κοινοποίηση των αλλαγών στους χρήστες

 • Επικύρωση προσαρμογών

 • Αλλαγή ρυθμίσεων διαχειριστή

Απαιτεί έλεγχο;   

Σπάνια - έλεγχος των κρίσιμων επιχειρηματικών πρόσθετων

Μερικές φορές – δοκιμή της επιδιόρθωσης σε διεργασίες ή προσαρμογές

Σπάνια

Παραδείγματα αλλαγών   

 • Ενημερώσεις δυνατοτήτων: PowerPoint – απλούστερη διαδικασία για την ενσωμάτωση βίντεο

 • Νέες δυνατότητες ή εφαρμογές: Skype για επιχειρήσεις

 • Επιδιορθώσεις που βασίζονται σε σφάλματα που έχουν αναφερθεί από πελάτες

Οδηγίες για τη διαχείριση αλλαγών κατά τη χρήση πρόσθετων του Office:

 • Συνιστάται στους πελάτες να χρησιμοποιούν το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων για να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Εάν έχετε αναπτύξει προσαρμογές του Office ή πρόσθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων, το οποίο καθυστερεί τις ενημερώσεις για το Office, μέχρι να λάβετε την αλλαγή για να δοκιμάσετε και να επιδιορθώσετε τις προσαρμογές σας. Για να δοκιμάσετε και να επιδιορθώσετε τις προσαρμογές σας, πριν από την εφαρμογή των ενημερώσεων στο Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων, χρησιμοποιήστε την Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο "Πίνακας εργαλείων τηλεμετρίας" του Office για να ελέγξετε τα πρόσθετα για συμβατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συμβατότητα και τηλεμετρία στο Office.

 • Εάν οι προγραμματιστές σας αναπτύσσουν το πρόσθετο του Office, σας προτείνουμε να ενημερώσετε τον κώδικα και να αναπτύξετε εκ νέου το προσαρμοσμένο πρόσθετο του Office.

 • Εάν δημιουργείτε μια προσαρμογή με τη χρήση των VBA, VSTO ή COM, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργείτε εκ νέου την προσαρμογή ως πρόσθετο του Office ή να ελέγξετε το Office Store για να δείτε εάν υπάρχει ένα πρόσθετο τρίτων κατασκευαστών που παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα.

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να διακόψετε τη χρήση του πρόσθετου του Office που δεν χρησιμοποιείται πλέον ή χρησιμοποιείται πολύ λίγο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Πρόσθετα του Office.

Συμβουλές για τη δοκιμή

Για αλλαγές λειτουργικότητας, θα πρέπει να εκτελέσετε δοκιμές με τα πρόσθετά σας και άλλες προσαρμογές για να δείτε εάν πρέπει να τα ενημερώσετε. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για δοκιμή:

 • Μην περιμένετε – αναθέστε σε μια πιλοτική ομάδα να χρησιμοποιήσει τις εκδόσεις για το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων για να ξεκινήσετε την αξιολόγηση των νέων δυνατοτήτων. Χρησιμοποιήστε την Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο παράδοσης για τις δοκιμές.

 • Χρησιμοποιήστε ένα εικονικό περιβάλλον Azure για να εκτελέσετε δοκιμές σε σχέση με τις προσαρμογές ή τις διαδικασίες.

 • Ευθυγραμμίστε την εργασία σας με το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας – η δοκιμή του χρονοδιαγράμματος περνά κάθε μήνα.

Ρόλοι και ευθύνες

Η ευθύνη για τη διαχείριση των αλλαγών τίθεται σε κοινή χρήση μεταξύ της Microsoft και εσάς, καθώς είστε ο διαχειριστής της μίσθωσης του Office 365. Η εξισορρόπηση ευθύνης είναι διαφορετική για μια ηλεκτρονική υπηρεσία από ό, τι για ένα διακομιστή ή πρόγραμμα-πελάτη εσωτερικής εγκατάστασης.

Κατανοήστε τους ρόλους που πρέπει να παίξετε εσείς και η Microsoft πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής στην υπηρεσία.

Δείτε τι περιλαμβάνεται σε κάθε κυκλοφορία, στη σελίδα Κυκλοφορίες καναλιού ενημέρωσης προγράμματος-πελάτη του Office 365 του TechNet.

Ευθύνη εξισορρόπησης

Σε μια παροχή υπηρεσίας, η ευθύνη εξισορρόπησης για πράγματα όπως η συντήρηση υλικού και οι ενημερώσεις ασφαλείας μεταφέρεται στην υπηρεσία παροχής (Microsoft) αντί για τον πελάτη (εσάς). Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι το προσαρμοσμένο λογισμικό θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως αναμένεται όταν κυκλοφορήσουν οι ενημερώσεις.

