Διαφορές στη χρήση ενός βιβλίου εργασίας στο Excel και στις υπηρεσίες Excel

Διαφορές στη χρήση ενός βιβλίου εργασίας στο Excel και στις υπηρεσίες Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Excel Services έχει σχεδιαστεί κυρίως ως ένα βασίζεται στο web, εξερεύνησης δεδομένων και δημιουργία αναφορών σύστημα για βιβλία εργασίας του Excel και υποστηρίζει ένα υποσύνολο των δυνατοτήτων του Microsoft Office Excel 2007. Οι παρακάτω ενότητες συνοψίζονται ποιες δυνατότητες Office Excel 2007 που υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services.

Σε αυτό το άρθρο

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας

Συναρτήσεις φύλλου εργασίας που υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να φορτώσετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services που βρίσκεται στην Office Excel 2007 βιβλίου εργασίας (.xlsx) ή Δυαδικό βιβλίο εργασίας (.xlsb) μορφή αρχείου ως βιβλίο εργασίας μόνο για ανάγνωση με τρεις τρόπους:

 • Καθορίστε μια διαδρομή URL ή UNC στο το η ιδιότητα του Τμήματος Web Excel Web Access βιβλίου εργασίας.

 • Σύνδεση ένα τμήμα Web προβολής λίστας μιας βιβλιοθήκης εγγράφων σε ένα τμήμα Web Excel Web Access και, στη συνέχεια, περάσετε τη διεύθυνση URL του βιβλίου εργασίας που είναι αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να το εμφανίσετε σε Microsoft Office Excel Web Access.

 • Προβολή ενός βιβλίου εργασίας που αποθηκεύονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης. (Τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από αυτό το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.)

Όλες οι άλλες μορφές αρχείων του Microsoft Office Excel δεν υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των Office Excel 2007 βιβλίου εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm) και Office Excel 2007 βιβλίο εργασίας 97-2003 (.xls).

Σημείωση: Με τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο Office Excel 2007 στον υπολογιστή-πελάτη από το μενού " Άνοιγμα " στη γραμμή εργαλείων του Office Excel Web Access, είτε ως βιβλίο εργασίας είτε ως στιγμιότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα βιβλίου εργασίας ή στιγμιότυπου στο Excel από τις υπηρεσίες Excel Services.

Υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι παρακάτω δυνατότητες που υποστηρίζονται κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας:

Δυνατότητα

Σχόλια

Συναρτήσεις   

Υποστηρίζονται όλες τις συναρτήσεις φύλλου εργασίας Excel, με μερικές εξαιρέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα, υποστηριζόμενα και συναρτήσεις φύλλου εργασίας που δεν υποστηρίζονται.

Ημερομηνίες   

Τα συστήματα ημερομηνίας των Windows και Macintosh.

Οι πίνακες του Excel   

Δεδομένα πινάκων, κεφαλίδες στηλών, στήλες υπολογισμού, γραμμές αθροίσματος, δομημένες αναφορές και στυλ του Excel.

Τα κελιά   

Τιμές κελιών, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνευμένων κελιών και της υπερχείλισης περιεχομένου κελιών.

Ονόματα   

Καθορισμένα ονόματα και περιοχές με ονομασία.

Υπολογισμός   

Ρυθμίσεις υπολογισμού και επανυπολογισμού, όπως αυτόματος, αυτόματος εκτός των πινάκων, μη αυτόματη, και ρυθμίσεις επαναληπτικού υπολογισμού για περιοχές ή ολόκληρα φύλλα εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Γραφήματα    

Γραφήματα, περιοχές γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού γραφήματος σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Μορφοποίηση   

Κελί και μορφοποίηση περιοχής κελιών, μορφοποίηση υπό όρους (εκτός από τη χρήση γραμμών δεδομένων και εικονιδίων) σε βιβλία εργασίας και μορφές αριθμών.

Συνδέσεις   

Συνδέσεις προς εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Συγκεντρωτικών Πινάκων OLAP.

