Διαχείριση αδειών χρήσης Yammer στο Office 365

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καθώς Yammer λεπτομερέστερα ενοποιείται με Office 365, θα μπορούν να διαχειρίζονται άδειες χρήσης Yammer στο Office 365. Στο παρελθόν, άδειες χρήσης Yammer δεν ήταν δυνατή είναι μεμονωμένα ανάθεση σε χρήστες. Όταν που βλέπατε στη σελίδαΕκχώρηση αδειών χρήσηςOffice 365, θα δείτε ότι Yammer άδειες χρήσης έχουν απενεργοποιηθεί και δεν ήταν δυνατή η ανάθεση μεμονωμένα στους χρήστες, όπως το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. 

Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Εκχώρηση αδειών χρήσης" του κέντρου διαχείρισης Office 365 με επιλεγμένη άδεια χρήσης Yammer Enterprise.

Μετάβαση προς τα εμπρός, Yammer μπορούν να αντιστοιχιστούν άδειες χρήσης ανά χρήστη, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας "Εκχώρηση αδειών χρήσης" του κέντρου διαχείρισης Office 365 με άδεια χρήσης Yammer Enterprise διαθέσιμη για εκχώρηση.

Όταν Yammer άδειες χρήσης έχουν τροποποιηθεί σε επίπεδο χρήστη, την εμπειρία Office 365 θα απεικονίζουν αυτήν την επιλογή. Για παράδειγμα, το Office 365  εκκίνηση εφαρμογών θα εμφανίζει μόνο το πλακίδιο Yammer για τους χρήστες με άδεια χρήσης Yammer (παρόμοια με άλλες υπηρεσίες Office 365 ). Σημειώστε ότι οι χρήστες θα εξακολουθούν να μπορούν να συνδεθείτε στην από www.yammer.com χρησιμοποιώντας την ταυτότητα Office 365. Οι χρήστες που δεν έχουν μια ταυτότητα Office 365 και η άδεια χρήσης δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε. Μπορείτε να αποκλείσετε χρήστες που δεν έχουν άδειες χρήσης Yammer από την πρόσβαση σε Yammer, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση του Office 365 μπλοκ χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer ασφαλείας (ανατρέξτε στο θέμα Έναρξη αποκλεισμού χρήστες του Office 365 που δεν διαθέτουν άδειες χρήσης του Yammer).

Εκχωρήστε άδειες χρήσης του Yammer σε χρήστες

Μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης στους χρήστες στο το Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή με τη χρήση των cmdlet του Windows PowerShell για Office 365.

 • Εάν αγοράσετε Yammer ως μέρος ενός σχεδίου ομαδοποιημένες συνδρομή (όπως Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3 ), και είχατε στους οποίους έχουν ανατεθεί στο πρόγραμμα ομαδοποιημένες συνδρομή σε ένα χρήστη, στη συνέχεια, αφού άδειες χρήσης ανά χρήστη είναι διαθέσιμες, την άδεια χρήσης Yammer αυτόματα εκχωρούνται στο χρήστη.

 • Εάν αγοράσατε το Yammer Enterprise μεμονωμένη συνδρομή, μπορείτε προηγουμένως θα μπορούσε να δεν εκχωρήσετε σε ένα χρήστη. Επομένως, μόλις Yammer άδειες χρήσης ανά χρήστη είναι διαθέσιμες, την άδεια χρήσης Yammer δεν αυτόματα εκχωρούνται στο χρήστη.

Πρέπει να είναι Office 365 καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής χρηστών για να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Διαχείριση αδειών χρήσης στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365

Εκχώρηση ή κατάργηση της άδειας χρήσης Yammer στους χρήστες τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αντιστοιχίσετε οποιαδήποτε άλλη άδεια χρήσης Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3, μεταβείτε για να το Κέντρο διαχείρισης Office 365 και σε χρήστες > σελίδα Ενεργοί χρήστες, να εκχωρήσετε ή να καταργήσετε την άδεια χρήσης Yammer για τους χρήστες. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες στο Office 365 για επιχειρήσεις και να καταργήσετε άδειες χρήσης χρηστών στο Office 365 για επιχειρήσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Διαχείριση αδειών χρήσης με χρήση του Windows PowerShell

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet του στο Windows PowerShell να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Office 365. Με Windows PowerShell, μπορείτε πιο εύκολα να δείτε ποιος έχει άδεια χρήσης και να εκχώρηση αδειών χρήσης για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Office 365 PowerShell για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης σε λογαριασμούς χρήστη. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μαζική ενημέρωση αδειών χρήσης που βασίζεται σε ένα αρχείο CSV. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μαζική εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες του Office 365 που βασίζονται σε CSV.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες παράδειγμα Windows PowerShell τμήματα κώδικα δέσμης ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη Διαχείριση αδειών χρήσης Yammer. Χρησιμοποιήστε τα για να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών για την εταιρεία σας.

