Διαφορές στη χρήση ενός βιβλίου εργασίας στο Excel και στις υπηρεσίες του Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Excel Services έχει σχεδιαστεί κυρίως ως ένα βασίζεται στο web, εξερεύνησης δεδομένων και δημιουργία αναφορών σύστημα για βιβλία εργασίας του Excel και υποστηρίζει ένα υποσύνολο των δυνατοτήτων του Microsoft Office Excel 2007. Οι παρακάτω ενότητες συνοψίζονται ποιες δυνατότητες Office Excel 2007 που υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services.

Σημαντικό: Η δυνατότητα δημοσίευσης ενός βιβλίου εργασίας του Excel στις υπηρεσίες Excel είναι διαθέσιμη μόνο στα Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 και Microsoft Office Excel 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες συναρτήσεις φύλλου εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να φορτώσετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services που βρίσκεται στην Office Excel 2007 βιβλίου εργασίας (.xlsx) ή Δυαδικό βιβλίο εργασίας (.xlsb) μορφή αρχείου ως βιβλίο εργασίας μόνο για ανάγνωση με τρεις τρόπους:

 • Καθορίστε μια διεύθυνση URL ή μια διαδρομή UNC στην ιδιότητα Βιβλίο εργασίας του Τμήματος Web του Excel Web Access.

 • Συνδέστε το Τμήμα Web προβολής λίστας μιας βιβλιοθήκης εγγράφων με ένα Τμήμα Web του Excel Web Access και μετά περάστε τη διεύθυνση URL του βιβλίου εργασίας που είναι αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να το εμφανίσετε στο Microsoft Office Excel Web Access.

 • Κάντε προβολή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης του βιβλίου εργασίας που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων (τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα του και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.)

Όλες οι υπόλοιπες μορφές αρχείων του Microsoft Office Excel δεν υποστηρίζονται , συμπεριλαμβανομένων των μορφών Office Excel 2007 Βιβλίο εργασίας που ενεργοποιείται από μακροεντολές (.xlsm) και Office Excel 2007 Βιβλίο εργασίας 97-2003 (.xls).

Σημείωση: Με τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο Office Excel 2007 στον υπολογιστή-πελάτη από το μενού " Άνοιγμα " στη γραμμή εργαλείων Office Excel Web Access, είτε ως πλήρες βιβλίο εργασίας (ανάγνωση/εγγραφή) είτε ως ένα στιγμιότυπο μόνο για ανάγνωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα βιβλίου εργασίας ή στιγμιότυπου στο Excel από τις υπηρεσίες Excel Services στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Δυνατότητες που υποστηρίζονται

Οι παρακάτω δυνατότητες υποστηρίζονται όταν φορτώνετε ένα βιβλίο εργασίας:

Δυνατότητα

Σχόλια

Συναρτήσεις   

Υποστηρίζονται όλες οι συναρτήσεις των φύλλων εργασίας του Excel με λίγες εξαιρέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Συναρτήσεις βιβλίου εργασίας που υποστηρίζονται και δεν υποστηρίζονται.

Ημερομηνίες   

Τα συστήματα ημερομηνίας των Windows και του Macintosh.

Πίνακες του Excel   

Δεδομένα πίνακα του Excel, κεφαλίδες στηλών, υπολογισμένες στήλες, γραμμές "Συγκεντρωτικά στοιχεία", δομημένες αναφορές και στυλ.

Κελιά   

Τιμές κελιών, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνευμένων κελιών και της υπερχείλισης περιεχομένου κελιών.

Ονόματα   

Καθορισμένα ονόματα και περιοχές με ονομασία.

Υπολογισμός   

Ρυθμίσεις υπολογισμού και νέου υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων αυτόματος, αυτόματος εκτός των πινάκων, μη αυτόματος και επαναληπτικός υπολογισμός για περιοχές ή ολόκληρα φύλλα εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμαΥπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Γραφήματα    

Γραφήματα, περιοχές γραφημάτων και αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού Γραφήματος στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Μορφοποίηση   

Μορφοποίηση κελιών και περιοχών κελιών, μορφοποίηση υπό όρους (εκτός από τη χρήση γραμμών δεδομένων και εικονιδίων) σε βιβλία εργασίας και μορφές αριθμών.