Ανάλυση what-If   

Τα αποτελέσματα των εργαλείων ανάλυσης What-if, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στόχου, οι πίνακες δεδομένων, σενάρια, επίλυσης και σειράς.

Συνολική εικόνα   

Δεδομένα συνένωσης από περιοχές.

Προελεύσεις δεδομένων   

SQL Server, υπηρεσίες παροχής OLAP, υπηρεσίες παροχής OLEDB και προγράμματα οδήγησης ODBC.

Μη υποστηριζόμενες δυνατότητες

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν τις παρακάτω μη υποστηριζόμενες δυνατότητες δεν θα φορτώσετε ή να εμφανίσετε στις υπηρεσίες Excel Services. Για καλύτερα αποτελέσματα, πάντα αποθήκευση βιβλίου εργασίας από Office Excel 2007, χρησιμοποιώντας την εντολή Στις υπηρεσίες Excel Services . (Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες Excel Services στην περιοχή διανομή του εγγράφου σε άλλα άτομα.) Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν μια δυνατότητα υποστηρίζεται επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτού του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης μετά την αποθήκευση, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση για τις υπηρεσίες Excel Services για να επιχειρήσετε να την εμφανίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν μια δυνατότητα δεν υποστηρίζεται, τις υπηρεσίες Excel Services εμφανίζει μια ειδοποίηση.

Οι ακόλουθες δυνατότητες δεν υποστηρίζονται και επιτρέπουν να φορτώσετε ένα βιβλίο εργασίας:

Δυνατότητα

Σχόλια

VBA   

Της Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα, οι μακροεντολές, πρόσθετα και συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη (UDF).

Σημείωση: Ένας προγραμματιστής να προσαρμόσετε τις υπηρεσίες Excel Services με πολλούς τρόπους, όπως τη δημιουργία μιας συνάρτησης που ορίζονται από το χρήστη (UDF). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ανάπτυξης λογισμικού Kit (SDK).

Παλαιότερες γλώσσες μακροεντολών   

Συναρτήσεις των μακροεντολών Microsoft Excel 4.0 και φύλλα παραθύρων διαλόγου Microsoft 5.0.

Στοιχεία ελέγχου   

Στοιχεία ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας, στοιχεία ελέγχου Εργαλειοθήκης και όλα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

XML   

Χάρτες XML και ενσωματωμένες έξυπνες ετικέτες.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων   

Βιβλία εργασίας, φύλλα εργασίας ή περιοχές με προστασία και βιβλία εργασίας με υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management - IRM).

Σημείωση: Για την προστασία βιβλίων εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services δικαιωμάτων και δικαιώματα.

Εικόνες και αντικείμενα   

Συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα αντικείμενα ή εικόνες, εικόνες που έχουν εισαχθεί, αυτόματα σχήματα, WordArt και διαγράμματα, όπως οργανογράμματα.

Γραφής   

Όλες οι δυνατότητες γραφής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου, της συγγραφής και των σχολίων.

OLE και DDE   

Αντικείμενα OLE (Object Linking and Embedding) και συνδέσεις DDE (Dynamic Data Exchange).

Εμφανιζόμενοι τύποι   

Βιβλία εργασίας που αποθηκεύονται με τους τύπους που εμφανίζονται.

Επικύρωση δεδομένων   

Αποτρέπει την καταχώρηση μη έγκυρων δεδομένων και δημιουργεί αναπτυσσόμενες λίστες.

Προελεύσεις δεδομένων   

Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων για το Microsoft Business Solutions, λίστες υπηρεσιών Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, περιοχές δεδομένων εξωτερικής προέλευσης (ονομάζονται επίσης και πίνακες ερωτημάτων) και πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με τις λίστες υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Ερωτήματα   

Ερωτήματα Web και ερωτήματα κειμένου.

Εξωτερικές αναφορές σε συνδεδεμένων βιβλίων εργασίας   

Δημιουργία εξωτερικές αναφορές (ονομάζονται επίσης συνδέσεις) σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών, για ένα καθορισμένο όνομα για τη συγκεκριμένη περιοχή κελιών ή ως μέρος ενός ορισμού ονόματος.