 • Το παρακάτω παράδειγμα αντιστοιχίζει μια άδεια χρήσης από το πρόγραμμα αδειών χρήσης litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise μεμονωμένη) για να το belindan@litwareinc.com χρηστών χωρίς άδεια χρήσης.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Το παρακάτω παράδειγμα unassigns την άδεια χρήσης Yammer Enterprise από το litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3 ) για να το belindan@litwareinc.com χρήστη.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Εάν αντίθετα θέλετε να ενεργοποιήσετε το Yammer για ένα χρήστη χωρίς να επηρεαστούν τα οτιδήποτε άλλο στο την άδεια χρήσης, μπορείτε να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών παραπάνω αλλά να αλλάξετε:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  σε

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει πληροφορίες για όλους τους χρήστες που δεν έχουν αυτήν τη στιγμή άδεια χρήσης για Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Έναρξη αποκλεισμό των χρηστών που δεν έχουν άδειες χρήσης του Yammer

Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να ξεκινήσει ο αποκλεισμός Office 365 τους χρήστες που δεν έχουν άδειες χρήσης του Yammer. Ωστόσο, η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορεί να κατά λάθος διακόψει πρόσβαση των χρηστών σε Yammer. Επομένως, πριν να ξεκινήσετε, κάντε τα εξής για να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες σας Yammer να συνεχίσετε να εργάζεστε ομαλά:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση για να επιβάλετε ταυτότητα του Office 365 για τους χρήστες του Yammer.    Μπορείτε να εκχωρήσετε ή αναίρεση εκχώρησης αδειών χρήσης Yammer μόνο στους χρήστες Yammer που γίνεται σε Office 365. Επομένως, για να αποκλείσετε Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer, απαιτείται που όλοι οι χρήστες Yammer γίνεται σε Office 365. Μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση μπλοκ Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση επιβολή της ταυτότητας του office 365 για τους χρήστες του Yammer .

 • Βεβαιωθείτε ότι το τρέχον χρηστών του Yammer έχει άδεια χρήσης Yammer.    Κατά την εκκίνηση του αποκλεισμού Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer, οποιοσδήποτε χρήστης χωρίς άδεια χρήσης Yammer θα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Yammer. Επομένως, πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες σας τρέχουσα Yammer έχουν Yammer άδειες χρήσης. Μία μέθοδος για να το ελέγξετε είναι να μεταβείτε στη σελίδα Χρήστες εξαγωγή στο Yammer και εξαγωγή όλων των χρηστών. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτήν τη λίστα στη λίστα των χρηστών στο Office 365 και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που απαιτούνται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο πώς μπορείτε να ελέγξετε τους χρήστες του Yammer σε δίκτυα σύνδεση στο Office 365.

 • Ενημέρωση των χρηστών σας σχετικά με αυτήν την αλλαγή.    Συνιστάται να ότι μπορείτε ενημέρωση των χρηστών που κάνετε εκκίνηση για να αποκλείσετε Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer, επειδή αυτό μπορεί να διακόψει τις καθημερινές χρήση της Yammer.

Για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα, θα πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής στο Office 365 και να έχετε συγχρονιστεί στο Yammer ως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής.

Εάν είστε έτοιμοι να αποκλεισμός χρηστών που δεν έχουν άδειες χρήσης Yammer, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στο Yammer, μεταβείτε στην ενότητα Διαχειριστή δικτύου και επιλέξτε Τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

 2. Στη σελίδα ρυθμίσεις ασφαλείας, μεταβείτε στην ενότητα Επιβολή ταυτότητας του Office 365, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ταυτότητας επιβολή Office 365 στο Yammer και επιβεβαιώστε την επιλογή. Επιβολή Office 365 ταυτότητας είναι μια προ-απαιτούμενες βήμα μπλοκ χρήστες χωρίς άδειες χρήσης του Yammer.

