Διαφορές μεταξύ των μορφών αρχείων ACCDB και MDB

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office Access 2007 δημιουργεί αρχεία σε μια νέα μορφή αρχείου που δεν ανοίγει με προηγούμενες εκδόσεις της Access. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες της μορφής αρχείου Office Access 2007 αναθεωρεί ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μετατροπή σε παλαιότερη μορφή αρχείου και συνοψίζει τον τρόπο που έχουν αλλάξει ορισμένοι τύποι σχετικών αρχείων από προηγούμενες εκδόσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Νέες δυνατότητες της μορφής αρχείου Access 2007

Μετατροπή σε παλαιότερη μορφή αρχείου

Τύποι αρχείων

Συνδεδεμένους πίνακες

Αναπαραγωγή

Νέες δυνατότητες της μορφής αρχείου Access 2007

Στο Office Access 2007, το μηχανισμός βάσεων δεδομένων Microsoft Jet έχει προσαρμοστεί για προγράμματα 2007 Microsoft Office system. Αυτή η έκδοση αφορά το Office του Jet, που ονομάζεται το μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Access, επιτρέπει την ενοποίηση με το Windows SharePoint Services 3.0 και Microsoft Office Outlook 2007 και δημιουργία πεδίων αναζήτησης πολλών τιμών και κάνει άλλες βελτιώσεις.

Τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών    Τα περισσότερα προγράμματα βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενες εκδόσεις της Access, σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μία μόνο τιμή σε κάθε πεδίο. Στο Office Access 2007, ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε περισσότερες από μία τιμές σε κάθε πεδίο. Στην πραγματικότητα, η Access δημιουργεί μια σχέση πολλά-προς-πολλά μέσα στο πεδίο και αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής χρησιμοποιώντας πίνακες συστήματος.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα εργασίας που περιέχει ένα πεδίο αναζήτησης που χρησιμοποιείτε για να αναθέτει εργασίες στους υπαλλήλους. Τι γίνεται εάν πρέπει να αναθέσετε μια εργασία σε πολλούς εργαζόμενους; Σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, πρέπει να ρυθμίσετε έναν νέο πίνακα αναφοράς για την αποθήκευση κάθε συνδυασμός εργασίας και εργαζόμενου και, στη συνέχεια, να αναθεωρήσετε τις φόρμες και αναφορές για να χρησιμοποιήσετε τη νέα δομή δεδομένων. Σε Office Access 2007, ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών καθιστά αυτήν τη διαδικασία που είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν είναι πλέον είναι ομαδοποιημένα στοιχεία σε μια αναπτυσσόμενη λίστα. Τώρα κάθε στοιχείο της λίστας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία, όπως θέλετε. Πολλές επιλογές εμφανίζονται στο πεδίο, διαχωρισμένες με κόμματα.

Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών στην ενότητα Δείτε επίσης.

Τύπος δεδομένων συνημμένου    Χρησιμοποιήστε τον νέο τύπο δεδομένων του συνημμένου για να αποθηκεύσετε εύκολα όλους τους τύπους εγγράφων και δυαδικών αρχείων στη βάση δεδομένων σας χωρίς να άσκοπα η βάση δεδομένων δεν είναι απαραίτητες. Για να μεγιστοποιήσετε χρήση χώρου, τα συνημμένα συμπιέζονται αυτόματα όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο Microsoft Office Word 2007 σε μια εγγραφή ή να αποθηκεύσετε μια σειρά ψηφιακών εικόνων. Μπορείτε ακόμα να έχετε πολλά συνημμένα σε μία εγγραφή.

Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισύναψη αρχείων σε εγγραφές στην ενότητα Δείτε επίσης.

Ενοποίηση με το Windows SharePoint Services 3.0 και Office Outlook 2007    σε παλαιότερες εκδόσεις, πρόσβαση σε αρχεία αποκλείονται από Windows SharePoint Services και το Outlook, επειδή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί επισφαλή κώδικα μιας βάσης δεδομένων της Access. Office Access 2007 εφαρμόζει μια νέα μορφή που επιτρέπει την κώδικα, είτε την επαλήθευση ως ασφαλή ή έχει απενεργοποιηθεί. Αυτή η δυνατότητα σας δίνει τη δυνατότητα να ενοποιήσετε βάσεις δεδομένων της Access πληρέστερα με Windows SharePoint Services και Office Outlook 2007. Επίσης, επιτρέπει προγράμματα προστασίας από ιούς για να ελέγξετε αρχεία βάσης δεδομένων της Access πολύ πιο εύκολα.