Σχόλια   

Προβολή και ρύθμιση σχολίων.

Συνολική εικόνα   

Δεδομένα συνένωσης από αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Κουμπί κοινή χρήση βιβλίου εργασίας (καρτέλα αναθεώρηση)   

Κοινή χρήση των βιβλίων εργασίας και επίλυση αλλαγών σε διένεξη.

Ψηφιακές υπογραφές   

Ορατές και μη ορατές ψηφιακές υπογραφές σε ένα βιβλίο εργασίας.

Προσαρτημένες γραμμές εργαλείων   

Προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων που έχουν προσαρτηθεί στο βιβλίο εργασίας με χρήση του Office Excel 2003 πριν τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις φύλλου εργασίας που υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται

Όλες τις συναρτήσεις υποστηρίζονται πλήρως κατά τη φόρτωση και επαναλάβετε τον υπολογισμό ενός βιβλίου εργασίας με την εξής εξαιρέσεις, υπερ-ΣΎΝΔΕΣΗ, RTD και SQL. Αίτηση, κάθε μία από τις οποίες έχει περιορισμένη υποστήριξη.

Εάν η συνάρτηση είναι:

Στη συνέχεια, το Excel επιστρέφει:

Και στις υπηρεσίες Excel Services επιστρέφει:

ΥΠΕΡ-ΣΎΝΔΕΣΗ   

Μια ενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε.

Ένα από τα παρακάτω:

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αν έχουν ρυθμιστεί οι ιδιότητες Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα ή έγγραφο που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αλλά όχι σε μια θέση μέσα στο βιβλίο εργασίας, εάν έχει οριστεί η ιδιότητα Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και της ιδιότητας Περιήγηση βιβλίου εργασίας δεν έχει οριστεί.

 • Μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να ακολουθήσετε, αν δεν έχουν οριστεί ιδιότητες του Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ RTD   

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM.

Τα εξής:

 • Εμφανίζονται οποιαδήποτε τιμών που επιστρέφονται από τη συνάρτηση RTD που είναι αποθηκευμένα στο βιβλίο εργασίας.

 • Εάν υπάρχουν τιμές επιστρέφονται εκείνη τη στιγμή, στη συνέχεια, επιστρέφει ένα σφάλμα # δ/υ.

 • Εάν στις υπηρεσίες Excel Services επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του βιβλίου εργασίας και επιχειρεί να εκτελέσετε τη συνάρτηση RTD ή SQL. Αίτηση συνάρτηση, επιστρέφεται ένα σφάλμα # δ/υ.

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις ISERROR ή IFERROR για να ελέγξετε την τιμή επιστροφής.

SQL. Αίτηση   

Τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος που είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Τα εξής:

 • Τις τιμές που επιστρέφονται από το SQL. Συνάρτηση αίτηση που είναι αποθηκευμένα στο βιβλίο εργασίας εμφανίζονται.

 • Εάν υπάρχουν τιμές επιστρέφονται εκείνη τη στιγμή, στη συνέχεια, επιστρέφει ένα σφάλμα # δ/υ.

 • Εάν στις υπηρεσίες Excel Services επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του βιβλίου εργασίας και επιχειρεί να εκτελέσετε τη συνάρτηση RTD ή SQL. Αίτηση συνάρτηση, επιστρέφεται ένα σφάλμα # δ/υ.

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις ISERROR ή IFERROR για να ελέγξετε την τιμή επιστροφής.

ΚΑΤΆ ΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ   

Ένας χαρακτήρας που καθορίζεται από έναν αριθμό και ένας χαρακτήρας μπλοκ για μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα.

Ένας χαρακτήρας που καθορίζεται από έναν αριθμό και μια κενή τιμή για μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα.

ΚΕΛΊ   

Πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα του επάνω, αριστερού κελιού σε μια αναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα του επάνω, αριστερού κελιού σε μια αναφορά.