 3. Αφού επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ταυτότητας επιβολή Office 365 στο Yammer, θα είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου μπλοκ Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης του Yammer. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μπλοκ Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης του Yammer και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μπλοκ Office 365 χρήστες χωρίς Yammer άδειες χρήσης στο πλαίσιο ελέγχου ρυθμίσεις ασφαλείας του Yammer
 4. Μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που σας ρωτά εάν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε αποκλεισμό Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει ο αποκλεισμός χρήστες χωρίς άδειες χρήσης του Yammer

  Το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζει τον αριθμό των ενεργοί χρήστες στο δίκτυο Yammer. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα Yammer έχουν όλοι οι χρήστες Yammer άδειες χρήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα πώς μπορείτε να ελέγξετε τους χρήστες του Yammer σε δίκτυα σύνδεση στο Office 365.

  Εάν θέλετε, που μπορούν να συνδέονται αυτόματα ανάληψη όλους τους τρέχοντες χρήστες, ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες με την υπηρεσία του Yammer έχει συνδεθεί με τις ταυτότητες Office 365 και έχετε άδεια χρήσης Yammer. Εάν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αποσυνδεθείτε όλους τους τρέχοντες χρήστες. Σας συνιστούμε να αυτή η ενέργεια κάθε φορά δραστηριότητας ελάχιστους χρήστη (επειδή οι χρήστες ενδέχεται να καταγραφούν στο μέσο τους εργασίας) και να επικοινωνούν με αυτά εκ των προτέρων.

 5. Εάν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε αποκλεισμό Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης Yammer, επιλέξτε Ναι, είμαι έτοιμος για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αυτό σας επαναφέρει στη σελίδα Ρυθμίσεις ασφαλείας όπου είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου μπλοκ Office 365 χρήστες χωρίς άδειες χρήσης του Yammer.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε όλες οι ρυθμίσεις στη σελίδα.

  Εάν δεν επιλέξετε Αποθήκευση, αλλά αντί για αυτό περιήγηση μακριά από τη σελίδα, τις ρυθμίσεις σας θα τεθούν σε ισχύ.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: γιατί που προσθέτετε αυτήν τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε Yammer άδειες χρήσης ανά χρήστη;

Α: οι πελάτες που θέλετε για την παροχή Yammer σε ένα υποσύνολο των χρηστών στον οργανισμό τους – συνήθως μια υλοποίηση γεωγραφικές ή ομάδας από την ομάδα. Συγκεκριμένα, θα σας έχετε ακούσει πολλές αιτήσεις από τους πελάτες να έχουν τον έλεγχο από τους χρήστες μπορεί να δει Yammer πλακιδίου στο το Office 365  εκκίνηση εφαρμογών. Η δυνατότητα να αντιστοιχίσετε Yammer άδειες χρήσης ανά χρήστη παρέχει με τον τρόπο συνεπή με άλλες υπηρεσίες Office 365 αυτήν τη δυνατότητα.

Ε: Πώς επηρεάζει τους χρήστες του Yammer που είσοδος με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης;

Α: άδειες χρήσης θα εφαρμοστεί μόνο για τους χρήστες που είσοδος με Office 365 ταυτότητα, επειδή δεν είναι δυνατό να γίνεται η Διαχείριση χρηστών με παλαιού τύπου Yammer ταυτότητα (σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης) στο Office 365.

Ε: Τι γίνεται εάν δεν θέλω όλα τα άτομα στην εταιρεία μου για να χρησιμοποιήσετε παλαιού τύπου ταυτότητας Yammer;

Α: μπορείτε να ταυτότητα του Office 365 επιβολή για όλους τους χρήστες σας Yammer.

Ε: πώς θα Yammer ανά χρήση άδειες χρήσης κλίμακα στους πελάτες;

Α: όλα τα δίκτυα Yammer που είναι συνδεδεμένοι στο Office 365 μισθωτές θα λάβουν αυτόματα αυτή η αλλαγή.

Ε: πώς μπορώ να διαπιστώσω εάν όλων των χρηστών του Yammer μου διαθέτουν λογαριασμούς στο Office 365;

Α: μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα των χρηστών από το Yammer και να ελέγξετε για χρήστες που δεν βρίσκονται στο Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πώς μπορείτε να ελέγξετε τους χρήστες του Yammer σε δίκτυα σύνδεση στο Office 365.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×