Για προϊόντα εσωτερικής εγκατάστασης, η εταιρεία σας αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση της αλλαγής.

Η δική σας ευθύνη για τη διαχείριση των αλλαγών βασίζεται στον τύπο της υπηρεσίας. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει την ευθύνη εξισορρόπησης τόσο για τη Microsoft όσο και για τον πελάτη σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το λογισμικό εσωτερικής εγκατάστασης.

Υπηρεσία Office 365

Προγράμματα-πελάτες του Office 365

Υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές εσωτερικής εγκατάστασης

Ευθύνη   

Της Microsoft   

Του πελάτη   

Της Microsoft   

Του πελάτη   

Της Microsoft   

Του πελάτη   

Παροχή νέων λειτουργιών

X

X

X

X

Δοκιμή νέων δυνατοτήτων για τη διασφάλιση της ποιότητας

X

X

X

X

X

Επικοινωνία για τις νέες δυνατότητες

X

X

X

X

X

X

Ενσωμάτωση προσαρμοσμένου λογισμικού

X

X

X

X

X

Εφαρμογή ενημερώσεων ασφαλείας

X

X

X

Συντήρηση λογισμικού συστήματος

X

X

X

Συντήρηση υλικού

X

X

X

Ο ρόλος της Microsoft και ο δικός σας ρόλος

Η Microsoft και εσείς έχετε ένα ρόλο στη διαχείριση των αλλαγών για το Office 365 πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αλλαγή.

Πριν από την αλλαγή

Ο ρόλος της Microsoft

 • Δημιουργία προσδοκιών για αλλαγές στην υπηρεσία.

 • Ενημέρωση των πελατών 30 ημέρες νωρίτερα για αλλαγές που απαιτούν ενέργεια διαχειριστή.

 • Δημοσίευση των περισσότερων νέων δυνατοτήτων και ενημερώσεων στον Χάρτη του Office 365.

Ο ρόλος του πελάτη

 • Κατανόηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις αλλαγές και τις επικοινωνίες.

 • Ανάγνωση του Κέντρου μηνυμάτων, του Χάρτη του Office 365 και του Ιστολογίου του Office τακτικά.

 • Ορισμός πιλοτικών ομάδων για την προεπισκόπηση των νέων δυνατοτήτων χρησιμοποιώντας το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων.

 • Αναθεώρηση και ενημέρωση εσωτερικών διεργασιών διαχείρισης αλλαγών.

 • Κατανόηση των απαιτήσεων συστήματος του Office 365 και έλεγχος της συμμόρφωσης.

Κατά την αλλαγή

Ο ρόλος της Microsoft

 • Παρουσίαση της αλλαγής στους πελάτες.

 • Ειδικά για προγράμματα-πελάτες του Office 365: Έκδοση για ένα νέο Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων κάθε μήνα και νέες ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων.

 • Παρακολούθηση της τηλεμετρίας και ενίσχυση της υποστήριξης για μη αναμενόμενα ζητήματα.

Ο ρόλος του πελάτη

 • Έλεγχος του Κέντρου μηνυμάτων και εξέταση πρόσθετης σύνδεσης πληροφοριών.

 • Ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας απαιτείται (εάν υπάρχει) και δοκιμή τυχόν προσθέτων.

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα εσωτερική σημείο κοινής χρήσης για ενημερώσεις, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων και αποστείλετέ τις για κοινή χρήση.

 • Εάν προκύψει σενάριο διακοπής/επιδιόρθωσης, δημιουργήστε μια αίτηση υποστήριξης.

Μετά την αλλαγή

Ο ρόλος της Microsoft

 • Ανάγνωση των σχολίων των πελατών για τη βελτίωση της παρουσίασης των μελλοντικών αλλαγών.

 • Ανάγνωση των σχολίων από το Δίκτυο του Office 365 στο Yammer και το εργαλείο διαχείρισης σχολίων.

 • Ενημέρωση των καταστάσεων του Χάρτη του Office 365 και προσθήκη νέων δυνατοτήτων.

Ο ρόλος του πελάτη

 • Εργασία με άλλα άτομα στην εταιρεία σας για την υιοθέτηση της αλλαγής (λήψη βοήθειας για το Κέντρο επιτυχίας του Office 365).

 • Αναθεώρηση των διεργασιών διαχείρισης αλλαγών και των σημείων συμφόρησης για ευκαιρίες απλοποίησης και χρήσης περισσότερων πόρων της Microsoft.