Σημείωση: Τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών του κελιού δεν υποστηρίζονται και να επιστρέψετε μια #VALUE!. Σφάλμα: χρώμα, όνομα αρχείου, μορφοποίηση, παρενθέσεις, πρόθεμα, προστασία, και το πλάτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ   

Η διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου ή φακέλου στον υπολογιστή-πελάτη.

Τιμή #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Οι παρακάτω συναρτήσεις δυναμικές ενδέχεται να επιστρέφουν διαφορετικές τιμές όταν υπολογίζονται στις υπηρεσίες Excel Services σε ένα διακομιστή από όταν υπολογίζονται στο Excel σε έναν υπολογιστή-πελάτη.

Εάν η συνάρτηση είναι:

Στη συνέχεια, το Excel επιστρέφει:

Και στις υπηρεσίες Excel Services επιστρέφει:

ΤΏΡΑ   

Η ημερομηνία και η ώρα στον υπολογιστή-πελάτη σας.

Η ημερομηνία και η ώρα στον υπολογιστή διακομιστή.

ΣΉΜΕΡΑ   

Η ημερομηνία στον υπολογιστή-πελάτη σας.

Η ημερομηνία στον υπολογιστή διακομιστή.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ RAND, RANDBETWEEN   

Ένας τυχαίος και, επομένως, διαφορετικός αριθμός κάθε φορά που εκτελείται.

Ένας τυχαίος και, επομένως, διαφορετικός αριθμός κάθε φορά που εκτελείται.

Αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας

Προβολή ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services σε ένα διακομιστή είναι παρόμοια με την προβολή ενός βιβλίου εργασίας στο Excel σε έναν υπολογιστή-πελάτη, αλλά υπάρχουν διαφορές. Λάβετε υπόψη ότι εάν αυτές οι δυνατότητες που υποστηρίζονται πλήρως ή που δεν υποστηρίζονται, δεν εμποδίζουν το βιβλίο εργασίας από τη φόρτωση και αυτές οι δυνατότητες διατηρούνται στο βιβλίο εργασίας, έτσι ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο στο Excel.

Υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι παρακάτω δυνατότητες που υποστηρίζονται, αλλά μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά σε ένα διακομιστή:

Δυνατότητα

Σχόλια

Υπερ-συνδέσεις   

Υποστηρίζεται αλλά ελέγχεται από τις ιδιότητες του Office Excel Web Access με τον εξής τρόπο:

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αν έχουν ρυθμιστεί οι ιδιότητες Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση σε μια άλλη ιστοσελίδα ή έγγραφο που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αλλά όχι μια θέση μέσα στο βιβλίο εργασίας, εάν έχει οριστεί η ιδιότητα Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και της ιδιότητας Περιήγηση βιβλίου εργασίας δεν έχει οριστεί.

 • Μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργή υπερ-σύνδεση που δεν μπορείτε να ακολουθήσετε εάν δεν έχουν οριστεί ιδιότητες του Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

Γραμματοσειρές   

Οι γραμματοσειρές έχουν συνήθως το ίδιο στυλ και μέγεθος στο διακομιστή ως έχουν του υπολογιστή-πελάτη, αλλά εάν μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμη στο διακομιστή και, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γραμματοσειρά υποκατάστασης. Επίσης, ένας χρήστης μπορεί να Παράβλεψη στυλ γραμματοσειράς και μεγέθους σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως Internet Explorer.

Γραφήματα και αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος   

Γραφήματα και αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος είναι στατικές εικόνες και ανανέωση και επανεμφανίσετε εάν μπορείτε να αλληλεπιδράσετε (φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ούτω καθεξής) με τα δεδομένα που βασίζεται στο γράφημα ή με τα δεδομένα των τη συσχετισμένη αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού γραφήματος σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περιγράμματα γραμμών   

Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών υποστηρίζονται πλήρως: όλα τα χρώματα, γραμμών συνεχής και διπλή γραμμή στυλ. συμπαγές, ρόμβο και διακεκομμένες γραμμές; και βάρη λεπτό, μεσαίο και πάχους γραμμής.

