Διαφορές μεταξύ της χρήσης σημειωματαρίου στο πρόγραμμα περιήγησης και στο OneNote

Το Microsoft OneNote Online σάς επιτρέπει να κρατάτε σημειώσεις και να οργανώνετε σελίδες σημειώσεων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για πιο σύνθετες δυνατότητες επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε την εντολή Άνοιγμα στο OneNote του OneNote Online. Όταν αποθηκεύετε το σημειωματάριο στο OneNote, αυτό αποθηκεύεται στην τοποθεσία Web στην οποία το ανοίξατε με το OneNote Online.

Το σημειωματάριο που ανοίγετε στο OneNote Online είναι το ίδιο με το σημειωματάριο που ανοίγετε στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote, αλλά ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στα δύο περιβάλλοντα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Onenote Web App με το SharePoint 2010, ανατρέξτε στο θέμα Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός σημειωματαρίου στο πρόγραμμα περιήγησης και στο OneNote.

Σε αυτό το άρθρο

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο OneNote Online

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ της εφαρμογής για προγράμματα περιήγησης και της εφαρμογής για υπολογιστές

Άνοιγμα σημειωματαρίων

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Παρακολούθηση σημειώσεων

Αναθεώρηση

Αντικείμενα

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο OneNote Online

Το OneNote Online ανοίγει σημειωματάρια του OneNote 2010 και νεότερες εκδόσεις (αρχεία .one).

Το OneNote Online δεν μπορεί να ανοίξει σημειωματάρια σε άλλες μορφές αρχείων. Για παράδειγμα, οι παρακάτω μορφές δεν υποστηρίζονται: σημειωματάρια OneNote 2003 ή OneNote 2007 (.one), πακέτα OneNote (.onepkg) και Portable Document Format (PDF).

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Κατά την προβολή σημειώσεων στο OneNote Online, μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες ενός σημειωματαρίου, να αναπτύξετε και να συμπτύξετε ενότητες, να δείτε ποιος πρόσθεσε σημειώσεις, καθώς και προηγούμενες εκδόσεις μιας σελίδας.

Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά σε ένα πρόγραμμα περιήγησης από ό,τι στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote. Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες στο OneNote Online, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα στο OneNote (απαιτείται το OneNote 2010 ή νεότερη έκδοση).

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Εκτύπωση

Η εκτύπωση δεν είναι διαθέσιμη στο OneNote Online. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιήστε την "Προεπισκόπηση εκτύπωσης", για να διαπιστώσετε αν πρέπει να κάνετε κύλιση σε τμήμα του σημειωματαρίου ή να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας από κατακόρυφο σε οριζόντιο.

Ήχος και βίντεο

Το OneNote Online δεν αναπαράγει περιεχόμενο ήχου και βίντεο, αλλά τα πολυμέσα διατηρούνται στο σημειωματάριο και μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων ήχου και βίντεο στον υπολογιστή σας για να τα αναπαραγάγετε.

Αναζήτηση

Η αναζήτηση περιορίζεται στην τρέχουσα ενότητα στο OneNote Online.

Ζουμ

Το στοιχείο ζουμ δεν είναι διαθέσιμο στο OneNote Online. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ζουμ του προγράμματος περιήγησής σας.

Σχήματα, εξισώσεις, γραφή

Στο OneDrive, το OneNote Online εμφανίζει τα σχήματα και τη γραφή, αλλά οι εξισώσεις εμφανίζονται ως πλαίσια κράτησης θέσης. Στο SharePoint, η γραφή είναι ορατή, οι εξισώσεις εμφανίζονται ως πλαίσια κράτησης θέσης και τα σχήματα είναι κρυφά.

Γραμμές κανόνα και χρώμα σελίδας

Το OneNote Online δεν μπορεί να εμφανίσει τα παραπάνω, αλλά διατηρούνται στο σημειωματάριο.

Αλλαγές γραμμών

Οι αλλαγές γραμμών εμφανίζονται ως πλαίσια κράτησης θέσης.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ της εφαρμογής για προγράμματα περιήγησης και της εφαρμογής για υπολογιστές

Κατά την επεξεργασία σημειώσεων, ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στο πρόγραμμα περιήγησης από ό,τι στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote. Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν πώς το OneNote Online υποστηρίζει δυνατότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στα σημειωματάριά σας. Για να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες εκτός από αυτές που διατίθενται στο OneNote Online, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα στο OneNote (απαιτείται το OneNote 2010 ή νεότερη έκδοση).

Άνοιγμα σημειωματαρίων

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Στις βιβλιοθήκες του SharePoint που προστατεύονται από IRM, το OneNote Online ανοίγει τα σημειωματάρια για ανάγνωση, αλλά όχι για επεξεργασία. Η προστασία IRM δεν μπορεί να προστεθεί σε σημειωματάρια στο OneNote Online.

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Αντιγραφή και επικόλληση

Αντιγράψτε και επικολλήστε κείμενο και αντιγράψτε/επικολλήστε εικόνες από το Web. Το κείμενο που επικολλάται μέσα σε ένα σημειωματάριο διατηρεί την αρχική του μορφοποίηση, αλλά το κείμενο που επικολλάται εκτός του OneNote Online χάνει τη μορφοποίησή του, όπως την έντονη και την πλάγια γραφή.

Μορφοποίηση γραμματοσειράς

Εφαρμόστε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα. Σημείωση: Η εντολή Πινέλο μορφοποίησης δεν είναι διαθέσιμη στο OneNote Online.

Μορφοποίηση κειμένου

Στοιχίστε το κείμενο αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο, ορίστε την κατεύθυνση του κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά, αυξήστε ή μειώστε τις εσοχές, μορφοποιήστε το κείμενο ως λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.