 • Παροχή γενικών σχολίων στο Δίκτυο του Office 365 στο Yammer και συγκεκριμένων σχολίων στο εργαλείο σχολίων διαχειριστή.

 • Εκπαίδευση των χρηστών για την παροχή σχολίων συγκεκριμένης εφαρμογής χρησιμοποιώντας το κουμπί "Χαμόγελο" στις εφαρμογές του Office.

Διαχείριση αναπτύξεων ενημερώσεων

Εσείς επιλέγετε πότε και πώς θα αναπτύσσονται οι ενημερώσεις στον οργανισμό σας με τις εξής ρυθμίσεις:

 • Ποιο κανάλι πρέπει να επιλεγεί.    Αυτό ελέγχει πόσο συχνά διατίθενται οι ενημερώσεις.

 • Ποια μέθοδος ενημέρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί (αυτόματη ή μη αυτόματη).    Αυτό ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές-πελάτες σας λαμβάνουν ενημερώσεις.

Τρόπος εφαρμογής ενημερώσεων

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ανάπτυξης των ενημερώσεων στους υπολογιστές των χρηστών σας. Μπορείτε να επιτρέψετε στους υπολογιστές-πελάτες να λαμβάνουν αυτόματα ενημερώσεις μέσω Internet ή από μια θέση εσωτερικής εγκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορεί να θέλετε να έχετε περισσότερο έλεγχο, συγκεντρώνοντας μόνοι σας τις ενημερώσεις σε ένα πακέτο και παραδίδοντάς τις με μη αυτόματο τρόπο στους υπολογιστές-πελάτες μέσω του δικτύου σας.

Μέθοδοι για την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων του Office σε υπολογιστές-πελάτες

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τρεις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε ενημερώσεις του Office σε υπολογιστές-πελάτες.

Αυτόματα

Μη αυτόματα

Από το Internet   

Από τοποθεσία εσωτερικής εγκατάστασης   

Από τοποθεσία εσωτερικής εγκατάστασης   

Η Microsoft διαθέτει μια ενημερωμένη έκδοση στο Internet. Οι υπολογιστές-πελάτες εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερώσεις, μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Ο διαχειριστής λαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση σε μια θέση εσωτερικής εγκατάστασης. Οι υπολογιστές-πελάτες εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερώσεις, μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Ο διαχειριστής λαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση σε μια θέση εσωτερικής εγκατάστασης. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών ή εργαλεία διανομής λογισμικού για να προωθήσει την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές-πελάτες.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει αυτές τις μεθόδους:

Εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων του Office σε υπολογιστές-πελάτες

Χρειάζεται να ελέγξετε την παράδοση των ενημερώσεων;

Για να αποφασίσετε ποια μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσετε, λάβετε υπόψη τα παρακάτω σενάρια:

 • Προσαρμογές

  • Να επιτρέπονται οι αυτόματες ενημερώσεις για...    Χρήστες ή υπολογιστές που είναι εστιασμένοι κυρίως στην παραγωγικότητα και δεν χρησιμοποιούν προσαρμογές ή ενσωματωμένες λύσεις.

   Προτεινόμενο κανάλι: 
Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων

  • Χρήση μη αυτόματης παράδοσης ενημερώσεων για...    Χρήστες ή υπολογιστές που βασίζονται σε προσαρμογές ή σε ενσωματωμένες λύσεις που λειτουργούν με προγράμματα-πελάτες του Office 365.

   Προτεινόμενο κανάλι: 
Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων. Επαλήθευση με τη χρήση του Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων.

 • Διαχειριζόμενοι ή μη διαχειριζόμενοι υπολογιστές;

  • Να επιτρέπονται οι αυτόματες ενημερώσεις από το Internet για...    Καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις χωρίς τμήμα πληροφορικής.

  • Ανάπτυξη από μια θέση εσωτερικής εγκατάστασης όταν...    Θέλετε να ελέγξετε πότε προωθούνται ενημερώσεις στους υπολογιστές της εταιρείας σας.

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα κανάλια και τις μεθόδους ενημέρωσης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να ρυθμίσετε ποια κανάλια θα χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές-πελάτες και πώς θα ενημερώνονται οι συγκεκριμένοι υπολογιστές-πελάτες:

 • Εργαλείο ανάπτυξης Office

 • Πολιτική ομάδας – για κεντρική διαχείριση των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με τομέα.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των καναλιών ενημέρωσης

Windows 10, επιλογές υπηρεσίας για ενημερώσεις και αναβαθμίσεις

Πόροι αρχιτεκτονικής IT του Microsoft cloud

Εκδόσεις καναλιού ενημέρωσης προγράμματος-πελάτη του Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×