Σημείωση: Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών υποστηρίζονται μερικώς: τρεις και διπλή γραμμή στυλ. και συμπαγές, ρόμβο, τετράγωνο διάστικτη, παύλα-σύντομη-παύλα, μεγάλη-σύντομη-παύλα και παύλα-σύντομη-παύλα-σύντομη-διακεκομμένη γραμμές.

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης   

Οριζόντιες και κατακόρυφες διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης.

Χρώμα γεμίσματος κελιού   

Όλα τα χρώματα γεμίσματος.

Στοίχιση κελιών   

Όλα τα είδη στοίχισης κελιών υποστηρίζονται με τις εξής εξαιρέσεις: κατακόρυφη πλήρης στοίχιση και κατακόρυφα κατανεμημένο, που και οι δύο αντικαθίστανται από κατακόρυφο κέντρο.

Περιστροφή κειμένου   

Περιστροφή κειμένου υποστηρίζεται, μαζί με το κελί κεφαλίδας υπερχείλιση περιεχομένου και στηλών, οριζόντια ή κατακόρυφη στοίχιση αριστερά για τη θετική περιστροφή (+) και οριζόντια ή κατακόρυφη στοίχιση δεξιά για την αρνητική περιστροφή (-).

Κείμενο διπλής κατεύθυνσης   

Υποστηρίζεται πλήρως όταν εμφανίζεται ένα σύνολο χαρακτήρων από μια γλώσσα.

Μορφοποίηση υπό όρους AS   

Η μορφοποίηση υπό όρους των Υπηρεσιών ανάλυσης (Analysis Services-AS) του Microsoft SQL Server περιορίζεται στα εξής: χρώμα γραμματοσειράς, χρώμα γεμίσματος, σημαίες γραμματοσειρών, όπως έντονη, πλάγια γραφή, υπογράμμιση και διακριτή διαγραφή και συμβολοσειρές μορφής, όπως μορφές αριθμών.

Κύλιση φύλλου εργασίας   

Τον αριθμό των γραμμών και στηλών που μπορείτε να κάνετε κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας περιορίζεται σε ένα μέγιστο μέγεθος 500. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουμπιά περιήγησης για να εμφανίσετε στο επόμενο σύνολο γραμμών και στηλών πέρα από το τρέχον όριο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιήγηση βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services.

Μη υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι ακόλουθες δυνατότητες δεν υποστηρίζονται:

Δυνατότητα

Σχόλια

Υπερ-συνδέσεις σε γραφήματα   

Μπορείτε να κάνετε κλικ και να ακολουθήσετε υπερ-συνδέσεις σε γραφήματα.

Πίνακες   

Αντικατάσταση των κεφαλίδων των στηλών του φύλλου εργασίας από κεφαλίδες πινάκων του Excel κατά την κύλιση σε κεφαλίδες που βρίσκονται εκτός προβολής σε μια περιοχή κύλισης.

Μοτίβα γεμίσματος κελιού   

Όλα τα μοτίβα γεμίσματος.

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης   

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης διαγώνια επάνω, διαγώνια κάτω και από τις γωνίες προς το κέντρο.

Περιστροφή κειμένου   

Το γέμισμα κελιού ή το μοτίβο δεν περιστρέφεται μαζί με το κείμενο, τα διαγώνια περιγράμματα εμφανίζονται σαν να μην έχει περιστραφεί το κείμενο και η οριζόντια και κατακόρυφη στοίχιση είναι διαφορετικές από τη στοίχιση αριστερά για τη θετική περιστροφή (+) και τη στοίχιση δεξιά για την αρνητική περιστροφή (-).

Κείμενο διπλής κατεύθυνσης   

Ανάμιξη διπλής κατεύθυνσης δεξιά προς τα αριστερά και αριστερά προς τα δεξιά χαρακτήρες κειμένου που έχει μια διαφορετική ανάγλυφου (ή σχήματος χαρακτήρα) προσανατολισμός, όπως ((αριστερή παρένθεση) και) (δεξιά παρένθεση), δεν υποστηρίζεται σε κατακόρυφο κείμενο.