Δεδομένων χωρίς σύνδεση    Μπορείτε να λάβετε τις λίστες του SharePoint για εργασία χωρίς σύνδεση με ένα κλικ, χρησιμοποιώντας Office Access 2007. Μπορείτε να εργαστείτε με τα δεδομένα σας στην Access και, στη συνέχεια, να συγχρονίσετε τις αλλαγές σας ή να συνδεθείτε ξανά με την τοποθεσία του SharePoint αργότερα.

Παρακολούθηση ιστορικού για τα πεδία υπομνημάτων    Πεδία "Υπόμνημα" είναι χρήσιμες για την αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Στο Office Access 2007, μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα (AppendOnly) που επιβάλλει στην Access για να διατηρήσετε ένα ιστορικό όλων των αλλαγών σε ένα πεδίο υπομνήματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε ένα ιστορικό αυτών των αλλαγών. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων σε Windows SharePoint Services 3.0, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για την παρακολούθηση αλλαγών σε ένα πεδίο "πολλές γραμμές κειμένου" που είναι αποθηκευμένο σε μια λίστα του SharePoint. Το πεδίο πρέπει να έχετε την επιλογή Προσάρτηση των αλλαγών σε υπάρχον κείμενο που έχει οριστεί σε Ναι.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή σε προηγούμενες μορφές αρχείων

Οι νέες δυνατότητες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα δεν είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις της Access παλαιότερη από το Office Access 2007. Εάν δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων Office Access 2007 που χρησιμοποιεί από οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες και προσπαθήσετε να το αποθηκεύσετε ως μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων (για παράδειγμα, ως μια Access 2002-2003 ή μια βάση δεδομένων της Access 2000), η Access εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αυτής της βάσης δεδομένων σε μορφή παλαιότερης έκδοσης, επειδή χρησιμοποιεί δυνατότητες που απαιτούν την τρέχουσα μορφή αρχείου.

Δεν μπορείτε να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων σε μορφή παλαιότερης έκδοσης (.mdb), εκτός εάν αναθεωρήσετε τη βάση δεδομένων έτσι ώστε να χρησιμοποιεί δεν είναι πλέον αυτές τις δυνατότητες.

Αρχή της σελίδας

Τύποι αρχείων

Αυτή η ενότητα συνοψίζει τους τύπους αρχείων που χρησιμοποιούνται από τη μορφή αρχείου Office Access 2007.

 • .accdb    Αυτή είναι η τυπική επέκταση ονόματος αρχείου για βάσεις δεδομένων σε μορφή αρχείου Office Access 2007. Αυτή η μορφή αντικαθιστά το την επέκταση ονόματος αρχείου .mdb που χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις της Access.

 • .accde    Αυτή είναι η επέκταση ονόματος αρχείου για τα αρχεία Office Access 2007 που μεταγλωττίζεται σε ένα αρχείο "Εκτέλεση μόνο". Αυτή η μορφή αντικαθιστά το την επέκταση ονόματος αρχείου .mde που χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις της Access.

  Αρχείο .accde είναι η "κλειδωμένη" έκδοση του αρχικού αρχείου .accdb. Εάν το αρχείο .accdb περιέχει οποιαδήποτε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA), μόνο ο μεταγλωττισμένος κώδικας συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο .accde. Ως αποτέλεσμα, ο κώδικας VBA δεν μπορούν να προβληθούν ή να τροποποιηθεί από το χρήστη. Επίσης, οι χρήστες που εργάζονται με τα αρχεία .accde δεν είναι δυνατό να κάνετε αλλαγές σχεδίασης σε φόρμες και εκθέσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία .accde από αρχεία .accdb, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην Office Access 2007, ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αρχείο .accde.

  2. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ACCDE. Εικόνα κουμπιού

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση, μεταβείτε στο φάκελο, στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείουκαι κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση

 • .ACCDT    Αυτή είναι η επέκταση ονόματος αρχείου για τα πρότυπα βάσης δεδομένων Access.

 • .accdr    Το αρχείο .accdr είναι μια νέα επέκταση ονόματος αρχείου που σας επιτρέπει να ανοίξετε μια βάση δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης. Αλλάζοντας επέκταση ονόματος αρχείου της βάσης δεδομένων από .accdb σε .accdr, μπορείτε να δημιουργήσετε "μια κλειδωμένη" έκδοση της βάσης δεδομένων σας Office Access 2007. Μπορείτε να αλλάξετε την επέκταση ονόματος αρχείου ξανά σε .accdb για να επαναφέρετε την πλήρη λειτουργικότητα στη βάση δεδομένων σας.