Συνδέσεις   

Συνδέσεις προς εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Συγκεντρωτικών Πινάκων OLAP.

Ανάλυση "Τι συμβαίνει αν"   

Τα αποτελέσματα των εργαλείων της ανάλυσης "Τι συμβαίνει αν", συμπεριλαμβανομένης της Αναζήτησης στόχων, των Πινάκων δεδομένων, των Σεναρίων, του Προγράμματος επίλυσης και των Σειρών.

Ενοποίηση   

Ενοποιημένα δεδομένα σε περιοχές.

Προελεύσεις δεδομένων   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, υπηρεσίες παροχής OLEDB και προγράμματα οδήγησης ODBC.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν τις παρακάτω μη υποστηριζόμενες δυνατότητες δεν θα φορτώσετε ή να εμφανίσετε στις υπηρεσίες Excel Services. Για καλύτερα αποτελέσματα, πάντα αποθήκευση βιβλίου εργασίας από Office Excel 2007, χρησιμοποιώντας την εντολή Στις υπηρεσίες Excel Services . (Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες Excel Services στην περιοχή διανομή του εγγράφου σε άλλα άτομα.) Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν μια δυνατότητα υποστηρίζεται επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτού του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης μετά την αποθήκευση, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση για τις υπηρεσίες Excel Services για να επιχειρήσετε να την εμφανίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν μια δυνατότητα δεν υποστηρίζεται, τις υπηρεσίες Excel Services εμφανίζει μια ειδοποίηση.

Οι παρακάτω δυνατότητες δεν υποστηρίζονται και δεν σας επιτρέπουν να φορτώσετε ένα βιβλίο εργασίας:

Δυνατότητα

Σχόλια

VBA   

Κώδικας Visual Basic for Applications (VBA), μακροεντολές, πρόσθετα και συναρτήσεις καθορισμένες από το χρήστη (User Defined Functions-UDF).

Σημείωση: Ένας προγραμματιστής να προσαρμόσετε τις υπηρεσίες Excel Services με πολλούς τρόπους, όπως τη δημιουργία μιας συνάρτησης που ορίζονται από το χρήστη (UDF). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ανάπτυξης λογισμικού Kit (SDK).

Γλώσσες παλαιότερων μακροεντολών   

Συναρτήσεις μακροεντολών Microsoft Excel 4.0 και φύλλα παραθύρων διαλόγου Microsoft 5.0.

Στοιχεία ελέγχου   

Στοιχεία ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας, στοιχεία ελέγχου Εργαλειοθήκης και όλα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

ΧML   

Χάρτες XML και ενσωματωμένες έξυπνες ετικέτες.

Ασφάλεια και απόρρητο   

Βιβλία εργασίας, φύλλα εργασίας ή περιοχές με προστασία και βιβλία εργασίας με υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management-IRM).

Σημείωση: Για την προστασία βιβλίων εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services δικαιωμάτων και δικαιώματα.

Εικόνες και αντικείμενα   

Συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα αντικείμενα και εικόνες, εικόνες που έχουν εισαχθεί, Αυτόματα Σχήματα, WordArt και διαγράμματα, όπως οργανογράμματα.

Μελάνι   

Όλες οι δυνατότητες μελανιού, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου, του χειρόγραφου και των σχολίων.

OLE και DDE   

Αντικείμενα OLE (Object Linking and Embedding) και συνδέσεις DDE (Dynamic Data Exchange).

Εμφανιζόμενοι τύποι   

Τα βιβλία εργασίας αποθηκεύονται με τους τύπους που εμφανίζονται.

Επικύρωση δεδομένων   

Αποτρέπει την καταχώρηση μη έγκυρων δεδομένων και δημιουργεί αναπτυσσόμενες λίστες.

Προελεύσεις δεδομένων   

Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων για το Microsoft Business Solutions, λίστες υπηρεσιών Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, περιοχές δεδομένων εξωτερικής προέλευσης (ονομάζονται επίσης και πίνακες ερωτημάτων) και πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με τις λίστες υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Ερωτήματα   

Ερωτήματα Web και ερωτήματα κειμένου.