Περιγράμματα γραμμών   

Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών δεν υποστηρίζονται μερικώς: τρεις και διπλή γραμμή στυλ. και συμπαγές, ρόμβο, τετράγωνο διάστικτη, παύλα-σύντομη-παύλα, μεγάλη-σύντομη-παύλα και παύλα-σύντομη-παύλα-σύντομη-διακεκομμένη γραμμές.

Γραφήματα    

2007 Office release εφέ 3-δ γραφικών, όπως σκιά, λάμψη, στρέβλωση, κορνίζα, απαλές ακμές, Επαναχρωματισμός και αντανάκλαση. Αυτά τα εφέ είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε εναλλακτικά εφέ.

Τα παρακάτω γραφήματα 3-δ δεν υποστηρίζονται:

 • Επιφάνεια 3-Δ

 • Περίγραμμα επιφάνειας 3-Δ

 • Άποψη επιφάνειας

 • Άποψη περιγράμματος επιφάνειας

Εμπλουτισμένο κείμενο σε ένα αντικείμενο, όπως κουκκίδες και διάφορες γραμματοσειρές ή μεγέθη γραμματοσειράς, το οποίο μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

Κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου.

Σημείωση: Αν και ενσωματωμένα γραφήματα σε φύλλα εργασίας και των πρωτότυπων γραφημάτων σε φύλλα γραφήματος υποστηρίζονται για εμφάνιση στις υπηρεσίες Excel Services, ένα ενσωματωμένο γράφημα συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας έχει αντιγραφή ή μετακίνηση από ένα φύλλο εργασίας σε ένα φύλλο γραφήματος δεν υποστηρίζεται για εμφάνιση.

Κεφαλίδες γραμμών και στηλών   

Η ακόλουθη μορφοποίηση σε κεφαλίδες γραμμών και στηλών: Διπλή λογιστική, διπλή υπογράμμιση, εκθέτης και δείκτης.

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες   

Κείμενο με τιμή 7-bit ASCII (υποσύνολο του συνόλου χαρακτήρων ANSI) από 0 έως 32 και οποιοιδήποτε χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται από τη γλώσσα Extensible Markup Language (XML) έκδοση 1.0.

Εκτύπωση   

Διάταξη και τη σελίδα κεφαλίδων και υποσέλιδων.

Συμβουλές εργαλείων   

Συμβουλές εργαλείων ιδιοτήτων μέλους Υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL.

XML   

Πακέτα επέκτασης XML.

Αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας

Κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτό με πολλούς τρόπους, αλλά υπάρχουν μερικές αλληλεπιδράσεις που δεν υποστηρίζονται.

Σημείωση: Ένας άλλος τρόπος για να αλληλεπιδράσετε που είναι μοναδικός για τις υπηρεσίες Excel Services είναι να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τις παραμέτρους, η οποία αλλάζει προσωρινά τις τιμές των κελιών στο βιβλίο εργασίας με τη χρήση ενός παραθύρου εργασιών παραμέτρων είτε, μεταφέροντας δεδομένα για το τμήμα Web Excel Web Access από ένα συνδεδεμένο Τμήμα Web , όπως ένα τμήμα Web φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή παραμέτρων βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services.

Υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι παρακάτω δυνατότητες που υποστηρίζονται, αλλά μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Δυνατότητα

Σχόλια

Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα   

Έκθεση φιλτράρισμα, επιλογή μελών, ανάπτυξη (Εμφάνιση λεπτομερειών) και σύμπτυξη (απόκρυψη λεπτομερειών) των επιπέδων των δεδομένων, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, και εμφάνιση και απόκρυψη μερικών αθροισμάτων.

Εύρεση    Εικόνα κουμπιού  

Εύρεση κειμένου, αριθμών και ημερομηνιών μέσω αντιστοίχισης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων και εύρεση με βάση τμήμα του περιεχομένου ενός κελιού.