 • .mdw    Τα αρχεία πληροφορίες ομάδας εργασίας αποθηκεύουν πληροφορίες για ασφαλείς βάσεις δεδομένων. Δεν έγιναν αλλαγές στη μορφή αρχείου .mdw για Office Access 2007. Το Office Access 2007 διαχειριστής της ομάδας εργασίας θα δημιουργήσει αρχεία .mdw που είναι ίδια με αυτά που δημιουργούνται στην Access 2000 μέσω της Access 2003. Τα αρχεία .mdw που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις προηγούμενες εκδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βάσεις δεδομένων σε Office Access 2007.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Office Access 2007 για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων παλαιότερη έκδοση που έχει εφαρμοστεί ασφάλεια με τη χρήση ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη. Ωστόσο, δεν υπάρχει ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη στις βάσεις δεδομένων Office Access 2007. Δεν υπάρχει εντολή στην κορδέλα (μέρος από το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office ) για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση ομάδας εργασίας, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε εξακολουθεί να τη Διαχείριση ομάδας εργασίας σε Office Access 2007, χρησιμοποιώντας το DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator εντολή στη VBA Κωδικός ή με τη δημιουργία μιας μακροεντολής της Access που περιέχει την ενέργεια Εκτέλεση εντολής με ένα όρισμα εντολή της WorkgroupAdministrator.

 • .laccdb    Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων της Office Access 2007, κλείδωμα του αρχείου ελέγχεται από ένα αρχείο κλειδώματος με το .laccdb επέκταση ονόματος αρχείου. Το αρχείο .laccdb αντιστοιχεί με το αρχείο κλειδώματος .ldb που δημιουργείται κατά το άνοιγμα ενός αρχείου Access (.mdb) προηγούμενης έκδοσης. Ο τύπος του κλειδώματος αρχείου που έχει δημιουργηθεί εξαρτάται από τον τύπο αρχείου της βάσης δεδομένων που ανοίγεται, δεν ποια έκδοση της Access που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε το αρχείο Db1.mdb, η Access δημιουργεί και ανοίγει ένα αρχείο με το όνομα Db1.ldb. Αντίθετα, εάν ανοίξετε το αρχείο Db1.accdb, η Access δημιουργεί και ανοίγει ένα αρχείο με το όνομα Db1.laccdb. Αρχεία κλειδώματος διαγράφονται αυτόματα όταν όλοι οι χρήστες να κλείσετε τη βάση δεδομένων.

  Εάν διατηρούνται ξεχωριστά αρχεία κλειδώματος για τα αρχεία Office Access 2007 και τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, είναι πιθανό να έχουν βάσεις δεδομένων με το όνομα Db1.mdb και Db1.accdb ανοιχτό στο Office Access 2007 την ίδια στιγμή χωρίς τη δημιουργία οποιοδήποτε αρχείο κλειδώματος διενέξεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δημιουργούνται δύο διαφορετικά αρχεία κλειδώματος (.ldb και .laccdb). Επίσης, είναι δυνατό για ένα χρήστη για να ανοίξετε ένα αρχείο .mdb σε Office Access 2007 ενώ κάποιος άλλος χρήστης ανοίξει το ίδιο .mdb σε παλαιότερη έκδοση της Access. Σε αυτήν την περίπτωση, και οι δύο περίοδοι λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο αρχείο κλειδώματος .ldb.

Αρχή της σελίδας

Συνδεδεμένοι πίνακες

Μπορείτε να συνδέσετε έναν πίνακα από μια προηγούμενη μορφή αρχείου της Access σε μια βάση δεδομένων σε νεότερη έκδοση της Access, αλλά δεν μπορείτε να συνδέσετε έναν πίνακα από μια νεότερη έκδοση της Access σε μια βάση δεδομένων σε μια παλαιότερη έκδοση της Access. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε από μια βάση δεδομένων .accdb σε πίνακες σε μια άλλη βάση δεδομένων .accdb ή σε πίνακες σε μια βάση δεδομένων .mdb. Ωστόσο, δεν μπορείτε να συνδέσετε από μια βάση δεδομένων .mdb σε πίνακες σε μια βάση δεδομένων .accdb.

Αναπαραγωγή

Η αναπαραγωγή δεν υποστηρίζεται στη μορφή αρχείου Office Access 2007. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Office Access 2007 για την αναπαραγωγή μιας βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη μορφή αρχείου, αλλά όχι μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με τη μορφή Office Access 2007.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×