Εξωτερικές αναφορές προς συνδεδεμένα βιβλία εργασίας   

Δημιουργία εξωτερικών αναφορών (που ονομάζονται επίσης συνδέσεις) σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών, σε ένα συγκεκριμένο όνομα για μια περιοχή κελιών ή ως τμήμα ενός ορισμού ονόματος.

Σχόλια   

Εμφάνιση και προσαρμογή των σχολίων.

Συνένωση   

Ενοποιημένα δεδομένα σε αναφορές συγκεντρωτικού πίνακα.

Κοινόχρηστα βιβλία εργασίας   

Κοινή χρήση βιβλίων εργασίας και επίλυση αντιφατικών αλλαγών.

Ψηφιακές υπογραφές   

Ορατές και μη ορατές ψηφιακές υπογραφές σε ένα βιβλίο εργασίας

Προσαρτημένες γραμμές εργαλείων   

Προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων που έχουν προσαρτηθεί στο βιβλίο εργασίας με χρήση του Office Excel 2003 πριν τη μετατροπή του βιβλίο εργασίας σε Excel 2007.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες συναρτήσεις φύλλου εργασίας

Εάν φορτώσετε και υπολογίσετε ξανά ένα βιβλίο εργασίας, τότε υποστηρίζονται πλήρως όλες οι συναρτήσεις εκτός από τις εξής εξαιρέσεις: HYPERLINK, RTD και SQL.Request, κάθε μία από τις οποίες διαθέτει περιορισμένη υποστήριξη.

Εάν η συνάρτηση είναι:

Τότε το Excel επιστρέφει:

Και στις υπηρεσίες Excel Services επιστρέφει:

HYPERLINK   

Μια ενεργή υπερ-σύνδεση στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ και να την ακολουθήσετε.

One of the following:

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αν έχουν ρυθμιστεί οι ιδιότητες Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα ή έγγραφο που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αλλά όχι σε μια θέση μέσα στο βιβλίο εργασίας, εάν έχει οριστεί η ιδιότητα Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και της ιδιότητας Περιήγηση βιβλίου εργασίας δεν έχει οριστεί.

 • Μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να ακολουθήσετε, αν δεν έχουν οριστεί ιδιότητες του Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας .

RTD   

Δεδομένα πραγματικού χρόνου από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματισμό COM.

Τα εξής:

 • Εμφανίζονται όλες οι τιμές που επιστρέφονται από τη συνάρτηση RTD και είναι αποθηκευμένες εκείνη τη στιγμή στο βιβλίο εργασίας.

 • Εάν δεν επιστρέφονται εκείνη τη στιγμή κάποιες τιμές, τότε επιστρέφεται το σφάλμα #N/A.

 • Εάν στις υπηρεσίες Excel Services επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του βιβλίου εργασίας και επιχειρεί να εκτελέσετε τη συνάρτηση RTD ή SQL. Αίτηση συνάρτηση, επιστρέφεται ένα σφάλμα # δ/υ.

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις ISERROR ή IFERROR για να ελέγξετε την τιμή επιστροφής.

SQL.Request   

Τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος που είναι συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Τα εξής:

 • Εμφανίζονται όλες οι τιμές που επιστρέφονται από τη συνάρτηση SQL.Request και είναι αποθηκευμένες εκείνη τη στιγμή στο βιβλίο εργασίας.

 • Εάν δεν επιστρέφονται εκείνη τη στιγμή κάποιες τιμές, τότε επιστρέφεται το σφάλμα #N/A.

 • Εάν στις υπηρεσίες Excel Services επαναλαμβάνει τον υπολογισμό του βιβλίου εργασίας και επιχειρεί να εκτελέσετε τη συνάρτηση RTD ή SQL. Αίτηση συνάρτηση, επιστρέφεται ένα σφάλμα # δ/υ.

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις ISERROR ή IFERROR για να ελέγξετε την τιμή επιστροφής.

CHAR   

Ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό και ένας χαρακτήρας μπλοκ για έναν μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα.

Ένα χαρακτήρα που καθορίζεται από έναν αριθμό και μια κενή τιμή για έναν μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα.

CELL   

Πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα του επάνω, αριστερού κελιού σε μια αναφορά.

Σφάλμα #VALUE!.