Απλή επιλογή   

Επιλέγοντας ένα κελί, γραμμή ή στήλη.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση   

Χρήση του μενού φιλτραρίσματος, φιλτράρισμα κατά κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες και ώρες, καθορισμός πολλαπλών κριτηρίων και ταξινόμηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services και Ταξινόμηση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Διάρθρωση   

Διάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνιση και απόκρυψη λεπτομερειών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διάρθρωση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Σενάρια   

Εκτέλεση ενός προκαθορισμένου σεναρίου.

Ανανέωση   

Ανανέωση εξωτερικών προελεύσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των προελεύσεων δεδομένων στο τρέχον βιβλίο εργασίας, ενός συγκεκριμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων, περιοδική ανανέωση, μη αυτόματης ανανέωσης και ανανέωση κατά τη φόρτωση του βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Υπολογισμός   

Αυτόματες και μη αυτόματου υπολογισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Σημείωση: Παρόλο που στις υπηρεσίες Excel Services υποστηρίζει τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας που περιέχει κυκλικές αναφορές, ο εντοπισμός κυκλικών αναφορών όταν φορτώνει ή επανάληψης του υπολογισμού ενός βιβλίου εργασίας συμπεριφέρεται διαφορετικά. Εάν στις υπηρεσίες Excel Services δεν μπορεί να επιλύσει μια κυκλική αναφορά, υπό ορισμένες συνθήκες να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι υπάρχει κυκλική αναφορά. Οι τιμές που υπολογίζονται είναι ίδια με τις τιμές που θα λαμβάνατε εάν ακυρώσετε τη λειτουργία του προγράμματος-πελάτη του Excel. Στην πραγματικότητα, τις υπηρεσίες Excel Services ακυρώνει αυτόματα την κυκλική αναφορά για να αποτρέψετε την υποβάθμιση των επιδόσεων του διακομιστή από τον υπολογισμό.

Μη υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι ακόλουθες δυνατότητες δεν υποστηρίζονται.

Δυνατότητα

Σχόλια

Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα   

Οι επιλογές "Ομάδα λεπτομερειών" και "Εμφάνιση λεπτομερειών" (οι οποίες ονομάζονται και περισσότερες λεπτομέρειες) για τα δεδομένα OLAP, η αναζήτηση μελών, οι ενέργειες των Υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL Server ή η χρήση της λίστας πεδίων για την προσθήκη, τακτοποίηση ή κατάργηση πεδίων.

Αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος   

Απευθείας αλληλεπίδραση με ένα Συγκεντρωτικό γράφημα (επειδή είναι στατική εικόνα).

Ασύγχρονη αξιολόγηση συναρτήσεων κύβου   

Ασύγχρονη ανάκτηση δεδομένων κατά την εκτέλεση υπολογισμού από μια συνάρτηση κύβου και εμφάνιση του μηνύματος #ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων. Η ανάκτηση όλων των δεδομένων γίνεται συγχρονισμένα πριν εμφανιστεί ή επανεμφανιστεί η προβολή.

Εύρεση    Εικόνα κουμπιού  

Εύρεση με βάση τα υποκείμενα δεδομένα (σε αντίθεση με τα μορφοποιημένα δεδομένα και την αντιστοίχιση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

Αντικατάσταση   

Αντικατάσταση κειμένου και τιμών μετά τη χρήση Εύρεση Εικόνα κουμπιού .

Γραμμή και αλλαγή μεγέθους στήλης   

Γραμμή και στήλη ρυθμίσεις πλάτους και ύψους.

Σύνθετη επιλογή   

Επιλογή μιας συνεχόμενης ή μη συνεχόμενης περιοχής κελιών ή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Υπολογισμός   

Αλλαγή της ρύθμισης υπολογισμού του βιβλίου εργασίας μετά τη φόρτωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση   

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα κατά χρώμα και αποθήκευση ενός φίλτρου ή ταξινόμηση στο βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services και Ταξινόμηση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services.

Πήγαινε στο   

Όλες οι λειτουργίες για τη Μετάβαση σε.

Διαχείριση παραθύρων   

Διαίρεση και σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου.

Ζουμ   

Ρύθμιση της προβολής ενός φύλλου εργασίας ως ποσοστό του πραγματικού μεγέθους.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×