Αρίθμηση και κουκκίδες

Εφαρμόστε ενσωματωμένες μορφές αρίθμησης ή κουκκίδων.

Στυλ

Εφαρμόστε ένα στυλ από μια συλλογή ενσωματωμένων στυλ. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση.

Αναζήτηση

Η αναζήτηση περιορίζεται στην τρέχουσα ενότητα στο OneNote Online.

Εισαγωγή διαστήματος

Η εντολή για τη δημιουργία κενού διαστήματος στη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στο OneNote Online. Δοκιμάστε να μετακινήσετε σημειώσεις για να κάνετε χώρο ή ξεκινήστε μια νέα σελίδα.

Γραμμές κανόνα και χρώμα σελίδας

Οι εντολές για την αλλαγή της εμφάνισης της σελίδας δεν είναι διαθέσιμες στο OneNote Online. Οι γραμμές κανόνα και το χρώμα σελίδας είναι κρυφά στο OneNote Online, αλλά διατηρούνται στο σημειωματάριο.

Σύνταξη από κοινού

Πολλοί συντάκτες μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο OneNote 2010, στο OneNote Online και στο OneNote Mobile. Εμφανίστε και αποκρύψτε ονόματα συντάκτη.

Παρακολούθηση σημειώσεων

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Ετικέτες

Τοποθετήστε ετικέτες σε σημειώσεις για παρακολούθηση και καταργήστε τις ετικέτες όταν το θέλετε. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε ετικέτες στο OneNote Online και οι προσαρμοσμένες ετικέτες σας δεν είναι διαθέσιμες για εφαρμογή. Ωστόσο, το OneNote Online εμφανίζει προσαρμοσμένες ετικέτες και μπορείτε να τις καταργήσετε.

Εύρεση ετικετών

Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο OneNote Online.

Ενσωμάτωση του Outlook

Το OneNote Online δεν υποστηρίζει εντολές που λειτουργούν με το Microsoft Outlook (Σελίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Εργασίες του Outlook ή Λεπτομέρειες σύσκεψης).

Αναθεώρηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Κάντε ορθογραφικό έλεγχο και ορίστε τη γλώσσα ελέγχου, με χρήση του ενσωματωμένου λεξικού. Το OneNote Online δεν χρησιμοποιεί προσαρμοσμένο λεξικό και δεν περιλαμβάνει μετάφραση ή κάποιο θησαυρό.

Εκδόσεις σελίδας

Προβάλετε και επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις μιας σελίδας.

Αναθεώρηση σημειώσεων που έχουν επισημανθεί ως μη αναγνωσμένες, πρόσφατες και κατά συντάκτη

Οι σημειώσεις δεν μπορούν να επισημανθούν ως αναγνωσμένες ή μη αναγνωσμένες στο OneNote Online και η επεξεργασία αναθεώρησης ανάλογα με το πόσο πρόσφατη είναι ή κατά συντάκτη δεν είναι διαθέσιμη.

Αντικείμενα

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί στο OneNote Online ως εξής

Υπερ-συνδέσεις

Εισαγάγετε, επεξεργαστείτε και ακολουθήστε υπερ-συνδέσεις στο web ή σε άλλες σελίδες στο ίδιο σημειωματάριο. Οι συνδέσεις σε θέσεις μέσα στο σημειωματάριο λειτουργούν σε επίπεδο σελίδας, αλλά όχι παραγράφου, στο OneNote Online.

Πίνακες

Οι πίνακες δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο στο OneNote Online, όπως και στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote.

Εικόνες, εικόνες clip art και αποσπάσματα οθόνης

Εισαγάγετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή εισαγάγετε εικόνες clip art που είναι διαθέσιμες στο Office.com. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος εικόνων και να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Πιο εξελιγμένες δυνατότητες για την εργασία με εικόνες, όπως περιστροφή ή ταξινόμηση επιπέδων με αντίστροφη σειρά, δεν είναι διαθέσιμες στο OneNote Online. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αποσπάσματα οθόνης στο OneNote Online, αλλά τα αποσπάσματα οθόνης στις σημειώσεις σας εμφανίζονται ως εικόνες στο OneNote Online.

Ήχος και βίντεο

Διατηρούνται στις σημειώσεις, ωστόσο δεν υποστηρίζεται η εγγραφή τους στο OneNote Online. Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων ήχου και βίντεο στον υπολογιστή σας για να τα αναπαραγάγετε.

Σχήματα, εξισώσεις και γραφή

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή η επεξεργασία τους στο OneNote Online. Στο OneDrive, μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τα πλαίσια κράτησης θέσης για σχήματα, γραφές και εξισώσεις. Στο SharePoint, μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τα πλαίσια κράτησης θέσης για αυτά τα αντικείμενα.

Σύμβολα

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή η επεξεργασία τους στο OneNote Online, ωστόσο εμφανίζονται στο OneNote Online όπως αναμένεται.

Ενσωματωμένα αρχεία

Κάντε λήψη αυτών των αρχείων στον υπολογιστή σας για να τα ανοίξετε.

TIMESTAMP

Οι εντολές για την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας δεν είναι διαθέσιμες στο OneNote Online, ωστόσο εμφανίζονται στο OneNote Online όπως αναμένεται.

Συνδεδεμένες σημειώσεις

Η δυνατότητα σύνδεσης της λήψης σημειώσεων με αρχεία δεν είναι διαθέσιμη στο OneNote Online και οι συνδέσεις στα αρχεία είναι κρυφές. Ωστόσο, διατηρούνται στις σημειώσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×