Διαφορετικούς ρόλους στη διαδικασία σχεδίασης φόρμας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διαφορετικά τμήματα συχνά συνεργαστούν για να σχεδιάσετε, δοκιμή και ανάπτυξη νέου φόρμες του InfoPath στους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, το τμήμα HR μπορεί να δημιουργήσετε μια φόρμα αναφοράς δαπανών εταιρικό, αλλά το τμήμα IT μπορεί να διατηρήσετε το πρότυπο φόρμας, διόρθωση προβλημάτων που αναφέρονται από τους χρήστες, ενημέρωση της σχεδίασης, όπως χρειάζεται αλλαγή των χρηστών και ούτω καθεξής.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τους εξής τυπικούς ρόλους των διάφορων εργαζομένων που καθορίζετε, σχεδίαση, δημοσίευση και χρήση προτύπων φόρμας. Οι τίτλοι εργασία και αρμοδιότητες στην εταιρεία σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται εδώ, αλλά εάν είστε νέος χρήστης του InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να λάβετε μια γενική αίσθηση του ποιος κάνει τι στη συνολική διαδικασία σχεδίασης φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Τον αναλυτή φόρμας

Το εργαλείο σχεδίασης φόρμας

Ο προγραμματιστής φόρμας

Ο διαχειριστής συστοιχίας

Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών

Ο χρήστης φόρμας

Τον αναλυτή φόρμας

Ένας αναλυτής φόρμας εξετάζει η ροή εργασίας και τις απαιτήσεις επιχειρήσεις ενός προτύπου φόρμας που δίνεται. Το άτομο που αναλαμβάνει συνήθως ο ρόλος αυτός έχει εμπειρία διαχείρισης έργου, αναλυτικής δεξιότητες και κάποια εξοικείωση με τις αρχές σχεδίασης φόρμας.

Αντί να ένας αναλυτής φόρμας, η εταιρεία σας μπορεί να έχει ένα επιχειρηματικός αναλυτής συστήματα ή διαχειριστής έργου. Ενώ οι τίτλοι μπορεί να διαφέρουν, ο ρόλος παραμένει ίδια. τον αναλυτή φόρμας καθορίζει τη συνολική σχεδίαση του προτύπου φόρμας μετά από μια προσεκτική ανάλυση των των επιχειρησιακών αναγκών και, στη συνέχεια, να διαχειρίζεται το έργο.

Η φάση σχεδιασμού για ένα πρότυπο φόρμας σύνθετες είναι συνήθως μια επίσημη και περίπλοκη διαδικασία και τον αναλυτή φόρμα μπορεί να συμβουλευτείτε πολλούς ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, εάν τελικά πρέπει να ενσωματωθεί το ενός προτύπου φόρμας σε ένα σύστημα μεγαλύτερο, εταιρική επιχειρήσεις, όπως ένα σύστημα αναφοράς εξόδων, τον αναλυτή φόρμας συχνά θα εγγράψει λειτουργική προδιαγραφή ή ορισμένες άλλες σχεδιασμού εγγράφου.

Επιπλέον, τον αναλυτή φόρμα μπορεί να κάντε ορισμένα ή όλα από τα εξής:

 • Καθορίστε την υπόθεση επιχειρήσεις για το πρότυπο φόρμας.

 • Ορισμός του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και τα στοιχεία της διεργασίας χρήστη.

 • Καθορίστε τον τρόπο και το πού να αποθηκεύσετε τα δεδομένα της φόρμας.

 • Προσδιορισμός ευπάθειες ασφαλείας για το πρότυπο φόρμας.

 • Δημιουργία σχεδίου για την ανάπτυξη του προτύπου φόρμας.

 • Ορισμός στρατηγικές για την αρχειοθέτηση και να διατηρήσετε τα δεδομένα σύμφωνα με το τρέχον νόμων, κανονισμών κλάδο, πολιτικές της εταιρείας ή άλλες απαιτήσεις.

 • Εργαστείτε με τους χρήστες της φόρμας, σχεδιαστές φορμών, το προσωπικό IT και άλλες ομάδες για να επιλύσετε τυχόν εκκρεμή θέματα με το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Το εργαλείο σχεδίασης φόρμας

Λειτουργεί ένας σχεδιαστής φόρμας στο InfoPath κατάσταση σχεδίασης για τη δημιουργία του προτύπου φόρμας, το οποίο είναι ένα αρχείο με επέκταση ονόματος αρχείου .xsn. Το αρχείο .xsn ορίζει τη δομή δεδομένων, εμφάνιση και τη συμπεριφορά των τελικών φορμών (αρχεία .xml).