INFO   

Τη διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου ή του φακέλου στον υπολογιστή-πελάτη σας.

Σφάλμα #VALUE!.

Οι παρακάτω συναρτήσεις δυναμικές ενδέχεται να επιστρέφουν διαφορετικές τιμές όταν υπολογίζονται στις υπηρεσίες Excel Services σε ένα διακομιστή από όταν υπολογίζονται στο Excel σε έναν υπολογιστή-πελάτη.

Εάν η συνάρτηση είναι:

Τότε το Excel επιστρέφει:

Και στις υπηρεσίες Excel Services επιστρέφει:

NOW   

Την ημερομηνία και την ώρα στον υπολογιστή-πελάτη σας.

Την ημερομηνία και την ώρα στον υπολογιστή-διακομιστή.

TODAY   

Την ημερομηνία στον υπολογιστή-πελάτη σας.

Την ημερομηνία στον υπολογιστή-διακομιστή.

RAND, RANDBETWEEN   

Έναν τυχαίο και, επομένως, διαφορετικό αριθμό κάθε φορά που εκτελείται.

Έναν τυχαίο και, επομένως, διαφορετικό αριθμό κάθε φορά που εκτελείται.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας

Προβολή ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services σε ένα διακομιστή είναι παρόμοια με την προβολή ενός βιβλίου εργασίας στο Excel σε έναν υπολογιστή-πελάτη, αλλά υπάρχουν διαφορές. Λάβετε υπόψη ότι εάν αυτές οι δυνατότητες που υποστηρίζονται πλήρως ή που δεν υποστηρίζονται, δεν εμποδίζουν το βιβλίο εργασίας από τη φόρτωση και αυτές οι δυνατότητες διατηρούνται στο βιβλίο εργασίας, έτσι ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο στο Excel.

Δυνατότητες που υποστηρίζονται

Οι παρακάτω δυνατότητες υποστηρίζονται αλλά ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά σε διακομιστή:

Δυνατότητα

Σχόλια

Υπερ-συνδέσεις   

Υποστηρίζεται αλλά ελέγχεται από τις ιδιότητες του Office Excel Web Access με τον εξής τρόπο:

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αν έχουν ρυθμιστεί οι ιδιότητες Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας.

 • Μια ενεργή υπερ-σύνδεση σε μια άλλη ιστοσελίδα ή έγγραφο που μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε, αλλά όχι μια θέση μέσα στο βιβλίο εργασίας, εάν έχει οριστεί η ιδιότητα Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και της ιδιότητας Περιήγηση βιβλίου εργασίας δεν έχει οριστεί.

 • Μια συμβολοσειρά κειμένου ανενεργή υπερ-σύνδεση που μπορείτε να ακολουθήσετε, αν δεν έχουν οριστεί ιδιότητες του Office Excel Web Access Όλες οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης και Περιήγηση βιβλίου εργασίας .

Γραμματοσειρές   

Οι γραμματοσειρές έχουν συνήθως το ίδιο στιλ και μέγεθος στον διακομιστή με αυτά που έχουν στον υπολογιστή-πελάτη, εάν όμως μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμη στον διακομιστή, τότε ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί μια εναλλακτική γραμματοσειρά. Επίσης, ένα χρήστης μπορεί να παραβλέψει το στιλ και το μέγεθος γραμματοσειράς σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως είναι ο Internet Explorer.

Γραφήματα και αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος   

Τα γραφήματα και οι αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι στατικές εικόνες που ανανεώνονται και επανεμφανίζονται μετά από αλληλεπίδραση (φιλτράρισμα, ταξινόμηση κ.ο.κ.) με τα δεδομένα στα οποία βασίζεται το γράφημα ή με τα δεδομένα στην αντίστοιχη αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση γραφημάτων και αναφορών Συγκεντρωτικού Γραφήματος στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Περιγράμματα γραμμών   

Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών υποστηρίζονται πλήρως: όλα τα χρώματα γραμμών, στυλ συνεχούς και διπλής γραμμής, συμπαγείς, διακεκομμένες γραμμές και γραμμές με ρόμβους, καθώς και λεπτό, μεσαίο και μεγάλο πάχος γραμμής.