Μπορεί να θέλετε να το εργαλείο σχεδίασης φόρμας ορισμένα ή όλα από τα εξής:

 • Καθορίστε εάν το πρότυπο φόρμας είναι συμβατό με προγράμματα περιήγησης Web επιφάνειας εργασίας ή κινητού.

 • Καθορίστε εάν το πρότυπο φόρμας είναι συμβατό με το InfoPath 2003.

 • Σχεδίαση της διάταξης του προτύπου φόρμας.

 • Προσθήκη και προσαρμογή στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 • Προσθήκη επικύρωση δεδομένων, μορφοποίηση υπό όρους, κανόνες και άλλους τύπους αυτοματοποιημένη συμπεριφορές.

 • Δημιουργία συνδέσεων από το πρότυπο φόρμας σε υπάρχουσες προελεύσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server.

 • Εργαστείτε με τους προγραμματιστές για να προσθέσετε δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα στο πρότυπο φόρμας.

 • Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου, σε μια λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services ή Windows SharePoint Services.

 • Εργασία με διαχειριστές συμπλέγματος για τη δημοσίευση προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται το InfoPath Forms Services.

 • Ελέγξτε τη φόρμα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Αρχή της σελίδας

Ο προγραμματιστής φόρμας

Φόρμα προγραμματιστής συντάσσει προσαρμοσμένου κώδικα για το πρότυπο φόρμας. Το InfoPath υποστηρίζει δύο γλώσσες δέσμης ενεργειών — Microsoft JScript και Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) και δύο γλώσσες διαχειριζόμενου κώδικα, Microsoft Visual C# και Microsoft Visual Basic.

Μπορεί να θέλετε να τον προγραμματιστή της φόρμας ορισμένα ή όλα από τα εξής:

 • Βοήθεια σχεδίαση της φόρμας, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

 • Καθορίστε μια γλώσσα προγραμματισμού για ένα πρότυπο φόρμας που δίνεται.

 • Σύνταξη κώδικα που αποκρίνεται σε συμβάντα επικύρωσης φόρμας και δεδομένων, αποκτά πρόσβαση και χειρίζεται το υποκείμενο έγγραφο XML της φόρμας, υλοποιεί προσαρμοσμένα δεδομένα υποβολής και συγχώνευση ενεργειών για μια φόρμα ή αποκτά πρόσβαση σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

 • Εξαγάγετε τα αρχεία υποστήριξης XML για το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, αλλάξτε με μη αυτόματο τρόπο τους στοιχεία, χαρακτηριστικά και τιμές σε κάποιον τύπο τυπικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 • Προσθήκη προσαρμοσμένου σφάλματος χειρισμός στο πρότυπο φόρμας.

 • Πρόσβαση και να διαχειριστείτε τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών και παράθυρα διαλόγου.

 • Διατήρηση του κώδικα για το πρότυπο φόρμας.

 • Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημιουργήσετε μια φόρμα αρχείο εγκατάστασης που εγκαθιστά το πρότυπο φόρμας.

 • Φιλοξενία του InfoPath επεξεργασία περιβάλλοντος σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή των Windows ή μια ιστοσελίδα (.aspx).

 • Δημιουργία και καταχώρηση ενός προσθέτου COM, που είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που προσθέτει προσαρμοσμένες εντολές ή εξειδικευμένες δυνατότητες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Ο διαχειριστής συστοιχίας

Μπορείτε να δημοσιεύσετε πρότυπα φόρμας σε πολλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών εκτελούν InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services είναι μια τεχνολογία διακομιστή που επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες του InfoPath, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web αντί ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα-πελάτη του InfoPath. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με InfoPath Forms Services στο πλαίσιο Δείτε επίσης.

Διαχειριστές συμπλέγματος εκτελούν πολλές από τις εργασίες διαχείρισης για το διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, συνήθως, επιλέγοντας εντολές σε μια ειδική διαχείρισης τοποθεσία που ονομάζεται της τοποθεσίας Κεντρικής διαχείρισης του SharePoint. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαχειριστές συμπλέγματος πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δωρεάν από σφάλματα πριν αυτά στείλτε το.

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, τη φόρμα designer ή το διαχειριστή συστοιχίας πρέπει να ενεργοποιήσετε τη φόρμα για συμπλήρωση, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Στη σχεδίαση φόρμας συνήθως εκτελεί αυτό το βήμα κατά τη διαδικασία δημοσίευσης, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου στον Οδηγό δημοσίευσης στο InfoPath. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν το πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει διαχειριζόμενο κώδικα, διαχειριστής συστοιχίας πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρότυπο φόρμας για χρήση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την επαλήθευση ότι το πρότυπο φόρμας είναι δωρεάν σφαλμάτων και προειδοποιήσεων, αποστολή του σε μια θέση στη συστοιχία διακομιστών και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας το σε μια συλλογή τοποθεσιών στο διακομιστή. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες προκύψουν στις σελίδες της κεντρικής διαχείρισης του SharePoint.