Σημείωση: Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών υποστηρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις: στυλ διπλής και τριπλής γραμμής και συμπαγείς, γραμμές, διάστικτες γραμμές με τετράγωνα, γραμμές με ενωτικά, γραμμές με παύλα-ενωτικό και γραμμές ενωτικό-ενωτικό.

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης   

Οριζόντιες και κατακόρυφες διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης.

Χρώμα γεμίσματος κελιού   

Όλα τα χρώματα γεμίσματος.

Στοίχιση κελιών   

Υποστηρίζονται όλα τα είδη στοίχισης κελιών, με τις εξής εξαιρέσεις: κατακόρυφη πλήρης στοίχιση και κατακόρυφα κατανεμημένο, που αντικαθίστανται και οι δύο από την κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο.

Περιστροφή κειμένου   

Η περιστροφή κειμένου υποστηρίζεται μαζί με την υπερχείλιση περιεχομένου κελιών και κεφαλίδων στηλών, οριζόντια ή κατακόρυφη αριστερή στοίχιση για θετική περιστροφή (+) και οριζόντια ή κατακόρυφη δεξιά στοίχιση για αρνητική περιστροφή (-).

Αμφίδρομο κείμενο   

Υποστηρίζεται πλήρως όταν εμφανίζεται ένα σύνολο χαρακτήρων από μια γλώσσα.

Μορφοποίηση υπό όρους AS   

Η μορφοποίηση υπό όρους των Υπηρεσιών ανάλυσης (Analysis Services-AS) του Microsoft SQL Server περιορίζεται στα εξής: χρώμα γραμματοσειράς, χρώμα γεμίσματος, σημαίες γραμματοσειρών (όπως έντονη-πλάγια γραφή, υπογράμμιση και διακριτή διαγραφή) και συμβολοσειρές μορφής (όπως μορφές αριθμών).

Κύλιση φύλλου εργασίας   

Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών στις οποίες μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας περιορίζεται έως το μέγιστο μέγεθος των 500. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ομάδα γραμμών και στηλών, πέρα του τρέχοντος ορίου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση σε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Οι παρακάτω δυνατότητες δεν υποστηρίζονται:

Δυνατότητα

Σχόλια

Υπερ-συνδέσεις σε γραφήματα   

Μπορείτε να κάνετε κλικ και να ακολουθήσετε υπερ-συνδέσεις σε γραφήματα.

Πίνακες   

Κατά την κύλιση σε κεφαλίδες που βρίσκονται εκτός προβολής σε μια περιοχή κύλισης, οι κεφαλίδες των στηλών του φύλλου εργασίας αντικαθίστανται από κεφαλίδες πινάκων του Excel.

Μοτίβα γεμίσματος κελιού   

Όλα τα μοτίβα γεμίσματος.

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης   

Διευθύνσεις χρωματικής διαβάθμισης διαγώνια επάνω, διαγώνια κάτω και από τις γωνίες προς το κέντρο.

Περιστροφή κειμένου   

Το γέμισμα κελιού ή το μοτίβο δεν περιστρέφεται μαζί με το κείμενο, τα διαγώνια περιγράμματα εμφανίζονται σαν να μην έχει περιστραφεί το κείμενο και η οριζόντια και κατακόρυφη στοίχιση είναι διαφορετικές από τη στοίχιση αριστερά για τη θετική περιστροφή (+) και τη στοίχιση δεξιά για την αρνητική περιστροφή (-).

Αμφίδρομο κείμενο   

Ο συνδυασμός χαρακτήρων αμφίδρομου κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά, οι οποίοι έχουν διαφορετικό προσανατολισμό ανάγλυφου (ή σχήματος χαρακτήρα), όπως ( (Αριστερή παρένθεση) και ) (Δεξιά παρένθεση), δεν υποστηρίζεται στο κατακόρυφο κείμενο.

Περιγράμματα γραμμών   

Τα παρακάτω περιγράμματα γραμμών δεν υποστηρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις: στυλ διπλής και τριπλής γραμμής και συμπαγείς, γραμμές, διάστικτες γραμμές με τετράγωνα, γραμμές με ενωτικά, γραμμές με παύλα-ενωτικό και γραμμές ενωτικό-ενωτικό.

Γραφήματα    

Τρισδιάστατα εφέ γραφικών του 2007 Office release, όπως σκιά, λάμψη, παραμόρφωση, λοξή γωνία, εξομάλυνση ακμών, επαναχρωματισμός και αντανάκλαση. Τα συγκεκριμένα εφέ είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε εναλλακτικά εφέ.

Τα ακόλουθα γραφήματα 3-Δ δεν υποστηρίζονται:

 • Επιφάνεια 3-Δ

 • Περίγραμμα επιφάνειας 3-Δ

 • Άποψη επιφάνειας

 • Άποψη περιγράμματος επιφάνειας

Εμπλουτισμένο κείμενο σε ένα αντικείμενο, όπως κουκκίδες και διάφορες γραμματοσειρές ή μεγέθη γραμματοσειρών, τα οποία μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου.

Σημείωση: Αν και ενσωματωμένα γραφήματα σε φύλλα εργασίας και των πρωτότυπων γραφημάτων σε φύλλα γραφήματος υποστηρίζονται για εμφάνιση στις υπηρεσίες Excel Services, ένα ενσωματωμένο γράφημα συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας έχει αντιγραφή ή μετακίνηση από ένα φύλλο εργασίας σε ένα φύλλο γραφήματος δεν υποστηρίζεται για εμφάνιση.

Κεφαλίδες γραμμών και στηλών   

Η ακόλουθη μορφοποίηση σε κεφαλίδες γραμμών και στηλών: Διπλή λογιστική, διπλή υπογράμμιση, εκθέτης και δείκτης.

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες   

Κείμενο με τιμή 7-bit ASCII (υποσύνολο του συνόλου χαρακτήρων ANSI) από 0 έως 32 και οποιοιδήποτε χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται από το Extensible Markup Language (XML), έκδοση 1.0.

Εκτύπωση   

Διάταξη σελίδας και κεφαλίδες και υποσέλιδα σελίδας.

Συμβουλές εργαλείων   

Συμβουλές εργαλείων ιδιοτήτων μέλους Υπηρεσιών ανάλυσης (Analysis Services) του Microsoft SQL Server.

ΧML   

Πακέτα επέκτασης XML.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες δυνατότητες κατά την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας

Κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτό με πολλούς τρόπους, αλλά υπάρχουν μερικές αλληλεπιδράσεις που δεν υποστηρίζονται.

Σημείωση: Ένας άλλος τρόπος για να αλληλεπιδράσετε, που είναι μοναδικός για τις υπηρεσίες Excel Services είναι για να δημιουργήσετε και να αλλάξετε την παράμετρο, που να αλλάξετε προσωρινά τιμές κελιών στο βιβλίο εργασίας με χρήση του παραθύρου εργασιών παραμέτρων στις υπηρεσίες Excel Services ή, μεταφέροντας δεδομένα για το τμήμα Web Excel Web Access από μια συνδεδεμένο Τμήμα Web, όπως ένα τμήμα Web φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή παραμέτρων βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Δυνατότητες που υποστηρίζονται

Οι παρακάτω δυνατότητες υποστηρίζονται αλλά ενδέχεται να συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Δυνατότητα

Σχόλια

Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα   

Φιλτράρισμα αναφορών, επιλογή μελών, ανάπτυξη (εμφάνιση λεπτομερειών) και σύμπτυξη (απόκρυψη λεπτομερειών) των επιπέδων των δεδομένων, ταξινόμηση, φιλτράρισμα και εμφάνιση και απόκρυψη μερικών αθροισμάτων.

Εύρεση    Εικόνα κουμπιού  

Εύρεση κειμένου, αριθμών και ημερομηνιών με αναζήτηση πεζών-κεφαλαίων και εύρεση με βάση τμήμα του περιεχομένου ενός κελιού.

Απλή επιλογή   

Επιλογή μεμονωμένου κελιού, γραμμής ή στήλης.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση   

Χρήση του μενού "Φίλτρο", φιλτράρισμα κατά κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες και ώρες, καθορισμός πολλαπλών κριτηρίων και ταξινόμηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Φιλτράρισμα δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel και Ταξινόμηση δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Διάρθρωση   

Διάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης και απόκρυψης λεπτομερειών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότηταΔιάρθρωση δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθειας του Excel Web Access.