Σε γενικές γραμμές, ο διαχειριστής συστοιχίας μπορεί να κάνει ορισμένα ή όλα από τα εξής:

 • Εργασία με το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών, σχεδιαστής του προτύπου φόρμας και τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

 • Αποστολή ενός προτύπου φόρμας με έγκριση admistrator στο διακομιστή.

 • Αναβάθμιση νέα πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

 • Ενεργοποίηση προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή για μια συλλογή τοποθεσιών με την προσθήκη του προτύπου φόρμας σε μια συλλογή τοποθεσιών.

 • Απενεργοποίηση προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή από μια συλλογή τοποθεσιών.

 • Πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή σταδιακή μεταφορά εκτός σύνδεσης.

 • Διαγραφή προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

 • Ανάπτυξη στρατηγικών για να ελαχιστοποιήσετε το ακατάλληλου χρήση των προτύπων φόρμας, ώστε να μην εκμεταλλεύεται άρνηση εξυπηρέτησης (DoS) και να είναι ειδοποίηση ώστε να πιθανά ζητήματα επιδόσεων.

Αρχή της σελίδας

Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών

Μια συλλογή τοποθεσιών είναι ένα σύνολο των τοποθεσιών του SharePoint που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη και κοινόχρηστες ρυθμίσεις διαχείρισης. Κάθε συλλογή τοποθεσιών περιλαμβάνει μια τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου μαζί με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου σε όλες τις τοποθεσίες Web και περιεχόμενο σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Ενώ το διαχειριστή συστοιχίας διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα διακομιστές που εκτελούν InfoPath Forms Services, ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών διαχειρίζεται τις τοποθεσίες τον εαυτό τους. Από το επίπεδο της συλλογής τοποθεσιών, οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, Διαχείριση ρυθμίσεων (όπως δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών, ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών και πολιτικές συλλογής τοποθεσιών) από τη σελίδα " Ρυθμίσεις τοποθεσίας " για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Σχετική στο InfoPath, οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών Ενεργοποίηση προτύπων φόρμας και, επομένως, είναι διαθέσιμα για χρήση ως τύπους περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη.

Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών μπορεί να θέλετε να ορισμένα ή όλα από τα εξής:

 • Εργασία με το διαχειριστή συστοιχίας σχεδιαστής του προτύπου φόρμας και τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

 • Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης για μία ή περισσότερες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών.

 • Δημιουργία μιας στρατηγικής να φόρμες για εργασία χωρίς σύνδεση όταν είναι απαραίτητο, προκειμένου να ενημερώσετε ή να αποσύρετε τους.

 • Ενεργοποίηση ενός προτύπου φόρμας για τη συλλογή τοποθεσιών.

 • Απενεργοποίηση ενός προτύπου φόρμας από τη συλλογή τοποθεσιών.

 • Επιβάλετε μια δεδομένη φόρμα για να ανοίγουν μόνο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, το InfoPath είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους χρήστες ή όχι.

 • Δημιουργήστε πρόσθετες τοποθεσίες και βιβλιοθήκες εγγράφων σε μια συλλογή τοποθεσιών.

 • Εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Ο χρήστης φόρμας

Ο χρήστης φόρμας είναι το άτομο που συμπληρώνει τη φόρμα. Πρέπει να πληρούνται οι χρήστες της φόρμας με το συνολικό Σχεδίαση φόρμας και τη ροή εργασίας. Εάν η φόρμα είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε, οι χρήστες της φόρμας δεν θα χρησιμοποιήσει την αποτελεσματική ή αποτελεσματικά. Οι χρήστες της φόρμας τελικά διάρκεια της υπαγόρευσης πολλές από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν με ένα πρότυπο φόρμας.

Ο χρήστης φόρμα μπορεί να θέλετε να ορισμένα ή όλα από τα εξής, ανάλογα με τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας:

 • Συμπληρώστε τη φόρμα στο InfoPath (στην περίπτωση ενός προτύπου φόρμας κανονική) ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (στην περίπτωση ενός προτύπου φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης).

 • Συμμετοχή σε δοκιμάζοντας τη φόρμα πριν από την επίσημα είναι κοινόχρηστο σε ολόκληρο τον οργανισμό.

 • Προσφορά εποικοδομητικές σχόλια σχετικά με τη σχεδίαση της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×