Σενάρια   

Εκτέλεση ενός προκαθορισμένου σεναρίου.

Ανανέωση   

Ανανέωση πηγών προέλευσης εξωτερικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων όλων των πηγών προέλευσης δεδομένων στο τρέχον βιβλίο εργασίας, μια καθορισμένη πηγή προέλευσης δεδομένων, περιοδική ανανέωση, μη αυτόματη ανανέωση και ανανέωση κατά τη φόρτωση του βιβλίου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Υπολογισμός   

Αυτόματος και μη αυτόματος υπολογισμός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Υπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Σημείωση: Παρόλο που στις υπηρεσίες Excel Services υποστηρίζει τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας που περιέχει κυκλικές αναφορές, ο εντοπισμός κυκλικών αναφορών όταν φορτώνει ή επανάληψης του υπολογισμού ενός βιβλίου εργασίας συμπεριφέρεται διαφορετικά. Εάν στις υπηρεσίες Excel Services δεν μπορεί να επιλύσει μια κυκλική αναφορά, υπό ορισμένες συνθήκες να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι υπάρχει κυκλική αναφορά. Οι τιμές που υπολογίζονται είναι ίδια με τις τιμές που θα λαμβάνατε εάν ακυρώσετε τη λειτουργία του προγράμματος-πελάτη του Excel. Στην πραγματικότητα, τις υπηρεσίες Excel Services ακυρώνει αυτόματα την κυκλική αναφορά για να αποτρέψετε την υποβάθμιση των επιδόσεων του διακομιστή από τον υπολογισμό.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Οι παρακάτω δυνατότητες δεν υποστηρίζονται.

Δυνατότητα

Σχόλια

Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα   

Οι επιλογές "Ομάδα λεπτομερειών" και "Εμφάνιση λεπτομερειών" (οι οποίες ονομάζονται και "Περισσότερες λεπτομέρειες") για τα δεδομένα OLAP, η αναζήτηση μελών, οι ενέργειες των Υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL Server ή η χρήση της λίστας πεδίων για την προσθήκη, τακτοποίηση ή κατάργηση πεδίων.

Αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος   

Απευθείας αλληλεπίδραση με ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα (διότι είναι στατική εικόνα).

Ασύγχρονος υπολογισμός συναρτήσεων κύβου   

Ασύγχρονη ανάκτηση δεδομένων κατά την εκτέλεση υπολογισμού από μια συνάρτηση κύβου και εμφάνιση του μηνύματος #GETTINGDATA πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων. Η ανάκτηση όλων των δεδομένων γίνεται συγχρονισμένα προτού εμφανιστεί ή επανεμφανιστεί η προβολή.

Εύρεση    Εικόνα κουμπιού  

Εύρεση με βάση τα υποκείμενα δεδομένα (σε αντίθεση με τα μορφοποιημένα δεδομένα και την αναζήτηση με βάση τα πεζά-κεφαλαία).

Αντικατάσταση   

Αντικατάσταση κειμένου και τιμών μετά τη χρήση Εύρεση Εικόνα κουμπιού .

Αλλαγή μεγέθους γραμμής και στήλης   

Ρυθμίσεις πλάτους και ύψους γραμμής και στήλης.

Σύνθετη επιλογή   

Επιλογή μιας συνεχόμενης ή μη συνεχόμενης περιοχής κελιών ή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Υπολογισμός   

Αλλαγή της ρύθμισης υπολογισμού του βιβλίου εργασίας μετά από τη φόρτωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότηταΥπολογισμός και νέος υπολογισμός δεδομένων στις υπηρεσίες του Excel στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση   

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα κατά χρώμα και αποθήκευση ενός φίλτρου ή ταξινόμηση στο βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services και Ταξινόμηση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services στη Βοήθεια του Excel Web Access.

Πήγαινε στο   

Όλες οι λειτουργίες Μετάβαση στην.

Διαχείριση παραθύρων   

Διαίρεση και σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου.

Ζουμ   

Ρύθμιση της προβολής ενός φύλλου εργασίας ως ποσοστό του πραγματικού μεγέθους.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×